Forsikringsrådgiver snakker med kunde.
Yrkesskildring

Forsikringsrådgivar

favoritt ikon

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.

Ein forsikringsrådgivar sel ulike forsikringar og informerer om deira eigenskapar, grad av dekning og liknande.

Grunnen til at bedrifter og privatpersonar ønskjer å ha forsikringar, er for å sikre seg mot økonomisk tap i tilfelle eit uhell eller ein hending oppstår. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein forsikringsrådgivar:

  • tilby kundane dei forsikringane dei har behov for
  • kontakte kundane for å selje forsikringsløysingar 
  • svare på førespurnad frå kundar som ønskjer forsikring
  • reise rundt på besøk hos kundar eller potensielle kundar

Kundane kan vere privatpersonar, bedrifter, foreiningar eller institusjonar. Ein forsikringsrådgivar kan òg jobbe utanfor normal arbeidstid og store delar av den kunderetta aktiviteten går nå føre seg digitalt.

Ein forsikringsrådgivar kan òg ha tittelen assurandør eller forsikringsseljar.

Forsikringsrådgivarar må ikkje forvekslast med forsikringsmeklarar. I motsetnad til forsikringsrådgivarar, jobbar ikkje meklarane for eit forsikringsselskap. Dei jobbar for å hjelpe arbeidsgivaren sin med å få best mogleg forsikring ut ifrå arbeidsgivarens forsikringsbehov.

Kvar arbeider forsikringsrådgivarar?

Forsikringsrådgivarar arbeidar i forsikringsselskap eller bankar.

Personlege eigenskapar

Ein forsikringsrådgivar bør ha god kunnskap om økonomi, finans og forsikringsbransjen. Som forsikringsrådgivar bør du ha evne til å forstå behova til kundane. Du bør òg stå fram som påliteleg. Du må vere flink til å uttrykkja deg presist skriftleg og munnleg, og vere flink til å samarbeide med kollegaer, andre yrkesgrupper og kundar.

Utdanning

For å få ein jobb som forsikringsrådgivar er det eit minimumskrav at du har tre års høgare utdanning på universitet eller høgskole. Det er ein fordel om du har utdanning innan forsikring, sal, økonomi eller handel. I forsikringsnæringa er det egen godkjennings- og sertifiseringsordning som må gjennomførast for å bli autorisert forsikringsrådgivar. Utdanninga er ein kombinasjon av fagutdanning og praksis. 

Det tilbydast ein rekke ulike kurs og studiar innan forsikring og økonomi fleire stader i Noreg.

Sjå oversikt over studium innan forsikring
Sjå oversikt over studium innan finans

 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
For ein forsikringsrådgivar vil det alltid vere relevant med vidareutdanning, til dømes innan sal, handel, økonomi og marknadsføring. Mange arbeidsgivarar sørger for nødvendige kurstilbod.

Kva jobbar forsikringsrådgivarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Takstmann
Heltid
Alle sektorer
1 608 personer
386 personer
1 222 personer
Ca 293 kr
Ca 259 kr
Ca 308 kr
47 500 kr
42 010 kr
49 840 kr
570 000 kr
504 120 kr
598 080 kr
Ca 293 kr
Ca 259 kr
Ca 308 kr
47 500 kr
42 160 kr
49 840 kr
570 000 kr
505 920 kr
598 080 kr
Ca 310 kr
Ca 270 kr
Ca 322 kr
50 170 kr
43 700 kr
52 210 kr
602 040 kr
524 400 kr
626 520 kr
Ca 310 kr
Ca 270 kr
Ca 322 kr
51 050 kr
45 160 kr
52 910 kr
612 600 kr
541 920 kr
634 920 kr
Takstmann
Deltid
Alle sektorer
208 personer
134 personer
Ca 247 kr
Ca
Ca 247 kr
40 020 kr
39 950 kr
480 240 kr
479 400 kr
Ca 247 kr
Ca
Ca 247 kr
40 020 kr
39 950 kr
480 240 kr
479 400 kr
Ca 277 kr
Ca
Ca 294 kr
44 850 kr
47 650 kr
538 200 kr
571 800 kr
Ca 277 kr
Ca
Ca 294 kr
45 170 kr
47 910 kr
542 040 kr
574 920 kr
Takstmann
Heltid
Privat
1 606 personer
386 personer
1 220 personer
Ca 293 kr
Ca 259 kr
Ca 308 kr
47 510 kr
42 010 kr
49 900 kr
570 120 kr
504 120 kr
598 800 kr
Ca 293 kr
Ca 259 kr
Ca 308 kr
47 510 kr
42 160 kr
49 900 kr
570 120 kr
505 920 kr
598 800 kr
Ca 310 kr
Ca 270 kr
Ca 322 kr
50 180 kr
43 700 kr
52 230 kr
602 160 kr
524 400 kr
626 760 kr
Ca 310 kr
Ca 270 kr
Ca 322 kr
51 060 kr
45 160 kr
52 930 kr
612 720 kr
541 920 kr
635 160 kr
Takstmann
Deltid
Privat
207 personer
133 personer
Ca 247 kr
Ca
Ca 247 kr
40 020 kr
39 950 kr
480 240 kr
479 400 kr
Ca 247 kr
Ca
Ca 247 kr
40 020 kr
39 950 kr
480 240 kr
479 400 kr
Ca 277 kr
Ca
Ca 294 kr
44 860 kr
47 670 kr
538 320 kr
572 040 kr
Ca 277 kr
Ca
Ca 294 kr
45 180 kr
47 930 kr
542 160 kr
575 160 kr
Forsikringsagenter
Heltid
Alle sektorer
7 793 personer
3 500 personer
4 293 personer
Ca 317 kr
Ca 296 kr
Ca 345 kr
51 280 kr
48 010 kr
55 830 kr
615 360 kr
576 120 kr
669 960 kr
Ca 317 kr
Ca 296 kr
Ca 345 kr
51 280 kr
48 010 kr
55 830 kr
615 360 kr
576 120 kr
669 960 kr
Ca 358 kr
Ca 325 kr
Ca 384 kr
57 920 kr
52 620 kr
62 240 kr
695 040 kr
631 440 kr
746 880 kr
Ca 358 kr
Ca 325 kr
Ca 384 kr
58 480 kr
53 210 kr
62 770 kr
701 760 kr
638 520 kr
753 240 kr
Forsikringsagenter
Deltid
Alle sektorer
784 personer
466 personer
318 personer
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 284 kr
44 700 kr
44 350 kr
45 990 kr
536 400 kr
532 200 kr
551 880 kr
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 284 kr
44 700 kr
44 350 kr
45 990 kr
536 400 kr
532 200 kr
551 880 kr
Ca 298 kr
Ca 284 kr
Ca 323 kr
48 300 kr
45 950 kr
52 260 kr
579 600 kr
551 400 kr
627 120 kr
Ca 298 kr
Ca 284 kr
Ca 323 kr
48 620 kr
46 180 kr
52 750 kr
583 440 kr
554 160 kr
633 000 kr
Forsikringsagenter
Heltid
Privat
7 738 personer
3 468 personer
4 270 personer
Ca 317 kr
Ca 297 kr
Ca 345 kr
51 300 kr
48 060 kr
55 940 kr
615 600 kr
576 720 kr
671 280 kr
Ca 317 kr
Ca 297 kr
Ca 345 kr
51 300 kr
48 060 kr
55 940 kr
615 600 kr
576 720 kr
671 280 kr
Ca 358 kr
Ca 325 kr
Ca 385 kr
58 020 kr
52 700 kr
62 340 kr
696 240 kr
632 400 kr
748 080 kr
Ca 358 kr
Ca 325 kr
Ca 385 kr
58 580 kr
53 290 kr
62 870 kr
702 960 kr
639 480 kr
754 440 kr
Forsikringsagenter
Deltid
Privat
776 personer
460 personer
316 personer
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 284 kr
44 720 kr
44 350 kr
45 990 kr
536 640 kr
532 200 kr
551 880 kr
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 284 kr
44 720 kr
44 350 kr
45 990 kr
536 640 kr
532 200 kr
551 880 kr
Ca 299 kr
Ca 284 kr
Ca 323 kr
48 390 kr
46 030 kr
52 340 kr
580 680 kr
552 360 kr
628 080 kr
Ca 299 kr
Ca 284 kr
Ca 323 kr
48 720 kr
46 260 kr
52 830 kr
584 640 kr
555 120 kr
633 960 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
319 personer
255 personer
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca
43 160 kr
43 130 kr
517 920 kr
517 560 kr
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca
43 160 kr
43 130 kr
517 920 kr
517 560 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca
44 340 kr
43 850 kr
532 080 kr
526 200 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca
45 160 kr
44 640 kr
541 920 kr
535 680 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
139 personer
125 personer
Ca 247 kr
Ca 254 kr
Ca
40 000 kr
41 090 kr
480 000 kr
493 080 kr
Ca 247 kr
Ca 254 kr
Ca
40 000 kr
41 090 kr
480 000 kr
493 080 kr
Ca 259 kr
Ca 263 kr
Ca
41 890 kr
42 680 kr
502 680 kr
512 160 kr
Ca 259 kr
Ca 263 kr
Ca
42 140 kr
42 950 kr
505 680 kr
515 400 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Heltid
Privat
310 personer
247 personer
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca
43 170 kr
43 160 kr
518 040 kr
517 920 kr
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca
43 170 kr
43 160 kr
518 040 kr
517 920 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca
44 410 kr
43 910 kr
532 920 kr
526 920 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca
45 240 kr
44 710 kr
542 880 kr
536 520 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Deltid
Privat
121 personer
112 personer
Ca 253 kr
Ca 259 kr
Ca
40 960 kr
42 000 kr
491 520 kr
504 000 kr
Ca 253 kr
Ca 259 kr
Ca
40 960 kr
42 000 kr
491 520 kr
504 000 kr
Ca 261 kr
Ca 265 kr
Ca
42 240 kr
43 010 kr
506 880 kr
516 120 kr
Ca 261 kr
Ca 265 kr
Ca
42 530 kr
43 310 kr
510 360 kr
519 720 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

To personer analyserer grafer

Marknadsanalytikar

Marknadsanalytikaren jobbar med å analysere marknader, for så å informere om resultata.

Guide med følge på fjelltopp

Guide

Som guide leiar du omvisingar for reisande. Du har brei kunnskap om områda du skal guide i.

Tannlege polerer tennene til en pasient, mens en tannhelsesekretær holder et beger med slipepasta som brukes i poleringen.

Tannhelse­sekretær

Tannhelse­sekretæren assisterer tannlegen, og har hovudansvaret for hygiene og smittevern på tannklinikken.

Illustrasjonsbilde av kvinne som står i en butikk og rydder i hyllene.

Butikkmedarbeidar

Butikkmedarbeidaren hjelper kundar og yter service i ulike typar butikkar.

Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.

Rekneskapsførar

Ein rekneskapsførar si viktigaste oppgåve er å hjelpe bedrifter med rekneskapen.

Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.

Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker

Vektar

Jobben til vektaren er å skape tryggleik gjennom å førebygge ulukker og lovbrot.

Advokatsekretær på kontoret.

Advokat­sekretær

Ein advokat­sekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.

Ein mann står og peiker på ein graf som er på et stort ark, mens han står framfor sine fire kollegaer.

Marknads­sjef

Marknads­sjefen har ansvaret for marknadsaktivitetane i ei bedrift.

Konduktør

Konduktør

Ein konduktør er ansvarleg for togpassasjerane sin sikkerheit om bord i toget og når dei stig av og på toget.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i ei bedrift.

Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren sørger for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.