Kvalitetssikret av Nelfo, EL og IT Forbundet, Heismontørenes Fagforening 05. august 2019

Heismontør

Heismontørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.

Arbeidsoppgaver

Ein heismontør er ein elektrofagarbeidar som monterer, reparerer og held ved like heisar, rulletrapper, rullefortau eller andre typar løfteinstallasjonar.

Som heismontør jobbar du med elektriske installasjonar, elektriske styringar og motorar som driv heisar, samt mekaniske komponentar og sikkerheitssystem.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein heismontør:

  • bygge, montere, reparere og halde ved like heisar, rulletrapper og lignende
  • mekanisk arbeid, for eksempel montering av sjølve heisen eller rulletrappa

I nye bygg monterast heisane frå botnen av, mens det i eldre bygg blir ført tilsyn og drevet vedlikehald. Nokon eldre bygg krev modernisering eller utskifting av eldre heisinstallasjoner. 

Yrket stiller høge krav til sikkerheit. Heismontør er ein beskytta tittel. Du må ha godkjenning fra Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) for å utøve yrket.

Hvor jobber heismontørar ?

Ein heismontør jobbar i hovudsak i private firma som driv med montering og vedlikehald av heisar, rulletrapper, rullefortau eller andre typar løfteinstallasjonar.

Intervjuer

Portrett av Stian Andersson

Heismontør

Stian Andersson

- Jeg liker friheten, ansvaret og allsidigheten, sier heismontør Stian Andersson.

Viktige egenskaper

Som heismontør må du vere nøyaktig, systematisk, ansvarsbevisst og kunne følgje monteringsanvisninger. Du må vere god til å samarbeide, men også vere flink til å jobbe sjølvstendig. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning

Som heismontør er det mogleg å bli sikkerheitskontrollør for heis. Det er fleire måtar å nå kvalifikasjonane som krevjast for å bli sikkerheitskontrollør. Viss du har fagbrev som heismontør, må du ha minst fem år allsidig og relevant praksis etter bestått eksamen. Sikkerheitskontrollørar skal godkjennast av Direktoratet for byggkvalitet.
Det kan også vere aktuelt å vidareutdanne seg til ingeniør innanfor elektrofag.

De vanligste jobbene blant heismontørfagutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 455117 - Heismontørfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med heismontørar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7241128 - HEISKONTROLLØR
  • 7241127 - HEISINSTALLATØR
  • 7241126 - HEISMONTØR

Andre yrke

Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannførebyggar

Ein brannførebyggar, eller feiar som det heitte tidlegare, reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.
Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Byggingeniør

Byggingeniøren førebur, planlegg og gjennomfører byggeprosjekt. Ofte er byggingeniøren leiaren på ein byggeplass.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.