Helsesykepleier måler hodeomkretsen til nyfødt baby.
Yrkesskildring

Helsesjukepleiar

favoritt ikon

Som helsesjukepleiar gjer du eit viktig arbeid med å ta vare på den fysiske og psykiske helsa til barn og unge.

Ei helsesjukepleiar er ein sjukepleiar med vidareutdanning i helsefremjande og sjukdomsførebyggande arbeid retta mot barn, unge og deira familiar. Yrket heitte tidlegare helsesøster. 

Som helsesjukepleiar arbeidar du for å fremme barn og ungdoms eiga helse ved å styrke deira evne til å sjå og mobilisere eigne ressursar og styrkar. For å få til dette må helsesjukepleiarar samarbeide med både barnet, foreldra og andre yrkesgrupper. Som helsesjukepleiar er du ein sentral aktør i kommunanes folkehelsearbeid. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein helsesjukepleiar er:

  • undersøke, vaksinere og gi råd til barn, unge og foreldre om helse og oppvekst
  • rettleie i spørsmål om helse, utvikling, oppvekst, samliv, seksualitet og prevensjon
  • dra på heimebesøk og oppsøkande verksemd
  • bygge nettverk og drive miljøarbeid for barn, ungdom og familiar
  • samarbeide med skolar om mellom anna arbeids- og læringsmiljø
  • kartlegge, planlegge og organisere tiltak i samarbeid med andre faggrupper og etatar
  • opplysningsverksemd og førebyggande helsearbeid

Ein helsesjukepleiar har kunnskap om helsetiltak retta mot individet, grupper og samfunnet. Helsesjukepleiaren har ein sentral rolle i å støtte og rettleie barn og unge med spesielle behov for oppfølging på grunn av sjukdom, funksjonsnedsetting, omsorgssvikt eller risiko for omsorgssvikt. 

Kvar arbeider helsesjukepleiarar?

Som helsesjukepleiar jobbar du som oftast i ein kommune eller bydel. Helsesjukepleiarar jobbar ved helsestasjonar og i skolehelsetenesta, i helsestasjonar for ungdom, vaksinasjons- og smittevernkontor og asylant- og flyktningkontor. 

Nokre helsesjukepleiarar arbeider på fylkes- eller statleg nivå eller i private bedrifter.

 

Personlege eigenskapar

For å bli helsesjukepleiar må du like å vere rundt barn og ungdom. Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre menneske. Rådgiving, rettleiing og undervising er ein viktig del av oppgåva til helsesøstera. Du bør derfor vere flink til å lytte og formidle kunnskap på ein god og forståeleg måte. Du skal tale på vegner av barn og unge, og må derfor kunne vere tydeleg og uredd. I dette yrket må du både kunne vere sjølvstendig og arbeide saman med andre.

Utdanning

For å bli helsesjukepleiar må du først ta ein bachelorgrad i sjukepleie og ha minst eitt års relevant yrkespraksis som sjukepleiar før du kan ta helsesøsterutdanninga, som tar eitt år. 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar helsesjukepleiarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Spesialsykepleier
Deltid
Privat
896 personer
801 personer
Ca 326 kr
Ca 323 kr
Ca
52 850 kr
52 330 kr
634 200 kr
627 960 kr
Ca 326 kr
Ca 323 kr
Ca
53 020 kr
52 480 kr
636 240 kr
629 760 kr
Ca 337 kr
Ca 332 kr
Ca
54 520 kr
53 760 kr
654 240 kr
645 120 kr
Ca 337 kr
Ca 332 kr
Ca
56 010 kr
55 050 kr
672 120 kr
660 600 kr
Spesialsykepleier
Heltid
Privat
1 059 personer
910 personer
149 personer
Ca 316 kr
Ca 313 kr
Ca 332 kr
51 240 kr
50 770 kr
53 780 kr
614 880 kr
609 240 kr
645 360 kr
Ca 316 kr
Ca 313 kr
Ca 332 kr
51 360 kr
50 870 kr
54 310 kr
616 320 kr
610 440 kr
651 720 kr
Ca 321 kr
Ca 317 kr
Ca 344 kr
52 000 kr
51 400 kr
55 670 kr
624 000 kr
616 800 kr
668 040 kr
Ca 321 kr
Ca 317 kr
Ca 344 kr
53 260 kr
52 510 kr
57 830 kr
639 120 kr
630 120 kr
693 960 kr
Spesialsykepleier
Deltid
Kommunal
4 287 personer
4 094 personer
193 personer
Ca 292 kr
Ca 291 kr
Ca 330 kr
47 250 kr
47 080 kr
53 490 kr
567 000 kr
564 960 kr
641 880 kr
Ca 292 kr
Ca 291 kr
Ca 330 kr
47 250 kr
47 080 kr
53 630 kr
567 000 kr
564 960 kr
643 560 kr
Ca 301 kr
Ca 300 kr
Ca 335 kr
48 820 kr
48 600 kr
54 350 kr
585 840 kr
583 200 kr
652 200 kr
Ca 301 kr
Ca 300 kr
Ca 335 kr
49 200 kr
48 960 kr
55 460 kr
590 400 kr
587 520 kr
665 520 kr
Spesialsykepleier
Deltid
Statlig
5 758 personer
5 158 personer
600 personer
Ca 326 kr
Ca 324 kr
Ca 356 kr
52 800 kr
52 530 kr
57 700 kr
633 600 kr
630 360 kr
692 400 kr
Ca 326 kr
Ca 324 kr
Ca 356 kr
53 110 kr
52 820 kr
58 360 kr
637 320 kr
633 840 kr
700 320 kr
Ca 332 kr
Ca 329 kr
Ca 363 kr
53 720 kr
53 230 kr
58 850 kr
644 640 kr
638 760 kr
706 200 kr
Ca 332 kr
Ca 329 kr
Ca 363 kr
55 210 kr
54 620 kr
61 430 kr
662 520 kr
655 440 kr
737 160 kr
Spesialsykepleier
Heltid
Kommunal
6 305 personer
5 909 personer
396 personer
Ca 291 kr
Ca 290 kr
Ca 305 kr
47 150 kr
47 040 kr
49 380 kr
565 800 kr
564 480 kr
592 560 kr
Ca 291 kr
Ca 290 kr
Ca 305 kr
47 150 kr
47 040 kr
49 380 kr
565 800 kr
564 480 kr
592 560 kr
Ca 291 kr
Ca 290 kr
Ca 307 kr
47 220 kr
47 050 kr
49 800 kr
566 640 kr
564 600 kr
597 600 kr
Ca 291 kr
Ca 290 kr
Ca 307 kr
47 650 kr
47 470 kr
50 410 kr
571 800 kr
569 640 kr
604 920 kr
Spesialsykepleier
Deltid
Alle sektorer
10 941 personer
10 053 personer
888 personer
Ca 314 kr
Ca 312 kr
Ca 352 kr
50 840 kr
50 570 kr
56 970 kr
610 080 kr
606 840 kr
683 640 kr
Ca 314 kr
Ca 312 kr
Ca 352 kr
50 910 kr
50 630 kr
57 480 kr
610 920 kr
607 560 kr
689 760 kr
Ca 320 kr
Ca 317 kr
Ca 359 kr
51 830 kr
51 360 kr
58 130 kr
621 960 kr
616 320 kr
697 560 kr
Ca 320 kr
Ca 317 kr
Ca 359 kr
52 880 kr
52 320 kr
60 460 kr
634 560 kr
627 840 kr
725 520 kr
Spesialsykepleier
Heltid
Statlig
11 513 personer
9 758 personer
1 755 personer
Ca 312 kr
Ca 311 kr
Ca 320 kr
50 620 kr
50 360 kr
51 760 kr
607 440 kr
604 320 kr
621 120 kr
Ca 312 kr
Ca 311 kr
Ca 320 kr
51 180 kr
50 890 kr
52 510 kr
614 160 kr
610 680 kr
630 120 kr
Ca 312 kr
Ca 310 kr
Ca 324 kr
50 520 kr
50 150 kr
52 550 kr
606 240 kr
601 800 kr
630 600 kr
Ca 312 kr
Ca 310 kr
Ca 324 kr
52 490 kr
52 010 kr
55 110 kr
629 880 kr
624 120 kr
661 320 kr
Spesialsykepleier
Heltid
Alle sektorer
18 877 personer
16 577 personer
2 300 personer
Ca 306 kr
Ca 304 kr
Ca 318 kr
49 600 kr
49 250 kr
51 450 kr
595 200 kr
591 000 kr
617 400 kr
Ca 306 kr
Ca 304 kr
Ca 318 kr
49 750 kr
49 370 kr
51 960 kr
597 000 kr
592 440 kr
623 520 kr
Ca 306 kr
Ca 303 kr
Ca 323 kr
49 500 kr
49 120 kr
52 280 kr
594 000 kr
589 440 kr
627 360 kr
Ca 306 kr
Ca 303 kr
Ca 323 kr
50 910 kr
50 430 kr
54 480 kr
610 920 kr
605 160 kr
653 760 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Jordmor står smilende ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mora og det nyfødde barnet. Jordmødrer ut­fører også svangerskaps­kontrollar og oppfølging i barseltida.

Barnesykepleier fjerner gips på armen til en gutt.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke.

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.

Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.

Logoped hjelper mann.

Logoped

Ein logoped hjelper menneske som av ulike grunnar har problem med å kommunisere.

Radiograf og CT-maskin.

Radiograf

Radiografen tek bilete som blir brukte til å stille diagnosar.

Faglærer i musikk.

Faglærar

Ein faglærar er ein lærar og pedagog med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt.

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta.

Patolog titter inn i mikroskop.

Patolog

Ein patolog er ein lege som undersøker forandringar i organ, vev og celler.

Mannlig pasient på sykeseng blir behandlet av anestesilege og operasjonssykepleier før operasjon.

Operasjonssjukepleiar

Ein operasjonssjukepleiar har spesiell kompetanse i kirurgi, hygiene og omsorg. Operasjonssjukepleiaren er alltid til stades når pasientar blir operert.

Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologar studerer levande organismar slik som bakteriar, sopp, virus og amøbar.