Kvalitetssikret av Regnskap Norge 04. oktober 2022

Rekneskapsførar

Rekneskapsføraren hjelper kundane med rekneskapen og gir økonomisk rådgiving som sikrar lønnsam drift.

Arbeidsoppgaver

Rekneskapen gir ei samla oversyn over den økonomiske situasjonen til ei bedrift. Rekneskapsføraren sørger for at rekneskapen er riktig og fullstendig, og bruker talforståinga si til å omsetja rekneskapen for kunden. 

Ein rekneskapsførar er den næraste økonomiske rådgivaren til bedrifta. God og relevant rekneskapsinformasjon gir leiinga og styret i ei bedrift oversyn over den økonomiske situasjonen. I tillegg er dette viktig informasjon for eigarar, investorar, bankar og myndigheitene.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein rekneskapsførar:

 • rådgiving
 • gi kunden eit bilde av den økonomiske situasjonen for bedrifta
 • føre rekneskap
 • rapportera til myndane 
 • fakturera
 • utbetala lønn
 • betala rekningar
 • budsjettere

Som rekneskapsførar har du brei fagleg kompetanse og full innsyn i økonomien i bedrifta. Derfor er råd frå rekneskapsføraren viktig når avgjerder skal takast. Som rekneskapsførar hjelper du òg kundane med berekraftsrapportering og med å utvikla lønnsame og berekraftige forretningsmodellar.

Ein rekneskapsførar utan autorisasjon kan føra rekneskap for verksemda der rekneskapsføraren er tilsett. Viss ein rekneskapsførar skal føra rekneskap for andre verksemder blir det kravde autorisasjon.

Ein autorisert rekneskapsførar kan jobba i ei rekneskapsbedrift, i økonomi- eller rekneskapsavdelinga i andre delar av næringslivet eller driva eiga verksemd som sjølvstendig næringsdrivande. For å bli autorisert som rekneskapsførar er det eigne krav til utdanning og praksis

Rekneskap er eit fagområde der det stadig skjer endringar og det er viktig å halda seg fagleg oppdatert.

Hvor jobber rekneskapsførarar ?

Mange rekneskapsførarar jobbar i rekneskapsverksemder. Fleire jobbar òg med rekneskap og økonomi i næringslivet eller i offentleg sektor. Du kan òg driva eiga verksemd.

Intervjuer

Portrett av regnskapsfører Ole Nistad

Regnskapsfører

Ole Nistad

– Hvis du vil være en god regnskapsfører, må du være god med tall og være god teknologisk, sier Ole Nistad.

Viktige egenskaper

Rekneskapsførere jobbar med mange ulike bedrifter. Det er derfor viktig å ha gode sosiale evner for å bli kjent med kundane og forstå behova og bransjen deira. Du bør ha gode kommunikasjonsevner for å formidle og omsette analytisk informasjon til kundar på ein forståeleg måte.

Som rekneskapsførar bør du vere strukturert og ha god talforståing. I tillegg bør du ha interesse for innovasjon og teknologi, då dette er ein bransje i utvikling.

Lønn

Utdanning

Det finst fleire andre utdanningsløp som kan gi deg autorisasjon innan rekneskap. For å oppnå autorisasjon frå Finanstilsynet, må du som minimum ha ein bachelorgrad.

Etter- og vidareutdanning
Dersom du har fått autorisasjon som rekneskapsføre, er det obligatorisk med etterutdanning. Dersom du jobbar i rekneskapsbransjen vil arbeidsgivar vanlegvis sørga for at du får halde ved like og oppdatert kompetansen din.

De som jobber som rekneskapsførarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant økonomi og administrasjonsutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 641148 - Høgskolekandidat, regnskapsøkonomi, toårig
 • 641142 - Bachelor, regnskap og revisjon, treårig
 • 641125 - Regnskapsøkonomi, lavere nivå

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med rekneskapsførarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 4121115 - REGNSKAPSMEDARBEIDER
 • 4121111 - LØNNSKONSULENT
 • 4121109 - REGNSKAPSASSISTENT
 • 4121107 - REGNSKAPSANSVARLIG
 • 4121104 - KONTORMEDARBEIDER (REGNSKAP)
 • 4121101 - LØNNINGSMEDARBEIDER
 • 4113108 - REGNSKAPSSEKRETÆR
 • 3432135 - REGNSKAPSKOORDINATOR
 • 3432133 - SAKSBEHANDLER (ØKONOMI/REGNSKAP/LØNN)
 • 3432132 - SUPERVISOR (REGNSKAP)
 • 3432129 - FAKTURERINGSMEDARBEIDER
 • 3432128 - OPPGJØRSMEDARBEIDER (AKSJE-, FINANS- OG FONDSMEKLING)
 • 3432127 - OPPGJØRSMEDARBEIDER (ØKONOMI)
 • 3432126 - REGNSKAPSLEDER
 • 3432125 - OPPGJØRSMEDARBEIDER (EIENDOMSMEGLING)
 • 3432122 - LØNNSGRUPPELEDER
 • 3432117 - KALKULATØR
 • 3432115 - FORRETNINGSFØRER (REGNSKAP)
 • 3432112 - CONTROLLER (REGNSKAP)
 • 3432102 - REGNSKAPSKONSULENT
 • 3432101 - REGNSKAPSFØRER
 • 2541116 - KONTROLLER (REGNSKAP)
 • 2511102 - AUTORISERT REGNSKAPSFØRER
 • 1231115 - REGNSKAPSSJEF

Andre yrke

Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemeklar

Ein aksjemeklar kjøper og sel aksjar og andre aksjeliknande verdipapir.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.
En kvinnelig finansanalytiker sitter med et headset foran tre dataskjermer med grafer og tall.

Finansanalytikar

Ein finansanalytikar hentar inn informasjon om finansiering og investering frå ulike firma, for så å gi dei råd og rettleiing på bakgrunn av dette.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgivar

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.
Helsesekretær

Helsesekretær

Som helsesekretær er du utdanna sekretær tilpassa helsevesenet.
En hotelldirektør snakker med sine ansatte

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellet sin leiar og har hovudansvaret for økonomien og dei tilsette på hotellet.
Husøkonom

Husøkonom

Som husøkonom har du ansvar for reinhald i større verksemder.
Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.