Kvalitetssikret av Faglig råd for teknologi og industrifag 02. juni 2022

Bilskadereparatør

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.

Arbeidsoppgaver

Som bilskadereparatør utfører du arbeid på karosseriet, understellet, hjulopphenget, styringa og tryggleikssystema på køyretøy. Bilskadereparatøren går òg under namnet bilopprettar.

I tryggleikskarosseri brukar ein mange ulike materialtypar, og bilskadereparatøren må derfor ha kunnskap om korleis ulike materialar skal varmehandsamast. Bilskadereparatøren bruker sveise- og limeteknikkar til å setje delane saman.

Vanlege arbeidsoppgåver for bilskadereparatøren:

 • rette opp skadar i karosseriet
 • skifte og tilpasse delar
 • demontere, montere, måle opp og justere karosseriet og karosserikomponentane på bilen
 • klargjere og arbeide om ei skadd overflate før ho skal lakkerast
 • kontrollere, feilsøke, skifte og justere komponentar i drivverk, understell, bremsar og tryggleiksordningar

Bilskadereparatøren må ta vare på tryggleiken og helsa til alle partar, og kunne handtere miljøfarlege stoff på ein sikker måte.

Hvor jobber bilskadereparatørar ?

Bilskadereparatørar arbeider ved ein bil- og karosseriverkstad. 

Viktige egenskaper

Ein bilskadereparatør må kunne arbeide sjølvstendig, planmessig, effektivt og nøyaktig. Du bør òg ha gode samarbeidseigenskapar.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i bilskadereparatørfaget. Les meir om meisterbrev. Med fagbrev i bilskadefag, er det også mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

De som jobber som bilskadereparatørar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant bilskadereparatørutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 455208 - Bilskadefaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med bilskadereparatørar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7217114 - SPESIALARBEIDER (KAROSSERI)
 • 7217113 - FAGARBEIDER (KAROSSERI)
 • 7217111 - VERKSMESTER (BILOPPRETTING)
 • 7217110 - SPESIALARBEIDER (BILSKADEREPARATØR)
 • 7217109 - FORMANN (BILSKADEREPARATØR)
 • 7217107 - FAGARBEIDER (BILSKADEREPARATØR)
 • 7217106 - KAROSSERIMAKER
 • 7217105 - KAROSSERIOPPRETTER
 • 7217104 - HJUL- OG KAROSSERIMAKERMESTER
 • 7217103 - KAROSSERIMEKANIKER
 • 7217102 - BILSKADEREPARATØR
 • 7217101 - BILOPPRETTER

Andre yrke

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.