Bilete
Økonomisjef

Yrkesbeskrivelse

Økonomisjef

Økonomisjefen har ansvaret for økonomien i ei bedrift.

Som økonomisjef har du eit overordna ansvar for økonomien i ei bedrift. Dette inneber eit ansvar for budsjett og rekneskap. I tillegg har du kontroll på investeringane og utgiftene i bedrifta.

Vanlege arbeidsoppgåver:

 • føre årsrekneskap med notar og delårsrekneskap
 • utarbeide budsjett og kalkylar
 • planlegge finansieringar, investeringar og skatt
 • kontrollere forbruk og lønsemd
 • lære opp tilsette i avdelinga di
 • er med i leiargruppa til bedrifta

Økonomisjefen er ofte leiar for både økonomiavdelinga og rekneskapsavdelinga. Det inneber både fagleg ansvar, leiaroppgåver og personalansvar. Du er òg bindeleddet til selskapet til revisor når årsoppgjeret skal godkjennast.

Andre titlar for økonomisjef er økonomidirektør, finansdirektør, finanssjef, rekneskapssjef, rekneskapsdirektør og CFO.

Hvor jobber økonomisjefar ?

Som økonomisjef kan du få jobb innan det private næringslivet, organisasjonar eller i offentleg sektor.

Personlige egenskaper

Som økonomisjef bør du ha eit godt teoretisk og analytisk anlegg. Du må evne å kommunisere både skriftleg og munnleg. Økonomisjefen må også kunne leie og administrere.

Utdanning

For å bli økonomisjef må du som regel ha høgare utdanning innan økonomi og leiing. Dei fleste høgskolane og universiteta i landet tilbyr utdanning innan økonomi.

Etter- og vidareutdanning
Dei fleste universiteta og høgskolane i Noreg tilbyr mogelegheiter for vidareutdanning innan økonomi. Du kan mellom anna ta ei mastergrad innanfor økonomi og administrasjon, siviløkonomi eller leiing og organisasjonspsykologi. Det finst også gode mogelegheiter for vidareutdanning i utlandet.

Bedrifter

Økonomisjef i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 1226117 - ASSISTERENDE BANKSJEF
 • 1226116 - AVDELINGSBANKSJEF
 • 1226118 - AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226151 - AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226138 - AVDELINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)
 • 1226139 - AVDELINGSLEDER (ANNEN FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING)
 • 1226101 - AVDELINGSLEDER (BANK)
 • 1226140 - AVDELINGSLEDER (DATABEHANDLINGSVIRKSOMHET)
 • 1226129 - AVDELINGSSJEF (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226108 - BANKSJEF
 • 1226102 - DEPOTSJEF
 • 1226103 - DISKONTERINGSSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1226115 - DISTRIKTSBANKSJEF
 • 1226126 - DISTRIKTSSJEF (BANK - OVER 9 ANSATTE)
 • 1226125 - DISTRIKTSSJEF (FORSIKRING - OVER 9 ANSATTE)
 • 1226130 - DIVISJONSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226131 - DIVISJONSSJEF (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226107 - FILIALBESTYRER (BANK)
 • 1226104 - FILIALSJEF (BANK)
 • 1226112 - FINANSDIREKTØR
 • 1226119 - FINANSSJEF
 • 1226105 - FONDSSJEF
 • 1226111 - FORRETNINGSOMRÅDEBANKSJEF
 • 1226123 - FORSIKRINGSSJEF
 • 1226136 - FORSKNINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)
 • 1226127 - HAVARISJEF (FORSIKRING)
 • 1226124 - INKASSOSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1226110 - OMRÅDEBANKSJEF
 • 1226141 - SEKSJONSLEDER (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226143 - SEKSJONSSJEF (FORSIKRING)
 • 1226128 - SKADESJEF (FORSIKRING)
 • 1226152 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (BANK)
 • 1226120 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (BANK)
 • 1226150 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226149 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226154 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (FORSIKRING)
 • 1226153 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (FORSIKRING)
 • 1231122 - KREDITTSJEF
 • 1231106 - FORVALTNINGSSJEF
 • 1231121 - SOUSSJEF (BANK)
 • 1210101 - BANKDIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)

Sist kvalitetsikret den 15. september 2020, av Econa