Økonomisjef
Yrkesskildring

­Økonomi­sjef

favoritt ikon

Økonomisjefen har ansvaret for økonomien i ei bedrift.

Som økonomisjef har du eit overordna ansvar for økonomien i ei bedrift. Dette inneber eit ansvar for budsjett og rekneskap. I tillegg har du kontroll på investeringane og utgiftene i bedrifta.

Økonomisjefen kan ha desse ansvarsområda:

  • føre årsrekneskap med notar og delårsrekneskap
  • utarbeide budsjett og kalkylar
  • planlegge finansieringar, investeringar og skatt
  • kontrollere forbruk og lønsemd
  • lære opp tilsette i avdelinga di
  • rapportere til styret og leiinga i bedrifta/organisasjonen

I tillegg til å vere leiar for ei økonomiavdeling, og ofte også rekneskapsavdelinga i firmaet, har ein som økonomisjef ofte leiaroppgåver og personalansvar.

Andre titlar for økonomisjef er økonomidirektør, finansdirektør, finanssjef, rekneskapssjef, rekneskapsdirektør og CFO.

Kvar arbeider økonomisjefar?

Som økonomisjef kan du få jobb innan det private næringslivet, organisasjonar eller i offentleg sektor.

Personlege eigenskapar

Som økonomisjef bør du ha eit godt teoretisk og analytisk anlegg. Du må evne å kommunisere både skriftleg og munnleg. Økonomisjefen må også kunne leie og administrere.

Utdanning

For å bli økonomisjef må du som regel ha høgare utdanning innan økonomi og leiing. Dei fleste høgskolane og universiteta i landet tilbyr utdanning innan økonomi.

Etter- og vidareutdanning
Dei fleste universiteta og høgskolane i Noreg tilbyr mogelegheiter for vidareutdanning innan økonomi. Du kan mellom anna ta ei mastergrad innanfor økonomi og administrasjon, siviløkonomi eller leiing og organisasjonspsykologi. Det finst også gode mogelegheiter for vidareutdanning i utlandet.

Kva jobbar økonomi- og administrasjonsutdannede som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for økonomisjefar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Økonomisjef
Heltid
Alle sektorer
7 626 personer
3 330 personer
4 296 personer
Ca 469 kr
Ca 418 kr
Ca 519 kr
75 910 kr
67 750 kr
84 060 kr
910 920 kr
813 000 kr
1 008 720 kr
Ca 469 kr
Ca 418 kr
Ca 519 kr
75 910 kr
67 750 kr
84 060 kr
910 920 kr
813 000 kr
1 008 720 kr
Ca 547 kr
Ca 454 kr
Ca 619 kr
88 570 kr
73 470 kr
100 270 kr
1 062 840 kr
881 640 kr
1 203 240 kr
Ca 547 kr
Ca 454 kr
Ca 619 kr
88 900 kr
73 920 kr
100 510 kr
1 066 800 kr
887 040 kr
1 206 120 kr
Økonomisjef
Deltid
Alle sektorer
930 personer
504 personer
426 personer
Ca 370 kr
Ca 348 kr
Ca 412 kr
60 000 kr
56 370 kr
66 670 kr
720 000 kr
676 440 kr
800 040 kr
Ca 370 kr
Ca 348 kr
Ca 412 kr
60 000 kr
56 370 kr
66 670 kr
720 000 kr
676 440 kr
800 040 kr
Ca 424 kr
Ca 375 kr
Ca 492 kr
68 640 kr
60 780 kr
79 670 kr
823 680 kr
729 360 kr
956 040 kr
Ca 424 kr
Ca 375 kr
Ca 492 kr
68 830 kr
61 030 kr
79 770 kr
825 960 kr
732 360 kr
957 240 kr
Økonomisjef
Heltid
Kommunal
396 personer
194 personer
202 personer
Ca 386 kr
Ca 372 kr
Ca 402 kr
62 500 kr
60 190 kr
65 120 kr
750 000 kr
722 280 kr
781 440 kr
Ca 386 kr
Ca 372 kr
Ca 402 kr
62 500 kr
60 190 kr
65 120 kr
750 000 kr
722 280 kr
781 440 kr
Ca 392 kr
Ca 375 kr
Ca 409 kr
63 580 kr
60 790 kr
66 260 kr
762 960 kr
729 480 kr
795 120 kr
Ca 392 kr
Ca 375 kr
Ca 409 kr
64 190 kr
61 650 kr
66 640 kr
770 280 kr
739 800 kr
799 680 kr
Økonomisjef
Heltid
Privat
7 054 personer
3 048 personer
4 006 personer
Ca 477 kr
Ca 422 kr
Ca 533 kr
77 330 kr
68 380 kr
86 390 kr
927 960 kr
820 560 kr
1 036 680 kr
Ca 477 kr
Ca 422 kr
Ca 533 kr
77 330 kr
68 380 kr
86 390 kr
927 960 kr
820 560 kr
1 036 680 kr
Ca 557 kr
Ca 458 kr
Ca 632 kr
90 240 kr
74 220 kr
102 430 kr
1 082 880 kr
890 640 kr
1 229 160 kr
Ca 557 kr
Ca 458 kr
Ca 632 kr
90 540 kr
74 630 kr
102 650 kr
1 086 480 kr
895 560 kr
1 231 800 kr
Økonomisjef
Deltid
Privat
911 personer
494 personer
417 personer
Ca 372 kr
Ca 348 kr
Ca 415 kr
60 310 kr
56 430 kr
67 250 kr
723 720 kr
677 160 kr
807 000 kr
Ca 372 kr
Ca 348 kr
Ca 415 kr
60 310 kr
56 430 kr
67 250 kr
723 720 kr
677 160 kr
807 000 kr
Ca 426 kr
Ca 376 kr
Ca 495 kr
68 980 kr
60 960 kr
80 260 kr
827 760 kr
731 520 kr
963 120 kr
Ca 426 kr
Ca 376 kr
Ca 495 kr
69 170 kr
61 220 kr
80 360 kr
830 040 kr
734 640 kr
964 320 kr
Økonomisjef
Heltid
Statlig
176 personer
Ca 463 kr
Ca
Ca
75 040 kr
900 480 kr
Ca 463 kr
Ca
Ca
75 040 kr
900 480 kr
Ca 480 kr
Ca
Ca
77 830 kr
933 960 kr
Ca 480 kr
Ca
Ca
78 660 kr
943 920 kr
Leder, forsikring eller finans
Heltid
Alle sektorer
4 762 personer
1 575 personer
3 187 personer
Ca 512 kr
Ca 478 kr
Ca 538 kr
83 010 kr
77 500 kr
87 080 kr
996 120 kr
930 000 kr
1 044 960 kr
Ca 512 kr
Ca 478 kr
Ca 538 kr
83 010 kr
77 500 kr
87 080 kr
996 120 kr
930 000 kr
1 044 960 kr
Ca 588 kr
Ca 529 kr
Ca 618 kr
95 290 kr
85 640 kr
100 060 kr
1 143 480 kr
1 027 680 kr
1 200 720 kr
Ca 588 kr
Ca 529 kr
Ca 618 kr
95 560 kr
85 960 kr
100 310 kr
1 146 720 kr
1 031 520 kr
1 203 720 kr
Leder, forsikring eller finans
Deltid
Alle sektorer
280 personer
199 personer
Ca 413 kr
Ca
Ca 463 kr
66 950 kr
75 000 kr
803 400 kr
900 000 kr
Ca 413 kr
Ca
Ca 463 kr
66 950 kr
75 000 kr
803 400 kr
900 000 kr
Ca 560 kr
Ca
Ca 633 kr
90 730 kr
102 620 kr
1 088 760 kr
1 231 440 kr
Ca 560 kr
Ca
Ca 633 kr
90 790 kr
102 640 kr
1 089 480 kr
1 231 680 kr
Leder, forsikring eller finans
Heltid
Privat
4 722 personer
1 557 personer
3 165 personer
Ca 513 kr
Ca 477 kr
Ca 540 kr
83 170 kr
77 330 kr
87 400 kr
998 040 kr
927 960 kr
1 048 800 kr
Ca 513 kr
Ca 477 kr
Ca 540 kr
83 170 kr
77 330 kr
87 400 kr
998 040 kr
927 960 kr
1 048 800 kr
Ca 589 kr
Ca 529 kr
Ca 619 kr
95 400 kr
85 670 kr
100 200 kr
1 144 800 kr
1 028 040 kr
1 202 400 kr
Ca 589 kr
Ca 529 kr
Ca 619 kr
95 640 kr
85 930 kr
100 420 kr
1 147 680 kr
1 031 160 kr
1 205 040 kr
Leder, forsikring eller finans
Deltid
Privat
280 personer
199 personer
Ca 413 kr
Ca
Ca 463 kr
66 950 kr
75 000 kr
803 400 kr
900 000 kr
Ca 413 kr
Ca
Ca 463 kr
66 950 kr
75 000 kr
803 400 kr
900 000 kr
Ca 560 kr
Ca
Ca 633 kr
90 730 kr
102 620 kr
1 088 760 kr
1 231 440 kr
Ca 560 kr
Ca
Ca 633 kr
90 790 kr
102 640 kr
1 089 480 kr
1 231 680 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvaret for personalsaker og løn i private eller offentlege verksemder.

Leiar

Leiaryrket er svært mangfaldig og finst innan dei fleste yrkesområda.

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomar jobbar med leiing og styring av bedrifter og organisasjonar.

en kvinne i  snakker på en talerstol

Statsvitar

Som statsvitar har du kunnskap om korleis samfunn vert organisert og styrt politisk og av den politiske åtferda til samfunnsborgarane.

Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.

Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.

Rekneskapsførar

Ein rekneskapsførar si viktigaste oppgåve er å hjelpe bedrifter med rekneskapen.

Mann i dress står utenfor en høy bygning.

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellet sin leiar og har hovudansvaret for økonomien og dei tilsette på hotellet.

Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Saksbehandlar

Som saksbehandlar arbeider du med å klargjere og vurdere søknader, notat og andre skriv.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

Økonomi­konsulentar har ansvaret for økonomiske arbeidsoppgåver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller rekneskapsføring.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politikar

Politikarar jobbar mellom anna med fordeling av gode og plikter i samfunnet. Som politisk folkevald er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Overstyrmannen sitter ved kontrollpanelene på brua på et skip.

Overstyr­mann

Som overstyr­mann har du ansvaret for stabiliteten til skip, samt lasting og lossing.

To personer analyserer grafer

Marknadsanalytikar

Marknadsanalytikaren jobbar med å analysere marknader, for så å informere om resultata.