Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.
Yrkesskildring

Fiskar

favoritt ikon

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på båtar av ulik storleik og med ulike reiskapar.


Fiskeri går føre seg på båtar av ulik storleik og med ulike reiskapar. Nokre fiskarar har eigen sjark og driv fiske med gran, line og jukse. Andre jobbar på større fiskebåtar utstyrt for fiske med not, line og trål.

Vanlege arbeidsoppgåver for fiskaren:

  • manøvrere fiskefartøy
  • handtere reiskap og utstyr på dekk
  • reinske, fryse eller salte fiskefangst ute på havet eller på land
  • levere fisk og skaldyr til mottaksstasjon

Mens dei minste båtane fiskar i farvatn nær kysten, er dei største båtane langt ute på storhavet. Mange av arbeidsoppgåvene er likevel dei same. Fiskaren er med på heile prosessen, frå reiskapane blir installerte på båten til fangsten blir tatt opp av sjøen og levert på land.

Kvar arbeider fiskarar?

Fiskarar med eigne sjarkar er gjerne busett langs kysten. Dei driv fiske stort sett heile året. Fiskarar som er tilsette eller eig større båtar, har som regel eit mannskap på skift. Kvart skift er då av ei viss varigheit, til dømes ein månad.

Personlege eigenskapar

Fiskarar er gjerne på havet i lange periodar om gongen. Det er derfor ein fordel å vere glad i båtliv, hav, fiske og lagarbeid. Fiske er eit fysisk krevjande yrke.

Utdanning

Før var det vanleg å begynne som fiskar utan formell utdanning, men i dag er det mogleg å ta fagbrev i fiske og fangst i videregåande opplæring. 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning
Som fiskar kan du vidareutdanne deg i fleire retningar innanfor maritim sektor. Du kan velje toårig teknisk fagskole for maritime fag og fiskerifag, eller ei treårig høgskoleutdanning, slik at du kvalifiserer deg til arbeid som styrmann/kaptein opp til klasse 1.

Kva jobbar fiske- og fangstutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Fisker
Heltid
Alle sektorer
284 personer
236 personer
Ca 213 kr
Ca
Ca 232 kr
34 550 kr
37 610 kr
414 600 kr
451 320 kr
Ca 213 kr
Ca
Ca 232 kr
34 550 kr
37 610 kr
414 600 kr
451 320 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 251 kr
38 910 kr
40 730 kr
466 920 kr
488 760 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 251 kr
39 360 kr
41 150 kr
472 320 kr
493 800 kr
Fisker
Heltid
Privat
256 personer
209 personer
Ca 202 kr
Ca
Ca 209 kr
32 720 kr
33 800 kr
392 640 kr
405 600 kr
Ca 202 kr
Ca
Ca 209 kr
32 720 kr
33 800 kr
392 640 kr
405 600 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 241 kr
37 370 kr
39 070 kr
448 440 kr
468 840 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 241 kr
37 600 kr
39 220 kr
451 200 kr
470 640 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Spade med fiskefór haldast fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.

Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fiskeoppdrettar

Som fiskeoppdrettar har du ansvaret for den daglege drifta av eit oppdrettsanlegg.

Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.

Hovmester som viser gjester til bordet

Hovmeister

Hovmeisteren ser til at gjestene blir tekne mot på ein ordentleg måte, og at dei får den servicen dei skal ha.

Mann på tur i Jotunheimen.

Naturforvaltar

Naturforvaltaren tek vare på miljøet og naturressursane rundt oss.

Kvinnelig kokk på kjøkken.

Kokk

Kokkar jobbar med å lage mat, setje opp menyar, planlegge innkjøp og velje ut råvarer.

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

Ein energi­montør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.

Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.

To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nett­mann

Ein bas/nett­mann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.

Fire kokker står i et stort institusjonskjøkken.

Institusjons­kokk

Institusjons­kokker lagar mat ved storkjøkken og institusjonar, basert på kunnskap om ernæring, kosthald og helse.