Asfaltører lager vegdekke
Yrkesskildring

Asfaltør

favoritt ikon

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.

Ein asfaltør arbeider med asfaltering av vegar og uteområde. Asfaltør går også under titlane asfaltarbeidar og asfaltleggar.

Som asfaltør jobbar du med å lage, leggje og halde ved like asfalt. Asfaltøren vil også ha arbeidsoppgåver innanfor laboratorie- og kontrollarbeid.

Asfaltøren kan jobbe på stader som motorvegar, riks- og fylkesvegar, flyplassar, parkeringsplassar, idrettsplassar, skulegardar, industriområde og uteanlegg i bustadområde.

Vanlege arbeidsoppgåver:

  • vedlikehald av maskiner og utstyr
  • utføre enklare stikkings- og oppmålingsarbeid
  • ha kunnskap om planering av underlag før ein legg fast dekke
  • dokumentere og rapportere når arbeidet er utført
  • laboratoriearbeid
  • arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring

Asfaltøren samarbeider ofte med andre yrkesgrupper, mellom anna anleggsmaskinførararfjell- og bergverksarbeidararveg- og anleggsfagarbeidararanleggsgartnarar og betongfagarbeidarar.

Kvar arbeider asfaltører?

Ein asfaltør kan arbeide i små og store verksemder over heile landet, både offentlege og private.

Personlege eigenskapar

For å bli asfaltør treng du godt handlag. Du må ha gode kunnskapar og ferdigheiter i faget og gode arbeidsrutinar når det kjem til HMS. Du må like å arbeide sjølvstendig og i grupper. Du må òg like å vere mykje ute uansett vêr. 

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning
Etter fagbrevet kan du ta toårig teknisk fagskole. I tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva jobbar asfaltfagutdannede som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Operatør innen produksjon av betong
Heltid
Alle sektorer
1 845 personer
1 796 personer
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
37 930 kr
37 930 kr
455 160 kr
455 160 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
39 840 kr
39 920 kr
478 080 kr
479 040 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca 239 kr
38 660 kr
38 650 kr
463 920 kr
463 800 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca 239 kr
41 830 kr
41 860 kr
501 960 kr
502 320 kr
Operatør innen produksjon av betong
Deltid
Alle sektorer
410 personer
375 personer
Ca 218 kr
Ca
Ca 220 kr
35 240 kr
35 580 kr
422 880 kr
426 960 kr
Ca 218 kr
Ca
Ca 220 kr
35 790 kr
36 200 kr
429 480 kr
434 400 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 228 kr
36 620 kr
36 870 kr
439 440 kr
442 440 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 228 kr
38 800 kr
39 150 kr
465 600 kr
469 800 kr
Operatør innen produksjon av betong
Heltid
Privat
1 845 personer
1 796 personer
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
37 930 kr
37 930 kr
455 160 kr
455 160 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
39 840 kr
39 920 kr
478 080 kr
479 040 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca 239 kr
38 660 kr
38 650 kr
463 920 kr
463 800 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca 239 kr
41 830 kr
41 860 kr
501 960 kr
502 320 kr
Operatør innen produksjon av betong
Deltid
Privat
410 personer
375 personer
Ca 218 kr
Ca
Ca 220 kr
35 240 kr
35 580 kr
422 880 kr
426 960 kr
Ca 218 kr
Ca
Ca 220 kr
35 790 kr
36 200 kr
429 480 kr
434 400 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 228 kr
36 620 kr
36 870 kr
439 440 kr
442 440 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 228 kr
38 800 kr
39 150 kr
465 600 kr
469 800 kr
Anleggsmaskinfører
Heltid
Alle sektorer
16 844 personer
461 personer
16 383 personer
Ca 251 kr
Ca 226 kr
Ca 251 kr
40 590 kr
36 640 kr
40 710 kr
487 080 kr
439 680 kr
488 520 kr
Ca 251 kr
Ca 226 kr
Ca 251 kr
41 580 kr
36 800 kr
41 750 kr
498 960 kr
441 600 kr
501 000 kr
Ca 255 kr
Ca 230 kr
Ca 255 kr
41 250 kr
37 210 kr
41 370 kr
495 000 kr
446 520 kr
496 440 kr
Ca 255 kr
Ca 230 kr
Ca 255 kr
43 760 kr
38 210 kr
43 920 kr
525 120 kr
458 520 kr
527 040 kr
Anleggsmaskinfører
Deltid
Alle sektorer
4 648 personer
365 personer
4 283 personer
Ca 241 kr
Ca 221 kr
Ca 242 kr
38 970 kr
35 870 kr
39 180 kr
467 640 kr
430 440 kr
470 160 kr
Ca 241 kr
Ca 221 kr
Ca 242 kr
39 280 kr
35 870 kr
39 550 kr
471 360 kr
430 440 kr
474 600 kr
Ca 243 kr
Ca 224 kr
Ca 245 kr
39 420 kr
36 270 kr
39 630 kr
473 040 kr
435 240 kr
475 560 kr
Ca 243 kr
Ca 224 kr
Ca 245 kr
41 410 kr
36 880 kr
41 720 kr
496 920 kr
442 560 kr
500 640 kr
Anleggsmaskinfører
Heltid
Kommunal
2 453 personer
234 personer
2 219 personer
Ca 239 kr
Ca 221 kr
Ca 241 kr
38 690 kr
35 830 kr
39 010 kr
464 280 kr
429 960 kr
468 120 kr
Ca 239 kr
Ca 221 kr
Ca 241 kr
40 250 kr
35 890 kr
41 030 kr
483 000 kr
430 680 kr
492 360 kr
Ca 241 kr
Ca 221 kr
Ca 243 kr
39 060 kr
35 870 kr
39 390 kr
468 720 kr
430 440 kr
472 680 kr
Ca 241 kr
Ca 221 kr
Ca 243 kr
42 010 kr
36 400 kr
42 590 kr
504 120 kr
436 800 kr
511 080 kr
Anleggsmaskinfører
Deltid
Kommunal
743 personer
246 personer
497 personer
Ca 224 kr
Ca 221 kr
Ca 225 kr
36 250 kr
35 830 kr
36 440 kr
435 000 kr
429 960 kr
437 280 kr
Ca 224 kr
Ca 221 kr
Ca 225 kr
36 250 kr
35 830 kr
36 490 kr
435 000 kr
429 960 kr
437 880 kr
Ca 232 kr
Ca 226 kr
Ca 235 kr
37 550 kr
36 650 kr
38 060 kr
450 600 kr
439 800 kr
456 720 kr
Ca 232 kr
Ca 226 kr
Ca 235 kr
38 320 kr
36 900 kr
39 120 kr
459 840 kr
442 800 kr
469 440 kr
Anleggsmaskinfører
Heltid
Privat
14 290 personer
224 personer
14 066 personer
Ca 254 kr
Ca 236 kr
Ca 254 kr
41 080 kr
38 280 kr
41 130 kr
492 960 kr
459 360 kr
493 560 kr
Ca 254 kr
Ca 236 kr
Ca 254 kr
41 970 kr
38 740 kr
42 030 kr
503 640 kr
464 880 kr
504 360 kr
Ca 257 kr
Ca 238 kr
Ca 257 kr
41 610 kr
38 620 kr
41 660 kr
499 320 kr
463 440 kr
499 920 kr
Ca 257 kr
Ca 238 kr
Ca 257 kr
44 040 kr
40 130 kr
44 100 kr
528 480 kr
481 560 kr
529 200 kr
Anleggsmaskinfører
Deltid
Privat
3 900 personer
115 personer
3 785 personer
Ca 244 kr
Ca 224 kr
Ca 244 kr
39 460 kr
36 230 kr
39 590 kr
473 520 kr
434 760 kr
475 080 kr
Ca 244 kr
Ca 224 kr
Ca 244 kr
39 850 kr
36 250 kr
39 990 kr
478 200 kr
435 000 kr
479 880 kr
Ca 245 kr
Ca 220 kr
Ca 245 kr
39 660 kr
35 720 kr
39 760 kr
475 920 kr
428 640 kr
477 120 kr
Ca 245 kr
Ca 220 kr
Ca 245 kr
41 810 kr
36 960 kr
41 930 kr
501 720 kr
443 520 kr
503 160 kr
Anleggsmaskinfører
Heltid
Statlig
101 personer
Ca 270 kr
Ca
Ca
43 760 kr
525 120 kr
Ca 270 kr
Ca
Ca
46 160 kr
553 920 kr
Ca 276 kr
Ca
Ca
44 670 kr
536 040 kr
Ca 276 kr
Ca
Ca
47 750 kr
573 000 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Heltid
Alle sektorer
11 911 personer
286 personer
11 625 personer
Ca 233 kr
Ca 211 kr
Ca 233 kr
37 670 kr
34 110 kr
37 760 kr
452 040 kr
409 320 kr
453 120 kr
Ca 233 kr
Ca 211 kr
Ca 233 kr
38 360 kr
34 170 kr
38 470 kr
460 320 kr
410 040 kr
461 640 kr
Ca 236 kr
Ca 215 kr
Ca 236 kr
38 170 kr
34 860 kr
38 250 kr
458 040 kr
418 320 kr
459 000 kr
Ca 236 kr
Ca 215 kr
Ca 236 kr
40 560 kr
36 100 kr
40 660 kr
486 720 kr
433 200 kr
487 920 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Deltid
Alle sektorer
6 514 personer
569 personer
5 945 personer
Ca 213 kr
Ca 193 kr
Ca 215 kr
34 490 kr
31 310 kr
34 800 kr
413 880 kr
375 720 kr
417 600 kr
Ca 213 kr
Ca 193 kr
Ca 215 kr
34 630 kr
31 310 kr
34 970 kr
415 560 kr
375 720 kr
419 640 kr
Ca 217 kr
Ca 195 kr
Ca 218 kr
35 080 kr
31 630 kr
35 310 kr
420 960 kr
379 560 kr
423 720 kr
Ca 217 kr
Ca 195 kr
Ca 218 kr
36 970 kr
32 580 kr
37 260 kr
443 640 kr
390 960 kr
447 120 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Heltid
Kommunal
312 personer
291 personer
Ca 218 kr
Ca
Ca 218 kr
35 240 kr
35 240 kr
422 880 kr
422 880 kr
Ca 218 kr
Ca
Ca 218 kr
36 300 kr
36 470 kr
435 600 kr
437 640 kr
Ca 209 kr
Ca
Ca 210 kr
33 910 kr
34 020 kr
406 920 kr
408 240 kr
Ca 209 kr
Ca
Ca 210 kr
36 050 kr
36 250 kr
432 600 kr
435 000 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Deltid
Kommunal
241 personer
174 personer
Ca 180 kr
Ca
Ca 184 kr
29 230 kr
29 730 kr
350 760 kr
356 760 kr
Ca 180 kr
Ca
Ca 184 kr
29 230 kr
29 730 kr
350 760 kr
356 760 kr
Ca 188 kr
Ca
Ca 193 kr
30 460 kr
31 250 kr
365 520 kr
375 000 kr
Ca 188 kr
Ca
Ca 193 kr
30 860 kr
31 730 kr
370 320 kr
380 760 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Heltid
Privat
11 597 personer
264 personer
11 333 personer
Ca 233 kr
Ca 210 kr
Ca 234 kr
37 810 kr
34 100 kr
37 900 kr
453 720 kr
409 200 kr
454 800 kr
Ca 233 kr
Ca 210 kr
Ca 234 kr
38 490 kr
34 170 kr
38 600 kr
461 880 kr
410 040 kr
463 200 kr
Ca 236 kr
Ca 216 kr
Ca 237 kr
38 280 kr
35 000 kr
38 360 kr
459 360 kr
420 000 kr
460 320 kr
Ca 236 kr
Ca 216 kr
Ca 237 kr
40 670 kr
36 280 kr
40 780 kr
488 040 kr
435 360 kr
489 360 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Deltid
Privat
6 273 personer
502 personer
5 771 personer
Ca 214 kr
Ca 195 kr
Ca 215 kr
34 640 kr
31 660 kr
34 910 kr
415 680 kr
379 920 kr
418 920 kr
Ca 214 kr
Ca 195 kr
Ca 215 kr
34 790 kr
31 660 kr
35 090 kr
417 480 kr
379 920 kr
421 080 kr
Ca 217 kr
Ca 198 kr
Ca 218 kr
35 210 kr
32 100 kr
35 390 kr
422 520 kr
385 200 kr
424 680 kr
Ca 217 kr
Ca 198 kr
Ca 218 kr
37 140 kr
33 170 kr
37 370 kr
445 680 kr
398 040 kr
448 440 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du ulike maskiner, som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvel, traktorgravar og gravelastar.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekanikar

Anleggsmaskin­mekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.

Kran

Kranførar

Kranførarar køyrer ulike kraner på byggeplassar, i hamner og i offshoreindustrien.

Energimontør i arbeid

Energi­montør

Ein energi­montør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.

Betongarbeider støper gulv

Betong­fagarbeidar

Ein betong­fagarbeidar produserer betong­konstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.

Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar formidlar bilar, gjerne frå eit avgrensa tal bilmerke dei kjenner godt.

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.

Lokomotivfører Bjørn Steinar Bekkelund, Åsta stasjon på Rørosbanen.

Lokomotivførar

Ein lokførar køyrer tog og passar på at det tekniske i toget fungerer som det skal.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Platearbeidar

Ein platearbeidar formar plater, røyr og profilar, og sett dette saman til større konstruksjonar.

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

Ein kulde- og varmepumpe­montør monterer og held ved like kjøleanlegg og varmeattvinningsanlegg.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.

En matros på en supplybåt.

Matros

Matrosar jobbar med vedlikehald, vakthald, lasting og lossing om bord på båtar.