En liten jente holder smilende opp en mobiltelefon. Kabinpersonale, mor, bestemor og bror ser på i bakgrunnen.
Yrkesskildring

Kabintilsett fly

favoritt ikon

Som kabintilsett har du ansvaret for tryggleiken og servicen til passasjerane under flyreisa.

Kabintilsett er fellesnemninga på flyvertinner, flyvertar og purserar. Kabintilsette er dei tilsette på flyet som har ansvaret for tryggleiken og servicen til passasjerane.

Vanleg arbeidsoppgåver for kabintilsette:

  • sjekke tryggleiksutstyret i flykabinen
  • demonstrere tryggleiksrutinar før avgang
  • sjekke at mat og drikke er på plass før avgang
  • servere eller selje mat og drikke, samt tax free-varer, under reisa
  • klargjere og sikre kabinen før avgang og landing
  • gjere ein tryggleikssjekk av kabinen etter landing

Arbeidsoppgåvene kan variere noko avhengig av kva selskap du arbeider for.

Som ein av dei kabintilsette er du flyselskapet sitt ansikt utetter, og ein stiller derfor store krav til evna di til å gi service og lytte til passasjerane sine ønske og behov. Dei kabintilsette har ansvar for tryggleiken om bord, ikkje minst ved ein eventuell naudssituasjon. Vidare skal dei tilsette yte service til passasjerane i løpet av flyreisa, samt trå til med medisinsk hjelp dersom det skulle bli bruk for det. Kabintilsette blir opplært i å gi medisinsk førstehjelp. 

 

Kvar arbeider kabintilsette fly?

Kabintilsette arbeider i luftfartsselskap som utfører rute- og charterflygingar.

Personlege eigenskapar

Som kabintilsett er du ansvarsfull og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du har evne til å gi service og du kan handle raskt og halde deg roleg i ein eventuell pressa situasjon. Vidare må du vere førebudd på å arbeide til alle døgnets tider under tidspress og høge arbeidskrav. Som kabintilsett må du ha plettfri vandel, vere i god fysisk form og tilfredsstille medisinske krav. 

Utdanning

Dei ulike flyselskapa held eigne kurs for å lære opp kabintilsette:

Norwegian
SAS
Widerøe

Det finst òg andre private opplæringsinstitusjonar som tilbyr kurs og opplæring for kabinpersonale.

Opptakskrav
Opptakskrava til kurs og opplæring varierer frå selskap til selskap. Generelt treng ein normalt syn, god fysisk og mental helse, plettfri vandel og gode engelskkunnskapar.

Det er ein fordel om du kan andre framandspråk i tillegg til engelsk, slik som spansk, fransk og tysk etc. 

Hva er de vanligste utdanningene for kabintilsette fly?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Flyvert, båtvert
Deltid
Alle sektorer
1 004 personer
875 personer
129 personer
Ca 247 kr
Ca 246 kr
Ca 251 kr
40 020 kr
39 860 kr
40 640 kr
480 240 kr
478 320 kr
487 680 kr
Ca 247 kr
Ca 246 kr
Ca 251 kr
40 020 kr
39 860 kr
40 640 kr
480 240 kr
478 320 kr
487 680 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 249 kr
39 930 kr
39 870 kr
40 360 kr
479 160 kr
478 440 kr
484 320 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 249 kr
40 000 kr
39 940 kr
40 430 kr
480 000 kr
479 280 kr
485 160 kr
Flyvert, båtvert
Heltid
Alle sektorer
1 800 personer
1 290 personer
510 personer
Ca 222 kr
Ca 216 kr
Ca 239 kr
35 980 kr
34 920 kr
38 710 kr
431 760 kr
419 040 kr
464 520 kr
Ca 222 kr
Ca 216 kr
Ca 239 kr
35 980 kr
34 920 kr
38 710 kr
431 760 kr
419 040 kr
464 520 kr
Ca 221 kr
Ca 215 kr
Ca 236 kr
35 780 kr
34 810 kr
38 230 kr
429 360 kr
417 720 kr
458 760 kr
Ca 221 kr
Ca 215 kr
Ca 236 kr
35 950 kr
34 960 kr
38 460 kr
431 400 kr
419 520 kr
461 520 kr
Flyvert, båtvert
Privat
2 804 personer
2 165 personer
639 personer
Ca 229 kr
Ca 226 kr
Ca 242 kr
37 070 kr
36 660 kr
39 190 kr
444 840 kr
439 920 kr
470 280 kr
Ca 229 kr
Ca 226 kr
Ca 242 kr
37 070 kr
36 660 kr
39 190 kr
444 840 kr
439 920 kr
470 280 kr
Ca 228 kr
Ca 225 kr
Ca 238 kr
36 950 kr
36 450 kr
38 550 kr
443 400 kr
437 400 kr
462 600 kr
Ca 228 kr
Ca 225 kr
Ca 238 kr
37 090 kr
36 570 kr
38 760 kr
445 080 kr
438 840 kr
465 120 kr
Flyvert, båtvert
Deltid
Privat
1 004 personer
875 personer
129 personer
Ca 247 kr
Ca 246 kr
Ca 251 kr
40 020 kr
39 860 kr
40 640 kr
480 240 kr
478 320 kr
487 680 kr
Ca 247 kr
Ca 246 kr
Ca 251 kr
40 020 kr
39 860 kr
40 640 kr
480 240 kr
478 320 kr
487 680 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 249 kr
39 930 kr
39 870 kr
40 360 kr
479 160 kr
478 440 kr
484 320 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 249 kr
40 000 kr
39 940 kr
40 430 kr
480 000 kr
479 280 kr
485 160 kr
Flyvert, båtvert
Heltid
Privat
1 800 personer
1 290 personer
510 personer
Ca 222 kr
Ca 216 kr
Ca 239 kr
35 980 kr
34 920 kr
38 710 kr
431 760 kr
419 040 kr
464 520 kr
Ca 222 kr
Ca 216 kr
Ca 239 kr
35 980 kr
34 920 kr
38 710 kr
431 760 kr
419 040 kr
464 520 kr
Ca 221 kr
Ca 215 kr
Ca 236 kr
35 780 kr
34 810 kr
38 230 kr
429 360 kr
417 720 kr
458 760 kr
Ca 221 kr
Ca 215 kr
Ca 236 kr
35 950 kr
34 960 kr
38 460 kr
431 400 kr
419 520 kr
461 520 kr
Flyvert, båtvert
Alle sektorer
2 804 personer
2 165 personer
639 personer
Ca 229 kr
Ca 226 kr
Ca 242 kr
37 070 kr
36 660 kr
39 190 kr
444 840 kr
439 920 kr
470 280 kr
Ca 229 kr
Ca 226 kr
Ca 242 kr
37 070 kr
36 660 kr
39 190 kr
444 840 kr
439 920 kr
470 280 kr
Ca 228 kr
Ca 225 kr
Ca 238 kr
36 950 kr
36 450 kr
38 550 kr
443 400 kr
437 400 kr
462 600 kr
Ca 228 kr
Ca 225 kr
Ca 238 kr
37 090 kr
36 570 kr
38 760 kr
445 080 kr
438 840 kr
465 120 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker