Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.
Yrkesskildring

Billakkerar

favoritt ikon

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.

Billakkerarar arbeider med reparasjonslakkering og omlakkering. I mange tilfelle vil dette vere på bilar som har fått bulkar, skrapar eller andre skadar som må skjulast.

Ein del billakkerarar tek òg oppdrag med å spesiallakkere bilar etter kundane sine ønskje.

Vanlege arbeidsoppgåver:

  • sparkling, sliping og pussing av karosseri
  • reparasjonslakkering (smart repair)
  • vedlikehaldslakkering
  • spesiallakkering

Billakkeraren har mykje kunnskap om materialane som blir brukt i bilkarosseri, og lagar til blanding av grunningar, fargar og topplakkar. Ein brukar ulike typar utstyr og verktøy i arbeidet, slik som lakkblandeutstyr, sprøyter og sprøytekabin, i tillegg til dataprogram.

Billakkerarar reknar òg ut kostnadene til kvart einskild lakkeringsoppdrag.

For billakkerarar er det viktig å vareta miljøkrava, og fremje bruk av miljøvennlege materialar og lakkprodukt som reduserer utslepp av skadelege stoff. Ny teknologi og lakkmateriale har redusert faren for helseskadar til det minimale.

Ettersom du vil arbeide med ein del farlege kjemiske stoff, i tillegg til at støy og støv er ein del av jobben, er det òg viktig at du legg vekt på sikkerheit. Verneutstyret i dag er svært godt utvikla og varetek helsa di ved riktig bruk.

Billakkeraren arbeider ofte saman med chassispåbyggarar og bilskadereperatørar.

Kvar arbeider billakkerarar?

Dei aller fleste billakkerarar arbeider på bilverkstader eller billakkeringsverkstader. 

Personlege eigenskapar

Som billakkerar må du vere kreativ og nøyaktig. Det er viktig med estetisk sans og at du har praktisk og teknisk innsikt. Du må kunne kommunisere effektivt med både kundar og medarbeidarar.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i billakkerarfaget. Les meir om meisterutdanningI tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva jobbar billakkerarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Overflatebehandler eller lakkerer
Heltid
Alle sektorer
3 205 personer
135 personer
3 070 personer
Ca 235 kr
Ca 225 kr
Ca 235 kr
38 000 kr
36 530 kr
38 030 kr
456 000 kr
438 360 kr
456 360 kr
Ca 235 kr
Ca 225 kr
Ca 235 kr
38 520 kr
37 060 kr
38 550 kr
462 240 kr
444 720 kr
462 600 kr
Ca 235 kr
Ca 218 kr
Ca 236 kr
38 140 kr
35 290 kr
38 260 kr
457 680 kr
423 480 kr
459 120 kr
Ca 235 kr
Ca 218 kr
Ca 236 kr
40 000 kr
36 830 kr
40 130 kr
480 000 kr
441 960 kr
481 560 kr
Overflatebehandler eller lakkerer
Deltid
Alle sektorer
820 personer
776 personer
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
37 350 kr
37 470 kr
448 200 kr
449 640 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
37 350 kr
37 470 kr
448 200 kr
449 640 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 230 kr
36 970 kr
37 180 kr
443 640 kr
446 160 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 230 kr
38 220 kr
38 460 kr
458 640 kr
461 520 kr
Overflatebehandler eller lakkerer
Heltid
Privat
3 204 personer
135 personer
3 069 personer
Ca 235 kr
Ca 225 kr
Ca 235 kr
38 000 kr
36 530 kr
38 030 kr
456 000 kr
438 360 kr
456 360 kr
Ca 235 kr
Ca 225 kr
Ca 235 kr
38 530 kr
37 060 kr
38 550 kr
462 360 kr
444 720 kr
462 600 kr
Ca 235 kr
Ca 218 kr
Ca 236 kr
38 140 kr
35 290 kr
38 260 kr
457 680 kr
423 480 kr
459 120 kr
Ca 235 kr
Ca 218 kr
Ca 236 kr
40 000 kr
36 830 kr
40 130 kr
480 000 kr
441 960 kr
481 560 kr
Overflatebehandler eller lakkerer
Deltid
Privat
820 personer
776 personer
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
37 350 kr
37 470 kr
448 200 kr
449 640 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
37 350 kr
37 470 kr
448 200 kr
449 640 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 230 kr
36 970 kr
37 180 kr
443 640 kr
446 160 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 230 kr
38 220 kr
38 460 kr
458 640 kr
461 520 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar formidlar bilar, gjerne frå eit avgrensa tal bilmerke dei kjenner godt.

Konduktør

Konduktør

Ein konduktør er ansvarleg for togpassasjerane sin sikkerheit om bord i toget og når dei stig av og på toget.

En liten jente holder smilende opp en mobiltelefon. Kabinpersonale, mor, bestemor og bror ser på i bakgrunnen.

Kabintilsett fly

Som kabintilsett har du ansvaret for tryggleiken og servicen til passasjerane under flyreisa.

Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg og komfortabel måte.

Postbud leverer post

Postbod

Eit postbod jobbar med å sortere og distribuere post, både til privatpersonar og bedrifter.

To personer analyserer grafer

Marknadsanalytikar

Marknadsanalytikaren jobbar med å analysere marknader, for så å informere om resultata.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekanikar

Anleggsmaskin­mekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.

Guide med følge på fjelltopp

Guide

Som guide leiar du omvisingar for reisande. Du har brei kunnskap om områda du skal guide i.

Helikopterpilot gjør klar til avgang

Pilot

Ein pi­lot fø­rer eit fly el­ler eit he­li­kop­ter og kan ar­bei­de både i sivil luft­fart og i Forsvaret.

Flygeleiar på jobb i tårnet på ein flyplass.

Flygeleiar

Flygeleiaren overvakar og dirigerer flytrafikken i og rundt Noreg.

Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker

Vektar

Jobben til vektaren er å skape tryggleik gjennom å førebygge ulukker og lovbrot.

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.