Gravferdskonsulent planlegger gravferd sammen med etterlatte
Yrkesskildring

Gravferds­konsulent

favoritt ikon

Ein gravferdskonsulent hjelper pårørande i samband med dødsfall og gravferder. Gravferdskonsulenten ordnar det praktiske, og vil vere ein støtte for pårørande ved dødsfall.

Som gravferdskonsulent hjelpe pårørande i samband med dødsfall og gravferder.

Det er dei etterlatne som bestemmer kor mykje hjelp dei vil ha til praktiske ting i etterkant av eit dødsfall. Gravferdskonsulentane skal informere om ulike løysingar ved gravferd og leggje til rette slik at dei etterlatne kan gjere sine personlege val.

Vanlege arbeidsoppgåver for gravferdskonsulenten:

  • gi råd og rettleiing om kva ein skal gjere i samband med eit dødsfall
  • sende inn meldingar om dødsfall til dei rette instansane
  • organisere det dei pårørande tykker dei treng hjelp til i samband med gravferda
  • stelle den avdøde
  • ha ansvar for å pynte og gjennomføre seremoniar i kyrkje og andre lokale ein brukar til gravferder
  • køyre bårebilen
  • ha ansvar for inskripsjonen på gravsteinen 

Kvar arbeider gravferdskonsulentar?

Gravferdskonsulentar arbeider oftast i gravferdsbyrå. Dette er ofte små eller mellomstore verksemder, og ofte familieverksemder. Mange gravferdsbyrå går i arv, og borna overtek verksemda etter foreldra. I Noreg finst det i dag om lag 350 gravferdsbyrå. 

Personlege eigenskapar

Du må vere empatisk, flink til å kommunisere og møte pårørande med respekt og omtanke. Som gravferdskonsulent bør du ha ein viss ordenssans og vere ryddig. Du skal kunne utføre alle oppgåver knytt til eit gravferdsoppdrag, og må ha førarkort klasse B for vanleg personbil.

Utdanning

Det er ingen krav til formell utdanning for å bli gravferdskonsulent. Gravferdsbyrå som er medlem av Virke Gravferd har diverse kurstilbod til sine tilsette gjennom Virke Gravferd.

Hva er de vanligste utdanningene for gravferdskonsulentar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Begravelsesbyrå- eller krematoriearbeider
Heltid
Alle sektorer
502 personer
161 personer
341 personer
Ca 270 kr
Ca 260 kr
Ca 272 kr
43 710 kr
42 090 kr
44 040 kr
524 520 kr
505 080 kr
528 480 kr
Ca 270 kr
Ca 260 kr
Ca 272 kr
43 710 kr
42 090 kr
44 040 kr
524 520 kr
505 080 kr
528 480 kr
Ca 273 kr
Ca 266 kr
Ca 276 kr
44 200 kr
43 060 kr
44 750 kr
530 400 kr
516 720 kr
537 000 kr
Ca 273 kr
Ca 266 kr
Ca 276 kr
45 360 kr
43 940 kr
46 040 kr
544 320 kr
527 280 kr
552 480 kr
Begravelsesbyrå- eller krematoriearbeider
Deltid
Alle sektorer
409 personer
184 personer
225 personer
Ca 238 kr
Ca 239 kr
Ca 234 kr
38 500 kr
38 790 kr
37 920 kr
462 000 kr
465 480 kr
455 040 kr
Ca 238 kr
Ca 239 kr
Ca 234 kr
38 500 kr
38 790 kr
37 920 kr
462 000 kr
465 480 kr
455 040 kr
Ca 250 kr
Ca 253 kr
Ca 247 kr
40 450 kr
40 990 kr
39 940 kr
485 400 kr
491 880 kr
479 280 kr
Ca 250 kr
Ca 253 kr
Ca 247 kr
40 960 kr
41 470 kr
40 480 kr
491 520 kr
497 640 kr
485 760 kr
Begravelsesbyrå- eller krematoriearbeider
Heltid
Privat
488 personer
157 personer
331 personer
Ca 270 kr
Ca 261 kr
Ca 274 kr
43 800 kr
42 210 kr
44 340 kr
525 600 kr
506 520 kr
532 080 kr
Ca 270 kr
Ca 261 kr
Ca 274 kr
43 800 kr
42 210 kr
44 340 kr
525 600 kr
506 520 kr
532 080 kr
Ca 274 kr
Ca 266 kr
Ca 277 kr
44 340 kr
43 150 kr
44 900 kr
532 080 kr
517 800 kr
538 800 kr
Ca 274 kr
Ca 266 kr
Ca 277 kr
45 500 kr
44 050 kr
46 180 kr
546 000 kr
528 600 kr
554 160 kr
Begravelsesbyrå- eller krematoriearbeider
Deltid
Privat
406 personer
182 personer
224 personer
Ca 239 kr
Ca 242 kr
Ca 234 kr
38 680 kr
39 210 kr
37 920 kr
464 160 kr
470 520 kr
455 040 kr
Ca 239 kr
Ca 242 kr
Ca 234 kr
38 680 kr
39 210 kr
37 920 kr
464 160 kr
470 520 kr
455 040 kr
Ca 250 kr
Ca 254 kr
Ca 247 kr
40 510 kr
41 090 kr
39 960 kr
486 120 kr
493 080 kr
479 520 kr
Ca 250 kr
Ca 254 kr
Ca 247 kr
41 020 kr
41 580 kr
40 500 kr
492 240 kr
498 960 kr
486 000 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker

Andre yrker

Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Heimehjelp

Ei heimehjelp hjelper menneske som treng bistand til daglege gjeremål.

Konfirmasjon i Vålerenga kyrkje med prest Einar Gelius.

Prest

Ein prest held gudstenester og har ansvar for kyrkjelege handlingar som viing, konfirmasjon, dåp og gravferd.

Supportkonsulent tar imot kunde på telefon.

Support­konsulent

Ein support­konsulent gir teknisk støtte til kundar eller tilsette internt i bedrifta.

Legemiddelkonsulent snakker med kollega

Legemiddel­konsulent

Ein legemiddel­konsulent sel og marknads­fører legemiddel til legar, apotek og sjukehus.

Fotterapeut behandler kunde

Fot­terapeut

Den viktigaste arbeidsoppgåva til fot­terapeuten er å behandle og førebygge fotproblem relatert til skobruk eller ulike sjukdommar.

Tannlege gir behandling til pasient.

Tannlege

Som tannlege behandlar du tenner.

Frisør klipper kunde.

Frisør

Som frisør klipper og stylar du kundar. Du kan også gi råd og rettleiing om hårfasongar og produkt.

Leger ser på røntgenbilde.

Radiolog

Ein radiolog er ein røntgenlege som jobbar med røntgen, ultralyd, CT og MR.

Illustrasjonsbilde av kvinne som står i en butikk og rydder i hyllene.

Butikkmedarbeidar

Butikkmedarbeidaren hjelper kundar og yter service i ulike typar butikkar.

Portør

Portør

Portørar transporterer pasientar, medisinar og utstyr på sjukehus eller andre behandlingsinstitusjonar.

Samtaleterapi

Gestalt­terapeut

Ein gestalt­terapeut er ein person som bruker samtaleterapi i behandlinga av klientar.

Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.