Hvorfor valgte du dette yrket? 

– Jeg strevde litt med å finne ut hva jeg ville bli og tenkte at det finnes nok en drømmejobb der ute. Som ungdom er det litt begrenset hvor mange yrker du kjenner til, og for meg var det knyttet mest opp mot det mine foreldre jobber med. Jeg har alltid likt tegning og formgivning, samtidig som jeg var sterk i realfag på skolen. Da en av mine venner begynte å studere industridesign, så jeg at det kombinerte alt jeg ville jobbe med, og derfor gikk jeg over til å studere industridesign ved NTNU i Trondheim. Jeg fant det faget jeg drømte om. 

Image
Lenke
Alvilde Naterstad
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber med prosjekter som skal utvikle bibliotek i hele landet og designer den gode opplevelsen for dem som bruker biblioteket, fra de er på vei inn i biblioteket til de går ut igjen. Jeg jobber ofte med flere prosjekter samtidig, og arbeidsdagen avhenger mye av hvilken fase prosjektet er i.

Når jeg jobber med starten av et prosjekt, så består arbeidsdagen av intervjuer eller observasjoner av dem som bruker et bibliotek. I neste del av prosjektet gjør jeg analyser, finner mønster hos brukerne og utvikler bibliotektjenestene slik at brukerne får en enda bedre opplevelse. I siste del av prosjektet kommer jeg med ideer og utvikler nye, konkrete løsninger. Det kan være en ny måte å ta imot kundene på, eller kanskje en ny app som gir brukerne en ny og bedre opplevelse mens de låner en bok.

Jobben min kan inneholde møter med mange nye mennesker som bruker bibliotektjenestene, eller det kan være lange økter hvor jeg sitter alene for å utvikle en ny løsning. Alle prosjektene er forskjellige. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket? 

– Jeg studerte ved NTNU i Trondheim i fem år og er sivilingeniør med en mastergrad i industridesign. I løpet av de fem årene hadde jeg et utvekslingsår i Helsinki. Det er også mulig å ta mastergrad ved Arkitekthøgskolen i Oslo, samt i utlandet. For å jobbe som industridesigner må du ha bachelorgrad eller mastergrad i industriell design. Det er også mulig å kombinere faget med andre lignende fag, for eksempel grafisk design eller interaksjonsdesign. 
For å jobbe som industridesigner, er det en fordel å være nysgjerrig på nye løsninger, og du må ha evne til lære nye ting veldig raskt. Det er også viktig å ha god forståelse for hvordan samfunnet fungerer, og samtidig ha evne til å sette seg inn i andre sin situasjon.

Hvem passer ikke dette yrket for? 

– I dette yrket finnes det ikke ett svar, og de som har behov for konkrete faste løsninger vil oppleve usikkerhet og bli frustrert i dette yrket. Du må alltid forholde deg til at det finnes flere løsninger. Du må håndtere uoversiktlige prosesser, og av og til litt kaos. Du må finne stabiliteten i jobben på egen hånd. 

Hva liker du best med yrket ditt? 

– Jeg liker variasjoner, og jeg får brukt nysgjerrigheten min. Jeg vet at jeg bidrar med noe og forbedrer noe for andre. Det betyr mye for meg. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det kan være vanskelig å se når de nye løsningene er bra nok, og vanskelig å vite når jeg er ferdig med et prosjekt. Jeg får litt hjerte for dem som skal bruke de nye løsningene, og det kan være vanskelig å begrense seg.

Image
Lenke
Alvilde Naterstad
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale yrket for? 

– Jeg vil anbefale yrket til de som er nysgjerrige og glad i å møte nye mennesker. Du må like å samarbeide med mange forskjellige folk.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket? 

– Det finnes mange muligheter, både innen design av fysiske produkter, tjenester og interaksjonsopplevelser. Du kan jobbe med å forbedre tjenester og produkter innenfor mange forskjellige bransjer, for eksempel helsesektor, bank, forsikring, utdanning, underholdning, hotell, restaurant, butikk, samt teknologibedrifter. Du kan jobbe i alle deler av et prosjekt, eller spesialisere deg på en bestemt del av prosjektene. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? 

– Det varierer om du jobber i privat eller offentlig sektor, og det er forskjellig lønnsnivå om du har utdanning på bachelor- eller masternivå. Om du har mastergrad, ligger begynnerlønna omkring 500 000 kroner. 

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er stor etterspørsel etter industridesignere, og innen fagområdet tjenestedesign vil behovet bli større og større i framtida. Fagområdet er nytt for en del bedrifter, men de store bedriftene har gjerne ansatt egne tjenestedesignere. Andre bedrifter leier inn konsulenter innen faget. 

Tekst:
Guri Hegge
Du må ha evne til å sette deg inn i nye ting, og du må lære mye nytt veldig raskt.
Det finnes alltid flere løsninger, og jobben min blir å lage en slags koreografi.