Økonomisjef Frank Skjærstad

YrkesintervjuØkonomisjef favoritt ikon

Det var ikke bare utdanning som gjorde at Frank Skjærstad havnet i stillingen som økonomisjef.

Frank Skjærstad
30 år
Økonomisjef
Nardo Bil AS, Trondheim.
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Økonomi og tall har alltid vært min sterkeste side på skolen. På videregående valgte jeg en fagkombinasjon med økonomi, administrasjon og markedsføring fra andre året. På høyere utdanning ble det også naturlig å fortsette innen økonomi. Min far er også økonomimann. Da jeg begynte i min nåværende jobb ble jeg først ansatt som økonomi- og IT-konsulent. Etter ti måneder sa daværende økonomisjef opp, og jeg fikk spørsmål om jeg kunne tenke meg å overta. Selv om jeg var ung følte jeg det var en god mulighet, og takket derfor ja.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Som økonomisjef har jeg overordnet ansvar for økonomisk kontroll og analyse av driften. Siden jeg begynte i stillingen i 2010 har imidlertid oppgavene mine endret seg i stor grad. Vi har ekspandert veldig, og nå har vi åtte butikker. Jeg holder tett kontakt med butikkene, og vurderer kontinuerlig tiltak knyttet til lønnsomhet og utfordringsområder i driften. Også bilbransjen endrer seg stadig, for eksempel antar bransjen at med elbiler vil behovet for service bli lavere. Det betyr mindre inntekter fra service, og vi må omstille oss med for eksempel anlegg som ikke er like store og som koster mindre. Mye av arbeidstiden min består også av møter. Det kan være interne møter med salg, økonomiavdelingen, konsernledermøter eller innkjøpere. Jeg har også noe operative oppgaver, og er for eksempel med når vi avslutter regnskap. I tillegg har jeg personalansvar.

okonomisjef1_ehmurvold.jpg

Økonomisjef hos Nardo Bil, Frank Skjærstad, står mellom flere biler.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg har en bachelorgrad i økonomisk styring, men det hadde nok ikke vært dumt å ha en mastergrad i tillegg. Samtidig er det ganske vanlig at du går gradene før du får en slik type stilling. Som økonomisjef er det viktig å ha stå-på-vilje og være arbeidsom. Ganske ofte er det så mye å gjøre at jeg må jobbe utover vanlig arbeidstid.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Du må ha ønske om å ta ansvar, og være initiativtaker for å ta tak i ting.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Dette er en bransje med mye endringer, og det gjør at arbeidet blir både variert og byr på stadig nye utfordringer.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg liker stort sett det meste.

okonomisjef3_ehmurvold.jpg

Økonomisjef Frank Skjærstad jobber foran dataskjermen.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Som økonomisjef må du være ansvarsfull og ærlig. Det er viktig å kunne si ifra i tide om det er behov for det. Her hos oss er det stort sett arbeid i team, og derfor er det viktig kunne kommunisere godt, for eksempel få ledere til å forstå at tiltak må iverksettes.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Alle bedrifter har behov for økonomer så mulighetene er mange.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønnen varierer etter bransje og selskap. Det er også geografiske forskjeller, og Oslo ligger nok høyere enn Trondheim. Startlønnen min da jeg begynte her var på rundt 450.000 kroner i året. Nå har jeg en bonusordning knyttet til lønn, samt bilordning.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er få som går rett fra utdanning og over i en slik type stilling. Du må nok gå gradene, stå på og vise at du er flink.

Tekst: Eva Hilde Murvold

    • Som økonomisjef er det viktig å ha stå-på-vilje og være arbeidsom.
    • Du må ha ønske om å ta ansvar.
    • Alle bedrifter har behov for økonomer, så mulighetene er mange.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser