Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri
Yrkesskildring

Prosess­teknikar

favoritt ikon

Prosessteknikaren driftar og held ved like kjemiske prosessanlegg innanfor ei rekke ulike bransjar.

Ein prosessteknikar arbeider med den daglege drifta av anlegg for produksjon og behandling av eksempelvis kjemikaliar, medisinar og gass. Prosessteknikaren må heile tida gjere vurderingar når det gjeld den daglege drifta, spesielt med tanke på sikkerheit for menneske, miljø, kvalitet og utstyr. Prosessteknikaren går også under tittelen fagoperatør i kjemisk prosessindustri eller kjemiprosessoperatør.

Dagleg drift av prosessanlegg inneber:

  • ansvar for å starte, stoppe og halde ved like anlegga
  • å følge instruksar og prosedyrar for drift
  • å drive med overvaking og feilsøking på anlegget

Det blir brukt kjemisk teknologi innanfor ei rekke bransjar, som for eksempel farmasøytisk industri, petrokjemisk industri, bioteknologisk industri og næringsmiddelindustri. Sjølv om arbeidet som blir utført er svært ulikt frå bransje til bransje, er likevel mange av oppgåvene knytte til dei kjemiske prosessane relativt like. 

I arbeidet blir det brukt mykje stort mekanisk utstyr, så vel som ei rekke ulike kjemikaliar, og prosessane kan gå føre seg i ekstreme temperaturar. Det er viktig å vere bevisst på kva farar dette kan innebere.

Anlegga blir stadig meir avanserte, og digital og automatisert teknologi er ein viktig del av arbeidskvardagen. IKT-verktøy blir brukt både til styring og vedlikehald, men også til meir administrative oppgåver.

Prosessteknikarar arbeider tett med andre fagfolk, som mellom anna prosessingeniørar og andre ingeniørar.

Kvar arbeider prosessteknikarar?

Som fagoperatør vil du arbeide i eit firma som driv med kjemisk prosessindustri. Dette kan vere for eksempel kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri, eller produksjon av fiskeolje, olje eller gass. Det er også mogleg å jobbe innanfor metallurgisk industri, slik som smelteverk, omnshus eller støyperi.

Personlege eigenskapar

Du må vere i stand til å arbeide nøyaktig og effektivt etter oppsette planar og prosedyrar. Som prosessteknikar må du kunne jobbe både sjølvstendig og i samarbeid med andre. Gode evner til kommunikasjon er viktig. Du må også vere i stand til å løyse akutte problem raskt. Interesse for kjemi og realfag er nyttig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning
Dersom du har fagbrev, er du kvalifisert til å starte på ingeniørstudia via y-vegen. Desse studia er spesielt tilrettelagde for personar med fagbrev. 

Kva jobbar prosessteknikarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for prosessteknikarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Kontrolloperatør i kjemisk prosessindustri
Heltid
Alle sektorer
381 personer
360 personer
Ca 321 kr
Ca
Ca 321 kr
51 950 kr
52 000 kr
623 400 kr
624 000 kr
Ca 321 kr
Ca
Ca 321 kr
54 270 kr
54 640 kr
651 240 kr
655 680 kr
Ca 326 kr
Ca
Ca 327 kr
52 740 kr
52 960 kr
632 880 kr
635 520 kr
Ca 326 kr
Ca
Ca 327 kr
56 740 kr
57 120 kr
680 880 kr
685 440 kr
Kontrolloperatør i kjemisk prosessindustri
Heltid
Privat
380 personer
359 personer
Ca 321 kr
Ca
Ca 321 kr
51 950 kr
52 010 kr
623 400 kr
624 120 kr
Ca 321 kr
Ca
Ca 321 kr
54 300 kr
54 670 kr
651 600 kr
656 040 kr
Ca 326 kr
Ca
Ca 327 kr
52 780 kr
53 000 kr
633 360 kr
636 000 kr
Ca 326 kr
Ca
Ca 327 kr
56 790 kr
57 170 kr
681 480 kr
686 040 kr
Kontrolloperatør raffineringsanlegg
Heltid
Alle sektorer
1 732 personer
160 personer
1 572 personer
Ca 379 kr
Ca 370 kr
Ca 380 kr
61 450 kr
59 860 kr
61 640 kr
737 400 kr
718 320 kr
739 680 kr
Ca 379 kr
Ca 370 kr
Ca 380 kr
65 940 kr
60 950 kr
66 440 kr
791 280 kr
731 400 kr
797 280 kr
Ca 433 kr
Ca 427 kr
Ca 433 kr
70 080 kr
69 250 kr
70 160 kr
840 960 kr
831 000 kr
841 920 kr
Ca 433 kr
Ca 427 kr
Ca 433 kr
77 830 kr
73 330 kr
78 280 kr
933 960 kr
879 960 kr
939 360 kr
Kontrolloperatør raffineringsanlegg
Heltid
Privat
1 731 personer
160 personer
1 571 personer
Ca 379 kr
Ca 370 kr
Ca 381 kr
61 470 kr
59 860 kr
61 650 kr
737 640 kr
718 320 kr
739 800 kr
Ca 379 kr
Ca 370 kr
Ca 381 kr
65 970 kr
60 950 kr
66 450 kr
791 640 kr
731 400 kr
797 400 kr
Ca 433 kr
Ca 427 kr
Ca 433 kr
70 100 kr
69 250 kr
70 190 kr
841 200 kr
831 000 kr
842 280 kr
Ca 433 kr
Ca 427 kr
Ca 433 kr
77 850 kr
73 330 kr
78 320 kr
934 200 kr
879 960 kr
939 840 kr
Operatør innen produksjon av betong
Heltid
Alle sektorer
1 845 personer
1 796 personer
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
37 930 kr
37 930 kr
455 160 kr
455 160 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
39 840 kr
39 920 kr
478 080 kr
479 040 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca 239 kr
38 660 kr
38 650 kr
463 920 kr
463 800 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca 239 kr
41 830 kr
41 860 kr
501 960 kr
502 320 kr
Operatør innen produksjon av betong
Deltid
Alle sektorer
410 personer
375 personer
Ca 218 kr
Ca
Ca 220 kr
35 240 kr
35 580 kr
422 880 kr
426 960 kr
Ca 218 kr
Ca
Ca 220 kr
35 790 kr
36 200 kr
429 480 kr
434 400 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 228 kr
36 620 kr
36 870 kr
439 440 kr
442 440 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 228 kr
38 800 kr
39 150 kr
465 600 kr
469 800 kr
Operatør innen produksjon av betong
Heltid
Privat
1 845 personer
1 796 personer
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
37 930 kr
37 930 kr
455 160 kr
455 160 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
39 840 kr
39 920 kr
478 080 kr
479 040 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca 239 kr
38 660 kr
38 650 kr
463 920 kr
463 800 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca 239 kr
41 830 kr
41 860 kr
501 960 kr
502 320 kr
Operatør innen produksjon av betong
Deltid
Privat
410 personer
375 personer
Ca 218 kr
Ca
Ca 220 kr
35 240 kr
35 580 kr
422 880 kr
426 960 kr
Ca 218 kr
Ca
Ca 220 kr
35 790 kr
36 200 kr
429 480 kr
434 400 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 228 kr
36 620 kr
36 870 kr
439 440 kr
442 440 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 228 kr
38 800 kr
39 150 kr
465 600 kr
469 800 kr
Operatør innen metallurgiske prosessfag
Heltid
Alle sektorer
6 872 personer
753 personer
6 119 personer
Ca 240 kr
Ca 229 kr
Ca 242 kr
38 940 kr
37 120 kr
39 160 kr
467 280 kr
445 440 kr
469 920 kr
Ca 240 kr
Ca 229 kr
Ca 242 kr
40 080 kr
37 710 kr
40 400 kr
480 960 kr
452 520 kr
484 800 kr
Ca 244 kr
Ca 233 kr
Ca 245 kr
39 450 kr
37 800 kr
39 660 kr
473 400 kr
453 600 kr
475 920 kr
Ca 244 kr
Ca 233 kr
Ca 245 kr
41 950 kr
39 280 kr
42 290 kr
503 400 kr
471 360 kr
507 480 kr
Operatør innen metallurgiske prosessfag
Deltid
Alle sektorer
1 341 personer
250 personer
1 091 personer
Ca 213 kr
Ca 215 kr
Ca 212 kr
34 500 kr
34 870 kr
34 420 kr
414 000 kr
418 440 kr
413 040 kr
Ca 213 kr
Ca 215 kr
Ca 212 kr
34 860 kr
34 920 kr
34 880 kr
418 320 kr
419 040 kr
418 560 kr
Ca 215 kr
Ca 214 kr
Ca 216 kr
34 910 kr
34 610 kr
34 970 kr
418 920 kr
415 320 kr
419 640 kr
Ca 215 kr
Ca 214 kr
Ca 216 kr
36 570 kr
35 420 kr
36 790 kr
438 840 kr
425 040 kr
441 480 kr
Operatør innen metallurgiske prosessfag
Heltid
Privat
6 870 personer
753 personer
6 117 personer
Ca 240 kr
Ca 229 kr
Ca 242 kr
38 940 kr
37 120 kr
39 160 kr
467 280 kr
445 440 kr
469 920 kr
Ca 240 kr
Ca 229 kr
Ca 242 kr
40 080 kr
37 710 kr
40 400 kr
480 960 kr
452 520 kr
484 800 kr
Ca 244 kr
Ca 233 kr
Ca 245 kr
39 450 kr
37 800 kr
39 660 kr
473 400 kr
453 600 kr
475 920 kr
Ca 244 kr
Ca 233 kr
Ca 245 kr
41 950 kr
39 280 kr
42 290 kr
503 400 kr
471 360 kr
507 480 kr
Operatør innen metallurgiske prosessfag
Deltid
Privat
1 340 personer
250 personer
1 090 personer
Ca 213 kr
Ca 215 kr
Ca 212 kr
34 500 kr
34 870 kr
34 420 kr
414 000 kr
418 440 kr
413 040 kr
Ca 213 kr
Ca 215 kr
Ca 212 kr
34 860 kr
34 920 kr
34 880 kr
418 320 kr
419 040 kr
418 560 kr
Ca 215 kr
Ca 214 kr
Ca 216 kr
34 910 kr
34 610 kr
34 970 kr
418 920 kr
415 320 kr
419 640 kr
Ca 215 kr
Ca 214 kr
Ca 216 kr
36 570 kr
35 420 kr
36 790 kr
438 840 kr
425 040 kr
441 480 kr
Operatør i kjemisk industri
Heltid
Alle sektorer
8 835 personer
1 338 personer
7 497 personer
Ca 281 kr
Ca 260 kr
Ca 283 kr
45 500 kr
42 170 kr
45 890 kr
546 000 kr
506 040 kr
550 680 kr
Ca 281 kr
Ca 260 kr
Ca 283 kr
47 030 kr
42 930 kr
47 620 kr
564 360 kr
515 160 kr
571 440 kr
Ca 280 kr
Ca 263 kr
Ca 283 kr
45 370 kr
42 570 kr
45 870 kr
544 440 kr
510 840 kr
550 440 kr
Ca 280 kr
Ca 263 kr
Ca 283 kr
48 650 kr
44 590 kr
49 380 kr
583 800 kr
535 080 kr
592 560 kr
Operatør i kjemisk industri
Deltid
Alle sektorer
942 personer
272 personer
670 personer
Ca 225 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
36 430 kr
36 150 kr
36 500 kr
437 160 kr
433 800 kr
438 000 kr
Ca 225 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
36 700 kr
36 250 kr
36 870 kr
440 400 kr
435 000 kr
442 440 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
36 900 kr
36 890 kr
36 900 kr
442 800 kr
442 680 kr
442 800 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
38 550 kr
37 830 kr
38 840 kr
462 600 kr
453 960 kr
466 080 kr
Operatør i kjemisk industri
Heltid
Privat
8 800 personer
1 330 personer
7 470 personer
Ca 281 kr
Ca 261 kr
Ca 283 kr
45 540 kr
42 220 kr
45 910 kr
546 480 kr
506 640 kr
550 920 kr
Ca 281 kr
Ca 261 kr
Ca 283 kr
47 080 kr
42 980 kr
47 640 kr
564 960 kr
515 760 kr
571 680 kr
Ca 280 kr
Ca 263 kr
Ca 283 kr
45 430 kr
42 660 kr
45 920 kr
545 160 kr
511 920 kr
551 040 kr
Ca 280 kr
Ca 263 kr
Ca 283 kr
48 720 kr
44 690 kr
49 430 kr
584 640 kr
536 280 kr
593 160 kr
Operatør i kjemisk industri
Deltid
Privat
940 personer
272 personer
668 personer
Ca 225 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
36 430 kr
36 150 kr
36 500 kr
437 160 kr
433 800 kr
438 000 kr
Ca 225 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
36 700 kr
36 250 kr
36 870 kr
440 400 kr
435 000 kr
442 440 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
36 900 kr
36 890 kr
36 900 kr
442 800 kr
442 680 kr
442 800 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
38 550 kr
37 830 kr
38 840 kr
462 600 kr
453 960 kr
466 080 kr
Hjelpearbeider i industri
Heltid
Alle sektorer
4 457 personer
537 personer
3 920 personer
Ca 229 kr
Ca 214 kr
Ca 231 kr
37 050 kr
34 670 kr
37 400 kr
444 600 kr
416 040 kr
448 800 kr
Ca 229 kr
Ca 214 kr
Ca 231 kr
38 160 kr
35 000 kr
38 670 kr
457 920 kr
420 000 kr
464 040 kr
Ca 236 kr
Ca 222 kr
Ca 238 kr
38 260 kr
35 950 kr
38 580 kr
459 120 kr
431 400 kr
462 960 kr
Ca 236 kr
Ca 222 kr
Ca 238 kr
40 820 kr
37 290 kr
41 310 kr
489 840 kr
447 480 kr
495 720 kr
Hjelpearbeider i industri
Deltid
Alle sektorer
3 633 personer
874 personer
2 759 personer
Ca 205 kr
Ca 198 kr
Ca 206 kr
33 190 kr
32 150 kr
33 380 kr
398 280 kr
385 800 kr
400 560 kr
Ca 205 kr
Ca 198 kr
Ca 206 kr
33 280 kr
32 150 kr
33 550 kr
399 360 kr
385 800 kr
402 600 kr
Ca 210 kr
Ca 201 kr
Ca 213 kr
34 070 kr
32 550 kr
34 510 kr
408 840 kr
390 600 kr
414 120 kr
Ca 210 kr
Ca 201 kr
Ca 213 kr
35 540 kr
33 290 kr
36 190 kr
426 480 kr
399 480 kr
434 280 kr
Hjelpearbeider i industri
Heltid
Privat
4 447 personer
537 personer
3 910 personer
Ca 229 kr
Ca 214 kr
Ca 231 kr
37 040 kr
34 670 kr
37 380 kr
444 480 kr
416 040 kr
448 560 kr
Ca 229 kr
Ca 214 kr
Ca 231 kr
38 150 kr
35 000 kr
38 650 kr
457 800 kr
420 000 kr
463 800 kr
Ca 236 kr
Ca 222 kr
Ca 238 kr
38 250 kr
35 950 kr
38 560 kr
459 000 kr
431 400 kr
462 720 kr
Ca 236 kr
Ca 222 kr
Ca 238 kr
40 800 kr
37 290 kr
41 280 kr
489 600 kr
447 480 kr
495 360 kr
Hjelpearbeider i industri
Deltid
Privat
3 633 personer
874 personer
2 759 personer
Ca 205 kr
Ca 198 kr
Ca 206 kr
33 190 kr
32 150 kr
33 380 kr
398 280 kr
385 800 kr
400 560 kr
Ca 205 kr
Ca 198 kr
Ca 206 kr
33 280 kr
32 150 kr
33 550 kr
399 360 kr
385 800 kr
402 600 kr
Ca 210 kr
Ca 201 kr
Ca 213 kr
34 070 kr
32 550 kr
34 510 kr
408 840 kr
390 600 kr
414 120 kr
Ca 210 kr
Ca 201 kr
Ca 213 kr
35 540 kr
33 290 kr
36 190 kr
426 480 kr
399 480 kr
434 280 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innan olje- og gassbransjen, og har ansvar for område som produksjon, boring eller reservoar.

Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønn­operatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønn­operatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.

Sivilingeniørar på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniøren har mastergrad i teknologi. Sivil­ingeniøren utviklar teknologiske løysingar og jobbar med forsking, undervising, prosjektarbeid og leiing.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fagarbeidar

Elektro­fagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektro­faglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog arbeider du med forsking og utvikling av romrelatert teknologi.

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

Ein energi­montør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.

Geolog inni Pulpi-geoden i Almeria, Spania.

Geolog

Geologi er læra om jorda: hennar samansetjing, oppbygging og utvikling frå første byrjing og fram til i dag.

CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-­operatør

CNC-­operatøren brukar datamaskiner til å køyre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.

Brønnoperatør jobber offshore.

Brønn­operatør

Ein brønn­operatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar på mange område.

Fu-operatør styrer undervannsfarkoster

FU-­operatør

FU-­operatøren styrer undervassfarkostar og andre undervassverktøy.