Heismontør i arbeid.
Yrkesskildring

Heis­montør

favoritt ikon

Heismontørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.

Ein heismontør er ein elektrofagarbeidar som monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.

Ein heismontør arbeider med elektriske installasjonar og motorar som driv heisar. Jobben som heismontør inneber også mekanisk arbeid, slik som montering av sjølve heisen eller rulletrappa.

I nye bygg blir heisane montert frå botn av. I eldre bygg blir det ført tilsyn og drive vedlikehald.

Kvar arbeider heismontørar?

Ein heismontør jobbar i hovudsak i private firma som driv med montering og vedlikehald av heisar og rulletrapper.

Personlege eigenskapar

Heismontørar monterer elektriske installasjonar og motorar lovbestemt med omsyn til sikkerheit. Det er derfor viktig at du er nøyaktig og kan følge monteringsrettleiingar.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og vidareutdanning

Som heismontør er det mogleg å bli sikkerheitskontrollør for heis. Det er fleire måtar å nå kvalifikasjonane som krevjast for å bli sikkerheitskontrollør. Viss du har fagbrev som heismontør, må du ha minst fem år allsidig og relevant praksis etter bestått eksamen. Sikkerheitskontrollørar skal godkjennast av Direktoratet for byggkvalitet.
Det kan også vere aktuelt å vidareutdanne seg til ingeniør innanfor elektrofag.

Kva jobbar heismontørfagutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

Ein energi­montør arbeider med å bygge og vedlikehalde el-kraftnettet.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektro­faglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekanikar

Anleggsmaskin­mekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog arbeider du med forsking og utvikling av romrelatert teknologi.

Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.

Maritim elektriker sjekker koblinger.

Maritim elektriker

Som maritim elektrikar er du spesialist på elektriske anlegg, komponentar og instrument om bord på skip.

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveiser

Ein sveisar fører metalliske materiale saman ved press eller ved hjelp av varme.

Fu-operatør styrer undervannsfarkoster

FU-­operatør

FU-­operatøren styrer undervassfarkostar og andre undervassverktøy.

Maler i arbeid

Målar

Ein målar held ved like, fargelegg, dekorerer og restaurerer innvendige og utvendige overflater i bygningar og konstruksjonar.

Automatikar jobbar med tynne kabler med skjerm i fletta metall, om bord på ein oljeplattform i Nordsjøen.

Automatiker

Automatikaren lagar og held ved like automatiserte system.

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industri­rørlegger

Industrirøyrleggaren er ein fagarbeidar som monterer røyropplegg, og utførar sveising og platearbeid.

Snekker som jobber med saging.

Snekker

Snikkarar jobbar hovudsakleg med inventar i hus, til dømes møbel, kjøkken og trapper.