Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Bilete
Frisør klipper kunde.

Yrkesbeskrivelse

Frisør

Som frisør klipper og stylar du kundar. Du kan også gi råd og rettleiing om hårfasongar og produkt.

Ein frisør klipper og stylar hår både til kvardag og spesielle høve. Frisøren gir råd og rettleiing ut frå ønska og behova til kunden.

Vanlege arbeidsoppgåver for frisøren:

 • rettleie kundane om hårfasong og produkt
 • vaske, klippe, farge, permanentbehandle og føne hår
 • utvikle nye aktuelle frisyrar for kvardag og fest
 • pleie hår og hovudbotn
 • klippe skjegg 
 • legge makeup
 • marknadsføre og selje aktuelle produkt

Som frisør jobbar du tett på kundane, og det å ha god kommunikasjon med kunden er ein vesentleg del av jobben.

Video

Hvor jobber frisørar ?

Dei fleste frisørar jobbar i frisørsalongar. Somme frisørar vel etter kvart å starte opp sin eigen frisørsalong. Andre kan vere tilknytt teater, film eller tv.

Personlige egenskaper

Ein frisør må vere nøyaktig i arbeidet sitt. Som frisør må du kunne yte service og kommunisere godt med kundane. Elles må du ha god sans for stil, form og farge. Ettersom du jobbar med kjemikaliar bør du ikkje ha følsam hud eller slite med allergiar.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Det finst også private frisørskolar kor du kan få utdanning innan frisørfaget, sjølv om du ikkje valde denne vegen på vidaregåande skule. Krav til opptak varierer. 

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i frisørfaget. Les meir om meisterutdanning.

Hva jobber frisørutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 483101 - Damefrisørfaget, VK II
 • 483106 - Frisørfaget, Vg3
 • 483102 - Frisørutdanning, videregående, avsluttende utdanning
 • 483103 - Herrefrisørfaget, VK II

Bedrifter

Frisør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5141 - Frisører

Sist kvalitetsikret den 22. mai 2019, av Fagforbundet Frisørenes Fagforening, Fagforbundet Frisørenes fagforening, Opplæringsansvarlig Fagforbundet Frisørenes Fagforening