Hvorfor valgte du å bli naturforvalter?

– Jeg vokste opp på et småbruk i Kragerø. I motsetning til mange som visste hva de skulle bli så var min vei mer søkende. Jeg startet med samfunnsfag før jeg etter hvert siktet meg inn på det som fascinerte med mest, natur, friluft – og villmarksliv.

Jeg jobbet mange år i frilufts-feltet i Agder og et år som landbruksrådgiver Kragerø kommune, før jobben som nasjonalparkforvalter i Jomfruland ble ledig. Jeg var heldig og fikk stillingen i konkurranse med femti andre håpefulle. Det er jeg veldig glad for, her ute er landskapet fantastisk og det biologiske mangfoldet både over og under vann er stort og spennene. Det er et privilegium å bidra til å forvalte dette spesielle området.

Image
Naturforvalter Eirik Dobbedal på rekongnisering i nasjonalparken. Det er tre menn som ser utover landskapet.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Den vanlige dagen finnes ikke og nettopp det er noe jeg liker med jobben. I dag startet jeg på hjemmekontor – nå er jeg på et fagseminar om hule eiker i Larvik. Jeg har kontor i Kragerø og der driver jeg mest med informasjon og administrative oppgaver.

Det er mye administrasjon i en nasjonalpark. Hovedoppgaven min er langsiktig forvaltning for å sikre at områdene forblir intakte for framtiden og at viktige naturverdier tas vare på og styrkes. Det krever mye planlegging og mange skjøtselstiltak.

Det er et helt eget sett med regler som gjelder i en nasjonalpark og de må følges av tusenvis av besøkende. For at de skal vite hva som gjelder produserer vi informasjon på nettsider, sosiale medier, kart, brosjyrer, og informasjonstavler ute i felt.

Jomfruland er et kulturlandskap. Det betyr at mennesker og dyr har bidratt til å påvirke landskapet. For å bevare kulturrikdommen kreves blant annet riktig beite av husdyr, restaurering av natur og rydding. Samtidig må man ha god dialog med grunneierne.

Formålet med nasjonalparken er å ta vare på et større naturområde med geologisk særpreg og et stort biologisk mangfold i sjø og på land. Jomfruland er en av landets fire marine nasjonalparker og 98 % av de vernede områdene ligger under vann. Det er utfordrende, og innebærer mye nybrottsarbeid å forvalte under vannflaten. Samtidig deler landets marine parker av hverandres kunnskap og samarbeider tett om å finne ut så mye som mulig.

Jomfruland kan blant annet skryte av vakre eiketrær, unike arter, et variert fugleliv, en 700 meter lang rullesteinsstrand og nydelig kulturlandskap. Alt dette og mer til må passes på.

Jeg har ansvaret for å søke til miljødirektoratet om finansiering til ulike skjøtsels- tilretteleggingstiltak. Vi har mange vernede områder i landet, og kampen om pengepotten er tøff. Som forvalter skal man også skrive saksfremlegg til det politiske nasjonalparkstyret som er politisk oppnevnt. Målet for alt jeg driver med er kort sagt å sikre naturmangfoldet.

Hva kreves for å kunne jobbe som naturforvalter? 

– Det er mange veier til en jobb som naturforvalter innen privat og offentlig sektor. Konkurransen om jobbene er hard, og de fleste søkerne har master og doktorgrad innenfor relevant fagområde. Selv har jeg en mastergrad fra Universitet i Sørøst-Norge innen friluftsliv med fagområder knyttet til samfunnsfag og naturveiledning. Jeg har også erfaring fra naturveiledning, offentlig forvaltning og prosjektledelse.

Som generelle krav kan man si det kreves relevant utdanning. Samtidig er det en stor fordel med interesse for natur og erfaring fra offentlig forvaltning.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for? 

– Man må ha en interesse for natur, samfunnsspørsmål, samfunnsutvikling og politikk. Også er det viktig å ha evnen til å se sammenhenger og naturen i lange perspektiv. Andre ting som gjør at man passer inn i en jobb som denne er å være nysgjerrig, analytisk og strukturert. Å kunne holde oversikten over mange ting på en gang og raskt kunne sette seg inn i nye saker, er viktig.

Jeg ser ingen fysiske hindringer for å kunne jobbe som naturforvalter. Mye arbeid forgår innendørs og jeg må legge til at det er overraskende mye kontorarbeid i en jobb som min.

Hva liker du best med å være naturforvalter? 

– Å lære nye ting, se muligheter i utfordringer og finne løsninger i samarbeid med andre, er flott. Også å formidle natur- glede og fascinasjon over de små tingene i naturen.

Hva liker du minst?

– Usikkerheten knyttet til finansieringer er ikke så gøy og gir litt uforutsigbarhet, men dette bidrar også til å holde meg skjerpet.

Image
Naturforvalteren legger på plass en stokk som er en del av et gjerde.
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– De aller fleste jobber i nasjonalparker eller verneområdeforvaltning, men det er også muligheter for å jobbe privat. Et stort spekter av yrkesmuligheter finnes dersom man er utdannet innenfor biologi, samfunnsfag og naturfag. Mange jobber som konsulenter. Interessen og nysgjerrigheten er det viktigste.

Hva kan man forvente i lønn som naturforvalter?

– Litt vanskelig å si. Alt mellom 550 000 og 750 000 i året. Nyutdannede vil ligge i nedre sjikt, men lønnen stiger med økt erfaring og kompetanse.

Hvordan er sjansene for å få jobb som naturforvalter?

– Som nasjonalparkforvalter kreves det en del erfaring, men har man nødvendig erfaring, interesse og er villig til å flytte på seg i Norge er muligheten ganske gode.

Tekst:
Bente Delmas