Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke i Nes kommune i Akershus´ nye bibliotek, 2012.
Yrkesskildring

Bibliotekar

favoritt ikon

Bibliotekarar arbeider med å hjelpe dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.

Ei av dei viktigaste oppgåvene til bibliotekaren er å skaffe kvalitetssikra informasjon som bibliotekbrukarane spør etter. Bibliotekaren har god kjennskap til søkesystema som gjer det mogleg å finne fram i store mengder informasjon.

Arbeidsoppgåvene vil variere etter kva slags bibliotek du er tilsett i, samt kor stort det er. Jo større bibliotek du arbeider i, desto meir spesialiserte er oppgåvene. I eit lite bibliotek gjer bibliotekaren som regel alle oppgåvene.

Vanlege arbeidsoppgåver for bibliotekaren:

  • hjelpe dei som besøker biblioteket med å finne informasjon
  • finne att og søke i databasar og andre nettbaserte kjelder
  • vere oppdatert på utgjevingar som til dømes bøker og tidsskrift, både trykte og digitale
  • stå for innkjøpet til biblioteket
  • byggje opp og organisere litteratursamlinga
  • skaffe relevante dokument frå inn- og utland
  • formidle informasjon

På eit bibliotek vil du ha mange ulike brukargrupper, både born, ungdom og vaksne. Mange bibliotek gjennomfører ulike typar arrangement der ulike målgrupper besøker biblioteket og får tilrettelagde opplegg. Som bibliotekar kan du vere med på å arrangere alt frå debattar, foredrag, eventyrlesing for born, til omvising på biblioteket for elevar. I skule-, høgskule- og universitetsbibliotek må du hjelpe elevar, studentar og forskarar med å finne fram til faglitteraturen dei leitar etter. 

Kvar arbeider bibliotekarar?

Bibliotekaren arbeider i ulike typar bibliotek, både i offentlege og private verksemder. Bibliotekarutdanninga kvalifiserer òg til jobb innan ulike typar arkiv, kulturforvalting, på forlag og i bokhandlarbransjen. Det er òg høve til å arbeide med informasjonsformidling og forsking.

Personlege eigenskapar

Bibliotekaryrket er eit serviceyrke. Du bør derfor vere omgjengeleg, serviceorientert og i stand til å arbeide systematisk. Biblioteka arrangerer i aukande grad debattar og foredrag. Av den grunn må du vere interessert i litteratur og samfunnsspørsmål. Dersom du jobbar på eit fagbibliotek som tar for seg eit særskilt fagfelt, til dømes naturvitskap, må du vere interessert i dette.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar bibliotekarutdannede som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for bibliotekarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bibliotekar
Heltid
Alle sektorer
1 906 personer
1 465 personer
441 personer
Ca 264 kr
Ca 265 kr
Ca 262 kr
42 770 kr
43 000 kr
42 410 kr
513 240 kr
516 000 kr
508 920 kr
Ca 264 kr
Ca 265 kr
Ca 262 kr
42 770 kr
43 000 kr
42 410 kr
513 240 kr
516 000 kr
508 920 kr
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca 264 kr
43 050 kr
43 140 kr
42 740 kr
516 600 kr
517 680 kr
512 880 kr
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca 264 kr
43 130 kr
43 210 kr
42 870 kr
517 560 kr
518 520 kr
514 440 kr
Bibliotekar
Deltid
Alle sektorer
847 personer
736 personer
111 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 251 kr
42 050 kr
42 080 kr
40 630 kr
504 600 kr
504 960 kr
487 560 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 251 kr
42 050 kr
42 080 kr
40 630 kr
504 600 kr
504 960 kr
487 560 kr
Ca 254 kr
Ca 254 kr
Ca 253 kr
41 110 kr
41 130 kr
40 990 kr
493 320 kr
493 560 kr
491 880 kr
Ca 254 kr
Ca 254 kr
Ca 253 kr
41 130 kr
41 140 kr
41 050 kr
493 560 kr
493 680 kr
492 600 kr
Bibliotekar
Heltid
Kommunal
896 personer
732 personer
164 personer
Ca 263 kr
Ca 264 kr
Ca 262 kr
42 680 kr
42 790 kr
42 380 kr
512 160 kr
513 480 kr
508 560 kr
Ca 263 kr
Ca 264 kr
Ca 262 kr
42 680 kr
42 790 kr
42 380 kr
512 160 kr
513 480 kr
508 560 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
42 490 kr
42 500 kr
42 430 kr
509 880 kr
510 000 kr
509 160 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
42 570 kr
42 570 kr
42 550 kr
510 840 kr
510 840 kr
510 600 kr
Bibliotekar
Deltid
Kommunal
644 personer
573 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca
40 770 kr
40 760 kr
489 240 kr
489 120 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca
40 790 kr
40 770 kr
489 480 kr
489 240 kr
Bibliotekar
Heltid
Privat
164 personer
125 personer
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca
44 730 kr
44 360 kr
536 760 kr
532 320 kr
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca
44 730 kr
44 360 kr
536 760 kr
532 320 kr
Ca 275 kr
Ca 273 kr
Ca
44 470 kr
44 300 kr
533 640 kr
531 600 kr
Ca 275 kr
Ca 273 kr
Ca
44 680 kr
44 450 kr
536 160 kr
533 400 kr
Bibliotekar
Heltid
Statlig
846 personer
608 personer
238 personer
Ca 264 kr
Ca 267 kr
Ca 259 kr
42 770 kr
43 330 kr
42 030 kr
513 240 kr
519 960 kr
504 360 kr
Ca 264 kr
Ca 267 kr
Ca 259 kr
42 770 kr
43 330 kr
42 030 kr
513 240 kr
519 960 kr
504 360 kr
Ca 268 kr
Ca 270 kr
Ca 263 kr
43 370 kr
43 690 kr
42 580 kr
520 440 kr
524 280 kr
510 960 kr
Ca 268 kr
Ca 270 kr
Ca 263 kr
43 430 kr
43 740 kr
42 670 kr
521 160 kr
524 880 kr
512 040 kr
Bibliotekar
Deltid
Statlig
163 personer
133 personer
Ca 253 kr
Ca 255 kr
Ca
41 030 kr
41 310 kr
492 360 kr
495 720 kr
Ca 253 kr
Ca 255 kr
Ca
41 030 kr
41 310 kr
492 360 kr
495 720 kr
Ca 257 kr
Ca 258 kr
Ca
41 610 kr
41 770 kr
499 320 kr
501 240 kr
Ca 257 kr
Ca 258 kr
Ca
41 610 kr
41 780 kr
499 320 kr
501 360 kr
Bibliotekassistent
Deltid
Alle sektorer
297 personer
221 personer
Ca 215 kr
Ca 219 kr
Ca
34 830 kr
35 440 kr
417 960 kr
425 280 kr
Ca 215 kr
Ca 219 kr
Ca
34 830 kr
35 440 kr
417 960 kr
425 280 kr
Ca 215 kr
Ca 217 kr
Ca
34 910 kr
35 150 kr
418 920 kr
421 800 kr
Ca 215 kr
Ca 217 kr
Ca
34 940 kr
35 180 kr
419 280 kr
422 160 kr
Bibliotekassistent
Deltid
Kommunal
265 personer
205 personer
Ca 216 kr
Ca 220 kr
Ca
34 930 kr
35 630 kr
419 160 kr
427 560 kr
Ca 216 kr
Ca 220 kr
Ca
34 930 kr
35 630 kr
419 160 kr
427 560 kr
Ca 214 kr
Ca 217 kr
Ca
34 740 kr
35 220 kr
416 880 kr
422 640 kr
Ca 214 kr
Ca 217 kr
Ca
34 780 kr
35 250 kr
417 360 kr
423 000 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av kvinne som jobber med hodetelefoner

Omsetjar

Omsetjarar omset skrifter frå eit språk til eit anna.

Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfattar

For­fat­ta­rar skriv ro­ma­nar, dikt, tea­ter­styk­ke, fag­bø­ker og lik­nan­de.

Tekstforfatter

Tekstforfattar

Ein tekstforfattar formar idear og skriv tekstar til alt frå reklameannonsar til scene og TV-program.

Guide med følge på fjelltopp

Guide

Som guide leiar du omvisingar for reisande. Du har brei kunnskap om områda du skal guide i.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.

Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Heimehjelp

Ei heimehjelp hjelper menneske som treng bistand til daglege gjeremål.

Musikere

Musikar

Musikarar skaper, fram­fører og koordinerer musikk innan ei rekke sjangrar og stilarter.

Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.

Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker

Vektar

Jobben til vektaren er å skape tryggleik gjennom å førebygge ulukker og lovbrot.

Historiker studerer bok.

Historikar

Historikarar jobbar med å skape forståing for og kunnskap om den historiske utviklinga til menneska og verda.

Ein mann står og peiker på ein graf som er på et stort ark, mens han står framfor sine fire kollegaer.

Marknads­sjef

Marknads­sjefen har ansvaret for marknadsaktivitetane i ei bedrift.

Filolog studerer en bok på et bibliotek

Filolog

Filologen studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, særleg eldre tekstar på originalspråket.