Heismontør i arbeid.
Yrkesskildring

Heis­montør

favoritt ikon

Heismontørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.

Ein heismontør er ein elektrofagarbeidar som monterer, reparerer og held ved like heisar, rulletrapper, rullefortau eller andre typar løfteinstallasjonar.

Som heismontør jobbar du med elektriske installasjonar, elektriske styringar og motorar som driv heisar, samt mekaniske komponentar og sikkerheitssystem.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein heismontør:

  • bygge, montere, reparere og halde ved like heisar, rulletrapper og lignende
  • mekanisk arbeid, for eksempel montering av sjølve heisen eller rulletrappa

I nye bygg monterast heisane frå botnen av, mens det i eldre bygg blir ført tilsyn og drevet vedlikehald. Nokon eldre bygg krev modernisering eller utskifting av eldre heisinstallasjoner. 

Yrket stiller høge krav til sikkerheit. Heismontør er ein beskytta tittel. Du må ha godkjenning fra Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) for å utøve yrket.

Kvar arbeider heismontørar?

Ein heismontør jobbar i hovudsak i private firma som driv med montering og vedlikehald av heisar, rulletrapper, rullefortau eller andre typar løfteinstallasjonar.

Personlege eigenskapar

Som heismontør må du vere nøyaktig, systematisk, ansvarsbevisst og kunne følgje monteringsanvisninger. Du må vere god til å samarbeide, men også vere flink til å jobbe sjølvstendig. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning

Som heismontør er det mogleg å bli sikkerheitskontrollør for heis. Det er fleire måtar å nå kvalifikasjonane som krevjast for å bli sikkerheitskontrollør. Viss du har fagbrev som heismontør, må du ha minst fem år allsidig og relevant praksis etter bestått eksamen. Sikkerheitskontrollørar skal godkjennast av Direktoratet for byggkvalitet.
Det kan også vere aktuelt å vidareutdanne seg til ingeniør innanfor elektrofag.

Kva jobbar heismontørfagutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

Ein kulde- og varmepumpe­montør monterer og held ved like kjøleanlegg og varmeattvinningsanlegg.

Illustrasjonsbilde av elektriker i arbeid.

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fagarbeidar

Elektro­fagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektro­faglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

Ein energi­montør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar på mange område.

Landskapsarkitekt tegner skisse

Landskapsarkitekt

Ein landskapsarkitekt planlegg omgjevnadene vi har rundt oss.

Automatiker i arbeid.

Automatikar

Automatikaren lagar og held ved like automatiserte system.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekanikar

Anleggsmaskin­mekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.

Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Dataelektronikaren installerer, driftar og held ved like elektroniske og datatekniske system og utstyr.

Murer i arbeid

Murar

Muraren bygger nytt murverk og restaurerer gammalt murverk.

Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Bygg­ingeniør

Bygg­ingeniøren førebur, planlegg og gjennom­fører byggeprosjekt. Ofte er bygg­ingeniøren leiaren på ein byggeplass.