En liten jente holder smilende opp en mobiltelefon. Kabinpersonale, mor, bestemor og bror ser på i bakgrunnen.
Yrkesskildring

Kabintilsett fly

favoritt ikon

Som kabintilsett har du ansvaret for tryggleiken og servicen til passasjerane under flyreisa.

Kabintilsett er fellesnemninga på flyvertinner, flyvertar og purserar. Kabintilsette er dei tilsette på flyet som har ansvaret for tryggleiken og servicen til passasjerane.

Vanleg arbeidsoppgåver for kabintilsette:

  • sjekke tryggleiksutstyret i flykabinen
  • demonstrere tryggleiksrutinar før avgang
  • sjekke at mat og drikke er på plass før avgang
  • servere eller selje mat og drikke, samt tax free-varer, under reisa
  • klargjere og sikre kabinen før avgang og landing
  • gjere ein tryggleikssjekk av kabinen etter landing

Arbeidsoppgåvene kan variere noko avhengig av kva selskap du arbeider for.

Som ein av dei kabintilsette er du flyselskapet sitt ansikt utetter, og ein stiller derfor store krav til evna di til å gi service og lytte til passasjerane sine ønske og behov. Dei kabintilsette har ansvar for tryggleiken om bord, ikkje minst ved ein eventuell naudssituasjon. Vidare skal dei tilsette yte service til passasjerane i løpet av flyreisa, samt trå til med medisinsk hjelp dersom det skulle bli bruk for det. Kabintilsette blir opplært i å gi medisinsk førstehjelp. 

 

Kvar arbeider kabintilsette fly?

Kabintilsette arbeider i luftfartsselskap som utfører rute- og charterflygingar.

Personlege eigenskapar

Som kabintilsett er du ansvarsfull og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du har evne til å gi service og du kan handle raskt og halde deg roleg i ein eventuell pressa situasjon. Vidare må du vere førebudd på å arbeide til alle døgnets tider under tidspress og høge arbeidskrav. Som kabintilsett må du ha plettfri vandel, vere i god fysisk form og tilfredsstille medisinske krav. 

Utdanning

Dei ulike flyselskapa held eigne kurs for å lære opp kabintilsette:

Norwegian
SAS
Widerøe

Det finst òg andre private opplæringsinstitusjonar som tilbyr kurs og opplæring for kabinpersonale.

Opptakskrav
Opptakskrava til kurs og opplæring varierer frå selskap til selskap. Generelt treng ein normalt syn, god fysisk og mental helse, plettfri vandel og gode engelskkunnskapar.

Det er ein fordel om du kan andre framandspråk i tillegg til engelsk, slik som spansk, fransk og tysk etc. 

Hva er de vanligste utdanningene for kabintilsette fly?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Flyvert, båtvert
Heltid
Alle sektorer
1 694 personer
1 230 personer
464 personer
Ca 221 kr
Ca 210 kr
Ca 239 kr
35 800 kr
34 080 kr
38 760 kr
429 600 kr
408 960 kr
465 120 kr
Ca 221 kr
Ca 210 kr
Ca 239 kr
35 800 kr
34 080 kr
38 760 kr
429 600 kr
408 960 kr
465 120 kr
Ca 221 kr
Ca 216 kr
Ca 235 kr
35 820 kr
34 970 kr
38 100 kr
429 840 kr
419 640 kr
457 200 kr
Ca 221 kr
Ca 216 kr
Ca 235 kr
36 040 kr
35 150 kr
38 420 kr
432 480 kr
421 800 kr
461 040 kr
Flyvert, båtvert
Deltid
Alle sektorer
1 137 personer
929 personer
208 personer
Ca 239 kr
Ca 240 kr
Ca 229 kr
38 770 kr
38 920 kr
37 130 kr
465 240 kr
467 040 kr
445 560 kr
Ca 239 kr
Ca 240 kr
Ca 229 kr
38 770 kr
38 920 kr
37 130 kr
465 240 kr
467 040 kr
445 560 kr
Ca 238 kr
Ca 240 kr
Ca 230 kr
38 630 kr
38 890 kr
37 280 kr
463 560 kr
466 680 kr
447 360 kr
Ca 238 kr
Ca 240 kr
Ca 230 kr
38 710 kr
38 970 kr
37 340 kr
464 520 kr
467 640 kr
448 080 kr
Flyvert, båtvert
Heltid
Privat
1 694 personer
1 230 personer
464 personer
Ca 221 kr
Ca 210 kr
Ca 239 kr
35 800 kr
34 080 kr
38 760 kr
429 600 kr
408 960 kr
465 120 kr
Ca 221 kr
Ca 210 kr
Ca 239 kr
35 800 kr
34 080 kr
38 760 kr
429 600 kr
408 960 kr
465 120 kr
Ca 221 kr
Ca 216 kr
Ca 235 kr
35 820 kr
34 970 kr
38 100 kr
429 840 kr
419 640 kr
457 200 kr
Ca 221 kr
Ca 216 kr
Ca 235 kr
36 040 kr
35 150 kr
38 420 kr
432 480 kr
421 800 kr
461 040 kr
Flyvert, båtvert
Deltid
Privat
1 137 personer
929 personer
208 personer
Ca 239 kr
Ca 240 kr
Ca 229 kr
38 770 kr
38 920 kr
37 130 kr
465 240 kr
467 040 kr
445 560 kr
Ca 239 kr
Ca 240 kr
Ca 229 kr
38 770 kr
38 920 kr
37 130 kr
465 240 kr
467 040 kr
445 560 kr
Ca 238 kr
Ca 240 kr
Ca 230 kr
38 630 kr
38 890 kr
37 280 kr
463 560 kr
466 680 kr
447 360 kr
Ca 238 kr
Ca 240 kr
Ca 230 kr
38 710 kr
38 970 kr
37 340 kr
464 520 kr
467 640 kr
448 080 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker

Andre yrker

Helikopterpilot gjør klar til avgang

Pilot

Ein pi­lot fø­rer eit fly el­ler eit he­li­kop­ter og kan ar­bei­de både i sivil luft­fart og i Forsvaret.

Guide med følge på fjelltopp

Guide

Som guide leiar du omvisingar for reisande.

Flygeleiar på jobb i tårnet på ein flyplass.

Flygeleiar

Flygeleiaren overvakar og dirigerer flytrafikken i og rundt Noreg.

Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og dei elektroniske komponentane i til dømes navigasjons- og kommunikasjonssystem, radar og autopilotsystem i eit luftfartøy.

Kaptein ser på horisonten i kikkert

Kaptein

Ein kaptein er leiaren på eit skip. Han har ansvaret for navigasjonen, sikkerheita og fartøyet.

Resepsjonist på hotell

Resepsjonist

Resepsjonistar hjelper gjestar med å få eit hyggeleg opphald ved å gi dei nyttig informasjon og god service.

Postbud leverer post

Postbod

Eit postbod jobbar med å sortere og distribuere post, både til privatpersonar og bedrifter.

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.

Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg og komfortabel måte.

Ei ung dame står i en bar.

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.

Konduktør

Konduktør

Ein konduktør er ansvarleg for togpassasjerane sin sikkerheit om bord i toget og når dei stig av og på toget.

Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.