Ung markedsføringskonsulent foran pc.
Yrkesbeskrivelse

Markedsførings­konsulent

favoritt ikon

En markedsføringskonsulent utarbeider, former og lanserer kampanjer for et produkt eller en tjeneste.

Som markedsføringskonsulent (reklamekonsulent) er du ansatt i en bedrift for å utforme bedriftsprofilen, reklamekampanjer, annonser og andre salgstiltak. Målet med jobben er å profilere og øke oppmerksomheten rundt et produkt eller en tjeneste. 

Vanlige arbeidsoppgaver for markedsføringskonsulenten:

  • produktdesign
  • utforming og koordinering av reklamekampanjer
  • kartlegge og analysere produkt- og tjenestepotensialet ved bruk av markedsundersøkelser

Markedsføringskonsulenter jobber ofte i en redaksjon eller markedsavdeling, og arbeidet foregår i tett samarbeid med markedssjefen, markedsanalytikeren og markedsøkonomen.

Mange grafiske designere arbeider med markedsføring.

Hvor jobber markedsføringskonsulenter?

Markedsføringskonsulenter jobber i reklamebedrifter, andre bedrifter, organisasjoner, aviser/blader og lignende. Ofte arbeider markedsføringskonsulenten i en redaksjon eller markedsavdelingen ved bedriften eller organisasjonen.

Personlige egenskaper

En markedsføringskonsulent bør være planmessig i sitt arbeid, kreativ og løsningsorientert. Evnen til å formidle et budskap til den riktige målgruppen er sentralt. Forståelse for visuell kommunikasjon og grafiske fag er en fordel.

Utdanning

Markedsføringskonsulenter har gjerne studert en kombinasjon av reklame, markedsføring og økonomi. Også grafisk design er en vanlig utdanningsretning. Du kan studere markedsføring ved fagskole, høgskole eller universitet.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for markedsføringskonsulenter?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Salgs- og markedssjefer
Deltid
Alle sektorer
653 personer
221 personer
432 personer
Ca 360 kr
Ca 327 kr
Ca 392 kr
58 330 kr
52 980 kr
63 480 kr
699 960 kr
635 760 kr
761 760 kr
Ca 360 kr
Ca 327 kr
Ca 392 kr
58 330 kr
52 980 kr
63 480 kr
699 960 kr
635 760 kr
761 760 kr
Ca 399 kr
Ca 353 kr
Ca 425 kr
64 560 kr
57 230 kr
68 860 kr
774 720 kr
686 760 kr
826 320 kr
Ca 399 kr
Ca 353 kr
Ca 425 kr
64 640 kr
57 260 kr
68 960 kr
775 680 kr
687 120 kr
827 520 kr
Salgs- og markedssjefer
Heltid
Alle sektorer
14 582 personer
3 598 personer
10 984 personer
Ca 408 kr
Ca 373 kr
Ca 418 kr
66 140 kr
60 500 kr
67 770 kr
793 680 kr
726 000 kr
813 240 kr
Ca 408 kr
Ca 373 kr
Ca 418 kr
66 140 kr
60 500 kr
67 770 kr
793 680 kr
726 000 kr
813 240 kr
Ca 442 kr
Ca 400 kr
Ca 455 kr
71 530 kr
64 730 kr
73 760 kr
858 360 kr
776 760 kr
885 120 kr
Ca 442 kr
Ca 400 kr
Ca 455 kr
71 630 kr
64 800 kr
73 880 kr
859 560 kr
777 600 kr
886 560 kr
Salgs- og markedssjefer
Deltid
Privat
650 personer
218 personer
432 personer
Ca 360 kr
Ca 329 kr
Ca 392 kr
58 330 kr
53 230 kr
63 480 kr
699 960 kr
638 760 kr
761 760 kr
Ca 360 kr
Ca 329 kr
Ca 392 kr
58 330 kr
53 230 kr
63 480 kr
699 960 kr
638 760 kr
761 760 kr
Ca 398 kr
Ca 351 kr
Ca 425 kr
64 470 kr
56 880 kr
68 860 kr
773 640 kr
682 560 kr
826 320 kr
Ca 398 kr
Ca 351 kr
Ca 425 kr
64 550 kr
56 910 kr
68 960 kr
774 600 kr
682 920 kr
827 520 kr
Salgs- og markedssjefer
Heltid
Privat
14 543 personer
3 571 personer
10 972 personer
Ca 409 kr
Ca 375 kr
Ca 418 kr
66 200 kr
60 710 kr
67 790 kr
794 400 kr
728 520 kr
813 480 kr
Ca 409 kr
Ca 375 kr
Ca 418 kr
66 200 kr
60 710 kr
67 790 kr
794 400 kr
728 520 kr
813 480 kr
Ca 442 kr
Ca 400 kr
Ca 455 kr
71 570 kr
64 810 kr
73 770 kr
858 840 kr
777 720 kr
885 240 kr
Ca 442 kr
Ca 400 kr
Ca 455 kr
71 670 kr
64 880 kr
73 890 kr
860 040 kr
778 560 kr
886 680 kr
PR- og informasjonssjefer
Heltid
Alle sektorer
1 413 personer
621 personer
792 personer
Ca 361 kr
Ca 355 kr
Ca 368 kr
58 500 kr
57 500 kr
59 550 kr
702 000 kr
690 000 kr
714 600 kr
Ca 361 kr
Ca 355 kr
Ca 368 kr
58 500 kr
57 500 kr
59 550 kr
702 000 kr
690 000 kr
714 600 kr
Ca 396 kr
Ca 384 kr
Ca 405 kr
64 100 kr
62 160 kr
65 620 kr
769 200 kr
745 920 kr
787 440 kr
Ca 396 kr
Ca 384 kr
Ca 405 kr
64 340 kr
62 380 kr
65 870 kr
772 080 kr
748 560 kr
790 440 kr
PR- og informasjonssjefer
Heltid
Privat
1 252 personer
520 personer
732 personer
Ca 355 kr
Ca 345 kr
Ca 363 kr
57 500 kr
55 830 kr
58 840 kr
690 000 kr
669 960 kr
706 080 kr
Ca 355 kr
Ca 345 kr
Ca 363 kr
57 500 kr
55 830 kr
58 840 kr
690 000 kr
669 960 kr
706 080 kr
Ca 393 kr
Ca 379 kr
Ca 403 kr
63 720 kr
61 410 kr
65 360 kr
764 640 kr
736 920 kr
784 320 kr
Ca 393 kr
Ca 379 kr
Ca 403 kr
63 830 kr
61 520 kr
65 480 kr
765 960 kr
738 240 kr
785 760 kr
PR- og informasjonssjefer
Heltid
Statlig
125 personer
Ca 421 kr
Ca
Ca
68 170 kr
818 040 kr
Ca 421 kr
Ca
Ca
68 170 kr
818 040 kr
Ca 436 kr
Ca
Ca
70 680 kr
848 160 kr
Ca 436 kr
Ca
Ca
72 170 kr
866 040 kr
Reklame- og markedsføringsrådgivere
Deltid
Alle sektorer
872 personer
557 personer
315 personer
Ca 243 kr
Ca 244 kr
Ca 237 kr
39 380 kr
39 540 kr
38 420 kr
472 560 kr
474 480 kr
461 040 kr
Ca 243 kr
Ca 244 kr
Ca 237 kr
39 380 kr
39 540 kr
38 420 kr
472 560 kr
474 480 kr
461 040 kr
Ca 278 kr
Ca 258 kr
Ca 319 kr
45 040 kr
41 790 kr
51 650 kr
540 480 kr
501 480 kr
619 800 kr
Ca 278 kr
Ca 258 kr
Ca 319 kr
45 080 kr
41 850 kr
51 670 kr
540 960 kr
502 200 kr
620 040 kr
Reklame- og markedsføringsrådgivere
Heltid
Alle sektorer
5 785 personer
3 483 personer
2 302 personer
Ca 281 kr
Ca 272 kr
Ca 298 kr
45 500 kr
44 080 kr
48 290 kr
546 000 kr
528 960 kr
579 480 kr
Ca 281 kr
Ca 272 kr
Ca 298 kr
45 500 kr
44 080 kr
48 290 kr
546 000 kr
528 960 kr
579 480 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 333 kr
49 380 kr
46 410 kr
53 870 kr
592 560 kr
556 920 kr
646 440 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 333 kr
49 610 kr
46 600 kr
54 170 kr
595 320 kr
559 200 kr
650 040 kr
Reklame- og markedsføringsrådgivere
Deltid
Privat
856 personer
545 personer
311 personer
Ca 243 kr
Ca 244 kr
Ca 237 kr
39 410 kr
39 580 kr
38 420 kr
472 920 kr
474 960 kr
461 040 kr
Ca 243 kr
Ca 244 kr
Ca 237 kr
39 410 kr
39 580 kr
38 420 kr
472 920 kr
474 960 kr
461 040 kr
Ca 279 kr
Ca 259 kr
Ca 320 kr
45 210 kr
41 930 kr
51 850 kr
542 520 kr
503 160 kr
622 200 kr
Ca 279 kr
Ca 259 kr
Ca 320 kr
45 260 kr
41 990 kr
51 870 kr
543 120 kr
503 880 kr
622 440 kr
Reklame- og markedsføringsrådgivere
Heltid
Privat
5 722 personer
3 442 personer
2 280 personer
Ca 282 kr
Ca 272 kr
Ca 298 kr
45 650 kr
44 140 kr
48 330 kr
547 800 kr
529 680 kr
579 960 kr
Ca 282 kr
Ca 272 kr
Ca 298 kr
45 650 kr
44 140 kr
48 330 kr
547 800 kr
529 680 kr
579 960 kr
Ca 305 kr
Ca 287 kr
Ca 333 kr
49 420 kr
46 430 kr
53 930 kr
593 040 kr
557 160 kr
647 160 kr
Ca 305 kr
Ca 287 kr
Ca 333 kr
49 650 kr
46 620 kr
54 230 kr
595 800 kr
559 440 kr
650 760 kr
Kontormedarbeidere
Deltid
Alle sektorer
28 345 personer
23 224 personer
5 121 personer
Ca 211 kr
Ca 213 kr
Ca 195 kr
34 180 kr
34 490 kr
31 610 kr
410 160 kr
413 880 kr
379 320 kr
Ca 211 kr
Ca 213 kr
Ca 195 kr
34 180 kr
34 490 kr
31 610 kr
410 160 kr
413 880 kr
379 320 kr
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca 207 kr
35 230 kr
35 530 kr
33 600 kr
422 760 kr
426 360 kr
403 200 kr
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca 207 kr
35 360 kr
35 640 kr
33 810 kr
424 320 kr
427 680 kr
405 720 kr
Kontormedarbeidere
Heltid
Alle sektorer
39 748 personer
30 335 personer
9 413 personer
Ca 226 kr
Ca 224 kr
Ca 237 kr
36 590 kr
36 250 kr
38 380 kr
439 080 kr
435 000 kr
460 560 kr
Ca 226 kr
Ca 224 kr
Ca 237 kr
36 590 kr
36 250 kr
38 380 kr
439 080 kr
435 000 kr
460 560 kr
Ca 235 kr
Ca 230 kr
Ca 252 kr
38 130 kr
37 320 kr
40 760 kr
457 560 kr
447 840 kr
489 120 kr
Ca 235 kr
Ca 230 kr
Ca 252 kr
38 560 kr
37 660 kr
41 500 kr
462 720 kr
451 920 kr
498 000 kr
Kontormedarbeidere
Deltid
Kommunal
6 604 personer
5 767 personer
837 personer
Ca 214 kr
Ca 214 kr
Ca 203 kr
34 590 kr
34 680 kr
32 820 kr
415 080 kr
416 160 kr
393 840 kr
Ca 214 kr
Ca 214 kr
Ca 203 kr
34 590 kr
34 680 kr
32 820 kr
415 080 kr
416 160 kr
393 840 kr
Ca 213 kr
Ca 214 kr
Ca 199 kr
34 430 kr
34 690 kr
32 220 kr
413 160 kr
416 280 kr
386 640 kr
Ca 213 kr
Ca 214 kr
Ca 199 kr
34 490 kr
34 740 kr
32 350 kr
413 880 kr
416 880 kr
388 200 kr
Kontormedarbeidere
Heltid
Kommunal
5 414 personer
4 429 personer
985 personer
Ca 220 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
35 700 kr
35 730 kr
35 560 kr
428 400 kr
428 760 kr
426 720 kr
Ca 220 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
35 700 kr
35 730 kr
35 560 kr
428 400 kr
428 760 kr
426 720 kr
Ca 217 kr
Ca 218 kr
Ca 214 kr
35 160 kr
35 260 kr
34 700 kr
421 920 kr
423 120 kr
416 400 kr
Ca 217 kr
Ca 218 kr
Ca 214 kr
35 370 kr
35 420 kr
35 130 kr
424 440 kr
425 040 kr
421 560 kr
Kontormedarbeidere
Deltid
Privat
18 441 personer
14 569 personer
3 872 personer
Ca 212 kr
Ca 215 kr
Ca 192 kr
34 270 kr
34 870 kr
31 180 kr
411 240 kr
418 440 kr
374 160 kr
Ca 212 kr
Ca 215 kr
Ca 192 kr
34 270 kr
34 870 kr
31 180 kr
411 240 kr
418 440 kr
374 160 kr
Ca 221 kr
Ca 224 kr
Ca 210 kr
35 850 kr
36 270 kr
34 060 kr
430 200 kr
435 240 kr
408 720 kr
Ca 221 kr
Ca 224 kr
Ca 210 kr
36 000 kr
36 400 kr
34 290 kr
432 000 kr
436 800 kr
411 480 kr
Kontormedarbeidere
Heltid
Privat
27 020 personer
19 584 personer
7 436 personer
Ca 234 kr
Ca 231 kr
Ca 244 kr
37 940 kr
37 500 kr
39 530 kr
455 280 kr
450 000 kr
474 360 kr
Ca 234 kr
Ca 231 kr
Ca 244 kr
37 940 kr
37 500 kr
39 530 kr
455 280 kr
450 000 kr
474 360 kr
Ca 244 kr
Ca 238 kr
Ca 260 kr
39 570 kr
38 580 kr
42 150 kr
474 840 kr
462 960 kr
505 800 kr
Ca 244 kr
Ca 238 kr
Ca 260 kr
40 070 kr
38 960 kr
42 950 kr
480 840 kr
467 520 kr
515 400 kr
Kontormedarbeidere
Deltid
Statlig
3 300 personer
2 888 personer
412 personer
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca 193 kr
33 440 kr
33 500 kr
31 250 kr
401 280 kr
402 000 kr
375 000 kr
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca 193 kr
33 440 kr
33 500 kr
31 250 kr
401 280 kr
402 000 kr
375 000 kr
Ca 208 kr
Ca 209 kr
Ca 198 kr
33 740 kr
33 920 kr
32 080 kr
404 880 kr
407 040 kr
384 960 kr
Ca 208 kr
Ca 209 kr
Ca 198 kr
33 880 kr
34 050 kr
32 230 kr
406 560 kr
408 600 kr
386 760 kr
Kontormedarbeidere
Heltid
Statlig
7 314 personer
6 322 personer
992 personer
Ca 214 kr
Ca 213 kr
Ca 225 kr
34 680 kr
34 530 kr
36 380 kr
416 160 kr
414 360 kr
436 560 kr
Ca 214 kr
Ca 213 kr
Ca 225 kr
34 680 kr
34 530 kr
36 380 kr
416 160 kr
414 360 kr
436 560 kr
Ca 216 kr
Ca 215 kr
Ca 224 kr
35 030 kr
34 840 kr
36 280 kr
420 360 kr
418 080 kr
435 360 kr
Ca 216 kr
Ca 215 kr
Ca 224 kr
35 370 kr
35 150 kr
36 810 kr
424 440 kr
421 800 kr
441 720 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Nyttige lenker