Image
Markedsføringskonsulent viser fram planar på et møte.

Yrkesbeskrivelse

Markedsføringskonsulent

En markedsføringskonsulent utarbeider, former og lanserer kampanjer for bedrifter.

Som markedsføringskonsulent jobber du med å utforme bedriftsprofiler, markedsføringskampanjer, annonser og andre salgstiltak. Målet er å profilere og øke oppmerksomheten rundt en bedrift, et produkt eller en tjeneste. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en markedsføringskonsulent:

 • produktdesign
 • utforming og koordinering av markedsføringskampanjer
 • kartlegge og analysere produkt- og tjenestepotensialet ved bruk av markedsundersøkelser
 • innsikts- og analysearbeid, eksempelvis i Google Analytics, Facebook Business Manager og lignende
 • oppdatere og vedlikeholde bedriftens nettsider og profiler i sosiale medier

Arbeidet foregår i tett samarbeid med markedssjefen og markedsøkonomen. Mange grafiske designere arbeider med markedsføring.

Hvor jobber markedsføringskonsulenter ?

Markedsføringskonsulenter jobber i design- og kommunikasjonsbyråer, organisasjoner, mediehus, andre bedrifter og lignende. Markedsføringskonsulenter jobber ofte i en redaksjon eller markedsavdeling. 

Personlige egenskaper

En markedsføringskonsulent bør være planmessig i sitt arbeid, kreativ og løsningsorientert. Evnen til å formidle et budskap til den riktige målgruppen er sentralt. Forståelse for visuell kommunikasjon, digitale og sosiale medier og grafiske fag er en fordel.

Utdanning

Markedsføringskonsulenter har gjerne studert en kombinasjon av markedskommunikasjon, markedsføring og økonomi. Grafisk design er også en vanlig utdanningsretning. Du kan studere markedsføring ved fagskole, høgskole eller universitet.

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 6422 - Markedsføring
 • 642218 - Bachelor, markedsføring, treårig
 • 642220 - Bachelor, markedskommunikasjon, treårig
 • 642299 - Markedsføring, uspesifisert, lavere nivå
 • 642211 - Sivilmarkedsførerutdanning, fireårig

Hva er de vanligste utdanningene for markedsføringskonsulenter ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Markedsføringskonsulent i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3419130 - KONSULENT (REKLAME OG MARKEDSFØRING)
 • 3419108 - KONTAKTMANN (MARKEDSFØRING)
 • 3419102 - MARKEDSFØRINGSASSISTENT
 • 1234112 - MARKEDSFØRINGSDIREKTØR
 • 3419103 - MARKEDSFØRINGSKONSULENT
 • 3419104 - MARKEDSFØRINGSSEKRETÆR
 • 3419124 - PRODUKTSEKRETÆR (MARKEDSFØRING OG REKLAME)
 • 3419125 - PRODUKTUTVIKLER (MARKEDSFØRING OG REKLAME)
 • 2519127 - PROSJEKTLEDER (MARKEDSFØRING)
 • 3419136 - PROSJEKTMEGLER (SALG OG MARKEDSFØRING)
 • 2519123 - SPESIALKONSULENT (MARKEDSFØRING)
 • 3419111 - AD-ASSISTENT
 • 3419122 - MARKEDSASSISTENT
 • 3419105 - MARKEDSKONSULENT
 • 3419118 - MARKEDSKOORDINATOR
 • 3419132 - MARKEDSMEDARBEIDER
 • 3419106 - MARKEDSPLANLEGGER
 • 3419107 - MARKEDSSEKRETÆR
 • 3419117 - MARKETINGASSISTENT
 • 3419120 - MARKETINGKONSULENT
 • 3419119 - MARKETINGSEKRETÆR
 • 3419109 - MARKETINGSPLANLEGGER
 • 3419123 - MEDIAKONSULENT
 • 3419116 - MEDIAASSISTENT
 • 3419131 - PLANNER (REKLAME)
 • 3419115 - PROMOTIONKONSULENT
 • 3419110 - PROMOTIONMEDARBEIDER
 • 3419126 - REKLAMEKONSULENT
 • 3419121 - REKLAMEMEDARBEIDER
 • 3419114 - SISTELEDDSMARKEDSFØRER
 • 3419133 - SPESIALRÅDGIVER (PROFILERING)
 • 3419113 - SPONSORFORMIDLER
 • 3419135 - TEKSTFORFATTER (REKLAME)
 • 3419112 - TRADE MARKETING KONSULENT
 • 4113115 - REKLAMESEKRETÆR
 • 1234101 - ART DIRECTOR (REKLAME)
 • 2519106 - RÅDGIVER (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519120 - FAGKONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519122 - SPESIALKONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519116 - SENIOR KONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519115 - SJEFSKONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 5223116 - ANNONSEKONSULENT (AVIS)
 • 3415138 - ANNONSEKONSULENT (BEDRIFTSMARKED)
 • 5223114 - ANNONSEKONSULENT (SELGER)
 • 3491142 - BILDEKONSULENT (FORLAG)
 • 2552110 - BILLEDKONSULENT
 • 2519119 - FAGKONSULENT (MARKEDSANALYSE)
 • 3491101 - INFORMASJONSKONSULENT
 • 5223117 - KONSULENT (ANNONSESALG)
 • 2519112 - KONSULENT (MARKEDSANALYSE)
 • 3491106 - PR-KONSULENT
 • 3471130 - PRODUKSJONSKONSULENT (FORLAG)
 • 3131127 - PRODUKSJONSKONSULENT (RADIO/FJERNSYN)
 • 3491144 - REDAKSJONSKONSULENT (FORLAG)

Sist kvalitetssikret den 09. august 2019, av Salgs- og Reklameforeningen i Bergen, Markedsforbundet