Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg valgte bedriftsøkonomi på videregående, fordi jeg liker regler hvor jeg kan sette to streker under svaret. Deretter valgte jeg å ta en fagskole, fordi jeg ønsket en praktisk utdanning med dybdelæring i regnskap, framfor generell økonomi. Jeg er en tall- og strukturglad kvinne, og når ting går opp, blir jeg fornøyd. Med andre ord, jeg er i mitt rette element i jobben som økonomisjef.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber i Ungt Entreprenørskap, som er en ideell og landsomfattende organisasjon. Vi jobber sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører, for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Programmene våre gjennomføres i nært samarbeid med det lokale arbeids- og næringslivet. På den måten bygger vi bro mellom teori og praksis, og skole og arbeidsliv. Det bidrar til å øke kreativitet og relevans i læreprosessene. Innovatører trengs overalt.

Jeg har ansvaret for økonomisk oppfølging av inntekter og kostnader. Vi gjennomfører prosjekter i hele landet, og mange er bundet sammen økonomisk. Jeg har den økonomiske oversikten over regnskap og likviditet. Det betyr at jeg følger alle pengetransaksjoner, og ser de i forhold til budsjett. Økonomi er alt som foregår i en bedrift. Derfor blir det noen møter i løpet av en dag, både ledermøter og prosjektmøter. Jeg må holde tunga rett i munnen, prioritere rett og ikke bli stresset når det skjer mye samtidig. 

Som økonomisjef må jeg lage mange rapporter. Jeg rapporterer til styret, og tilbake til departementene og andre prosjekter, som vi får penger fra. Blant annet til Næringsdepartementet som vi mottar tilskudd fra. Pengene spres utover Ung Entreprenør sine organisasjoner. Min største oppgave er å bidra til det operative regnskapet ved kvartal -og årsavslutninger. Budsjettet lages sent på høsten, og det er et bilde av hvordan jeg tror at regnskapet (inntekter og kostnader) kommer til å bli neste år. Årsavslutning er en opprydding av regnskapet for det året som har vært, og det foregår da rett etter nyttår og litt utover mot våren.

Jeg er også ansvarlig for lønnskjøring. Lønn er et eget fag, og det er et stort lovverk og mange regler å følge. 

Jeg syntes jeg er heldig, fordi jeg er med på alle typer arrangement. Da trer jeg inn helt andre roller, og gjør alt fra å servere lunsj til gi ut informasjon. Årlig har vi blant annet norgesmesterskap i Student – og Ungdomsbedrift, og den type arrangement gjør jobben min unik.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg tok et toårig diplomstudium på Imente Fagskole i Drammen. Jeg valgte en fagskole, fordi jeg ønsket en praktisk utdanning med dybdelæring i regnskap, framfor generell økonomi.

Etter skolen gikk jeg rett i jobb i et regnskapsbyrå. Der lærte jeg veldig mye og fikk en solid tallforståelse.

Med kun fagskole kan jeg ikke bli statsautorisert økonom. Det betyr at jeg ikke kan starte eget selskap. Statsautorisasjon krever en bachelor med tilleggsfag. De aller fleste som ønsker dette, tar økonomisk utdanning på BI. Jeg vil legge til at man ikke trenger statsautorisasjon for å bli økonomisjef.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Brutalt sagt, så passer ikke denne type jobb hvis du er ustrukturert, har lav gjennomføringsevne og ikke liker ansvar.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker å ha kontroll og nyter å sette to streker under ett svar. Det gjør meg glad. Det er også gøy å få rett ting på rett plass, drive litt detektivarbeid og finne opphavet til sluttresultatet. Det krever stort engasjement, kontroll og oversikt.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg trives med det meste egentlig. Er det et dårlig svar? Jeg har uansett ikke noe bedre svar.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Som økonomisjef er du et ledd i virksomheten, og må like å være en del av en helhet. Å ta eierskap til bedriften, være grundig, strukturert, nøyaktig og like å forholde deg til lover og regler. Det er stadig nye ting, derfor er det kjempeviktig å like å lære. Jeg lærer mye underveis, og det kan til tider gå fort i svingene med ulike oppdateringer. Å bli rutinert krever erfaring, men veien blir til mens man går.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– For å bli økonomisjef må du ha erfaring og forstå bedriften. Det er sjelden man går fra skolebenken til en jobb som økonomisjef. Selv fikk jeg massiv erfaring på et regnskapskontor, og det anbefaler jeg som et godt utgangspunkt.

Hvor mange års erfaring du trenger for å bli sjef, varierer ut ifra utdanning og bransje. Det sikre er at du må kunne forstå hele virksomheten, og forstå at ting ikke alltid går etter planen.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Geografi, størrelse på selskapet, ansvar er faktorer som spiller en rolle for lønnen. Jo mer ansvar, jo høyere lønn. Jeg antar at en lønn fra 500 000 kroner i året og langt oppover, er noenlunde riktig.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er ikke lett. Det er mange som rekrutterer internt, og de fleste vektlegger at du har en lignende type erfaring. Et godt råd er å strebe etter gode referanser, kvalitetssikre alt du gjør og være framoverlent.

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.