Kvalitetssikret av Finans Norge, Finans Norge 26. juni 2019

Forsikringsrådgivar

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.

Arbeidsoppgaver

Ein forsikringsrådgivar sel ulike forsikringar og informerer om deira eigenskapar, grad av dekning og liknande.

Grunnen til at bedrifter og privatpersonar ønskjer å ha forsikringar, er for å sikre seg mot økonomisk tap i tilfelle eit uhell eller ein hending oppstår. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein forsikringsrådgivar:

 • tilby kundane dei forsikringane dei har behov for
 • kontakte kundane for å selje forsikringsløysingar 
 • svare på førespurnad frå kundar som ønskjer forsikring
 • reise rundt på besøk hos kundar eller potensielle kundar

Kundane kan vere privatpersonar, bedrifter, foreiningar eller institusjonar. Ein forsikringsrådgivar kan òg jobbe utanfor normal arbeidstid og store delar av den kunderetta aktiviteten går nå føre seg digitalt.

Ein forsikringsrådgivar kan òg ha tittelen assurandør eller forsikringsseljar.

Forsikringsrådgivarar må ikkje forvekslast med forsikringsmeklarar. I motsetnad til forsikringsrådgivarar, jobbar ikkje meklarane for eit forsikringsselskap. Dei jobbar for å hjelpe arbeidsgivaren sin med å få best mogleg forsikring ut ifrå arbeidsgivarens forsikringsbehov.

Ein forsikringsrådgivar bør ha god kunnskap om økonomi, finans og forsikringsbransjen.

Hvor jobber forsikringsrådgivarar ?

Forsikringsrådgivarar arbeidar i forsikringsselskap eller bankar.

Intervjuer

Forsikringsrådgiver Fredrik Skarsteen foran sin "wall of fame". På kontorveggen henger diplomer og priser fra mange år som en god selger.

Forsikringsrådgiver

Fredrik Skarsteen

Min viktigste oppgave på hjemmebesøkene er å skape tillit og å avdekke behov kunden kanskje ikke hadde tenkt på, forteller Fredrik.

Viktige egenskaper

Som forsikringsrådgivar bør du ha evne til å forstå behova til kundane. Du bør òg stå fram som påliteleg. Du må vere flink til å uttrykkja deg presist skriftleg og munnleg, og vere flink til å samarbeide med kollegaer, andre yrkesgrupper og kundar.

Lønn

Utdanning

For å få ein jobb som forsikringsrådgivar er det eit minimumskrav at du har tre års høgare utdanning på universitet eller høgskole. Det er ein fordel om du har utdanning innan forsikring, sal, økonomi eller handel. I forsikringsnæringa er det egen godkjennings- og sertifiseringsordning som må gjennomførast for å bli autorisert forsikringsrådgivar. Utdanninga er ein kombinasjon av fagutdanning og praksis. 

Det tilbydast ein rekke ulike kurs og studiar innan forsikring og økonomi fleire stader i Noreg.

Sjå oversikt over studium innan forsikring
Sjå oversikt over studium innan finans

 

Etter- og vidareutdanning
For ein forsikringsrådgivar vil det alltid vere relevant med vidareutdanning, til dømes innan sal, handel, økonomi og marknadsføring. Mange arbeidsgivarar sørger for nødvendige kurstilbod.

De vanligste jobbene blant forsikringsrådgivarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 741199 - Økonomisk-administrative fag, uspesifiserte, høyere nivå
 • 741125 - Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon, toårig
 • 649908 - Forsikringseksamen, lavere nivå
 • 641999 - Økonomisk-administrative fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 641141 - Bachelor, økonomi og administrasjon, treårig
 • 641131 - Siviløkonomutdanning, fireårig
 • 641115 - Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon, toårig
 • 641106 - Diplomøkonom

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med forsikringsrådgivarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 4129101 - FORSIKRINGSASSISTENT
 • 3412153 - PRIVATASSURANDØR (FORSIKRING)
 • 3412152 - BEDRIFTSKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412151 - FAGKONSULENT (FORSIKRINGSSELSKAP)
 • 3412149 - FAGKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412147 - TEAMLEDER (FORSIKRING)
 • 3412145 - SPESIALRÅDGIVER (FORSIKRING)
 • 3412144 - FAGSJEF (FORSIKRING)
 • 3412142 - SKADEOPPGJØRSKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412141 - KUNDERÅDGIVER (FORSIKRING)
 • 3412139 - SPESIALKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412136 - KUNDEVEILEDER (FORSIKRING)
 • 3412134 - SERVICEKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412131 - KUNDEKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412128 - FORSIKRINGSSELGER
 • 3412126 - FORSIKRINGSRÅDGIVER (AUTORISERT)
 • 3412121 - RISIKOANALYTIKER
 • 3412117 - SKADEBEHANDLER
 • 3412116 - SKADEKONSULENT
 • 3412111 - GRUPPELEDER (FORSIKRING)
 • 3412109 - AVDELINGSSJEF (FORSIKRING)
 • 3412108 - KUNDEBEHANDLER (FORSIKRING)
 • 3412107 - UNDERWRITER (FORSIKRING)
 • 3412106 - FORSIKRINGSKONSULENT
 • 3412105 - FORSIKRINGSAKKVISITØR
 • 3412104 - FORSIKRINGSAGENT
 • 3412101 - ASSURANDØR (FORSIKRING)
 • 2512159 - RÅDGIVER (FORSKNINGSADMINISTRASJON)

Andre yrke

Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg og komfortabel måte.
Illustrasjonsbilde av kvinne som står i en butikk og rydder i hyllene.

Butikkmedarbeidar

Butikkmedarbeidaren hjelper kundar og yter service i ulike typar butikkar.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.