Gartner klipper hekk
Yrkesskildring

Gartnar

favoritt ikon

Som gartnar arbeider du med å ta vare på uteområde og parkar. Du kan òg arbeide innan plante- og grønsaksproduksjon.

Som gartner er du en fagperson med god kunnskap om planteproduksjon. Gartnerfaget kan deles opp i flere kategorier.

Som gartnar er du ein fagperson med god kunnskap om planteproduksjon. Gartnarfaget kan delast opp i fleire kategoriar:

  • Frilandsgartnaren arbeider med frilandsgrønsaker, poteter, frukt og bær
  • Veksthusgartnaren arbeider med produksjon av blomar, planter og grønsaker i eit regulert klima
  • Hagegartnaren arbeider med grøntanlegg og private hagar
  • Kommunegartnaren arbeider i kommunen med å forvalte parkar, friområde og badeplassar til det beste for innbyggarane
  • Planteskulegartnaren produserer grøntanleggsplanter, frukttre og bærplanter på friland og i regulert klima
  • Anleggsgartnaren arbeider med uteområde som idrettsanlegg, parkar, offentlege friområde osv.

Gartnaren har mellom anna god kunnskap om vekstklima og planteformering med ulike teknikkar på ulike stadium i veksten og utviklinga til plantene.

Vanlege arbeidsoppgåver for gartnaren er å produsere planter og planteprodukt og vedlikehalde planter i grøntanlegg, samt planlegging, logistikk, marknadsføring og sal.

Kvar arbeider gartnarar?

Dei fleste gartnarar arbeider i det private næringslivet, oftast innan veksthusproduksjon. Mange gartnarar arbeider sesongbasert, og du kan òg arbeide i offentleg sektor. Desse arbeider med å stelle parkar og offentlege uterom. Fleire gartnarar arbeider innan forsking.

Personlege eigenskapar

Som gartnar er du interessert i planteliv, nevedyktig og har evne til å stå på når marknaden, vêret og sesongen tilseier det. Du har òg god kunnskap om å bruke og vedlikehalde det nødvendige produksjonsutstyret.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar gartnarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Gartner
Deltid
Alle sektorer
3 126 personer
1 340 personer
1 786 personer
Ca 170 kr
Ca 161 kr
Ca 173 kr
27 600 kr
26 140 kr
28 090 kr
331 200 kr
313 680 kr
337 080 kr
Ca 170 kr
Ca 161 kr
Ca 173 kr
27 600 kr
26 140 kr
28 090 kr
331 200 kr
313 680 kr
337 080 kr
Ca 176 kr
Ca 168 kr
Ca 181 kr
28 480 kr
27 280 kr
29 290 kr
341 760 kr
327 360 kr
351 480 kr
Ca 176 kr
Ca 168 kr
Ca 181 kr
29 180 kr
27 730 kr
30 150 kr
350 160 kr
332 760 kr
361 800 kr
Gartner
Heltid
Alle sektorer
4 244 personer
1 022 personer
3 222 personer
Ca 204 kr
Ca 182 kr
Ca 209 kr
33 040 kr
29 490 kr
33 900 kr
396 480 kr
353 880 kr
406 800 kr
Ca 204 kr
Ca 182 kr
Ca 209 kr
33 040 kr
29 490 kr
33 900 kr
396 480 kr
353 880 kr
406 800 kr
Ca 201 kr
Ca 184 kr
Ca 207 kr
32 590 kr
29 860 kr
33 460 kr
391 080 kr
358 320 kr
401 520 kr
Ca 201 kr
Ca 184 kr
Ca 207 kr
33 680 kr
30 630 kr
34 650 kr
404 160 kr
367 560 kr
415 800 kr
Gartner
Kommunal
979 personer
319 personer
660 personer
Ca 215 kr
Ca 212 kr
Ca 216 kr
34 780 kr
34 370 kr
34 930 kr
417 360 kr
412 440 kr
419 160 kr
Ca 215 kr
Ca 212 kr
Ca 216 kr
34 780 kr
34 370 kr
35 010 kr
417 360 kr
412 440 kr
420 120 kr
Ca 206 kr
Ca 204 kr
Ca 207 kr
33 370 kr
33 040 kr
33 520 kr
400 440 kr
396 480 kr
402 240 kr
Ca 206 kr
Ca 204 kr
Ca 207 kr
34 520 kr
33 630 kr
34 930 kr
414 240 kr
403 560 kr
419 160 kr
Gartner
Deltid
Kommunal
326 personer
138 personer
188 personer
Ca 174 kr
Ca 207 kr
Ca 154 kr
28 230 kr
33 530 kr
24 900 kr
338 760 kr
402 360 kr
298 800 kr
Ca 174 kr
Ca 207 kr
Ca 154 kr
28 230 kr
33 530 kr
24 900 kr
338 760 kr
402 360 kr
298 800 kr
Ca 183 kr
Ca 194 kr
Ca 175 kr
29 690 kr
31 380 kr
28 420 kr
356 280 kr
376 560 kr
341 040 kr
Ca 183 kr
Ca 194 kr
Ca 175 kr
29 940 kr
31 570 kr
28 710 kr
359 280 kr
378 840 kr
344 520 kr
Gartner
Heltid
Kommunal
653 personer
181 personer
472 personer
Ca 218 kr
Ca 215 kr
Ca 219 kr
35 340 kr
34 770 kr
35 520 kr
424 080 kr
417 240 kr
426 240 kr
Ca 218 kr
Ca 215 kr
Ca 219 kr
35 550 kr
34 900 kr
35 770 kr
426 600 kr
418 800 kr
429 240 kr
Ca 213 kr
Ca 209 kr
Ca 215 kr
34 500 kr
33 840 kr
34 760 kr
414 000 kr
406 080 kr
417 120 kr
Ca 213 kr
Ca 209 kr
Ca 215 kr
35 930 kr
34 620 kr
36 440 kr
431 160 kr
415 440 kr
437 280 kr
Gartner
Privat
6 299 personer
1 999 personer
4 300 personer
Ca 186 kr
Ca 163 kr
Ca 196 kr
30 070 kr
26 470 kr
31 830 kr
360 840 kr
317 640 kr
381 960 kr
Ca 186 kr
Ca 163 kr
Ca 196 kr
30 070 kr
26 470 kr
31 830 kr
360 840 kr
317 640 kr
381 960 kr
Ca 191 kr
Ca 172 kr
Ca 199 kr
30 940 kr
27 810 kr
32 180 kr
371 280 kr
333 720 kr
386 160 kr
Ca 191 kr
Ca 172 kr
Ca 199 kr
31 880 kr
28 450 kr
33 240 kr
382 560 kr
341 400 kr
398 880 kr
Gartner
Deltid
Privat
2 783 personer
1 193 personer
1 590 personer
Ca 169 kr
Ca 160 kr
Ca 175 kr
27 440 kr
25 980 kr
28 420 kr
329 280 kr
311 760 kr
341 040 kr
Ca 169 kr
Ca 160 kr
Ca 175 kr
27 440 kr
25 980 kr
28 420 kr
329 280 kr
311 760 kr
341 040 kr
Ca 175 kr
Ca 165 kr
Ca 181 kr
28 290 kr
26 670 kr
29 380 kr
339 480 kr
320 040 kr
352 560 kr
Ca 175 kr
Ca 165 kr
Ca 181 kr
29 040 kr
27 150 kr
30 310 kr
348 480 kr
325 800 kr
363 720 kr
Gartner
Heltid
Privat
3 516 personer
806 personer
2 710 personer
Ca 195 kr
Ca 169 kr
Ca 203 kr
31 660 kr
27 410 kr
32 860 kr
379 920 kr
328 920 kr
394 320 kr
Ca 195 kr
Ca 169 kr
Ca 203 kr
31 660 kr
27 410 kr
32 860 kr
379 920 kr
328 920 kr
394 320 kr
Ca 199 kr
Ca 177 kr
Ca 205 kr
32 160 kr
28 730 kr
33 180 kr
385 920 kr
344 760 kr
398 160 kr
Ca 199 kr
Ca 177 kr
Ca 205 kr
33 190 kr
29 490 kr
34 290 kr
398 280 kr
353 880 kr
411 480 kr
Gartner
Alle sektorer
7 370 personer
2 362 personer
5 008 personer
Ca 194 kr
Ca 173 kr
Ca 202 kr
31 440 kr
27 950 kr
32 720 kr
377 280 kr
335 400 kr
392 640 kr
Ca 194 kr
Ca 173 kr
Ca 202 kr
31 440 kr
27 950 kr
32 720 kr
377 280 kr
335 400 kr
392 640 kr
Ca 194 kr
Ca 178 kr
Ca 200 kr
31 350 kr
28 780 kr
32 410 kr
376 200 kr
345 360 kr
388 920 kr
Ca 194 kr
Ca 178 kr
Ca 200 kr
32 320 kr
29 420 kr
33 520 kr
387 840 kr
353 040 kr
402 240 kr
Hjelpearbeider i gartneri
Deltid
Alle sektorer
1 170 personer
297 personer
873 personer
Ca 182 kr
Ca 150 kr
Ca 188 kr
29 440 kr
24 360 kr
30 530 kr
353 280 kr
292 320 kr
366 360 kr
Ca 182 kr
Ca 150 kr
Ca 188 kr
29 440 kr
24 360 kr
30 530 kr
353 280 kr
292 320 kr
366 360 kr
Ca 178 kr
Ca 163 kr
Ca 182 kr
28 780 kr
26 390 kr
29 420 kr
345 360 kr
316 680 kr
353 040 kr
Ca 178 kr
Ca 163 kr
Ca 182 kr
29 660 kr
26 560 kr
30 490 kr
355 920 kr
318 720 kr
365 880 kr
Hjelpearbeider i gartneri
Heltid
Alle sektorer
1 198 personer
172 personer
1 026 personer
Ca 199 kr
Ca 188 kr
Ca 200 kr
32 260 kr
30 400 kr
32 410 kr
387 120 kr
364 800 kr
388 920 kr
Ca 199 kr
Ca 188 kr
Ca 200 kr
32 260 kr
30 400 kr
32 410 kr
387 120 kr
364 800 kr
388 920 kr
Ca 193 kr
Ca 182 kr
Ca 195 kr
31 220 kr
29 450 kr
31 520 kr
374 640 kr
353 400 kr
378 240 kr
Ca 193 kr
Ca 182 kr
Ca 195 kr
32 200 kr
29 830 kr
32 600 kr
386 400 kr
357 960 kr
391 200 kr
Hjelpearbeider i gartneri
Kommunal
720 personer
178 personer
542 personer
Ca 200 kr
Ca 181 kr
Ca 203 kr
32 430 kr
29 330 kr
32 810 kr
389 160 kr
351 960 kr
393 720 kr
Ca 200 kr
Ca 181 kr
Ca 203 kr
32 430 kr
29 330 kr
32 810 kr
389 160 kr
351 960 kr
393 720 kr
Ca 188 kr
Ca 178 kr
Ca 191 kr
30 500 kr
28 820 kr
30 980 kr
366 000 kr
345 840 kr
371 760 kr
Ca 188 kr
Ca 178 kr
Ca 191 kr
30 630 kr
28 870 kr
31 140 kr
367 560 kr
346 440 kr
373 680 kr
Hjelpearbeider i gartneri
Deltid
Kommunal
418 personer
122 personer
296 personer
Ca 152 kr
Ca 150 kr
Ca 154 kr
24 550 kr
24 320 kr
24 870 kr
294 600 kr
291 840 kr
298 440 kr
Ca 152 kr
Ca 150 kr
Ca 154 kr
24 550 kr
24 320 kr
24 870 kr
294 600 kr
291 840 kr
298 440 kr
Ca 170 kr
Ca 161 kr
Ca 173 kr
27 500 kr
26 110 kr
28 030 kr
330 000 kr
313 320 kr
336 360 kr
Ca 170 kr
Ca 161 kr
Ca 173 kr
27 570 kr
26 170 kr
28 110 kr
330 840 kr
314 040 kr
337 320 kr
Hjelpearbeider i gartneri
Heltid
Kommunal
302 personer
246 personer
Ca 210 kr
Ca
Ca 211 kr
34 070 kr
34 170 kr
408 840 kr
410 040 kr
Ca 210 kr
Ca
Ca 211 kr
34 070 kr
34 170 kr
408 840 kr
410 040 kr
Ca 202 kr
Ca
Ca 203 kr
32 650 kr
32 870 kr
391 800 kr
394 440 kr
Ca 202 kr
Ca
Ca 203 kr
32 830 kr
33 080 kr
393 960 kr
396 960 kr
Hjelpearbeider i gartneri
Privat
1 636 personer
283 personer
1 353 personer
Ca 190 kr
Ca 170 kr
Ca 195 kr
30 860 kr
27 600 kr
31 660 kr
370 320 kr
331 200 kr
379 920 kr
Ca 190 kr
Ca 170 kr
Ca 195 kr
30 860 kr
27 600 kr
31 660 kr
370 320 kr
331 200 kr
379 920 kr
Ca 187 kr
Ca 171 kr
Ca 190 kr
30 280 kr
27 670 kr
30 730 kr
363 360 kr
332 040 kr
368 760 kr
Ca 187 kr
Ca 171 kr
Ca 190 kr
31 540 kr
28 100 kr
32 130 kr
378 480 kr
337 200 kr
385 560 kr
Hjelpearbeider i gartneri
Deltid
Privat
741 personer
168 personer
573 personer
Ca 188 kr
Ca 159 kr
Ca 192 kr
30 420 kr
25 820 kr
31 100 kr
365 040 kr
309 840 kr
373 200 kr
Ca 188 kr
Ca 159 kr
Ca 192 kr
30 420 kr
25 820 kr
31 100 kr
365 040 kr
309 840 kr
373 200 kr
Ca 181 kr
Ca 164 kr
Ca 185 kr
29 400 kr
26 610 kr
29 990 kr
352 800 kr
319 320 kr
359 880 kr
Ca 181 kr
Ca 164 kr
Ca 185 kr
30 680 kr
26 870 kr
31 490 kr
368 160 kr
322 440 kr
377 880 kr
Hjelpearbeider i gartneri
Heltid
Privat
895 personer
780 personer
Ca 194 kr
Ca
Ca 195 kr
31 390 kr
31 670 kr
376 680 kr
380 040 kr
Ca 194 kr
Ca
Ca 195 kr
31 390 kr
31 670 kr
376 680 kr
380 040 kr
Ca 190 kr
Ca
Ca 192 kr
30 740 kr
31 090 kr
368 880 kr
373 080 kr
Ca 190 kr
Ca
Ca 192 kr
31 990 kr
32 450 kr
383 880 kr
389 400 kr
Hjelpearbeider i gartneri
Alle sektorer
2 368 personer
469 personer
1 899 personer
Ca 195 kr
Ca 170 kr
Ca 196 kr
31 520 kr
27 600 kr
31 710 kr
378 240 kr
331 200 kr
380 520 kr
Ca 195 kr
Ca 170 kr
Ca 196 kr
31 520 kr
27 600 kr
31 710 kr
378 240 kr
331 200 kr
380 520 kr
Ca 187 kr
Ca 173 kr
Ca 190 kr
30 330 kr
28 050 kr
30 800 kr
363 960 kr
336 600 kr
369 600 kr
Ca 187 kr
Ca 173 kr
Ca 190 kr
31 270 kr
28 340 kr
31 880 kr
375 240 kr
340 080 kr
382 560 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken