Bussjåfør står i døra til bussen.
Yrkesskildring

Bussjåfør

favoritt ikon

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg og komfortabel måte.

Ein bussjåfør er ein yrkessjåfør som jobbar med persontransport.

Vanlege arbeidsoppgåver for bussjåføren:

  • frakte passasjerar så presist og sikkert som mogleg
  • hjelpe passasjerar når dei går av og på bussen
  • vurdere trafikkbiletet og køyre trafikksikkert
  • vurdere den tekniske tilstanden på bussen og få han til service når det er naudsynt

Arbeidskvardagen vil variere avhengig av kvar du arbeider. Dei fleste bussjåførar køyrer rutetrafikk i byar og tettstader. Som bussjåfør kan du òg køyre turtrafikk, flybussar eller andre typar busstrafikk.

Bussjåføren må vere vaken og oppmerksam for å unngå trafikkuhell. 

Kvar arbeider bussjåførar?

Bussjåførar arbeider for verksemder og selskap over heile landet. Du kan arbeide både på byruter, distriktsruter og regionale ruter, eller på private turbussar. Enkelte busselskap har òg utanlandsruter. 

Personlege eigenskapar

Som bussjåfør må du vere ansvarsmedviten, serviceinnstilt, omsynsfull i trafikken og oppteken av at passasjerane skal kome fram på ein komfortabel og trygg måte. Du bør vere glad i å køyre og køyre på ein trafikksikker og presis måte. Du må òg kunne takle stressande situasjonar i trafikken og halde deg roleg i køar eller når uføresette hendingar oppstår. 

Utdanning

For å bli bussjåfør treng du førarkort klasse D og yrkessjåførkompetanse (YSK).

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar yrkessjåførutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for bussjåførar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bussjåfør eller trikkefører
Deltid
Alle sektorer
5 560 personer
414 personer
5 146 personer
Ca 215 kr
Ca 216 kr
Ca 215 kr
34 850 kr
34 990 kr
34 820 kr
418 200 kr
419 880 kr
417 840 kr
Ca 215 kr
Ca 216 kr
Ca 215 kr
34 850 kr
35 010 kr
34 820 kr
418 200 kr
420 120 kr
417 840 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
Ca 220 kr
35 630 kr
36 320 kr
35 570 kr
427 560 kr
435 840 kr
426 840 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
Ca 220 kr
36 170 kr
36 850 kr
36 110 kr
434 040 kr
442 200 kr
433 320 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Heltid
Alle sektorer
10 614 personer
714 personer
9 900 personer
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
35 950 kr
35 650 kr
35 970 kr
431 400 kr
427 800 kr
431 640 kr
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
36 790 kr
36 200 kr
36 830 kr
441 480 kr
434 400 kr
441 960 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
35 880 kr
35 610 kr
35 900 kr
430 560 kr
427 320 kr
430 800 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
37 640 kr
36 930 kr
37 690 kr
451 680 kr
443 160 kr
452 280 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Privat
16 114 personer
1 120 personer
14 994 personer
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 221 kr
35 780 kr
35 570 kr
35 790 kr
429 360 kr
426 840 kr
429 480 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 221 kr
36 340 kr
35 960 kr
36 370 kr
436 080 kr
431 520 kr
436 440 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
35 830 kr
35 770 kr
35 830 kr
429 960 kr
429 240 kr
429 960 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
37 340 kr
36 910 kr
37 360 kr
448 080 kr
442 920 kr
448 320 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Deltid
Privat
5 542 personer
411 personer
5 131 personer
Ca 215 kr
Ca 216 kr
Ca 215 kr
34 860 kr
35 010 kr
34 830 kr
418 320 kr
420 120 kr
417 960 kr
Ca 215 kr
Ca 216 kr
Ca 215 kr
34 860 kr
35 030 kr
34 830 kr
418 320 kr
420 360 kr
417 960 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
Ca 220 kr
35 630 kr
36 330 kr
35 570 kr
427 560 kr
435 960 kr
426 840 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
Ca 220 kr
36 170 kr
36 870 kr
36 110 kr
434 040 kr
442 440 kr
433 320 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Heltid
Privat
10 572 personer
709 personer
9 863 personer
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
35 960 kr
35 650 kr
35 970 kr
431 520 kr
427 800 kr
431 640 kr
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
36 800 kr
36 220 kr
36 830 kr
441 600 kr
434 640 kr
441 960 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
35 880 kr
35 600 kr
35 900 kr
430 560 kr
427 200 kr
430 800 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
37 640 kr
36 920 kr
37 690 kr
451 680 kr
443 040 kr
452 280 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Alle sektorer
16 174 personer
1 128 personer
15 046 personer
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 221 kr
35 770 kr
35 570 kr
35 780 kr
429 240 kr
426 840 kr
429 360 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 221 kr
36 320 kr
35 950 kr
36 350 kr
435 840 kr
431 400 kr
436 200 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
35 820 kr
35 780 kr
35 830 kr
429 840 kr
429 360 kr
429 960 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
37 320 kr
36 910 kr
37 360 kr
447 840 kr
442 920 kr
448 320 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold