Forsikringsrådgiver snakker med kunde.
Yrkesskildring

Forsikringsrådgivar

favoritt ikon

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.

Ein forsikringsrådgivar sel ulike forsikringar og informerer om deira eigenskapar, grad av dekning og liknande.

Grunnen til at bedrifter og privatpersonar ønskjer å ha forsikringar, er for å sikre seg mot økonomisk tap i tilfelle eit uhell eller ein hending oppstår. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein forsikringsrådgivar:

  • tilby kundane dei forsikringane dei har behov for
  • kontakte kundane for å selje forsikringsløysingar 
  • svare på førespurnad frå kundar som ønskjer forsikring
  • reise rundt på besøk hos kundar eller potensielle kundar

Kundane kan vere privatpersonar, bedrifter, foreiningar eller institusjonar. Ein forsikringsrådgivar kan òg jobbe utanfor normal arbeidstid og store delar av den kunderetta aktiviteten går nå føre seg digitalt.

Ein forsikringsrådgivar kan òg ha tittelen assurandør eller forsikringsseljar.

Forsikringsrådgivarar må ikkje forvekslast med forsikringsmeklarar. I motsetnad til forsikringsrådgivarar, jobbar ikkje meklarane for eit forsikringsselskap. Dei jobbar for å hjelpe arbeidsgivaren sin med å få best mogleg forsikring ut ifrå arbeidsgivarens forsikringsbehov.

Kvar arbeider forsikringsrådgivarar?

Forsikringsrådgivarar arbeidar i forsikringsselskap eller bankar.

Personlege eigenskapar

Ein forsikringsrådgivar bør ha god kunnskap om økonomi, finans og forsikringsbransjen. Som forsikringsrådgivar bør du ha evne til å forstå behova til kundane. Du bør òg stå fram som påliteleg. Du må vere flink til å uttrykkja deg presist skriftleg og munnleg, og vere flink til å samarbeide med kollegaer, andre yrkesgrupper og kundar.

Utdanning

For å få ein jobb som forsikringsrådgivar er det eit minimumskrav at du har tre års høgare utdanning på universitet eller høgskole. Det er ein fordel om du har utdanning innan forsikring, sal, økonomi eller handel. I forsikringsnæringa er det egen godkjennings- og sertifiseringsordning som må gjennomførast for å bli autorisert forsikringsrådgivar. Utdanninga er ein kombinasjon av fagutdanning og praksis. 

Det tilbydast ein rekke ulike kurs og studiar innan forsikring og økonomi fleire stader i Noreg.

Sjå oversikt over studium innan forsikring
Sjå oversikt over studium innan finans

 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
For ein forsikringsrådgivar vil det alltid vere relevant med vidareutdanning, til dømes innan sal, handel, økonomi og marknadsføring. Mange arbeidsgivarar sørger for nødvendige kurstilbod.

Kva jobbar forsikringsrådgivarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Takstmann
Deltid
Alle sektorer
223 personer
141 personer
Ca 241 kr
Ca
Ca 245 kr
39 090 kr
39 620 kr
469 080 kr
475 440 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca 245 kr
39 090 kr
39 620 kr
469 080 kr
475 440 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca 286 kr
43 160 kr
46 350 kr
517 920 kr
556 200 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca 286 kr
43 560 kr
46 610 kr
522 720 kr
559 320 kr
Takstmann
Heltid
Alle sektorer
1 643 personer
428 personer
1 215 personer
Ca 278 kr
Ca 253 kr
Ca 291 kr
45 000 kr
41 060 kr
47 200 kr
540 000 kr
492 720 kr
566 400 kr
Ca 278 kr
Ca 253 kr
Ca 291 kr
45 000 kr
41 230 kr
47 200 kr
540 000 kr
494 760 kr
566 400 kr
Ca 297 kr
Ca 261 kr
Ca 310 kr
48 170 kr
42 290 kr
50 240 kr
578 040 kr
507 480 kr
602 880 kr
Ca 297 kr
Ca 261 kr
Ca 310 kr
49 090 kr
43 560 kr
51 040 kr
589 080 kr
522 720 kr
612 480 kr
Takstmann
Privat
1 865 personer
510 personer
1 355 personer
Ca 276 kr
Ca 251 kr
Ca 289 kr
44 730 kr
40 740 kr
46 850 kr
536 760 kr
488 880 kr
562 200 kr
Ca 276 kr
Ca 251 kr
Ca 289 kr
44 730 kr
40 860 kr
46 850 kr
536 760 kr
490 320 kr
562 200 kr
Ca 295 kr
Ca 259 kr
Ca 309 kr
47 820 kr
41 910 kr
50 030 kr
573 840 kr
502 920 kr
600 360 kr
Ca 295 kr
Ca 259 kr
Ca 309 kr
48 700 kr
43 100 kr
50 800 kr
584 400 kr
517 200 kr
609 600 kr
Takstmann
Deltid
Privat
223 personer
141 personer
Ca 241 kr
Ca
Ca 245 kr
39 090 kr
39 620 kr
469 080 kr
475 440 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca 245 kr
39 090 kr
39 620 kr
469 080 kr
475 440 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca 286 kr
43 160 kr
46 350 kr
517 920 kr
556 200 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca 286 kr
43 560 kr
46 610 kr
522 720 kr
559 320 kr
Takstmann
Heltid
Privat
1 642 personer
428 personer
1 214 personer
Ca 278 kr
Ca 253 kr
Ca 291 kr
45 000 kr
41 060 kr
47 200 kr
540 000 kr
492 720 kr
566 400 kr
Ca 278 kr
Ca 253 kr
Ca 291 kr
45 000 kr
41 230 kr
47 200 kr
540 000 kr
494 760 kr
566 400 kr
Ca 297 kr
Ca 261 kr
Ca 310 kr
48 180 kr
42 290 kr
50 250 kr
578 160 kr
507 480 kr
603 000 kr
Ca 297 kr
Ca 261 kr
Ca 310 kr
49 100 kr
43 560 kr
51 050 kr
589 200 kr
522 720 kr
612 600 kr
Takstmann
Alle sektorer
1 866 personer
510 personer
1 356 personer
Ca 276 kr
Ca 251 kr
Ca 289 kr
44 730 kr
40 740 kr
46 800 kr
536 760 kr
488 880 kr
561 600 kr
Ca 276 kr
Ca 251 kr
Ca 289 kr
44 730 kr
40 860 kr
46 800 kr
536 760 kr
490 320 kr
561 600 kr
Ca 295 kr
Ca 259 kr
Ca 309 kr
47 820 kr
41 910 kr
50 030 kr
573 840 kr
502 920 kr
600 360 kr
Ca 295 kr
Ca 259 kr
Ca 309 kr
48 700 kr
43 100 kr
50 800 kr
584 400 kr
517 200 kr
609 600 kr
Forsikringsagenter
Deltid
Alle sektorer
768 personer
480 personer
288 personer
Ca 256 kr
Ca 255 kr
Ca 259 kr
41 440 kr
41 320 kr
41 890 kr
497 280 kr
495 840 kr
502 680 kr
Ca 256 kr
Ca 255 kr
Ca 259 kr
41 440 kr
41 320 kr
41 890 kr
497 280 kr
495 840 kr
502 680 kr
Ca 286 kr
Ca 275 kr
Ca 307 kr
46 280 kr
44 490 kr
49 740 kr
555 360 kr
533 880 kr
596 880 kr
Ca 286 kr
Ca 275 kr
Ca 307 kr
46 520 kr
44 700 kr
50 050 kr
558 240 kr
536 400 kr
600 600 kr
Forsikringsagenter
Heltid
Alle sektorer
7 775 personer
3 504 personer
4 271 personer
Ca 297 kr
Ca 277 kr
Ca 327 kr
48 150 kr
44 860 kr
53 020 kr
577 800 kr
538 320 kr
636 240 kr
Ca 297 kr
Ca 277 kr
Ca 327 kr
48 150 kr
44 860 kr
53 020 kr
577 800 kr
538 320 kr
636 240 kr
Ca 338 kr
Ca 306 kr
Ca 365 kr
54 820 kr
49 550 kr
59 150 kr
657 840 kr
594 600 kr
709 800 kr
Ca 338 kr
Ca 306 kr
Ca 365 kr
55 350 kr
50 120 kr
59 650 kr
664 200 kr
601 440 kr
715 800 kr
Forsikringsagenter
Privat
8 476 personer
3 945 personer
4 531 personer
Ca 294 kr
Ca 276 kr
Ca 325 kr
47 610 kr
44 680 kr
52 670 kr
571 320 kr
536 160 kr
632 040 kr
Ca 294 kr
Ca 276 kr
Ca 325 kr
47 610 kr
44 680 kr
52 670 kr
571 320 kr
536 160 kr
632 040 kr
Ca 336 kr
Ca 304 kr
Ca 364 kr
54 410 kr
49 190 kr
58 890 kr
652 920 kr
590 280 kr
706 680 kr
Ca 336 kr
Ca 304 kr
Ca 364 kr
54 930 kr
49 740 kr
59 380 kr
659 160 kr
596 880 kr
712 560 kr
Forsikringsagenter
Deltid
Privat
757 personer
473 personer
284 personer
Ca 256 kr
Ca 256 kr
Ca 259 kr
41 490 kr
41 400 kr
41 890 kr
497 880 kr
496 800 kr
502 680 kr
Ca 256 kr
Ca 256 kr
Ca 259 kr
41 490 kr
41 400 kr
41 890 kr
497 880 kr
496 800 kr
502 680 kr
Ca 286 kr
Ca 275 kr
Ca 308 kr
46 390 kr
44 580 kr
49 890 kr
556 680 kr
534 960 kr
598 680 kr
Ca 286 kr
Ca 275 kr
Ca 308 kr
46 630 kr
44 790 kr
50 200 kr
559 560 kr
537 480 kr
602 400 kr
Forsikringsagenter
Heltid
Privat
7 719 personer
3 472 personer
4 247 personer
Ca 298 kr
Ca 277 kr
Ca 328 kr
48 300 kr
44 870 kr
53 120 kr
579 600 kr
538 440 kr
637 440 kr
Ca 298 kr
Ca 277 kr
Ca 328 kr
48 300 kr
44 870 kr
53 120 kr
579 600 kr
538 440 kr
637 440 kr
Ca 339 kr
Ca 306 kr
Ca 366 kr
54 920 kr
49 620 kr
59 250 kr
659 040 kr
595 440 kr
711 000 kr
Ca 339 kr
Ca 306 kr
Ca 366 kr
55 460 kr
50 200 kr
59 750 kr
665 520 kr
602 400 kr
717 000 kr
Forsikringsagenter
Alle sektorer
8 543 personer
3 984 personer
4 559 personer
Ca 294 kr
Ca 275 kr
Ca 323 kr
47 580 kr
44 510 kr
52 350 kr
570 960 kr
534 120 kr
628 200 kr
Ca 294 kr
Ca 275 kr
Ca 323 kr
47 580 kr
44 510 kr
52 350 kr
570 960 kr
534 120 kr
628 200 kr
Ca 335 kr
Ca 303 kr
Ca 363 kr
54 310 kr
49 120 kr
58 790 kr
651 720 kr
589 440 kr
705 480 kr
Ca 335 kr
Ca 303 kr
Ca 363 kr
54 830 kr
49 660 kr
59 280 kr
657 960 kr
595 920 kr
711 360 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
138 personer
125 personer
Ca 241 kr
Ca 241 kr
Ca
39 000 kr
39 100 kr
468 000 kr
469 200 kr
Ca 241 kr
Ca 241 kr
Ca
39 000 kr
39 100 kr
468 000 kr
469 200 kr
Ca 249 kr
Ca 251 kr
Ca
40 410 kr
40 720 kr
484 920 kr
488 640 kr
Ca 249 kr
Ca 251 kr
Ca
40 730 kr
41 070 kr
488 760 kr
492 840 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
310 personer
252 personer
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca
42 450 kr
42 450 kr
509 400 kr
509 400 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca
42 450 kr
42 450 kr
509 400 kr
509 400 kr
Ca 268 kr
Ca 267 kr
Ca
43 440 kr
43 260 kr
521 280 kr
519 120 kr
Ca 268 kr
Ca 267 kr
Ca
44 310 kr
44 100 kr
531 720 kr
529 200 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Privat
421 personer
355 personer
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca
42 320 kr
42 320 kr
507 840 kr
507 840 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca
42 320 kr
42 320 kr
507 840 kr
507 840 kr
Ca 266 kr
Ca 265 kr
Ca
43 070 kr
42 920 kr
516 840 kr
515 040 kr
Ca 266 kr
Ca 265 kr
Ca
43 860 kr
43 680 kr
526 320 kr
524 160 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Deltid
Privat
121 personer
112 personer
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca
39 900 kr
39 900 kr
478 800 kr
478 800 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca
39 900 kr
39 900 kr
478 800 kr
478 800 kr
Ca 252 kr
Ca 253 kr
Ca
40 750 kr
40 990 kr
489 000 kr
491 880 kr
Ca 252 kr
Ca 253 kr
Ca
41 110 kr
41 370 kr
493 320 kr
496 440 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Heltid
Privat
300 personer
243 personer
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca
42 880 kr
43 110 kr
514 560 kr
517 320 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca
42 880 kr
43 110 kr
514 560 kr
517 320 kr
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca
43 580 kr
43 420 kr
522 960 kr
521 040 kr
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca
44 470 kr
44 280 kr
533 640 kr
531 360 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Alle sektorer
448 personer
377 personer
Ca 260 kr
Ca 261 kr
Ca
42 080 kr
42 220 kr
504 960 kr
506 640 kr
Ca 260 kr
Ca 261 kr
Ca
42 080 kr
42 220 kr
504 960 kr
506 640 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca
42 860 kr
42 720 kr
514 320 kr
512 640 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca
43 620 kr
43 460 kr
523 440 kr
521 520 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold