Kran
Yrkesskildring

Kranførar

favoritt ikon

Kranførarar køyrer ulike kraner på byggeplassar, i hamner og i offshoreindustrien.

Produkt, varer og utstyr som ikkje kan løftast manuelt, blir løfta av kraner.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein kranførar:

  • krankøyring, løfteoperasjonar og dekksarbeid
  • vedlikehald av kranane
  • laupande kommunikasjon med mannskap på bakken via hovudtelefonar og mikrofon

Kranføraren har det overordna sikkerheitsansvaret for at arbeidet går føre seg på ein trygg måte. Kran- og løfteoperasjonar kan vere risikofylte, og derfor blir det stilt store krav til sikkerheit.

I dette yrket må du ha godt syn og god høyrsle. Yrket er i kontinuerleg utvikling, og det er viktig å oppdatere seg på ny kunnskap.

Yrkestittelen er fagoperatør i kran- og løfteoperasjonar.

Kvar arbeider kranførarar?

Kranførarar jobbar mellom anna innan industriverksemder, bygg- og anleggsarbeid, offshoreindustrien og transport- og sjøfartsnæringa.

 

Personlege eigenskapar

Som kranførar bør du vere sjølvstendig, like å jobbe i høgda og vere praktisk anlagd. Du må kunne takle eit høgt arbeidstrykk og du må kunne jobbe konsentrert, nøyaktig og effektivt.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i kran- og løfteoperasjonsfag, er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva jobbar kranførarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for kranførarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Boreoperatør
Heltid
Alle sektorer
11 945 personer
930 personer
11 015 personer
Ca 387 kr
Ca 379 kr
Ca 387 kr
62 650 kr
61 340 kr
62 720 kr
751 800 kr
736 080 kr
752 640 kr
Ca 387 kr
Ca 379 kr
Ca 387 kr
68 940 kr
65 910 kr
69 180 kr
827 280 kr
790 920 kr
830 160 kr
Ca 386 kr
Ca 365 kr
Ca 388 kr
62 580 kr
59 120 kr
62 870 kr
750 960 kr
709 440 kr
754 440 kr
Ca 386 kr
Ca 365 kr
Ca 388 kr
71 430 kr
65 850 kr
71 890 kr
857 160 kr
790 200 kr
862 680 kr
Boreoperatør
Deltid
Alle sektorer
917 personer
115 personer
802 personer
Ca 351 kr
Ca 335 kr
Ca 352 kr
56 930 kr
54 260 kr
56 960 kr
683 160 kr
651 120 kr
683 520 kr
Ca 351 kr
Ca 335 kr
Ca 352 kr
61 460 kr
55 190 kr
62 140 kr
737 520 kr
662 280 kr
745 680 kr
Ca 353 kr
Ca 333 kr
Ca 355 kr
57 220 kr
53 900 kr
57 590 kr
686 640 kr
646 800 kr
691 080 kr
Ca 353 kr
Ca 333 kr
Ca 355 kr
64 800 kr
56 060 kr
65 780 kr
777 600 kr
672 720 kr
789 360 kr
Boreoperatør
Heltid
Privat
11 944 personer
930 personer
11 014 personer
Ca 387 kr
Ca 379 kr
Ca 387 kr
62 650 kr
61 340 kr
62 720 kr
751 800 kr
736 080 kr
752 640 kr
Ca 387 kr
Ca 379 kr
Ca 387 kr
68 940 kr
65 910 kr
69 180 kr
827 280 kr
790 920 kr
830 160 kr
Ca 386 kr
Ca 365 kr
Ca 388 kr
62 580 kr
59 120 kr
62 870 kr
750 960 kr
709 440 kr
754 440 kr
Ca 386 kr
Ca 365 kr
Ca 388 kr
71 430 kr
65 850 kr
71 890 kr
857 160 kr
790 200 kr
862 680 kr
Boreoperatør
Deltid
Privat
917 personer
115 personer
802 personer
Ca 351 kr
Ca 335 kr
Ca 352 kr
56 930 kr
54 260 kr
56 960 kr
683 160 kr
651 120 kr
683 520 kr
Ca 351 kr
Ca 335 kr
Ca 352 kr
61 460 kr
55 190 kr
62 140 kr
737 520 kr
662 280 kr
745 680 kr
Ca 353 kr
Ca 333 kr
Ca 355 kr
57 220 kr
53 900 kr
57 590 kr
686 640 kr
646 800 kr
691 080 kr
Ca 353 kr
Ca 333 kr
Ca 355 kr
64 800 kr
56 060 kr
65 780 kr
777 600 kr
672 720 kr
789 360 kr
Kran- eller heisfører
Heltid
Alle sektorer
1 369 personer
1 336 personer
Ca 263 kr
Ca
Ca 263 kr
42 540 kr
42 650 kr
510 480 kr
511 800 kr
Ca 263 kr
Ca
Ca 263 kr
45 690 kr
45 810 kr
548 280 kr
549 720 kr
Ca 275 kr
Ca
Ca 275 kr
44 470 kr
44 630 kr
533 640 kr
535 560 kr
Ca 275 kr
Ca
Ca 275 kr
50 330 kr
50 550 kr
603 960 kr
606 600 kr
Kran- eller heisfører
Deltid
Alle sektorer
513 personer
484 personer
Ca 258 kr
Ca
Ca 259 kr
41 750 kr
41 990 kr
501 000 kr
503 880 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca 259 kr
43 050 kr
43 340 kr
516 600 kr
520 080 kr
Ca 254 kr
Ca
Ca 256 kr
41 180 kr
41 430 kr
494 160 kr
497 160 kr
Ca 254 kr
Ca
Ca 256 kr
45 880 kr
46 230 kr
550 560 kr
554 760 kr
Kran- eller heisfører
Heltid
Privat
1 357 personer
1 324 personer
Ca 263 kr
Ca
Ca 264 kr
42 560 kr
42 710 kr
510 720 kr
512 520 kr
Ca 263 kr
Ca
Ca 264 kr
45 590 kr
45 850 kr
547 080 kr
550 200 kr
Ca 275 kr
Ca
Ca 276 kr
44 510 kr
44 670 kr
534 120 kr
536 040 kr
Ca 275 kr
Ca
Ca 276 kr
50 350 kr
50 570 kr
604 200 kr
606 840 kr
Kran- eller heisfører
Deltid
Privat
512 personer
483 personer
Ca 258 kr
Ca
Ca 259 kr
41 790 kr
42 030 kr
501 480 kr
504 360 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca 259 kr
43 020 kr
43 380 kr
516 240 kr
520 560 kr
Ca 254 kr
Ca
Ca 256 kr
41 190 kr
41 430 kr
494 280 kr
497 160 kr
Ca 254 kr
Ca
Ca 256 kr
45 890 kr
46 240 kr
550 680 kr
554 880 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.

Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du ulike maskiner, som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvel, traktorgravar og gravelastar.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekanikar

Anleggsmaskin­mekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.

Kaptein ser på horisonten i kikkert

Kaptein

Ein kaptein er leiaren på eit skip. Han har ansvaret for navigasjonen, sikkerheita og fartøyet.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Platearbeidar

Ein platearbeidar formar plater, røyr og profilar, og sett dette saman til større konstruksjonar.

Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskade­reparatør

Ein bilskade­reparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

Ein kulde- og varmepumpe­montør monterer og held ved like kjøleanlegg og varmeattvinningsanlegg.

Feier klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Feiar

Ein feiar reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.

Taxisjåfør sitter i førersetet på en bil

Taxisjåfør

Som taxisjåfør transporterer du passasjerar.

En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.

Logistikkoperatører henter varer på et lager

Logistikk­operatør

Ein logistikk­operatør arbeider med varetransport. Arbeidsoppgåvene inneber mellom anna å laste, losse og klargjere frakt av gods.

Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg og komfortabel måte.