Bilete

Yrkesbeskrivelse

Kjole- og draktsyar

Ein kjole- og draktsyar syr klede til enkeltkundar eller til små kolleksjonar.

Kjole- og draktsyaren lager og tilpassar dameklede. Form, farge og material er tilpassa enkeltkunden.

Som kjole- og draktsyar kan du designe klede og antrekk, presentere kolleksjonar og ferdigstille produkta for kunden. Ein kjole- og draktsyar utførar heile prosessen, frå idé til ferdig produkt.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein kjole- og draktsyar:

 • lage idéskisser og arbeidsteikningar
 • kundekontakt
 • ta mål av kunden
 • lage mønster
 • klippe ut mønsterdelar med god materialutnytting
 • sy nye klede og tilpasse dei til kunden
 • reparere klede
 • sy om klede (redesign)

Kjole- og draktsyarfaget er eit gammalt og tradisjonsrikt yrke, som hele tida er i utvikling. Moter og trendar endres. Nye kulturar, teknikkar og material endrar også behovet for og etterspørsel etter kjolar, drakter og andre typar antrekk. Som kjole- og draktsyar er det derfor viktig å halde seg oppdatert på fagfeltet.

Hvor jobber kjole- og draktsyarar ?

Kjole- og draktsyarar kan jobbe i systover, hos ein skreddar eller i små bedrifter som saum- og stoffbutikkar eller klesbutikkar. Som syar kan du også jobbe innan teater, film og TV.

Personlige egenskaper

Som kjole- og draktsyar må du vere kreativ, og du må ha god sans for form og farge. Nøyaktigheit og presisjon er viktig i faget. Du må like å vere rundt menneske og flink til å kommunisere med kundar. 

Utdanning

Det er fleire utdanningsmuligheter for å bli kjole- og draktsyar, og éin av desse er kjole- og draktsyarfag, som er eit vidaregåande løp med læretid. Du kan også ta utdanning innan klesdesign, handverk, kunst, tekstil eller andre relaterte fagfelt på fagskole, bachelor- og masternivå.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i faget. Les meir om meisterutdanning.

Bedrifter

Kjole- og draktsyar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7432102 - KJOLE- OG DRAKTSYER
 • 7432109 - KJOLE- OG DRAKTSYERMESTER
 • 7432105 - DAMESKREDDER
 • 7432117 - FAGARBEIDER (SKREDDER)
 • 7432119 - FORMANN (SKREDDER)
 • 7432113 - SKREDDER
 • 7432106 - SKREDDERMESTER
 • 7431106 - SYER (HÅNDSØM)

Sist kvalitetsikret den 05. februar 2019, av Norges Kjole og Draktyserforbund