Mann på tur i Jotunheimen.
Yrkesskildring

Naturforvaltar

favoritt ikon

Naturforvaltaren har brei kunnskap om naturen, og bruker han i arbeidet sitt for å verne om miljøet og naturressursane rundt oss.

Som naturforvaltar har du gode kunnskapar både om mangfaldet i naturen og om lover og reglar for korleis ein skal og kan forvalte ressursane i naturen. Ein naturforvaltar er opptatt av korleis han kan skjerme naturen mot inngrep, og korleis han kan utnytte dei ressursane naturen gir oss på ein fornuftig måte.

Naturforvaltarar har kompetanse innan mange fagfelt, både biologi, økologi og samfunnsfag. 

Vanlege arbeidsoppgåver for naturforvaltaren:

  • greie ut om store og små utbyggingsprosjekt har nokon påverknad på eller kan skade naturen
  • sjå på prosjekt i naturen med tanke på lovverket om naturressursar
  • sørge for at menneske og naturen kan fungere saman på ein god måte
  • skrive rapportar og utgreiingar
  • gå i naturen 

Naturforvaltarar samarbeider ofte med andre fagfolk, som til dømes biologar.

Kvar arbeider naturforvaltarar?

Som naturforvaltar jobbar du ofte hos til dømes fylkesmannen, Miljødirektoratet eller som miljøvernleiar eller miljørådgivar i kommunane. Naturforvaltarar kan også jobbe for private selskap som planlegg naturinngrep av ulike slag. Mange naturforvaltarar jobbar i ulike forskingsinstitusjonar eller med undervising.

Personlege eigenskapar

Som naturforvaltar er du sjølvsagt glad i å vere i naturen. Du må også ha interesse for å utføre administrative arbeidsoppgåver, som til dømes å skrive og sende rapportar til rette instansar. Dette krev ei evne til å uttrykke seg klart og tydeleg.

Utdanning

Du kan studere økologi og naturforvalting på både bachelor- og masternivå i Noreg. 

Etter- og vidareutdanning
Du må ha ei bachelorgrad for å kunne ta ei mastergrad. På masternivå finst det mange alternativ. Du kan til dømes ta ei mastergrad i naturforvalting eller økologi.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sivilagronom
Deltid
Alle sektorer
104 personer
Ca 283 kr
Ca
Ca
45 920 kr
551 040 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca
45 920 kr
551 040 kr
Ca 289 kr
Ca
Ca
46 880 kr
562 560 kr
Ca 289 kr
Ca
Ca
46 980 kr
563 760 kr
Sivilagronom
Heltid
Alle sektorer
407 personer
180 personer
227 personer
Ca 316 kr
Ca 310 kr
Ca 324 kr
51 190 kr
50 150 kr
52 440 kr
614 280 kr
601 800 kr
629 280 kr
Ca 316 kr
Ca 310 kr
Ca 324 kr
51 190 kr
50 150 kr
52 440 kr
614 280 kr
601 800 kr
629 280 kr
Ca 329 kr
Ca 314 kr
Ca 341 kr
53 240 kr
50 800 kr
55 180 kr
638 880 kr
609 600 kr
662 160 kr
Ca 329 kr
Ca 314 kr
Ca 341 kr
53 500 kr
50 980 kr
55 500 kr
642 000 kr
611 760 kr
666 000 kr
Sivilagronom
Privat
305 personer
136 personer
169 personer
Ca 324 kr
Ca 314 kr
Ca 334 kr
52 440 kr
50 910 kr
54 070 kr
629 280 kr
610 920 kr
648 840 kr
Ca 324 kr
Ca 314 kr
Ca 334 kr
52 440 kr
50 910 kr
54 070 kr
629 280 kr
610 920 kr
648 840 kr
Ca 338 kr
Ca 319 kr
Ca 353 kr
54 760 kr
51 720 kr
57 150 kr
657 120 kr
620 640 kr
685 800 kr
Ca 338 kr
Ca 319 kr
Ca 353 kr
55 090 kr
51 940 kr
57 570 kr
661 080 kr
623 280 kr
690 840 kr
Sivilagronom
Heltid
Privat
249 personer
106 personer
143 personer
Ca 328 kr
Ca 318 kr
Ca 336 kr
53 130 kr
51 490 kr
54 470 kr
637 560 kr
617 880 kr
653 640 kr
Ca 328 kr
Ca 318 kr
Ca 336 kr
53 130 kr
51 490 kr
54 470 kr
637 560 kr
617 880 kr
653 640 kr
Ca 344 kr
Ca 326 kr
Ca 358 kr
55 800 kr
52 870 kr
57 970 kr
669 600 kr
634 440 kr
695 640 kr
Ca 344 kr
Ca 326 kr
Ca 358 kr
56 160 kr
53 090 kr
58 430 kr
673 920 kr
637 080 kr
701 160 kr
Sivilagronom
Statlig
197 personer
109 personer
Ca 308 kr
Ca
Ca 309 kr
49 920 kr
50 130 kr
599 040 kr
601 560 kr
Ca 308 kr
Ca
Ca 309 kr
49 920 kr
50 130 kr
599 040 kr
601 560 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca 310 kr
49 250 kr
50 150 kr
591 000 kr
601 800 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca 310 kr
49 330 kr
50 250 kr
591 960 kr
603 000 kr
Sivilagronom
Heltid
Statlig
151 personer
Ca 309 kr
Ca
Ca
50 130 kr
601 560 kr
Ca 309 kr
Ca
Ca
50 130 kr
601 560 kr
Ca 306 kr
Ca
Ca
49 580 kr
594 960 kr
Ca 306 kr
Ca
Ca
49 670 kr
596 040 kr
Sivilagronom
Alle sektorer
511 personer
230 personer
281 personer
Ca 313 kr
Ca 309 kr
Ca 320 kr
50 780 kr
50 010 kr
51 900 kr
609 360 kr
600 120 kr
622 800 kr
Ca 313 kr
Ca 309 kr
Ca 320 kr
50 780 kr
50 010 kr
51 900 kr
609 360 kr
600 120 kr
622 800 kr
Ca 324 kr
Ca 309 kr
Ca 336 kr
52 430 kr
50 080 kr
54 360 kr
629 160 kr
600 960 kr
652 320 kr
Ca 324 kr
Ca 309 kr
Ca 336 kr
52 670 kr
50 250 kr
54 660 kr
632 040 kr
603 000 kr
655 920 kr
Miljøvernrådgiver
Heltid
Alle sektorer
354 personer
171 personer
183 personer
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 309 kr
47 890 kr
46 490 kr
50 070 kr
574 680 kr
557 880 kr
600 840 kr
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 309 kr
47 890 kr
46 490 kr
50 070 kr
574 680 kr
557 880 kr
600 840 kr
Ca 330 kr
Ca 304 kr
Ca 354 kr
53 460 kr
49 320 kr
57 320 kr
641 520 kr
591 840 kr
687 840 kr
Ca 330 kr
Ca 304 kr
Ca 354 kr
54 080 kr
49 580 kr
58 270 kr
648 960 kr
594 960 kr
699 240 kr
Miljøvernrådgiver
Privat
258 personer
119 personer
139 personer
Ca 322 kr
Ca 300 kr
Ca 356 kr
52 200 kr
48 530 kr
57 650 kr
626 400 kr
582 360 kr
691 800 kr
Ca 322 kr
Ca 300 kr
Ca 356 kr
52 200 kr
48 530 kr
57 650 kr
626 400 kr
582 360 kr
691 800 kr
Ca 356 kr
Ca 323 kr
Ca 383 kr
57 670 kr
52 390 kr
62 020 kr
692 040 kr
628 680 kr
744 240 kr
Ca 356 kr
Ca 323 kr
Ca 383 kr
58 500 kr
52 690 kr
63 280 kr
702 000 kr
632 280 kr
759 360 kr
Miljøvernrådgiver
Heltid
Privat
231 personer
101 personer
130 personer
Ca 322 kr
Ca 300 kr
Ca 353 kr
52 180 kr
48 530 kr
57 150 kr
626 160 kr
582 360 kr
685 800 kr
Ca 322 kr
Ca 300 kr
Ca 353 kr
52 180 kr
48 530 kr
57 150 kr
626 160 kr
582 360 kr
685 800 kr
Ca 357 kr
Ca 324 kr
Ca 383 kr
57 810 kr
52 450 kr
61 970 kr
693 720 kr
629 400 kr
743 640 kr
Ca 357 kr
Ca 324 kr
Ca 383 kr
58 670 kr
52 780 kr
63 240 kr
704 040 kr
633 360 kr
758 880 kr
Miljøvernrådgiver
Alle sektorer
398 personer
198 personer
200 personer
Ca 295 kr
Ca 288 kr
Ca 309 kr
47 780 kr
46 580 kr
50 070 kr
573 360 kr
558 960 kr
600 840 kr
Ca 295 kr
Ca 288 kr
Ca 309 kr
47 780 kr
46 580 kr
50 070 kr
573 360 kr
558 960 kr
600 840 kr
Ca 329 kr
Ca 304 kr
Ca 353 kr
53 230 kr
49 190 kr
57 170 kr
638 760 kr
590 280 kr
686 040 kr
Ca 329 kr
Ca 304 kr
Ca 353 kr
53 820 kr
49 440 kr
58 100 kr
645 840 kr
593 280 kr
697 200 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold