Bilskadereperatør pusser lakk på bil
Yrkesskildring

Bilskade­reparatør

favoritt ikon

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.

Som bilskadereparatør utfører du arbeid på karosseriet, understellet, hjulopphenget, styringa og tryggleikssystema på køyretøy. Bilskadereparatøren går òg under namnet bilopprettar.

I tryggleikskarosseri brukar ein mange ulike materialtypar, og bilskadereparatøren må derfor ha kunnskap om korleis ulike materialar skal varmehandsamast. Bilskadereparatøren bruker sveise- og limeteknikkar til å setje delane saman.

Vanlege arbeidsoppgåver for bilskadereparatøren:

  • rette opp skadar i karosseriet
  • skifte og tilpasse delar
  • demontere, montere, måle opp og justere karosseriet og karosserikomponentane på bilen
  • klargjere og arbeide om ei skadd overflate før ho skal lakkerast
  • kontrollere, feilsøke, skifte og justere komponentar i drivverk, understell, bremsar og tryggleiksordningar

Bilskadereparatøren må ta vare på tryggleiken og helsa til alle partar, og kunne handtere miljøfarlege stoff på ein sikker måte.

Kvar arbeider bilskadereparatørar?

Bilskadereparatørar arbeider ved ein bil- og karosseriverkstad. 

Personlege eigenskapar

Ein bilskadereparatør må kunne arbeide sjølvstendig, planmessig, effektivt og nøyaktig. Du bør òg ha gode samarbeidseigenskapar.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i bilskadereparatørfaget. Les meir om meisterbrev. Med fagbrev i bilskadefag, er det også mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva jobbar bilskadereparatørutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for bilskadereparatørar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Kopper- eller blikkenslager
Heltid
Alle sektorer
3 951 personer
3 874 personer
Ca 241 kr
Ca
Ca 242 kr
39 050 kr
39 180 kr
468 600 kr
470 160 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca 242 kr
39 100 kr
39 230 kr
469 200 kr
470 760 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 241 kr
38 880 kr
39 050 kr
466 560 kr
468 600 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 241 kr
39 770 kr
39 950 kr
477 240 kr
479 400 kr
Kopper- eller blikkenslager
Deltid
Alle sektorer
905 personer
866 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
35 720 kr
35 860 kr
428 640 kr
430 320 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
35 720 kr
35 860 kr
428 640 kr
430 320 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 216 kr
34 630 kr
35 010 kr
415 560 kr
420 120 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 216 kr
35 130 kr
35 510 kr
421 560 kr
426 120 kr
Kopper- eller blikkenslager
Heltid
Privat
3 940 personer
3 864 personer
Ca 241 kr
Ca
Ca 242 kr
39 080 kr
39 180 kr
468 960 kr
470 160 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca 242 kr
39 130 kr
39 230 kr
469 560 kr
470 760 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 241 kr
38 880 kr
39 060 kr
466 560 kr
468 720 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 241 kr
39 780 kr
39 960 kr
477 360 kr
479 520 kr
Kopper- eller blikkenslager
Deltid
Privat
902 personer
863 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
35 720 kr
35 850 kr
428 640 kr
430 200 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
35 720 kr
35 850 kr
428 640 kr
430 200 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 216 kr
34 610 kr
34 990 kr
415 320 kr
419 880 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 216 kr
35 110 kr
35 490 kr
421 320 kr
425 880 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekanikar

Anleggsmaskin­mekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.

En ung mann jobber med et dekk på en bil.

Bil­mekanikar (lette køyretøy)

Ein bil­mekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.

Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bil­mekanikar (tunge køyretøy)

Ein bil­mekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.

Brønnoperatør jobber offshore

Brønn­operatør komplettering

Ein brønn­operatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.

Postbud leverer post

Postbod

Eit postbod jobbar med å sortere og distribuere post, både til privatpersonar og bedrifter.

Kran

Kranførar

Kranførarar køyrer ulike kraner på byggeplassar, i hamner og i offshoreindustrien.

Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar formidlar bilar, gjerne frå eit avgrensa tal bilmerke dei kjenner godt.

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.

Lokomotivfører Bjørn Steinar Bekkelund, Åsta stasjon på Rørosbanen.

Lokomotivførar

Ein lokførar køyrer tog og passar på at det tekniske i toget fungerer som det skal.

Maskiningeniør i arbeid

Maskin­ingeniør

Ein maskin­ingeniør designar produkt, lagar produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosessar.

Taxisjåfør sitter i førersetet på en bil

Taxisjåfør

Som taxisjåfør transporterer du passasjerar.

Logistikkoperatører henter varer på et lager

Logistikk­operatør

Ein logistikk­operatør arbeider med varetransport. Arbeidsoppgåvene inneber mellom anna å laste, losse og klargjere frakt av gods.