Kvalitetssikret av EL og IT Forbundet, NELFO 27. august 2020

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.

Arbeidsoppgaver

Ein elektrikar er ein elektrofagarbeidar som jobbar med å bygge og halde ved like det elektriske lavspenningsanlegget, elektrisk utstyr og elektriske installasjonar. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein elektrikar:

 • montere elektriske system i alle type bygg og installasjonar
 • reparere og utføre service på eksisterande system
 • feilsøke og reparere feil

Elektrikarar arbeider med bustader og alle andre type bygningar, kraftproduksjonsanlegg, i industri, landbruk, skip, olje- og gassinstallasjonar og elektroniske kommunikasjons-, alarm- og sikkerheitsanlegg.

Tilsynsmyndane i Noreg stiller bestemte el-sikkerheitskrav for at elektrofagarbeideren har lov til å jobbe sjølvstendig med utførelse, reparasjon og service av elektriske lavspennings- og høgspenningsanlegg. Du må ha fagbrev i elektrikarfaget for å kunne arbeide sjølvstendig.

For ein elektrikar er det viktig å ha godt fargesyn.

Hvor jobber elektrikarar ?

Ein elektrikar er vanlegvis tilsett hos ein registrert elektroinstallatør eller i ein industribedrift.

Intervjuer

Håvard er en elekktiker som liker jobben sin.

Elektriker

Håvard Alnes

Håvard Alnes er så glad i elektro at han stilte til NM i elektrofag. – Et stadig større press på miljøet betyr en trygg framtid for faglærte elektrikere, sier han

Viktige egenskaper

Som elektrikar bør du vere ansvarsbevisst og fleksibel. Det kan vere et fysisk krevjande yrke, så du bør vere i god form. Du bør også ha teknisk innsikt og interesse. Avhengig av kor du arbeider kan du ha mykje kundekontakt, og det er derfor viktig å ha gode kommunikasjonsevner.

Lønn

Utdanning

Utdanning til elektrikar er et yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring. 

Etter- og vidareutdanning
Med fagbrev i elektro er det fleire moglegheiter for vidareutdanning på fagskole eller høgskole. Etter to år på fagskole er du utdanna fagtekniker. Som fagtekniker kan du starte egen bedrift, eller vere kvalifisert til leiarstilling innanfor ditt fagområde. I tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

 

De som jobber som elektrikarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant elektrikarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 555133 - Fagskoleutdanning, elektrotekniker, halvårig
 • 555119 - Fagskoleutdanning, elektronikk, toårig
 • 555116 - Fagskoleutdanning, elektro – fordypning bioenergi
 • 555110 - Fagskoleutdanning, elektronikk
 • 555107 - Teknisk fagskole, linje for elektro, toårig
 • 555106 - Teknisk fagskole, linje for elektronikk
 • 555102 - Teknisk fagskole, linje for elkraftsteknikk
 • 455107 - Energioperatørfaget, Vg3
 • 455103 - Elektrikerfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med elektrikarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7241137 - DRIFTSELEKTRIKER
 • 7241123 - ELEKTROFAGMANN
 • 7241122 - ELEKTRIKERFORMANN
 • 7241119 - INSTALLASJONSELEKTRIKER
 • 7241118 - INSTALLASJONSINSPEKTØR
 • 7241112 - ELEKTROMONTØR GR.L
 • 7241111 - ELEKTROMONTØR GR.H
 • 7241109 - ELEKTROMONTØR GRUPPE 1
 • 7241101 - ELEKTRIKER
 • 7241136 - FAGARBEIDER (ELEKTRIKER)

Andre yrke

Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannførebyggar

Ein brannførebyggar, eller feiar som det heitte tidlegare, reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.
Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Byggingeniør

Byggingeniøren førebur, planlegg og gjennomfører byggeprosjekt. Ofte er byggingeniøren leiaren på ein byggeplass.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektrofagarbeidar

Elektrofagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektrofaglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.