Industridesigner
Yrkesskildring

Industridesignar

favoritt ikon

Industridesignarar utformar produkt, tenester, programvarer og system for privat næringsliv og offentleg sektor.

Ein industridesignar jobbar tverrfagleg vurderer både form, estetikk og brukarvenlegheit når ein utviklar produkt og tenester. 

Industridesignaren arbeider med løysingar som varetek designen, funksjonaliteten og tryggleiken til eit produkt, med omsyn til bruk og kvalitet. Produktet, eller tenesta, kan vere lagd for industrien eller for det offentlege. Det er viktig for ein industridesignar å ha kunnskap til trendar og kulturar i marknaden produktet skal brukast i.

Du må også ha kjennskap til ulike aktørar som er relatert til produktet du jobbar med, og ha kunnskap om dei som skal bruke produktet. Industridesignarar jobbar ofte på oppdrag frå ulike firma og organisasjonar der dei følger prosessen frå idé til ferdig produkt. Nokre gonger er industridesignaren også med på å definere sjølve problemstillinga dei skal finne ei løysning for. 

Vanlege arbeidsoppgåver for industridesignaren:

  • observere brukarar og analysere brukaråtferd for å avdekkje behova deira
  • teikne og visualisere produkt
  • lage modellar og prototypar
  • presentere ulike løysingar for kundane sine
  • selje inn løysingane og produkta sine

Som industridesignar har du interesse for form, funksjon, estetikk, kommunikasjon og trendar. Du har også kjennskap til forholdet mellom val av materiale, produksjonsmetode og miljø, samt evna til å sette deg inn i ulike menneske sin føresetnad (brukarorientering). Grunnleggjande kunnskap og interesse for fysikk, mekanikk og teknologi er ein fordel. 

Som industridesignar kan du spesialisere deg innan mange ulike retningar, som til dømes produktdesign (bilar, båtar, emballasje osv.), møbel-, interiør-, lys-, interaksjonsdesign (appar og nettsider) og tenestedesign. Tenestedesign har vore ettertrakta dei siste åra, for eksempel i helse- og velferdssektoren kor industridesignaren bidrar med å forbetre opplevingar for både pasientar, legar, sjukepleiarar og pårørande. 

Industridesignarar arbeider tett saman med andre yrkesgrupper, som til dømes ingeniørar, marknadsføringskonsulentar og økonomikonsulentar.

Kvar arbeider industridesignarar?

Industridesignaren kan velje mellom ei rekke retningar innan industridesign. Mange arbeider i designbyrå og konsulentfirma som utviklar produkt for næringslivet og organisasjonar. Som industridesignar kan du også vere tilsett i ein bedrift som produktutviklar eller rådgivar. Nokre designarar er sjølvstendig næringsdrivande og driver eigen verksemd og nokre jobbar også med forsking og undervising.

Personlege eigenskapar

Industridesignaren er nysgjerrig, kreativ og løysingsorientert, og har evne til å realisere og gjennomføre ideane sine. Sosiale ferdigheter og kommunikasjon er svært viktig, fordi designarar jobbar stort sett alltid i team. Gode evnar innan visualisering, teknisk innsikt og praktiske ferdigheiter er også viktig.

Kva jobbar industridesignutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Produkt- eller klesdesigner
Heltid
Alle sektorer
708 personer
397 personer
311 personer
Ca 309 kr
Ca 289 kr
Ca 334 kr
50 000 kr
46 770 kr
54 170 kr
600 000 kr
561 240 kr
650 040 kr
Ca 309 kr
Ca 289 kr
Ca 334 kr
50 000 kr
46 770 kr
54 170 kr
600 000 kr
561 240 kr
650 040 kr
Ca 321 kr
Ca 304 kr
Ca 342 kr
51 980 kr
49 280 kr
55 430 kr
623 760 kr
591 360 kr
665 160 kr
Ca 321 kr
Ca 304 kr
Ca 342 kr
52 260 kr
49 420 kr
55 890 kr
627 120 kr
593 040 kr
670 680 kr
Produkt- eller klesdesigner
Heltid
Privat
706 personer
395 personer
311 personer
Ca 309 kr
Ca 289 kr
Ca 334 kr
50 000 kr
46 770 kr
54 170 kr
600 000 kr
561 240 kr
650 040 kr
Ca 309 kr
Ca 289 kr
Ca 334 kr
50 000 kr
46 770 kr
54 170 kr
600 000 kr
561 240 kr
650 040 kr
Ca 321 kr
Ca 304 kr
Ca 342 kr
51 990 kr
49 290 kr
55 430 kr
623 880 kr
591 480 kr
665 160 kr
Ca 321 kr
Ca 304 kr
Ca 342 kr
52 270 kr
49 430 kr
55 890 kr
627 240 kr
593 160 kr
670 680 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker

Andre yrker

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industrirøyrleggar

Industrirøyrleggaren er ein fagarbeidar som monterer røyropplegg, og utførar sveising og platearbeid.

Seilbåt på havet.

Komposittbåtbyggar

Komposittbåtbyggaren produserer, held ved like og reparerer båtar av materiale som glasfiber og plast.

Webdesigner foran dataskjerm med kolleger i bakgrunnen.

Webdesignar

Som webdesignar lagar du internettsider og kan arbeide med både innhald og design.

Brønnoperatør jobber offshore.

Brønn­operatør

Ein brønn­operatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.

Brønnoperatør jobber offshore

Brønn­operatør komplettering

Ein brønn­operatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.

Negledesigner jobber med neglene til kunde.

Negledesignar

Nagledesignarar flest jobbar i naglesalongar med stell og pleie av negler og hender.

Interiørarkitekt

Interiørarkitekt

Ein interiørarkitekt planlegg korleis hus og bygningar skal sjå ut innvendig.

Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­teknikar

Prosess­teknikaren driftar og held ved like kjemiske prosessanlegg innanfor ei rekke ulike bransjar.

To hender som jobber med seletøy

Salmakar

Ein salmakar lager, reparerer og held ved like selety og bilinteriør.

Geolog inni Pulpi-geoden i Almeria, Spania.

Geolog

Geologi er læra om jorda: hennar samansetjing, oppbygging og utvikling frå første byrjing og fram til i dag.