Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler
Yrkesskildring

Elektrikar

favoritt ikon

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.


Ein elektrikar er ein elektrofagarbeidar som jobbar med elektriske lågspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjonar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein elektrikar:

  • montere elektriske system i alle typar bygg og installasjonar
  • reparere og utføre service på eksisterande system
  • feilsøke og reparere feil 

Elektrikarar arbeider på mellom anna bustader og andre bygningar, kraftproduksjonsanlegg, industriplassar, innan landbruk, skip, olje- og gassinstallasjonar og alarm- og sikkerheitsanlegg.

I Noreg er det berre elektrofagarbeidarar som får lov til å arbeide med elektriske installasjonar og utstyr. Tilsynsmyndigheitene stiller bestemte el-sikkerheitskrav til elektrofagarbeidaren for å kunne jobbe sjølvstendig med utføring, reparasjon og sørvis av elektriske lågspennings- og høgspenningsanlegg. Du må ha fagbrev for å kunne arbeide sjølvstendig.

For ein elektrikar er det viktig med godt fargesyn. 

Kvar arbeider elektrikarar?

Ein elektrikar er vanlegvis tilsett hos ein elektroinstallatør eller i ei industribedrift.

Personlege eigenskapar

Som elektrikar bør du vere allsidig og ansvarsfull. Yrket kan vere fysisk krevjande, og passar godt til folk med teknisk innsikt og interesse. Du bør rekne med ein del kundekontakt. Det er derfor også viktig å vere flink til å kommunisere med andre. For ein elektrikar er det elles viktig å ha eit godt fargesyn.

Utdanning

Utdanning til elektriker er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning
Med fagbrev i elektro finst det fleire mogelegheiter for vidareutdanning på fagskole eller høgskole. Etter to år med fagskole er du utdanna fagteknikar. Som fagteknikar kan du starte eiga bedrift. Du er også kvalifisert til ei leiarstilling innanfor ditt fagområde. Du treng generell studiekompetanse for å studere ved ein høgskole. Ein del skolar tek likevel inn studentar utan studiekompetanse. Du må då ta Y-vegen eller forkurs.

 

Kva jobbar elektrikarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Elektriker
Heltid
Alle sektorer
25 817 personer
626 personer
25 191 personer
Ca 266 kr
Ca 237 kr
Ca 267 kr
43 120 kr
38 400 kr
43 240 kr
517 440 kr
460 800 kr
518 880 kr
Ca 266 kr
Ca 237 kr
Ca 267 kr
43 660 kr
38 730 kr
43 790 kr
523 920 kr
464 760 kr
525 480 kr
Ca 263 kr
Ca 222 kr
Ca 265 kr
42 680 kr
35 890 kr
42 850 kr
512 160 kr
430 680 kr
514 200 kr
Ca 263 kr
Ca 222 kr
Ca 265 kr
44 850 kr
37 330 kr
45 040 kr
538 200 kr
447 960 kr
540 480 kr
Elektriker
Deltid
Alle sektorer
6 773 personer
277 personer
6 496 personer
Ca 253 kr
Ca 234 kr
Ca 253 kr
40 910 kr
37 950 kr
41 010 kr
490 920 kr
455 400 kr
492 120 kr
Ca 253 kr
Ca 234 kr
Ca 253 kr
41 010 kr
37 950 kr
41 120 kr
492 120 kr
455 400 kr
493 440 kr
Ca 235 kr
Ca 209 kr
Ca 235 kr
37 990 kr
33 900 kr
38 150 kr
455 880 kr
406 800 kr
457 800 kr
Ca 235 kr
Ca 209 kr
Ca 235 kr
39 160 kr
34 580 kr
39 340 kr
469 920 kr
414 960 kr
472 080 kr
Elektriker
Heltid
Kommunal
327 personer
314 personer
Ca 237 kr
Ca
Ca 237 kr
38 330 kr
38 330 kr
459 960 kr
459 960 kr
Ca 237 kr
Ca
Ca 237 kr
38 710 kr
38 760 kr
464 520 kr
465 120 kr
Ca 242 kr
Ca
Ca 242 kr
39 190 kr
39 240 kr
470 280 kr
470 880 kr
Ca 242 kr
Ca
Ca 242 kr
40 670 kr
40 740 kr
488 040 kr
488 880 kr
Elektriker
Heltid
Privat
25 186 personer
573 personer
24 613 personer
Ca 267 kr
Ca 241 kr
Ca 268 kr
43 260 kr
39 110 kr
43 360 kr
519 120 kr
469 320 kr
520 320 kr
Ca 267 kr
Ca 241 kr
Ca 268 kr
43 800 kr
39 470 kr
43 910 kr
525 600 kr
473 640 kr
526 920 kr
Ca 264 kr
Ca 221 kr
Ca 265 kr
42 760 kr
35 870 kr
42 920 kr
513 120 kr
430 440 kr
515 040 kr
Ca 264 kr
Ca 221 kr
Ca 265 kr
44 940 kr
37 380 kr
45 120 kr
539 280 kr
448 560 kr
541 440 kr
Elektriker
Deltid
Privat
6 670 personer
247 personer
6 423 personer
Ca 253 kr
Ca 238 kr
Ca 253 kr
40 960 kr
38 610 kr
41 050 kr
491 520 kr
463 320 kr
492 600 kr
Ca 253 kr
Ca 238 kr
Ca 253 kr
41 060 kr
38 610 kr
41 160 kr
492 720 kr
463 320 kr
493 920 kr
Ca 234 kr
Ca 208 kr
Ca 235 kr
37 980 kr
33 630 kr
38 140 kr
455 760 kr
403 560 kr
457 680 kr
Ca 234 kr
Ca 208 kr
Ca 235 kr
39 150 kr
34 330 kr
39 330 kr
469 800 kr
411 960 kr
471 960 kr
Elektriker
Heltid
Statlig
304 personer
264 personer
Ca 239 kr
Ca
Ca 243 kr
38 750 kr
39 320 kr
465 000 kr
471 840 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca 243 kr
39 460 kr
40 240 kr
473 520 kr
482 880 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 250 kr
39 920 kr
40 580 kr
479 040 kr
486 960 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 250 kr
41 770 kr
42 620 kr
501 240 kr
511 440 kr
Automatiker
Heltid
Alle sektorer
5 239 personer
240 personer
4 999 personer
Ca 287 kr
Ca 230 kr
Ca 291 kr
46 540 kr
37 250 kr
47 150 kr
558 480 kr
447 000 kr
565 800 kr
Ca 287 kr
Ca 230 kr
Ca 291 kr
48 050 kr
37 830 kr
48 720 kr
576 600 kr
453 960 kr
584 640 kr
Ca 293 kr
Ca 228 kr
Ca 296 kr
47 520 kr
36 890 kr
48 030 kr
570 240 kr
442 680 kr
576 360 kr
Ca 293 kr
Ca 228 kr
Ca 296 kr
51 090 kr
38 720 kr
51 680 kr
613 080 kr
464 640 kr
620 160 kr
Automatiker
Deltid
Alle sektorer
753 personer
694 personer
Ca 271 kr
Ca
Ca 276 kr
43 840 kr
44 650 kr
526 080 kr
535 800 kr
Ca 271 kr
Ca
Ca 276 kr
44 450 kr
45 310 kr
533 400 kr
543 720 kr
Ca 284 kr
Ca
Ca 287 kr
45 930 kr
46 470 kr
551 160 kr
557 640 kr
Ca 284 kr
Ca
Ca 287 kr
48 320 kr
48 960 kr
579 840 kr
587 520 kr
Automatiker
Heltid
Privat
5 170 personer
236 personer
4 934 personer
Ca 288 kr
Ca 228 kr
Ca 291 kr
46 610 kr
36 890 kr
47 200 kr
559 320 kr
442 680 kr
566 400 kr
Ca 288 kr
Ca 228 kr
Ca 291 kr
48 130 kr
37 470 kr
48 800 kr
577 560 kr
449 640 kr
585 600 kr
Ca 294 kr
Ca 227 kr
Ca 297 kr
47 550 kr
36 820 kr
48 060 kr
570 600 kr
441 840 kr
576 720 kr
Ca 294 kr
Ca 227 kr
Ca 297 kr
51 140 kr
38 650 kr
51 730 kr
613 680 kr
463 800 kr
620 760 kr
Automatiker
Deltid
Privat
750 personer
691 personer
Ca 271 kr
Ca
Ca 276 kr
43 840 kr
44 650 kr
526 080 kr
535 800 kr
Ca 271 kr
Ca
Ca 276 kr
44 450 kr
45 310 kr
533 400 kr
543 720 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca 287 kr
45 880 kr
46 420 kr
550 560 kr
557 040 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca 287 kr
48 280 kr
48 920 kr
579 360 kr
587 040 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.

Energimontør i arbeid

Energi­montør

Ein energi­montør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

Ein kulde- og varmepumpe­montør monterer og held ved like kjøleanlegg og varmeattvinningsanlegg.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar på mange område.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fagarbeidar

Elektro­fagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektro­faglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.

Teknisk teiknar bruker dataverktøy i jobb

Teknisk teiknar

Ein teknisk teiknar lagar arbeidsteikningar for blant anna bygg, maskiner og anleggsprosjekt.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog arbeider du med forsking og utvikling av romrelatert teknologi.

Rørlegger

Røyrleggar

Ein røyrleggar tilpassar, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg og andre røyranlegg.

Illustrasjonsbilde av skipsingeniør

Maritim elektrikar

Som maritim elektrikar er du spesialist på elektriske anlegg, komponentar og instrument om bord på skip.

Landmåler med måleinstrument.

Landmålar

Ein landmålar måler opp og markerer grenser i terrenget.

Feier klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Feiar

Ein feiar reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.

Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.