Kvalitetssikret av Den Norske Dataforening, Abelia 04. juni 2019

IT-administrator

Som IT-administrator installerer og oppdaterer du maskinvare, programvare og nettverk.

Arbeidsoppgaver

Ein IT-administrator installerer og oppdaterer maskinvare og programvare, og jobbar med nettverk. IT-administratoren vernar også om sikkerheita i bedrifta og passar på at all data er sikra mot hacking, virus og tap.

IT-administratoren fungerer som ei støtte og hjelp for brukarane av nettverket.

Typiske arbeidsoppgåver for ein IT-administrator:

 • kjøpe inn maskinvare og programvare
 • oppdatere eksisterande maskinvare og programvare
 • automatisering/scripting
 • installere datamaskiner og tilhøyrande utstyr
 • hjelpe og støtte nettverksbrukarar med kvardagslege problem
 • fungere som intern teknikar for maskinvare, programvare, skrivarar og lokale nettverk
 • kommunisere med spesialisert personell frå ulike maskinvare- og programvareleverandørar

IT-administratoren må halde seg oppdatert på den teknologiske utviklinga for å sikre maksimal utnytting av ny teknologi.

Hvor jobber IT-administratorar ?

IT-administratorar jobbar i mindre og mellomstore bedrifter. Fleire er også sjølvstendig næringsdrivande.

Intervjuer

En mann med mørkt hår, ikledd en rosa skjorte og grå genser smiler mot kamera. Rundt halsen har han en svart snor. Bildet er tatt innendørs. I bakgrunnen er det en sofagruppe, en plante og bilder som henger på veggen.

IT-administrator

Ulf Jarle Buerstad

– I denne jobben må man fokusere på helheten, forteller Ulf Jarle.

Viktige egenskaper

Som IT-administrator har du mykje kontakt med medarbeidarar, kundar og leverandørar. Du må derfor vere flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må arbeide systematisk og nøyaktig og vere i stand til å finne informasjon og løysingar på problem. I mange tilfelle må du kunne meistre teknisk engelsk, sidan brukarrettleiingar ofte er på engelsk. Ei evne til å takle omstilling og endring i eit fagfelt i stadig utvikling kjem godt med.

Lønn

Utdanning

Det finst fleire vegar å gå for å bli IT-administrator. Du kan utdanne deg på vidaregåande skole, studere IT-administrasjon på fagskolenivå eller studere ved universitet og høgskolar.

De som jobber som IT-administratorar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med IT-administratorar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3120128 - DRIFTSADMINISTRATOR (IT)
 • 2130166 - SYSTEMADMINISTRATOR
 • 2130103 - DATABASEADMINISTRATOR (ADMINISTRATIV DATABEHANDL.)
 • 2130101 - DATAADMINISTRATOR

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.
Fu-operatør styrer undervannsfarkoster

FU-operatør

FU-operatøren styrer undervassfarkostar og andre undervassverktøy.
Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysikar

Som fysikar arbeider du med alt frå studiet av små partiklar til korleis universet fungerer.