Forfatter i arbeid på kontoret.
Yrkesskildring

Forfattar

favoritt ikon

Forfattarar skriv romanar, dikt, teaterstykke, fagbøker og liknande.

Forfattarar jobbar med å skrive bøker og anna skriftleg materiale. Ofte blir forfattartittelen knytt til dei som skriv skjønnlitteratur, forfattaryrket omfattar likevel langt meir.

I mange samanhengar er det vanleg å dele forfattarar inn i grupper etter kva sjanger dei skriv i, til dømes skjønnlitteratur, fagbøker/sakprosa, barnebøker, skodespel og så bortetter. Du kan også ha ein meir spesifikk yrkestittel enn forfattar, dersom sjangeren du skriv i opnar for dette. Ein slik yrkestittel kan vere lyrikar, tekstforfattar eller manusforfattar.

Skjønnlitterære forfattarar skriv romanar, noveller, dikt og liknande. Ein fagbokforfattar (forfattar av sakprosa) skriv og redigerer bøker om emne innan eit bestemt fagområde. Desse blir gjerne brukt i skole og utdanning.

Vanlege arbeidsoppgåver for forfattarar:

  • undersøke eit tema og samle inn materiale
  • skrive tekst 
  • forme ut tekst, ofte i samarbeid med ein forlagsredaktør

Arbeidsmetodane og skriveprosessen kan vere svært ulik forfattarar imellom. Nokre forfattarar skriv systematisk eit par timar kvar dag, mens andre skriv svært mykje over kortare periodar. Kor lang tid ein forfattar bruker på å skrive ei bok varierer også ein del. Forfattaryrket er generelt sett svært tidkrevjande. 

Mange forfattarar er tilknytt eit forlag og har avtalar om produksjon i samarbeid med det. Andre forfattarar skriv på eiga hand. Desse må jobbe for å få sine verk antatt. Når eit manuskript er ferdig sender ein det til eitt eller fleire forlag. Forlaga vurderer så om dei ønskjer å bruke manuskriptet. Dersom eit forlag vel å anta manuskriptet vil forlaget og forfattaren lage ei avtale, for så å jobbe vidare med prosjektet saman. 

Nokre forfattarar med god språk- og kulturkunnskapar arbeider også som omsettarar.

Forfattartittelen er ikkje verna. Ein kvar som skriv kan derfor kalle seg forfattar.

Kvar arbeider forfattarar?

Nesten alle forfattarar jobbar frilans. Dei er med andre ord ikkje tilsette hos ein arbeidsgivar. Dei er derfor ofte sjølvstendig næringsdrivande. Dei som alt har etablert seg som forfattarar, samarbeider som oftast likevel med eit forlag. 

Personlege eigenskapar

Det finst nok ingen generelle krav til kva eigenskapar ein forfattar bør ha. Ei evne til kreativ tenking vil generelt sett kome godt med. Du må ha ein bodskap og eit ønske om å formidle han. Det er også svært viktig at du evnar å uttrykke deg, slik at du får fram bodskapen. For forfattarar flest er det også nødvendig å kunne arbeide systematisk og målretta. Skriveprosessen kan nemleg vere både vanskeleg og tidkrevjande. Forfattaryrket krev ei stor grad sjølvdisiplin og evne til å produsere.

Utdanning

Ei spesifikk forfattarutdanning er ingen føresetnad for å arbeide som forfattar. Fleire av høgskolane og universiteta i landet tilbyr like fullt studium relevante for forfattaryrket.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

  • Opptakskrav
    Opptakskravet varierer frå eitt studium til det neste. Enkelte stader krev berre generell studiekompetanse, medan andre også krev tekstprøvar. For å ta eit fagbokforfattarstudium må du i tillegg ha minst to år med høgare utdanning innanfor eit relevant tema.

Kva jobbar forfattarstudiumutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
209 personer
138 personer
Ca 273 kr
Ca 266 kr
Ca
44 150 kr
43 070 kr
529 800 kr
516 840 kr
Ca 273 kr
Ca 266 kr
Ca
44 150 kr
43 070 kr
529 800 kr
516 840 kr
Ca 293 kr
Ca 283 kr
Ca
47 400 kr
45 870 kr
568 800 kr
550 440 kr
Ca 293 kr
Ca 283 kr
Ca
47 470 kr
45 930 kr
569 640 kr
551 160 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
1 093 personer
627 personer
466 personer
Ca 321 kr
Ca 312 kr
Ca 332 kr
51 970 kr
50 570 kr
53 850 kr
623 640 kr
606 840 kr
646 200 kr
Ca 321 kr
Ca 312 kr
Ca 332 kr
51 970 kr
50 570 kr
53 850 kr
623 640 kr
606 840 kr
646 200 kr
Ca 329 kr
Ca 316 kr
Ca 346 kr
53 290 kr
51 200 kr
56 110 kr
639 480 kr
614 400 kr
673 320 kr
Ca 329 kr
Ca 316 kr
Ca 346 kr
53 440 kr
51 330 kr
56 290 kr
641 280 kr
615 960 kr
675 480 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Privat
1 288 personer
763 personer
525 personer
Ca 316 kr
Ca 310 kr
Ca 330 kr
51 220 kr
50 260 kr
53 460 kr
614 640 kr
603 120 kr
641 520 kr
Ca 316 kr
Ca 310 kr
Ca 330 kr
51 220 kr
50 260 kr
53 460 kr
614 640 kr
603 120 kr
641 520 kr
Ca 326 kr
Ca 313 kr
Ca 345 kr
52 850 kr
50 680 kr
55 910 kr
634 200 kr
608 160 kr
670 920 kr
Ca 326 kr
Ca 313 kr
Ca 345 kr
53 000 kr
50 800 kr
56 090 kr
636 000 kr
609 600 kr
673 080 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Deltid
Privat
203 personer
137 personer
Ca 273 kr
Ca 266 kr
Ca
44 150 kr
43 070 kr
529 800 kr
516 840 kr
Ca 273 kr
Ca 266 kr
Ca
44 150 kr
43 070 kr
529 800 kr
516 840 kr
Ca 293 kr
Ca 284 kr
Ca
47 420 kr
45 960 kr
569 040 kr
551 520 kr
Ca 293 kr
Ca 284 kr
Ca
47 490 kr
46 020 kr
569 880 kr
552 240 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Heltid
Privat
1 085 personer
626 personer
459 personer
Ca 321 kr
Ca 312 kr
Ca 333 kr
51 970 kr
50 570 kr
53 970 kr
623 640 kr
606 840 kr
647 640 kr
Ca 321 kr
Ca 312 kr
Ca 333 kr
51 970 kr
50 570 kr
53 970 kr
623 640 kr
606 840 kr
647 640 kr
Ca 329 kr
Ca 316 kr
Ca 347 kr
53 340 kr
51 190 kr
56 270 kr
640 080 kr
614 280 kr
675 240 kr
Ca 329 kr
Ca 316 kr
Ca 347 kr
53 490 kr
51 320 kr
56 460 kr
641 880 kr
615 840 kr
677 520 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Alle sektorer
1 302 personer
765 personer
537 personer
Ca 316 kr
Ca 310 kr
Ca 329 kr
51 210 kr
50 260 kr
53 300 kr
614 520 kr
603 120 kr
639 600 kr
Ca 316 kr
Ca 310 kr
Ca 329 kr
51 210 kr
50 260 kr
53 300 kr
614 520 kr
603 120 kr
639 600 kr
Ca 326 kr
Ca 313 kr
Ca 344 kr
52 790 kr
50 670 kr
55 740 kr
633 480 kr
608 040 kr
668 880 kr
Ca 326 kr
Ca 313 kr
Ca 344 kr
52 940 kr
50 790 kr
55 920 kr
635 280 kr
609 480 kr
671 040 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker