Bjørn Strandli forvalter nasjonalparken på Færder i Vestfold.

YrkesintervjuNaturforvalter favoritt ikon

– Nasjonalparkene er Norges juveler og må forvaltes med kunnskap og faglig autoritet, sier Bjørn Strandli.

Bjørn Strandli
69 år
Naturforvalter
Nasjonalparken på Færder, Fylkesmannen i Vestfold

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Biologi og økologi har siden tidlig alder vært hovedinteressene mine. Det faktum at vi sliter mer på miljøet enn vi er klar over gjorde at jeg tok et verdivalg og satset på å studere naturforvaltning. Jeg forvalter i dag Færder Nasjonalpark som er et av landets rikeste kystmiljøer. Et privilegium, spør du meg, å kunne være med å forvalte både et rikt liv i havet og en fantastisk flora og fauna.

img_0996.jpg

Bjørn Strandli henter tang i strandkanten på Verdens ende.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– I dag er en litt uvanlig arbeidsdag fordi jeg har fått en sjekk på 15 millioner kroner fra Den norske bank til å kartlegge tilstanden under vann. Hensikten er å finne ut hvorfor torsken gjennom de siste 20 årene har forlatt oss. I samarbeid med havforskere, fiskere og mange andre ser vi på gyte- og oppvekstområdene til torsken, og håpet er at den vil komme tilbake. Det er et omfattende prosjekt, og bare det å kartlegge havbunnen vil ta tre år.

Her i Færder Nasjonalpark har vi minst hundre øyer og sted mellom 300 og 400 truede eller sjeldne livsformer og arter. Det kommer mange hundre tusen besøkende hit i løpet av året. Det er en stor jobb å forvalte en nasjonalskatt, men ufattelig spennende.

Jeg har kontor hos Fylkesmannen i Vestfold og jobber i et team på tre personer. Alle har ulik kompetanse. At det er en forvaltningsjobb betyr at jeg må interessere meg for papirarbeid, forskrifter, lover og regler. Jeg må ikke glemme at det er skattepengene som muliggjør at vi har nasjonalparker. Om vinteren bruker jeg det meste av tiden til å planlegge. Vår, sommer og høst er jeg mye ute.

Vi har en skokk av samarbeidspartnere som for eksempel Skjærgårdstjenesten, Statens Naturoppsyn, grunneiere, besøkssenteret i parken, frivillige, kommunen, politikere, fylkesmannen, forskere og mange kystorganisasjoner. Vi jobber også med å gjenskape kulturlandskap og sette i stand historiske bosettinger både langs kysten og på øyene. Det betyr mange frivillige, dugnader og et utall av forskjellige foreninger. De gjør alt fra å ringmerke fugl, til å sette i stand historiske boplasser.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg tok hovedfag i naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hovedoppgaven min var underlig nok å kartlegge strandvegetasjonen i det som senere skulle bli Færder Nasjonalpark. Den gangen ante jeg ikke at dette skulle bli jobben min.

I dag er det krav til mastergrad og nødvendig innsikt i fag som økologi, biologi og samfunnsvitenskap.

For å få en jobb som min kreves også kunnskap om samarbeid med kommuner, fylker og på nasjonalt nivå. Det er en jobb som oftest krever lang erfaring og kompetanse. I mitt tilfelle har jeg lang fartstid med aktører som har oppgaver i kystområder.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Er du et menneske som hater kontor og pc, er ikke dette jobben for deg. Å være glad i folk, nysgjerrig, interessert i natur og forvaltning, er helt nødvendige egenskaper.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det er både gøy og tilfredsstillende. Å være med å få til noe viktig, som kanskje å få torsken tilbake til Oslofjorden er fantastisk. Akkurat det bidraget er min hjertesak for tiden.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Å starte opp igjen etter påske når vi alle skal ut på tur i felten og alt skal planlegges. April og mai er i overkant travle måneder.

img_1008.jpg

Bjørn Strandli peker utover sin nasjonalpark på Verdens ende.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Det er en stor drivkraft å ha en sterk allsidig interesse og å være nysgjerrig på helheten. Samtidig bør du kunne hanskes med alle typer folk. Jeg møter alle mennesketyper. Du bør like offentlig forvaltning, og ha teft for slikt arbeid. Det er ingen aktivist-jobb, og du må følge spillereglene i et offentlig system. På den andre side så kan sterkt engasjement være med å påvirke politiske beslutninger.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Naturforvaltere er spredt i mange typer jobber. Vi er representert i miljøforvaltning, kommuner, fylker og nasjonalt. Vi finnes også i miljøorganisasjoner, forskning, konsulentvirksomhet og i politikken. Det er en allsidig utdanning med mange valg. Da jeg utdannet meg som en av de første i naturforvaltning var vi redde for at det ikke ville bli bruk for faget. Men, det er det!

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Hos fylkesmannen starter man på mellom 450 000 og 500 000 kroner i året. Med erfaring er en lønn på omtrent 700 000 i året relevant.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– I Norge har vi i dag i underkant av 40 nasjonalparker, i tillegg til mange vernede områder og naturreservater. Jeg tror det er gode muligheter å finne en jobb. Du finner kanskje ikke drømmejobben ved første forsøk, men sånn er det i de fleste yrker. Du bør være villig til å flytte på deg. Selv har jeg bodd flere steder før jeg kom tilbake til barndomstraktene her på Færder.

Det som er sikkert er at gjør du en god jobb, så blir du tatt vare på!

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

 

 

    • Jeg er privilegert som er med på å forvalte et rikt liv i havet og en fantastisk flora og fauna.
    • Er du et menneske som hater kontor og pc, er ikke dette jobben for deg.
    • I dag er det krav til mastergrad og nødvendig innsikt i fag som økologi, biologi og samfunnsvitenskap.

Yrkesbeskrivelser