Heismontør i arbeid.
Yrkesskildring

Heis­montør

favoritt ikon

Heismontørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.

Ein heismontør er ein elektrofagarbeidar som monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.

Ein heismontør arbeider med elektriske installasjonar og motorar som driv heisar. Jobben som heismontør inneber også mekanisk arbeid, slik som montering av sjølve heisen eller rulletrappa.

I nye bygg blir heisane montert frå botn av. I eldre bygg blir det ført tilsyn og drive vedlikehald.

Kvar arbeider heismontørar?

Ein heismontør jobbar i hovudsak i private firma som driv med montering og vedlikehald av heisar og rulletrapper.

Personlege eigenskapar

Heismontørar monterer elektriske installasjonar og motorar lovbestemt med omsyn til sikkerheit. Det er derfor viktig at du er nøyaktig og kan følge monteringsrettleiingar.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og vidareutdanning

Som heismontør er det mogleg å bli sikkerheitskontrollør for heis. Det er fleire måtar å nå kvalifikasjonane som krevjast for å bli sikkerheitskontrollør. Viss du har fagbrev som heismontør, må du ha minst fem år allsidig og relevant praksis etter bestått eksamen. Sikkerheitskontrollørar skal godkjennast av Direktoratet for byggkvalitet.
Det kan også vere aktuelt å vidareutdanne seg til ingeniør innanfor elektrofag.

Kva jobbar heismontørfagutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

Ein energi­montør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektro­faglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.

Betongfagarbeidere støper underlag.

Betong­fag­arbeider

Ein betong­fagarbeidar produserer betong­konstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.

Lydtekniker i arbeid

Lyd­teknikar

Som lyd­teknikar er du ansvarleg for at opptak, avspeling og formidling av lyd går føre seg på ein god måte.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Plate­arbeider

Ein platearbeidar formar plater, røyr og profilar, og sett dette saman til større konstruksjonar.

Illustrasjonsbilde av elektriker i arbeid.

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.

Kran

Kran­fører

Kranførarar køyrer ulike kraner på byggeplassar, hamner og i offshoreindustrien.

Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, held ved like og yter service på lås- og tryggleikssystem.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrar

Tømrarar bygger trehus og andre tre­konstruksjonar.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­teknikar

Prosess­teknikaren driftar og held ved like kjemiske prosessanlegg innanfor ei rekke ulike bransjar.

Landskapsarkitekt tegner skisse

Landskapsarkitekt

Ein landskapsarkitekt planlegg omgjevnadene vi har rundt oss.

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

Ein kulde- og varmepumpe­montør monterer og held ved like kjøleanlegg og varmeattvinningsanlegg.