Bilskadereparatør i arbeid
Yrkesskildring

Bilskade­reparatør

favoritt ikon

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.

Som bilskadereparatør utfører du arbeid på karosseriet, understellet, hjulopphenget, styringa og tryggleikssystema på køyretøy. Bilskadereparatør går også under namnet bilopprettar.

I tryggleikskarosseri brukar ein mange ulike materialtypar, og bilskadereparatøren må derfor ha kunnskap om korleis ulike materialar skal varmehandsamast. Bilskadereparatøren bruker sveise- og limeteknikkar til å setje delane saman.

Vanlege arbeidsoppgåver for bilskadereparatøren:

  • rette opp skadar i karosseriet
  • skifte og tilpasse delar
  • demontere, montere, måle opp og justere karosseriet og karosserikomponentane på bilen
  • klargjere og arbeide om ei skadd overflate før ho skal lakkerast
  • kontrollere, feilsøke, skifte og justere komponentar i drivverk, understell, bremser og tryggleiksordningar

Bilskadereparatøren må ta vare på tryggleiken og helsa til alle partar, og kunne handtere miljøfarlege stoff på ein sikker måte.  

Kvar arbeider bilskadereparatører?

Ein bilskadereparatør arbeider ved ein bil- og karosseriverkstad. Det er ikkje uvanleg at bilmekanikarar jobbar seg oppover i organisasjonen. Dei fleste mellomleiarar og leiarar har eit  fagbrev innan bilfag.

Personlege eigenskapar

Som bilskadereparatør må du kunne arbeide sjølvstendig og planlegge arbeidet ditt etter dei kvalitetskrava som verkstaden og produsenten set. Du må kunne arbeide planmessig, effektivt og nøyaktig. Som bilmekanikar er det òg viktig at du bidreg til å skape eit godt arbeidsmiljø.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i bilskadereparatørfaget. Les meir om meisterbrev. Med fagbrev i bilskadefag, er det også mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva jobbar bilskadereparatørutdannede som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for bilskadereparatører?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Kopper- eller blikkenslager
Deltid
Alle sektorer
903 personer
869 personer
Ca 217 kr
Ca
Ca 217 kr
35 150 kr
35 200 kr
421 800 kr
422 400 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca 217 kr
35 150 kr
35 200 kr
421 800 kr
422 400 kr
Ca 212 kr
Ca
Ca 213 kr
34 410 kr
34 540 kr
412 920 kr
414 480 kr
Ca 212 kr
Ca
Ca 213 kr
34 900 kr
35 030 kr
418 800 kr
420 360 kr
Kopper- eller blikkenslager
Heltid
Alle sektorer
3 845 personer
3 775 personer
Ca 234 kr
Ca
Ca 235 kr
37 870 kr
38 000 kr
454 440 kr
456 000 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 235 kr
37 910 kr
38 050 kr
454 920 kr
456 600 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 234 kr
37 620 kr
37 830 kr
451 440 kr
453 960 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 234 kr
38 580 kr
38 800 kr
462 960 kr
465 600 kr
Kopper- eller blikkenslager
Privat
4 737 personer
4 634 personer
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
37 350 kr
37 400 kr
448 200 kr
448 800 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
37 350 kr
37 400 kr
448 200 kr
448 800 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 230 kr
37 140 kr
37 340 kr
445 680 kr
448 080 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 230 kr
38 030 kr
38 240 kr
456 360 kr
458 880 kr
Kopper- eller blikkenslager
Deltid
Privat
903 personer
869 personer
Ca 217 kr
Ca
Ca 217 kr
35 150 kr
35 200 kr
421 800 kr
422 400 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca 217 kr
35 150 kr
35 200 kr
421 800 kr
422 400 kr
Ca 212 kr
Ca
Ca 213 kr
34 410 kr
34 540 kr
412 920 kr
414 480 kr
Ca 212 kr
Ca
Ca 213 kr
34 900 kr
35 030 kr
418 800 kr
420 360 kr
Kopper- eller blikkenslager
Heltid
Privat
3 834 personer
3 765 personer
Ca 234 kr
Ca
Ca 235 kr
37 890 kr
38 000 kr
454 680 kr
456 000 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 235 kr
37 940 kr
38 050 kr
455 280 kr
456 600 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 233 kr
37 620 kr
37 820 kr
451 440 kr
453 840 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 233 kr
38 580 kr
38 790 kr
462 960 kr
465 480 kr
Kopper- eller blikkenslager
Alle sektorer
4 748 personer
104 personer
4 644 personer
Ca 231 kr
Ca 184 kr
Ca 231 kr
37 350 kr
29 750 kr
37 380 kr
448 200 kr
357 000 kr
448 560 kr
Ca 231 kr
Ca 184 kr
Ca 231 kr
37 350 kr
29 770 kr
37 380 kr
448 200 kr
357 240 kr
448 560 kr
Ca 229 kr
Ca 169 kr
Ca 230 kr
37 140 kr
27 320 kr
37 340 kr
445 680 kr
327 840 kr
448 080 kr
Ca 229 kr
Ca 169 kr
Ca 230 kr
38 030 kr
27 720 kr
38 240 kr
456 360 kr
332 640 kr
458 880 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold