×

Error message

Video server error: No response
Illustrasjonsbilde av heismontør i arbeid.
Yrkesskildring

Heis­montør

favoritt ikon

Heismontørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.

Ein heismontør er ein elektrofagarbeidar som monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.

Ein heismontør arbeider med elektriske installasjonar og motorar som driv heisar. Jobben som heismontør inneber også mekanisk arbeid, slik som montering av sjølve heisen eller rulletrappa.

I nye bygg blir heisane montert frå botn av. I eldre bygg blir det ført tilsyn og drive vedlikehald.

Kvar arbeider heismontørar?

Ein heismontør jobbar i hovudsak i private firma som driv med montering og vedlikehald av heisar og rulletrapper.

Personlege eigenskapar

Heismontørar monterer elektriske installasjonar og motorar lovbestemt med omsyn til sikkerheit. Det er derfor viktig at du er nøyaktig og kan følge monteringsrettleiingar.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og vidareutdanning

Som heismontør er det mogleg å bli sikkerheitskontrollør for heis. Det er fleire måtar å nå kvalifikasjonane som krevjast for å bli sikkerheitskontrollør. Viss du har fagbrev som heismontør, må du ha minst fem år allsidig og relevant praksis etter bestått eksamen. Sikkerheitskontrollørar skal godkjennast av Direktoratet for byggkvalitet.
Det kan også vere aktuelt å vidareutdanne seg til ingeniør innanfor elektrofag.

Kva jobbar heismontørfagutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

Ein energi­montør arbeider med å bygge og vedlikehalde el-kraftnettet.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektro­faglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.

Illustrasjonsbilde av elektriker i arbeid.

Elektriker

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.

Kranfører i action

Kranførar

Kranførarar køyrer ulike kraner på byggeplassar, hamner og i offshoreindustrien.

Låsesmed lager nøkler i verkstedet sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, held ved like og yter service på lås- og tryggleikssystem.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrar

Tømrarar bygger hus, bustadblokker og andre byggverk.

Prosessteknikere som står og diskuterer

Prosess­teknikar

Prosess­teknikaren driftar og held ved like kjemiske prosessanlegg innanfor ei rekke ulike bransjar.

Landskapsarkitekt lager skisse

Landskapsarkitekt

Ein landskapsarkitekt planlegg omgjevnadene vi har rundt oss.

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

Ein kulde- og varmepumpe­montør monterer og held ved like kjøleanlegg og varmeattvinningsanlegg.

Murar i arbeid.

Murar

Muraren bygger nytt murverk og restaurerer gammalt murverk.

En avioniker, eller flymekaniker, reparerer et fly på Bodø Hovedflystasjon.

Avioniker

Ein avionikar er ein fly­mekanikar som gjer arbeid på det elektriske anlegget og dei elektroniske navigasjons- og kommunikasjonssystema i eit luftfartøy.

Ein anleggsmaskinførar står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du ulike maskiner, som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvel, traktorgravar og gravelastar.