Frisør klipper kunde.
Yrkesskildring

Frisør

favoritt ikon

Som frisør klipper og stylar du kundar. Du kan også gi råd og rettleiing om hårfasongar og produkt.

Ein frisør klipper og stylar hår både til kvardag og spesielle høve. Frisøren gir råd og rettleiing ut frå ønska og behova til kunden.

Vanlege arbeidsoppgåver for frisøren:

  • rettleie kundane om hårfasong og produkt
  • vaske, klippe, farge, permanentbehandle og føne hår
  • utvikle nye aktuelle frisyrar for kvardag og fest
  • pleie hår og hovudbotn
  • klippe skjegg 
  • legge makeup
  • marknadsføre og selje aktuelle produkt

Som frisør jobbar du tett på kundane, og det å ha god kommunikasjon med kunden er ein vesentleg del av jobben.

Kvar arbeider frisørar?

Dei fleste frisørar jobbar i frisørsalongar. Somme frisørar vel etter kvart å starte opp sin eigen frisørsalong. Andre kan vere tilknytt teater, film eller tv.

Personlege eigenskapar

Ein frisør må vere nøyaktig i arbeidet sitt. Som frisør må du kunne yte service og kommunisere godt med kundane. Elles må du ha god sans for stil, form og farge. Ettersom du jobbar med kjemikaliar bør du ikkje ha følsam hud eller slite med allergiar.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Det finst også private frisørskolar kor du kan få utdanning innan frisørfaget, sjølv om du ikkje valde denne vegen på vidaregåande skule. Krav til opptak varierer. 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i frisørfaget. Les meir om meisterutdanning.

Kva jobbar frisørutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Frisør
Deltid
Alle sektorer
4 401 personer
4 140 personer
261 personer
Ca 183 kr
Ca 183 kr
Ca 180 kr
29 600 kr
29 640 kr
29 170 kr
355 200 kr
355 680 kr
350 040 kr
Ca 183 kr
Ca 183 kr
Ca 180 kr
29 600 kr
29 640 kr
29 170 kr
355 200 kr
355 680 kr
350 040 kr
Ca 190 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
30 830 kr
30 820 kr
30 960 kr
369 960 kr
369 840 kr
371 520 kr
Ca 190 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
30 840 kr
30 830 kr
30 990 kr
370 080 kr
369 960 kr
371 880 kr
Frisør
Heltid
Alle sektorer
5 140 personer
4 613 personer
527 personer
Ca 180 kr
Ca 179 kr
Ca 189 kr
29 140 kr
28 940 kr
30 540 kr
349 680 kr
347 280 kr
366 480 kr
Ca 180 kr
Ca 179 kr
Ca 189 kr
29 140 kr
28 940 kr
30 540 kr
349 680 kr
347 280 kr
366 480 kr
Ca 185 kr
Ca 183 kr
Ca 202 kr
29 990 kr
29 680 kr
32 720 kr
359 880 kr
356 160 kr
392 640 kr
Ca 185 kr
Ca 183 kr
Ca 202 kr
30 010 kr
29 700 kr
32 750 kr
360 120 kr
356 400 kr
393 000 kr
Frisør
Privat
9 518 personer
8 730 personer
788 personer
Ca 181 kr
Ca 180 kr
Ca 185 kr
29 290 kr
29 230 kr
30 000 kr
351 480 kr
350 760 kr
360 000 kr
Ca 181 kr
Ca 180 kr
Ca 185 kr
29 290 kr
29 230 kr
30 000 kr
351 480 kr
350 760 kr
360 000 kr
Ca 187 kr
Ca 186 kr
Ca 200 kr
30 280 kr
30 090 kr
32 340 kr
363 360 kr
361 080 kr
388 080 kr
Ca 187 kr
Ca 186 kr
Ca 200 kr
30 300 kr
30 110 kr
32 370 kr
363 600 kr
361 320 kr
388 440 kr
Frisør
Deltid
Privat
4 384 personer
4 123 personer
261 personer
Ca 182 kr
Ca 183 kr
Ca 180 kr
29 560 kr
29 620 kr
29 170 kr
354 720 kr
355 440 kr
350 040 kr
Ca 182 kr
Ca 183 kr
Ca 180 kr
29 560 kr
29 620 kr
29 170 kr
354 720 kr
355 440 kr
350 040 kr
Ca 190 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
30 820 kr
30 810 kr
30 960 kr
369 840 kr
369 720 kr
371 520 kr
Ca 190 kr
Ca 190 kr
Ca 191 kr
30 830 kr
30 820 kr
30 990 kr
369 960 kr
369 840 kr
371 880 kr
Frisør
Heltid
Privat
5 134 personer
4 607 personer
527 personer
Ca 180 kr
Ca 179 kr
Ca 189 kr
29 140 kr
28 920 kr
30 540 kr
349 680 kr
347 040 kr
366 480 kr
Ca 180 kr
Ca 179 kr
Ca 189 kr
29 140 kr
28 920 kr
30 540 kr
349 680 kr
347 040 kr
366 480 kr
Ca 185 kr
Ca 183 kr
Ca 202 kr
29 990 kr
29 670 kr
32 720 kr
359 880 kr
356 040 kr
392 640 kr
Ca 185 kr
Ca 183 kr
Ca 202 kr
30 010 kr
29 690 kr
32 750 kr
360 120 kr
356 280 kr
393 000 kr
Frisør
Alle sektorer
9 541 personer
8 753 personer
788 personer
Ca 181 kr
Ca 180 kr
Ca 185 kr
29 310 kr
29 230 kr
30 000 kr
351 720 kr
350 760 kr
360 000 kr
Ca 181 kr
Ca 180 kr
Ca 185 kr
29 310 kr
29 230 kr
30 000 kr
351 720 kr
350 760 kr
360 000 kr
Ca 187 kr
Ca 186 kr
Ca 200 kr
30 290 kr
30 100 kr
32 340 kr
363 480 kr
361 200 kr
388 080 kr
Ca 187 kr
Ca 186 kr
Ca 200 kr
30 310 kr
30 120 kr
32 370 kr
363 720 kr
361 440 kr
388 440 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold