Professor underviser en gruppe studenter.
Yrkesskildring

Professor

favoritt ikon

Professoren arbeidar med forsking og med undervising og rettleiing av studentar.

Ein professor er tilsett ved eit universitet eller ein høgskole. Professoren er ekspert på fagfeltet sitt. Professor er ein verna tittel, og professorstillinga er den høgast vitskapelege stillinga du kan ha ved norske undervisnings- og forskingsinstitusjonar. Den rangerer likt med dosentstillinga, som har meir vekt på undervising og utviklingsarbeid enn på forsking. 

Ein professor må ikkje ha ei doktorgrad, men det er sjeldan at personar utan doktorgrad får tittelen professor. Vanlegvis krevjast det vitskapeleg arbeid tilsvarande tre doktorgrader i omfang før man er kvalifisert til eit professorat. I tillegg stillast det ein rekke andre krav for å arbeide som professor, men desse kan variere frå fakultet til fakultet. 

Du kan bli professor ved å søke opprykk frå ein stilling som førsteamanuensis eller ved å søke på ein utlyst professorstilling. 

Arbeidsoppgåvene til professoren varierer alt etter arbeidsstad, fagfelt og eige ønske. Professorar bruker i alle høve store delar av arbeidstida på forsking og publisering av forskingsresultat. I tillegg bruker dei fleste professorar ein viss del av tida si på undervising og rettleiing. 

Vanlege arbeidsoppgåver for professorar:

  • halde førelesingar eller seminar
  • utføre avansert forsking
  • rettleie og undervise studentar
  • redigere og vurdere vitskaplege artiklar i forskingstidsskrift
  • fungere som rådgivar eller konsulent for myndigheiter eller organisasjonar

Professor II er namnet på ein professor tilsett i ei bistilling. Som oftast brukast denne typen stillingar når det er snakk om yrkesutøvarar som har sitt hovudarbeid eit anna stad, for eksempel på eit sjukehus eller eit forskingsinstitutt. I mange tilfelle kan du også vere professor ved eitt universitet, og fungere som professor II ved eit anna universitet.

Ein pensjonert professor blir kalla professor emeritus. Ein professor emeritus har ofte eit kontor ved institusjonen sin, der han arbeider etter behag. Slik held han ved like kompetansen.

Kvar arbeider professorar?

Som professor er du tilsett ved ein høgskole eller eit universitet i Noreg eller i utlandet.

Personlege eigenskapar

Du bør vere analytisk og strukturert. I tillegg bør du vere nysgjerrig og like å fordjupe deg i eit emne.

Utdanning

Professorar har i de aller fleste tilfelle ein doktorgrad. Denne takast etter fullført mastergrad, og har ein normert studietid på tre år. Doktorgradsstudium tilbydast innan alle fagfelt, og ved ein rekke studiestader. Ofte er doktorgradskandidatar tilsett som stipendiatar.

Oversikt over utdanningsstader

Sjå forskrift om tilsetting i undervisings- og forskarstillingar 

Kva jobbar denne utdanningsgruppen som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Forsker i høyere utdanning
Heltid
Alle sektorer
23 185 personer
11 581 personer
11 604 personer
Ca 311 kr
Ca 303 kr
Ca 323 kr
50 430 kr
49 020 kr
52 280 kr
605 160 kr
588 240 kr
627 360 kr
Ca 311 kr
Ca 303 kr
Ca 323 kr
50 430 kr
49 020 kr
52 280 kr
605 160 kr
588 240 kr
627 360 kr
Ca 322 kr
Ca 310 kr
Ca 334 kr
52 150 kr
50 200 kr
54 100 kr
625 800 kr
602 400 kr
649 200 kr
Ca 322 kr
Ca 310 kr
Ca 334 kr
52 460 kr
50 510 kr
54 410 kr
629 520 kr
606 120 kr
652 920 kr
Forsker i høyere utdanning
Deltid
Alle sektorer
11 789 personer
5 645 personer
6 144 personer
Ca 295 kr
Ca 287 kr
Ca 300 kr
47 730 kr
46 440 kr
48 630 kr
572 760 kr
557 280 kr
583 560 kr
Ca 295 kr
Ca 287 kr
Ca 300 kr
47 730 kr
46 440 kr
48 630 kr
572 760 kr
557 280 kr
583 560 kr
Ca 295 kr
Ca 288 kr
Ca 302 kr
47 710 kr
46 610 kr
48 850 kr
572 520 kr
559 320 kr
586 200 kr
Ca 295 kr
Ca 288 kr
Ca 302 kr
47 780 kr
46 690 kr
48 900 kr
573 360 kr
560 280 kr
586 800 kr
Forsker i høyere utdanning
Heltid
Kommunal
125 personer
Ca 299 kr
Ca
Ca
48 500 kr
582 000 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca
48 500 kr
582 000 kr
Ca 306 kr
Ca
Ca
49 580 kr
594 960 kr
Ca 306 kr
Ca
Ca
50 080 kr
600 960 kr
Forsker i høyere utdanning
Deltid
Kommunal
667 personer
532 personer
135 personer
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 216 kr
35 420 kr
35 560 kr
34 990 kr
425 040 kr
426 720 kr
419 880 kr
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 216 kr
35 440 kr
35 580 kr
35 020 kr
425 280 kr
426 960 kr
420 240 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 239 kr
38 400 kr
38 320 kr
38 680 kr
460 800 kr
459 840 kr
464 160 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 239 kr
38 740 kr
38 610 kr
39 200 kr
464 880 kr
463 320 kr
470 400 kr
Forsker i høyere utdanning
Heltid
Privat
1 752 personer
932 personer
820 personer
Ca 309 kr
Ca 300 kr
Ca 329 kr
50 000 kr
48 660 kr
53 350 kr
600 000 kr
583 920 kr
640 200 kr
Ca 309 kr
Ca 300 kr
Ca 329 kr
50 000 kr
48 660 kr
53 350 kr
600 000 kr
583 920 kr
640 200 kr
Ca 328 kr
Ca 308 kr
Ca 351 kr
53 130 kr
49 930 kr
56 790 kr
637 560 kr
599 160 kr
681 480 kr
Ca 328 kr
Ca 308 kr
Ca 351 kr
53 270 kr
50 070 kr
56 940 kr
639 240 kr
600 840 kr
683 280 kr
Forsker i høyere utdanning
Deltid
Privat
1 544 personer
804 personer
740 personer
Ca 256 kr
Ca 260 kr
Ca 248 kr
41 510 kr
42 060 kr
40 200 kr
498 120 kr
504 720 kr
482 400 kr
Ca 256 kr
Ca 260 kr
Ca 248 kr
41 510 kr
42 060 kr
40 200 kr
498 120 kr
504 720 kr
482 400 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 274 kr
43 620 kr
42 940 kr
44 400 kr
523 440 kr
515 280 kr
532 800 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 274 kr
43 750 kr
43 070 kr
44 530 kr
525 000 kr
516 840 kr
534 360 kr
Forsker i høyere utdanning
Heltid
Statlig
21 308 personer
10 576 personer
10 732 personer
Ca 311 kr
Ca 303 kr
Ca 323 kr
50 430 kr
49 140 kr
52 280 kr
605 160 kr
589 680 kr
627 360 kr
Ca 311 kr
Ca 303 kr
Ca 323 kr
50 430 kr
49 140 kr
52 280 kr
605 160 kr
589 680 kr
627 360 kr
Ca 321 kr
Ca 310 kr
Ca 333 kr
52 080 kr
50 230 kr
53 910 kr
624 960 kr
602 760 kr
646 920 kr
Ca 321 kr
Ca 310 kr
Ca 333 kr
52 400 kr
50 560 kr
54 230 kr
628 800 kr
606 720 kr
650 760 kr
Forsker i høyere utdanning
Deltid
Statlig
9 578 personer
4 309 personer
5 269 personer
Ca 304 kr
Ca 300 kr
Ca 309 kr
49 170 kr
48 580 kr
49 980 kr
590 040 kr
582 960 kr
599 760 kr
Ca 304 kr
Ca 300 kr
Ca 309 kr
49 170 kr
48 580 kr
49 980 kr
590 040 kr
582 960 kr
599 760 kr
Ca 304 kr
Ca 299 kr
Ca 309 kr
49 250 kr
48 460 kr
49 990 kr
591 000 kr
581 520 kr
599 880 kr
Ca 304 kr
Ca 299 kr
Ca 309 kr
49 290 kr
48 510 kr
50 020 kr
591 480 kr
582 120 kr
600 240 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Mannlig forsker dypper slanger i reagensglass.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny.

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innan olje- og gassbransjen, og har ansvar for område som produksjon, boring eller reservoar.

Sivilingeniørar på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniøren har mastergrad i teknologi. Sivil­ingeniøren utviklar teknologiske løysingar og jobbar med forsking, undervising, prosjektarbeid og leiing.

Lærer i et klasserom.

Lærar

Ein lærar underviser born og vaksne i ulike fag.

En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.

Maskiningeniør i arbeid

Maskin­ingeniør

Ein maskin­ingeniør designar produkt, lagar produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosessar.

Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysikar

Som fysikar arbeider du med alt frå studiet av små partiklar til korleis universet fungerer.

Illustrasjonsbilde av kvinne i arbeid på en byggeplass.

Ingeniør

Ingeniørar utviklar nye teknologiske løysingar og sikrar teknologiske system vi har i dag.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.

Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog arbeider du med forsking og utvikling av romrelatert teknologi.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.