Forsikringsrådgiver

Min viktigste oppgave på hjemmebesøkene er å skape tillit og å avdekke behov kunden kanskje ikke hadde tenkt på, forteller Fredrik.
Forsikringsrådgiver Fredrik Skarsteen foran sin "wall of fame".  På kontorveggen henger diplomer og priser fra mange år som en god selger.
Fredrik Skarsteen, 41 år
Forsikringsrådgiver
Tryg salgsenter, Tønsberg
«For å kunne jobbe som forsikringsrådgiver må du være autorisert. »
― Fredrik Skarsteen
Intervju:
Bente Delmas
Publisert: 20.10.2022
«For å kunne jobbe som forsikringsrådgiver må du være autorisert. »
― Fredrik Skarsteen
«Jeg tåler absolutt et nei, men når jeg legger mye tid og arbeid i en god forsikringsgjennomgang så er det kjedelig å få tja.»
― Fredrik Skarsteen

Hvorfor valgte du å bli forsikringsrådgiver?

– Etter en backpackertur i Australia begynte jeg å jobbe med salg av hvite- og brunevarer. En dag solgte jeg en TV til en ansatt i Tryg forsikring, og det ble min vei inn i forsikringsbransjen. Jeg er glad i å snakke med folk og har alltid jobbet med salg og kundeservice.

Forsikring er spennende. Jeg hjelper kunden med å dekke deres behov for trygghet i deres livssituasjon, og det er en utfordring jeg trives med. Ofte vet ikke kundene sine egne behov. Når kundene tenker at praten med Fredrik var viktig, da har jeg det fint.

Image
Forsikringsrådgiver Fredrik foran pc 'skjermen på kontoret sitt.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Det aller første jeg gjør er sjekke e-post. Jeg følger opp tilbud jeg har gitt til nye kunder, og følger opp eksisterende kunder som skal gjøre endringer på forsikringene sine. Jeg jobber både med privat -og bedriftskunder. Jeg har en noenlunde forutsigbar arbeidstid og strukturer tiden min med jernhånd. Hjemme har jeg tre barn som skal følges opp og et ekstraverv som håndballtrener. De må vite når de kan regne med meg. Derfor er ukene mine ofte ganske like.

To ganger i uken jobber jeg lange dager. Det hjelper meg å få en oversikt over neste uke. Jeg styrer min egen arbeidsdag og den bestemmes litt av når jeg kan reise på hjemmebesøk hos kundene. Jeg har fem til åtte kundebesøk i uken. Jeg spør alltid kunden hvilke forsikringer de har før jeg booker møter, for å være forberedt og komme med et bedre tilbud.

Min viktigste oppgave på hjemmebesøkene er å skape tillit og å avdekke behov kunden kanskje ikke hadde tenkt på. Det kan være alle typer forsikringer, alt fra skadeforsikring til livsforsikring. Jeg stortrives med hjemmebesøk fordi jeg får en innsikt i livet deres og hva de trenger. De får en lokal og fast kontaktperson de alltid kan ringe.

Å få med både mann og kone i samtalen er viktig. Mannen har ofte bestemt seg for ikke å ta en avgjørelse der og da, mens kona ofte blir ivrigst. Sammen kommer vi fram til løsninger de kanskje aldri har tenkt på. Noen ganger har de gamle forsikringer fra en annen familiesituasjon og vi gjennomgår avtalene og finner nye løsninger.

Det er viktig at eksisterende kunder har såpass stor tillit til meg og mine produkter at de anbefaler meg videre. Sånn finner jeg ofte nye kunder og det gjør min arbeidsdag enklere. Siden jeg har vært i jobben lenge og kjenner produktene, driver jeg også med opplæring av nyansatte. Jeg tar de med meg på hjemmebesøk og forsøker å gi de den tryggheten de trenger for å lykkes. Det er en beintøff bransje med stor konkurranse så det er viktig at vi har gode folk.

Jeg jobber kun på provisjon. Det er vanlig for yrket, men det betyr at jeg må stå på. For meg er det en fin ordning og sånn som det er nå har jeg det bra uten en fast lønn.

Hva kreves for å kunne jobbe som forsikringsrådgiver? 

– For å kunne jobbe som forsikringsrådgiver må du være autorisert. Det er en nasjonal eksamen, målet er å styrke kvaliteten på rådgivningen slik at kundene tar de rette valgene. Det er ellers ingen formell utdannelse som fører til forsikringsrådgiver. Hvis du skal jobbe i bank er det vanlig med en bachelor innenfor økonomi.

Du bør også være glad i folk, tørre å ta avgjørelser, tåle å få avslag, og ha struktur i hverdagen. Man legger ikke fra seg jobben når man drar hjem.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for? 

– Det passer for de som har snakketøyet i orden, som trives med å være rundt folk og som tåler å være påkoblet uansett tidspunkt, hvis kunden ringer.

Det er mange det ikke passer for. Vil du ha en åtte til fire jobb, så passer ikke dette. Man må tåle å jobbe på provisjon. Vil du ikke drive med oppsøkende salg så passer ikke dette.

Hva liker du best med å være forsikringsrådgiver? 

– Jeg kan styre min egen arbeidsdag og blir kjent med veldig mange mennesker. Fornøyde kunder og en lønn jeg kan leve av og med, er det aller viktigste for meg.

Hva liker du minst?

– Kunder som har beslutningsvegring. Jeg tåler absolutt et nei, men når jeg legger mye tid og arbeid i en god forsikringsgjennomgang så er det kjedelig å få tja. Det er bedre med et ja eller nei takk.

Image
Ettersom han har lang fartstid og kjenner produktene inn og ut, driver Fredrik med opplæring av nyansatte. Det sitter to nye selgere i rommet og Fredrik viser en overhead med nøkkelinformasjon om produktene.
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– I en annen type salgsjobb tror jeg at jeg stiller sterkt. Når du lykkes med oppsøkende salg, ja da har du knekt en kode. Tittelen forsikringsrådgiver betyr at man jobber med rådgivning og salg av skade og livsforsikringer. Det er masse muligheter hvis du har alle autorisasjoner. Med erfaring kan man kanskje starte for seg selv eller bli partner i bedriften. 

Den vanlige veien å gå er å starte som forsikringsrådgiver for deretter å gå gradene til trygghetsrådgiver og til slutt, som meg bli seniorrådgiver i både bedrift og privat.

Hva kan man forvente i lønn som forsikringsrådgiver?

– Det er veldig varierende. Alt fra 300 000 kroner i året til nesten to millioner. Det kommer an på egen innsats og type kunder.

Hvordan er sjansene for å få jobb som forsikringsrådgiver?

– Det er ikke så vanskelig å finne en jobb, men desto verre å lykkes. Det er en prosess å lære å bli forsikringsrådgiver.

Tilhørende utdanninger

Økonomi og administrasjon

Studier innen økonomi og administrasjon er tverrfaglige og gir innsikt i ulike sider ved økonomi og administrasjon, som regnskap, finans, revisjon, organisasjon og ledelse.

Finn studier