Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.
Yrkesskildring

Billakkerar

favoritt ikon

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.

Billakkerarar arbeider med reparasjonslakkering og omlakkering. I mange tilfelle vil dette vere på bilar som har fått bulkar, skrapar eller andre skadar som må skjulast.

Ein del billakkerarar tek òg oppdrag med å spesiallakkere bilar etter kundane sine ønskje.

Vanlege arbeidsoppgåver:

  • sparkling, sliping og pussing av karosseri
  • reparasjonslakkering (smart repair)
  • vedlikehaldslakkering
  • spesiallakkering

Billakkeraren har mykje kunnskap om materialane som blir brukt i bilkarosseri, og lagar til blanding av grunningar, fargar og topplakkar. Ein brukar ulike typar utstyr og verktøy i arbeidet, slik som lakkblandeutstyr, sprøyter og sprøytekabin, i tillegg til dataprogram.

Billakkerarar reknar òg ut kostnadene til kvart einskild lakkeringsoppdrag.

For billakkerarar er det viktig å vareta miljøkrava, og fremje bruk av miljøvennlege materialar og lakkprodukt som reduserer utslepp av skadelege stoff. Ny teknologi og lakkmateriale har redusert faren for helseskadar til det minimale.

Billakkeraren arbeider ofte saman med chassispåbyggarar og bilskadereperatørar.

Kvar arbeider billakkerere?

Dei aller fleste billakkerarar arbeider på bilverkstader eller billakkeringsverkstader. Det er ikkje uvanleg at bilmekanikarar jobbar seg oppover i organisasjonen. Dei fleste mellomleiarar og leiarar har eit  fagbrev innan bilfag. 

Personlege eigenskapar

Som billakkerar må du vere kreativ, nøyaktig, og i stand til å kommunisere effektivt med både kundar og medarbeidarar. Det er viktig at du har estetisk sans, samt praktisk og teknisk innsikt.

Det er viktig at du er oppteken av tryggleik, sidan du vil arbeide med ein del farlege, kjemiske stoff, og støy og støv er ein del av jobben. I dag er verneutstyr er særs velutvikla. Ved riktig bruk av utstyr, varetek du helsa di.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i billakkerarfaget. Les meir om meisterutdanning

Kva jobbar billakkererutdannede som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Overflatebehandler eller lakkerer
Deltid
Alle sektorer
738 personer
705 personer
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 450 kr
32 430 kr
389 400 kr
389 160 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
33 590 kr
33 560 kr
403 080 kr
402 720 kr
Overflatebehandler eller lakkerer
Heltid
Alle sektorer
2 952 personer
2 842 personer
Ca 229 kr
Ca
Ca 230 kr
37 140 kr
37 180 kr
445 680 kr
446 160 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 230 kr
37 610 kr
37 660 kr
451 320 kr
451 920 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
36 980 kr
37 090 kr
443 760 kr
445 080 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
38 580 kr
38 710 kr
462 960 kr
464 520 kr
Overflatebehandler eller lakkerer
Privat
3 688 personer
143 personer
3 545 personer
Ca 225 kr
Ca 211 kr
Ca 225 kr
36 490 kr
34 180 kr
36 530 kr
437 880 kr
410 160 kr
438 360 kr
Ca 225 kr
Ca 211 kr
Ca 225 kr
36 830 kr
34 470 kr
36 880 kr
441 960 kr
413 640 kr
442 560 kr
Ca 224 kr
Ca 209 kr
Ca 224 kr
36 240 kr
33 830 kr
36 330 kr
434 880 kr
405 960 kr
435 960 kr
Ca 224 kr
Ca 209 kr
Ca 224 kr
37 760 kr
34 970 kr
37 870 kr
453 120 kr
419 640 kr
454 440 kr
Overflatebehandler eller lakkerer
Deltid
Privat
738 personer
705 personer
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 450 kr
32 430 kr
389 400 kr
389 160 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
33 590 kr
33 560 kr
403 080 kr
402 720 kr
Overflatebehandler eller lakkerer
Heltid
Privat
2 950 personer
2 840 personer
Ca 229 kr
Ca
Ca 230 kr
37 140 kr
37 190 kr
445 680 kr
446 280 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 230 kr
37 620 kr
37 670 kr
451 440 kr
452 040 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
36 980 kr
37 100 kr
443 760 kr
445 200 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
38 580 kr
38 720 kr
462 960 kr
464 640 kr
Overflatebehandler eller lakkerer
Alle sektorer
3 690 personer
143 personer
3 547 personer
Ca 225 kr
Ca 211 kr
Ca 225 kr
36 490 kr
34 180 kr
36 530 kr
437 880 kr
410 160 kr
438 360 kr
Ca 225 kr
Ca 211 kr
Ca 225 kr
36 830 kr
34 470 kr
36 880 kr
441 960 kr
413 640 kr
442 560 kr
Ca 224 kr
Ca 209 kr
Ca 224 kr
36 230 kr
33 830 kr
36 330 kr
434 760 kr
405 960 kr
435 960 kr
Ca 224 kr
Ca 209 kr
Ca 224 kr
37 750 kr
34 970 kr
37 870 kr
453 000 kr
419 640 kr
454 440 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold