Los på losbåten.
Yrkesskildring

Lós

favoritt ikon

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.

Ein lós (statslós) går om bord på skip og hjelper kapteinar med å føre skip inn og ut norske farvatn. Lósar har bakgrunn som sjøkapteinar og liknande. Som lós er du ekspert på eit geografisk kystområde. Lósen må ha alle nødvendige opplysingar om skipet for å kunne utføre navigeringsoppgåvene sine: storleik, djupne, fart og evne til manøvrering. Lósen blir ofte frakta ut til skip via ein lósbåt eller eit lóshelikopter. Dette kan skje under alle vêrforhold.

Det er nødvendig å ha ein lós om bord under inn- og utsegling, skal alt gå føre seg på ein sikker måte. Ifølge Norsk lóslovgiving skal alle store skip bruke lós. Det finst like fullt ei rekke unnatak frå desse reglane.

I Noreg er det Kystverket som har ansvaret for lóstenestene. Skip bestiller vanlegvis lóstenester i god tid. Kystverkets lósteneste er likevel alltid tilgjengeleg.

Arbeidet kan gå føre seg til alle tider på døgnet. 

Kvar arbeider lósar?

Som statslós har du base ved ein av lósstasjonane i landet. Du er tilsett i staten eller i eit rederi.

Personlege eigenskapar

Som lós må du vere i stand til å opptre med myndigheit. Du må vere veldig god til å samarbeide, og du må kunne kommunisere med andre. I mange tilfelle er det nødvendig med gode språkkunnskapar. Arbeidet kan vere psykisk og fysisk krevjande. Det inneber også mykje ansvar.

Utdanning

Etter seks månadar og bestått deleksamen kan du få eit avgrensa lóssertifikat og tittel som statslós. Det tar omlag to år frå utdanninga byrjar til du er ferdig utdanna med fullverdig sertifikat. Så vil det gå ytterlegare tre år med praksis før du har sertifikat for alle båtstorleikar.

Opptakskrav
For å ta ei lósutdanning må du: 

  • vere under 38 år 
  • ha erfaring som navigatør i ei leiande stilling
  • ha godt syn og god helse
  • ha plettfri vandel
  • ha fullført og bestått skipsførareksamen eller maritim utdanning (nautikk) 
  • ha sertifikat som overstyrmann, attpå minst tre år med fartstid som navigatør eller minst tre år med fartstid frå marinen
  • ha eller kunne ta dekksoffisersertifikatet, klasse 1

Intervju og arbeidspsykologiske testar inngår som del av opptaket. Kystverket har opptak omlag ein gong i året, etter behov.

Les meir om losutdanninga hos Kystverket

Etter- og vidareutdanning
Statslósen må halde seg oppdatert på fagområdet. Han får derfor stadig tilbod om vidareutdanning gjennom spesialkurs og oppdateringskurs.

Kva jobbar navigatørutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for lósar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Dekksoffiser eller los
Deltid
Alle sektorer
414 personer
399 personer
Ca 301 kr
Ca
Ca 301 kr
48 690 kr
48 710 kr
584 280 kr
584 520 kr
Ca 301 kr
Ca
Ca 301 kr
48 690 kr
48 710 kr
584 280 kr
584 520 kr
Ca 358 kr
Ca
Ca 363 kr
58 040 kr
58 750 kr
696 480 kr
705 000 kr
Ca 358 kr
Ca
Ca 363 kr
59 280 kr
60 020 kr
711 360 kr
720 240 kr
Dekksoffiser eller los
Heltid
Alle sektorer
6 453 personer
160 personer
6 293 personer
Ca 370 kr
Ca 312 kr
Ca 371 kr
60 000 kr
50 540 kr
60 160 kr
720 000 kr
606 480 kr
721 920 kr
Ca 370 kr
Ca 312 kr
Ca 371 kr
60 000 kr
50 540 kr
60 160 kr
720 000 kr
606 480 kr
721 920 kr
Ca 380 kr
Ca 311 kr
Ca 382 kr
61 640 kr
50 370 kr
61 920 kr
739 680 kr
604 440 kr
743 040 kr
Ca 380 kr
Ca 311 kr
Ca 382 kr
63 510 kr
51 930 kr
63 790 kr
762 120 kr
623 160 kr
765 480 kr
Dekksoffiser eller los
Privat
6 412 personer
161 personer
6 251 personer
Ca 365 kr
Ca 300 kr
Ca 367 kr
59 060 kr
48 580 kr
59 410 kr
708 720 kr
582 960 kr
712 920 kr
Ca 365 kr
Ca 300 kr
Ca 367 kr
59 060 kr
48 580 kr
59 410 kr
708 720 kr
582 960 kr
712 920 kr
Ca 378 kr
Ca 303 kr
Ca 380 kr
61 300 kr
49 030 kr
61 610 kr
735 600 kr
588 360 kr
739 320 kr
Ca 378 kr
Ca 303 kr
Ca 380 kr
62 690 kr
50 290 kr
63 000 kr
752 280 kr
603 480 kr
756 000 kr
Dekksoffiser eller los
Deltid
Privat
381 personer
369 personer
Ca 302 kr
Ca
Ca 302 kr
48 930 kr
48 950 kr
587 160 kr
587 400 kr
Ca 302 kr
Ca
Ca 302 kr
48 930 kr
48 950 kr
587 160 kr
587 400 kr
Ca 364 kr
Ca
Ca 368 kr
59 000 kr
59 670 kr
708 000 kr
716 040 kr
Ca 364 kr
Ca
Ca 368 kr
60 140 kr
60 830 kr
721 680 kr
729 960 kr
Dekksoffiser eller los
Heltid
Privat
6 031 personer
149 personer
5 882 personer
Ca 366 kr
Ca 302 kr
Ca 368 kr
59 290 kr
49 000 kr
59 540 kr
711 480 kr
588 000 kr
714 480 kr
Ca 366 kr
Ca 302 kr
Ca 368 kr
59 290 kr
49 000 kr
59 540 kr
711 480 kr
588 000 kr
714 480 kr
Ca 379 kr
Ca 305 kr
Ca 381 kr
61 370 kr
49 420 kr
61 670 kr
736 440 kr
593 040 kr
740 040 kr
Ca 379 kr
Ca 305 kr
Ca 381 kr
62 770 kr
50 710 kr
63 070 kr
753 240 kr
608 520 kr
756 840 kr
Dekksoffiser eller los
Statlig
423 personer
411 personer
Ca 413 kr
Ca
Ca 415 kr
66 960 kr
67 150 kr
803 520 kr
805 800 kr
Ca 413 kr
Ca
Ca 415 kr
72 830 kr
73 170 kr
873 960 kr
878 040 kr
Ca 406 kr
Ca
Ca 407 kr
65 840 kr
65 950 kr
790 080 kr
791 400 kr
Ca 406 kr
Ca
Ca 407 kr
74 510 kr
74 720 kr
894 120 kr
896 640 kr
Dekksoffiser eller los
Heltid
Statlig
410 personer
399 personer
Ca 413 kr
Ca
Ca 415 kr
66 960 kr
67 150 kr
803 520 kr
805 800 kr
Ca 413 kr
Ca
Ca 415 kr
72 940 kr
73 360 kr
875 280 kr
880 320 kr
Ca 407 kr
Ca
Ca 407 kr
65 900 kr
65 980 kr
790 800 kr
791 760 kr
Ca 407 kr
Ca
Ca 407 kr
74 630 kr
74 810 kr
895 560 kr
897 720 kr
Dekksoffiser eller los
Alle sektorer
6 867 personer
175 personer
6 692 personer
Ca 369 kr
Ca 304 kr
Ca 370 kr
59 750 kr
49 260 kr
60 000 kr
717 000 kr
591 120 kr
720 000 kr
Ca 369 kr
Ca 304 kr
Ca 370 kr
59 750 kr
49 260 kr
60 000 kr
717 000 kr
591 120 kr
720 000 kr
Ca 380 kr
Ca 308 kr
Ca 382 kr
61 530 kr
49 880 kr
61 830 kr
738 360 kr
598 560 kr
741 960 kr
Ca 380 kr
Ca 308 kr
Ca 382 kr
63 380 kr
51 390 kr
63 690 kr
760 560 kr
616 680 kr
764 280 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken