Bårebukett ved gravferd
Yrkesskildring

Gravferds­konsulent

favoritt ikon

Ein gravferdskonsulent hjelper pårørande i samband med dødsfall og gravferder. Gravferdskonsulenten ordnar det praktiske, og vil vere ein støtte for pårørande ved dødsfall.

Som gravferdskonsulent hjelpe pårørande i samband med dødsfall og gravferder.

Det er dei etterlatne som bestemmer kor mykje hjelp dei vil ha til praktiske ting i etterkant av eit dødsfall. Gravferdskonsulentane skal informere om ulike løysingar ved gravferd og leggje til rette slik at dei etterlatne kan gjere sine personlege val.

Vanlege arbeidsoppgåver for gravferdskonsulenten:

  • gi råd og rettleiing om kva ein skal gjere i samband med eit dødsfall
  • sende inn meldingar om dødsfall til dei rette instansane
  • organisere det dei pårørande tykker dei treng hjelp til i samband med gravferda
  • stelle den avdøde
  • ha ansvar for å pynte og gjennomføre seremoniar i kyrkje og andre lokale ein brukar til gravferder
  • køyre bårebilen
  • ha ansvar for inskripsjonen på gravsteinen 

Kvar arbeider gravferdskonsulentar?

Gravferdskonsulentar arbeider oftast i gravferdsbyrå. Dette er ofte små eller mellomstore verksemder, og ofte familieverksemder. Mange gravferdsbyrå går i arv, og borna overtek verksemda etter foreldra. I Noreg finst det i dag om lag 350 gravferdsbyrå. 

Personlege eigenskapar

Du må vere empatisk, flink til å kommunisere og møte pårørande med respekt og omtanke. Som gravferdskonsulent bør du ha ein viss ordenssans og vere ryddig. Du skal kunne utføre alle oppgåver knytt til eit gravferdsoppdrag, og må ha førarkort klasse B for vanleg personbil.

Utdanning

Det er ingen krav til formell utdanning for å bli gravferdskonsulent. Gravferdsbyrå som er medlem av Virke Gravferd har diverse kurstilbod til sine tilsette gjennom Virke Gravferd.

Hva er de vanligste utdanningene for gravferdskonsulentar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Begravelsesbyrå- eller krematoriearbeider
Deltid
Alle sektorer
390 personer
158 personer
232 personer
Ca 230 kr
Ca 231 kr
Ca 228 kr
37 280 kr
37 440 kr
36 970 kr
447 360 kr
449 280 kr
443 640 kr
Ca 230 kr
Ca 231 kr
Ca 228 kr
37 280 kr
37 440 kr
36 970 kr
447 360 kr
449 280 kr
443 640 kr
Ca 239 kr
Ca 239 kr
Ca 239 kr
38 700 kr
38 770 kr
38 640 kr
464 400 kr
465 240 kr
463 680 kr
Ca 239 kr
Ca 239 kr
Ca 239 kr
39 440 kr
39 280 kr
39 570 kr
473 280 kr
471 360 kr
474 840 kr
Begravelsesbyrå- eller krematoriearbeider
Heltid
Alle sektorer
491 personer
152 personer
339 personer
Ca 256 kr
Ca 247 kr
Ca 259 kr
41 410 kr
40 000 kr
42 000 kr
496 920 kr
480 000 kr
504 000 kr
Ca 256 kr
Ca 247 kr
Ca 259 kr
41 410 kr
40 000 kr
42 000 kr
496 920 kr
480 000 kr
504 000 kr
Ca 261 kr
Ca 253 kr
Ca 264 kr
42 220 kr
41 020 kr
42 760 kr
506 640 kr
492 240 kr
513 120 kr
Ca 261 kr
Ca 253 kr
Ca 264 kr
43 540 kr
42 130 kr
44 180 kr
522 480 kr
505 560 kr
530 160 kr
Begravelsesbyrå- eller krematoriearbeider
Privat
866 personer
305 personer
561 personer
Ca 250 kr
Ca 245 kr
Ca 255 kr
40 530 kr
39 660 kr
41 330 kr
486 360 kr
475 920 kr
495 960 kr
Ca 250 kr
Ca 245 kr
Ca 255 kr
40 530 kr
39 660 kr
41 330 kr
486 360 kr
475 920 kr
495 960 kr
Ca 256 kr
Ca 249 kr
Ca 259 kr
41 410 kr
40 330 kr
41 980 kr
496 920 kr
483 960 kr
503 760 kr
Ca 256 kr
Ca 249 kr
Ca 259 kr
42 600 kr
41 270 kr
43 300 kr
511 200 kr
495 240 kr
519 600 kr
Begravelsesbyrå- eller krematoriearbeider
Deltid
Privat
386 personer
155 personer
231 personer
Ca 231 kr
Ca 235 kr
Ca 228 kr
37 350 kr
38 110 kr
36 970 kr
448 200 kr
457 320 kr
443 640 kr
Ca 231 kr
Ca 235 kr
Ca 228 kr
37 350 kr
38 110 kr
36 970 kr
448 200 kr
457 320 kr
443 640 kr
Ca 239 kr
Ca 240 kr
Ca 239 kr
38 760 kr
38 890 kr
38 650 kr
465 120 kr
466 680 kr
463 800 kr
Ca 239 kr
Ca 240 kr
Ca 239 kr
39 510 kr
39 410 kr
39 580 kr
474 120 kr
472 920 kr
474 960 kr
Begravelsesbyrå- eller krematoriearbeider
Heltid
Privat
480 personer
150 personer
330 personer
Ca 256 kr
Ca 247 kr
Ca 259 kr
41 410 kr
40 000 kr
42 010 kr
496 920 kr
480 000 kr
504 120 kr
Ca 256 kr
Ca 247 kr
Ca 259 kr
41 410 kr
40 000 kr
42 010 kr
496 920 kr
480 000 kr
504 120 kr
Ca 261 kr
Ca 253 kr
Ca 264 kr
42 220 kr
40 960 kr
42 800 kr
506 640 kr
491 520 kr
513 600 kr
Ca 261 kr
Ca 253 kr
Ca 264 kr
43 540 kr
42 080 kr
44 210 kr
522 480 kr
504 960 kr
530 520 kr
Begravelsesbyrå- eller krematoriearbeider
Alle sektorer
881 personer
310 personer
571 personer
Ca 250 kr
Ca 244 kr
Ca 254 kr
40 420 kr
39 590 kr
41 170 kr
485 040 kr
475 080 kr
494 040 kr
Ca 250 kr
Ca 244 kr
Ca 254 kr
40 420 kr
39 590 kr
41 170 kr
485 040 kr
475 080 kr
494 040 kr
Ca 256 kr
Ca 249 kr
Ca 259 kr
41 400 kr
40 330 kr
41 960 kr
496 800 kr
483 960 kr
503 520 kr
Ca 256 kr
Ca 249 kr
Ca 259 kr
42 590 kr
41 260 kr
43 280 kr
511 080 kr
495 120 kr
519 360 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker