Frisør klipper kunde.
Yrkesskildring

Frisør

favoritt ikon

Som frisør klipper og stylar du kundar. Du kan også gi råd og rettleiing om hårfasongar og produkt.

Ein frisør klipper og stylar hår både til kvardag og spesielle høve. Frisøren gir råd og rettleiing ut frå ønska og behova til kunden.

Vanlege arbeidsoppgåver for frisøren:

  • rettleie kundane om hårfasong og produkt
  • vaske, klippe, farge, permanentbehandle og føne hår
  • utvikle nye aktuelle frisyrar for kvardag og fest
  • pleie hår og hovudbotn
  • klippe skjegg 
  • legge makeup
  • marknadsføre og selje aktuelle produkt

Som frisør jobbar du tett på kundane, og det å ha god kommunikasjon med kunden er ein vesentleg del av jobben.

Kvar arbeider frisørar?

Dei fleste frisørar jobbar i frisørsalongar. Somme frisørar vel etter kvart å starte opp sin eigen frisørsalong. Andre kan vere tilknytt teater, film eller tv.

Personlege eigenskapar

Ein frisør må vere nøyaktig i arbeidet sitt. Som frisør må du kunne yte service og kommunisere godt med kundane. Elles må du ha god sans for stil, form og farge. Ettersom du jobbar med kjemikaliar bør du ikkje ha følsam hud eller slite med allergiar.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Det finst også private frisørskolar kor du kan få utdanning innan frisørfaget, sjølv om du ikkje valde denne vegen på vidaregåande skule. Krav til opptak varierer. 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i frisørfaget. Les meir om meisterutdanning.

Kva jobbar frisørutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Frisør
Heltid
Alle sektorer
5 309 personer
4 712 personer
597 personer
Ca 185 kr
Ca 185 kr
Ca 186 kr
30 000 kr
29 900 kr
30 120 kr
360 000 kr
358 800 kr
361 440 kr
Ca 185 kr
Ca 185 kr
Ca 186 kr
30 000 kr
29 900 kr
30 120 kr
360 000 kr
358 800 kr
361 440 kr
Ca 192 kr
Ca 190 kr
Ca 209 kr
31 110 kr
30 770 kr
33 820 kr
373 320 kr
369 240 kr
405 840 kr
Ca 192 kr
Ca 190 kr
Ca 209 kr
31 130 kr
30 790 kr
33 850 kr
373 560 kr
369 480 kr
406 200 kr
Frisør
Deltid
Alle sektorer
4 416 personer
4 110 personer
306 personer
Ca 186 kr
Ca 186 kr
Ca 184 kr
30 170 kr
30 180 kr
29 800 kr
362 040 kr
362 160 kr
357 600 kr
Ca 186 kr
Ca 186 kr
Ca 184 kr
30 170 kr
30 180 kr
29 800 kr
362 040 kr
362 160 kr
357 600 kr
Ca 194 kr
Ca 194 kr
Ca 195 kr
31 370 kr
31 350 kr
31 560 kr
376 440 kr
376 200 kr
378 720 kr
Ca 194 kr
Ca 194 kr
Ca 195 kr
31 390 kr
31 360 kr
31 610 kr
376 680 kr
376 320 kr
379 320 kr
Frisør
Heltid
Privat
5 303 personer
4 706 personer
597 personer
Ca 185 kr
Ca 184 kr
Ca 186 kr
30 000 kr
29 860 kr
30 120 kr
360 000 kr
358 320 kr
361 440 kr
Ca 185 kr
Ca 184 kr
Ca 186 kr
30 000 kr
29 860 kr
30 120 kr
360 000 kr
358 320 kr
361 440 kr
Ca 192 kr
Ca 190 kr
Ca 209 kr
31 100 kr
30 760 kr
33 820 kr
373 200 kr
369 120 kr
405 840 kr
Ca 192 kr
Ca 190 kr
Ca 209 kr
31 120 kr
30 780 kr
33 850 kr
373 440 kr
369 360 kr
406 200 kr
Frisør
Deltid
Privat
4 404 personer
4 098 personer
306 personer
Ca 186 kr
Ca 186 kr
Ca 184 kr
30 150 kr
30 170 kr
29 800 kr
361 800 kr
362 040 kr
357 600 kr
Ca 186 kr
Ca 186 kr
Ca 184 kr
30 150 kr
30 170 kr
29 800 kr
361 800 kr
362 040 kr
357 600 kr
Ca 194 kr
Ca 193 kr
Ca 195 kr
31 350 kr
31 340 kr
31 560 kr
376 200 kr
376 080 kr
378 720 kr
Ca 194 kr
Ca 193 kr
Ca 195 kr
31 370 kr
31 350 kr
31 610 kr
376 440 kr
376 200 kr
379 320 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken