Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke i Nes kommune i Akershus´ nye bibliotek, 2012.
Yrkesskildring

Bibliotekar

favoritt ikon

Bibliotekarar arbeider med å hjelpe dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.

Ei av dei viktigaste oppgåvene til bibliotekaren er å skaffe kvalitetssikra informasjon som bibliotekbrukarane spør etter. Bibliotekaren har god kjennskap til søkesystema som gjer det mogleg å finne fram i store mengder informasjon.

Arbeidsoppgåvene vil variere etter kva slags bibliotek du er tilsett i, samt kor stort det er. Jo større bibliotek du arbeider i, desto meir spesialiserte er oppgåvene. I eit lite bibliotek gjer bibliotekaren som regel alle oppgåvene.

Vanlege arbeidsoppgåver for bibliotekaren:

  • hjelpe dei som besøker biblioteket med å finne informasjon
  • finne att og søke i databasar og andre nettbaserte kjelder
  • vere oppdatert på utgjevingar som til dømes bøker og tidsskrift, både trykte og digitale
  • stå for innkjøpet til biblioteket
  • byggje opp og organisere litteratursamlinga
  • skaffe relevante dokument frå inn- og utland
  • formidle informasjon

På eit bibliotek vil du ha mange ulike brukargrupper, både born, ungdom og vaksne. Mange bibliotek gjennomfører ulike typar arrangement der ulike målgrupper besøker biblioteket og får tilrettelagde opplegg. Som bibliotekar kan du vere med på å arrangere alt frå debattar, foredrag, eventyrlesing for born, til omvising på biblioteket for elevar. I skule-, høgskule- og universitetsbibliotek må du hjelpe elevar, studentar og forskarar med å finne fram til faglitteraturen dei leitar etter. 

Kvar arbeider bibliotekarar?

Bibliotekaren arbeider i ulike typar bibliotek, både i offentlege og private verksemder. Bibliotekarutdanninga kvalifiserer òg til jobb innan ulike typar arkiv, kulturforvalting, på forlag og i bokhandlarbransjen. Det er òg høve til å arbeide med informasjonsformidling og forsking.

Personlege eigenskapar

Bibliotekaryrket er eit serviceyrke. Du bør derfor vere omgjengeleg, serviceorientert og i stand til å arbeide systematisk. Biblioteka arrangerer i aukande grad debattar og foredrag. Av den grunn må du vere interessert i litteratur og samfunnsspørsmål. Dersom du jobbar på eit fagbibliotek som tar for seg eit særskilt fagfelt, til dømes naturvitskap, må du vere interessert i dette.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar bibliotekarutdannede som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for bibliotekarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bibliotekar
Deltid
Alle sektorer
863 personer
766 personer
Ca 243 kr
Ca 244 kr
Ca
39 420 kr
39 560 kr
473 040 kr
474 720 kr
Ca 243 kr
Ca 244 kr
Ca
39 420 kr
39 560 kr
473 040 kr
474 720 kr
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca
39 260 kr
39 400 kr
471 120 kr
472 800 kr
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca
39 280 kr
39 420 kr
471 360 kr
473 040 kr
Bibliotekar
Heltid
Alle sektorer
1 882 personer
1 439 personer
443 personer
Ca 254 kr
Ca 255 kr
Ca 249 kr
41 150 kr
41 380 kr
40 280 kr
493 800 kr
496 560 kr
483 360 kr
Ca 254 kr
Ca 255 kr
Ca 249 kr
41 150 kr
41 380 kr
40 280 kr
493 800 kr
496 560 kr
483 360 kr
Ca 257 kr
Ca 258 kr
Ca 252 kr
41 560 kr
41 790 kr
40 790 kr
498 720 kr
501 480 kr
489 480 kr
Ca 257 kr
Ca 258 kr
Ca 252 kr
41 630 kr
41 840 kr
40 920 kr
499 560 kr
502 080 kr
491 040 kr
Bibliotekar
Kommunal
1 518 personer
1 296 personer
222 personer
Ca 250 kr
Ca 251 kr
Ca 248 kr
40 570 kr
40 690 kr
40 200 kr
486 840 kr
488 280 kr
482 400 kr
Ca 250 kr
Ca 251 kr
Ca 248 kr
40 570 kr
40 690 kr
40 200 kr
486 840 kr
488 280 kr
482 400 kr
Ca 249 kr
Ca 250 kr
Ca 247 kr
40 410 kr
40 480 kr
40 030 kr
484 920 kr
485 760 kr
480 360 kr
Ca 249 kr
Ca 250 kr
Ca 247 kr
40 460 kr
40 520 kr
40 120 kr
485 520 kr
486 240 kr
481 440 kr
Bibliotekar
Deltid
Kommunal
653 personer
591 personer
Ca 243 kr
Ca 243 kr
Ca
39 400 kr
39 420 kr
472 800 kr
473 040 kr
Ca 243 kr
Ca 243 kr
Ca
39 400 kr
39 420 kr
472 800 kr
473 040 kr
Ca 240 kr
Ca 241 kr
Ca
38 960 kr
39 010 kr
467 520 kr
468 120 kr
Ca 240 kr
Ca 241 kr
Ca
38 980 kr
39 030 kr
467 760 kr
468 360 kr
Bibliotekar
Heltid
Kommunal
865 personer
705 personer
160 personer
Ca 254 kr
Ca 255 kr
Ca 249 kr
41 120 kr
41 360 kr
40 290 kr
493 440 kr
496 320 kr
483 480 kr
Ca 254 kr
Ca 255 kr
Ca 249 kr
41 120 kr
41 360 kr
40 290 kr
493 440 kr
496 320 kr
483 480 kr
Ca 253 kr
Ca 254 kr
Ca 249 kr
41 000 kr
41 140 kr
40 370 kr
492 000 kr
493 680 kr
484 440 kr
Ca 253 kr
Ca 254 kr
Ca 249 kr
41 060 kr
41 200 kr
40 470 kr
492 720 kr
494 400 kr
485 640 kr
Bibliotekar
Privat
202 personer
152 personer
Ca 270 kr
Ca 269 kr
Ca
43 730 kr
43 650 kr
524 760 kr
523 800 kr
Ca 270 kr
Ca 269 kr
Ca
43 730 kr
43 650 kr
524 760 kr
523 800 kr
Ca 267 kr
Ca 269 kr
Ca
43 320 kr
43 580 kr
519 840 kr
522 960 kr
Ca 267 kr
Ca 269 kr
Ca
43 480 kr
43 680 kr
521 760 kr
524 160 kr
Bibliotekar
Heltid
Privat
167 personer
123 personer
Ca 272 kr
Ca 272 kr
Ca
44 070 kr
44 070 kr
528 840 kr
528 840 kr
Ca 272 kr
Ca 272 kr
Ca
44 070 kr
44 070 kr
528 840 kr
528 840 kr
Ca 269 kr
Ca 271 kr
Ca
43 640 kr
43 910 kr
523 680 kr
526 920 kr
Ca 269 kr
Ca 271 kr
Ca
43 820 kr
44 020 kr
525 840 kr
528 240 kr
Bibliotekar
Statlig
1 025 personer
757 personer
268 personer
Ca 251 kr
Ca 254 kr
Ca 246 kr
40 710 kr
41 130 kr
39 780 kr
488 520 kr
493 560 kr
477 360 kr
Ca 251 kr
Ca 254 kr
Ca 246 kr
40 710 kr
41 130 kr
39 780 kr
488 520 kr
493 560 kr
477 360 kr
Ca 256 kr
Ca 259 kr
Ca 250 kr
41 540 kr
41 920 kr
40 500 kr
498 480 kr
503 040 kr
486 000 kr
Ca 256 kr
Ca 259 kr
Ca 250 kr
41 590 kr
41 950 kr
40 600 kr
499 080 kr
503 400 kr
487 200 kr
Bibliotekar
Deltid
Statlig
175 personer
146 personer
Ca 245 kr
Ca 245 kr
Ca
39 690 kr
39 720 kr
476 280 kr
476 640 kr
Ca 245 kr
Ca 245 kr
Ca
39 690 kr
39 720 kr
476 280 kr
476 640 kr
Ca 248 kr
Ca 250 kr
Ca
40 120 kr
40 550 kr
481 440 kr
486 600 kr
Ca 248 kr
Ca 250 kr
Ca
40 140 kr
40 570 kr
481 680 kr
486 840 kr
Bibliotekar
Heltid
Statlig
850 personer
611 personer
239 personer
Ca 253 kr
Ca 255 kr
Ca 246 kr
40 990 kr
41 380 kr
39 840 kr
491 880 kr
496 560 kr
478 080 kr
Ca 253 kr
Ca 255 kr
Ca 246 kr
40 990 kr
41 380 kr
39 840 kr
491 880 kr
496 560 kr
478 080 kr
Ca 257 kr
Ca 260 kr
Ca 251 kr
41 710 kr
42 120 kr
40 680 kr
500 520 kr
505 440 kr
488 160 kr
Ca 257 kr
Ca 260 kr
Ca 251 kr
41 770 kr
42 160 kr
40 790 kr
501 240 kr
505 920 kr
489 480 kr
Bibliotekar
Alle sektorer
2 745 personer
2 205 personer
540 personer
Ca 252 kr
Ca 253 kr
Ca 248 kr
40 780 kr
41 000 kr
40 140 kr
489 360 kr
492 000 kr
481 680 kr
Ca 252 kr
Ca 253 kr
Ca 248 kr
40 780 kr
41 000 kr
40 140 kr
489 360 kr
492 000 kr
481 680 kr
Ca 254 kr
Ca 255 kr
Ca 250 kr
41 100 kr
41 250 kr
40 510 kr
493 200 kr
495 000 kr
486 120 kr
Ca 254 kr
Ca 255 kr
Ca 250 kr
41 160 kr
41 290 kr
40 630 kr
493 920 kr
495 480 kr
487 560 kr
Bibliotekassistent
Deltid
Alle sektorer
314 personer
230 personer
Ca 204 kr
Ca 206 kr
Ca
33 050 kr
33 400 kr
396 600 kr
400 800 kr
Ca 204 kr
Ca 206 kr
Ca
33 050 kr
33 400 kr
396 600 kr
400 800 kr
Ca 205 kr
Ca 206 kr
Ca
33 140 kr
33 300 kr
397 680 kr
399 600 kr
Ca 205 kr
Ca 206 kr
Ca
33 160 kr
33 320 kr
397 920 kr
399 840 kr
Bibliotekassistent
Kommunal
311 personer
237 personer
Ca 213 kr
Ca 215 kr
Ca
34 480 kr
34 860 kr
413 760 kr
418 320 kr
Ca 213 kr
Ca 215 kr
Ca
34 480 kr
34 860 kr
413 760 kr
418 320 kr
Ca 214 kr
Ca 216 kr
Ca
34 740 kr
35 050 kr
416 880 kr
420 600 kr
Ca 214 kr
Ca 216 kr
Ca
34 770 kr
35 080 kr
417 240 kr
420 960 kr
Bibliotekassistent
Deltid
Kommunal
279 personer
212 personer
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca
33 320 kr
33 560 kr
399 840 kr
402 720 kr
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca
33 320 kr
33 560 kr
399 840 kr
402 720 kr
Ca 203 kr
Ca 206 kr
Ca
32 930 kr
33 390 kr
395 160 kr
400 680 kr
Ca 203 kr
Ca 206 kr
Ca
32 950 kr
33 410 kr
395 400 kr
400 920 kr
Bibliotekassistent
Alle sektorer
371 personer
276 personer
Ca 216 kr
Ca 219 kr
Ca
34 940 kr
35 440 kr
419 280 kr
425 280 kr
Ca 216 kr
Ca 219 kr
Ca
34 940 kr
35 440 kr
419 280 kr
425 280 kr
Ca 223 kr
Ca 224 kr
Ca
36 170 kr
36 360 kr
434 040 kr
436 320 kr
Ca 223 kr
Ca 224 kr
Ca
36 200 kr
36 380 kr
434 400 kr
436 560 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold