Kvalitetssikret av Faglig råd for naturbruk 16. februar 2022

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på både små og store båtar

Arbeidsoppgaver

Fiskeri går føre seg på båtar av ulik storleik og med ulike reiskapar. Nokre fiskarar har eigen sjark og driv fiske med gran, line og jukse. Andre jobbar på større fiskebåtar utstyrt for fiske med not, line og trål.

Vanlege arbeidsoppgåver for fiskaren:

 • manøvrere fiskefartøy
 • handtere reiskap og utstyr på dekk
 • reinske, fryse eller salte fiskefangst ute på havet eller på land
 • levere fisk og skaldyr til mottaksstasjon

Mens dei minste båtane fiskar i farvatn nær kysten, er dei største båtane langt ute på storhavet. Mange av arbeidsoppgåvene er likevel dei same. Fiskaren er med på heile prosessen, frå reiskapane blir installerte på båten til fangsten blir tatt opp av sjøen og levert på land.

Hvor jobber fiskarar?

Fiskarar med eigne sjarkar er gjerne busett langs kysten. Dei driv fiske stort sett heile året. Fiskarar som er tilsette eller eig større båtar, har som regel eit mannskap på skift. Kvart skift er då av ei viss varigheit, til dømes ein månad.

Intervjuer

Ei dame i kjeledress på båten

Fisker

Jeanette Johansen

– Det er noe unikt med de fine dagene. Når det er dårlig vær, får du adrenalinkick, sier Jeanette.

Viktige egenskaper

Fiskarar er gjerne på havet i lange periodar om gongen. Det er derfor ein fordel å vere glad i båtliv, hav, fiske og lagarbeid. Fiske er eit fysisk krevjande yrke.

Lønn

Utdanning

Før var det vanleg å begynne som fiskar utan formell utdanning, men i dag er det mogleg å ta fagbrev i fiske og fangst i videregåande opplæring. 

Etter- og vidareutdanning
Som fiskar kan du vidareutdanne deg i fleire retningar innanfor maritim sektor. Du kan velje toårig teknisk fagskole for maritime fag og fiskerifag, eller ei treårig høgskoleutdanning, slik at du kvalifiserer deg til arbeid som styrmann/kaptein opp til klasse 1.

De vanligste jobbene blant fiske- og fangstutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 471902 - Fiskeskipperutdanning
 • 471199 - Fiske og havbruk, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning
 • 471101 - Fiske og fangst, Vg3

Arbeidsmarked

Bedrifter med fiskarar

 • 6411104 - FISKER
 • 6412107 - SELSKYTTER
 • 6412106 - SELFANGER
 • 6412103 - HVALSKYTTER
 • 6412102 - HVALFANGER
 • 6411126 - TRÅLBAS
 • 6411125 - JUKSAFISKER
 • 6411119 - LINEEGNER
 • 6411117 - GARNFISKER
 • 6411113 - NETTMANN
 • 6411112 - NOTFISKER
 • 6411111 - SNURREVADFISKER
 • 6411109 - NOTBAS
 • 6411108 - AUTOLINEFISKER
 • 6411105 - FISKESKIPPER (KYST)
 • 6411103 - FANGSTMANN (FISKE)
 • 6412108 - FANGSTMANN (SKALLDYR, TANG OG TARE)

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykkar

Ein yrkesdykkar utfører arbeid under vatn.