Asfaltører lager vegdekke
Yrkesskildring

Asfaltør

favoritt ikon

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.

Ein asfaltør arbeider med asfaltering av vegar og uteområde. Asfaltør går også under titlane asfaltarbeidar og asfaltleggar.

Som asfaltør jobbar du med å lage, leggje og halde ved like asfalt. Asfaltøren vil også ha arbeidsoppgåver innanfor laboratorie- og kontrollarbeid.

Asfaltøren kan jobbe på stader som motorvegar, riks- og fylkesvegar, flyplassar, parkeringsplassar, idrettsplassar, skulegardar, industriområde og uteanlegg i bustadområde.

Vanlege arbeidsoppgåver:

  • vedlikehald av maskiner og utstyr
  • utføre enklare stikkings- og oppmålingsarbeid
  • ha kunnskap om planering av underlag før ein legg fast dekke
  • dokumentere og rapportere når arbeidet er utført
  • laboratoriearbeid
  • arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring

Asfaltøren samarbeider ofte med andre yrkesgrupper, mellom anna anleggsmaskinførararfjell- og bergverksarbeidararveg- og anleggsfagarbeidararanleggsgartnarar og betongfagarbeidarar.

Kvar arbeider asfaltører?

Ein asfaltør kan arbeide i små og store verksemder over heile landet, både offentlege og private.

Personlege eigenskapar

For å bli asfaltør treng du godt handlag. Du må ha gode kunnskapar og ferdigheiter i faget og gode arbeidsrutinar når det kjem til HMS. Du må like å arbeide sjølvstendig og i grupper. Du må òg like å vere mykje ute uansett vêr. 

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning
Etter fagbrevet kan du ta toårig teknisk fagskole. I tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva jobbar asfaltfagutdannede som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Operatør innen produksjon av betong
Deltid
Alle sektorer
446 personer
422 personer
Ca 207 kr
Ca
Ca 207 kr
33 500 kr
33 500 kr
402 000 kr
402 000 kr
Ca 207 kr
Ca
Ca 207 kr
34 220 kr
34 270 kr
410 640 kr
411 240 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
34 610 kr
34 700 kr
415 320 kr
416 400 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
37 140 kr
37 280 kr
445 680 kr
447 360 kr
Operatør innen produksjon av betong
Heltid
Alle sektorer
1 889 personer
1 841 personer
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
36 990 kr
36 950 kr
443 880 kr
443 400 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
39 220 kr
39 230 kr
470 640 kr
470 760 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
37 860 kr
37 830 kr
454 320 kr
453 960 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
41 340 kr
41 350 kr
496 080 kr
496 200 kr
Operatør innen produksjon av betong
Privat
2 335 personer
2 263 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
36 490 kr
36 470 kr
437 880 kr
437 640 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
38 450 kr
38 470 kr
461 400 kr
461 640 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
37 370 kr
37 360 kr
448 440 kr
448 320 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
40 710 kr
40 740 kr
488 520 kr
488 880 kr
Operatør innen produksjon av betong
Deltid
Privat
446 personer
422 personer
Ca 207 kr
Ca
Ca 207 kr
33 500 kr
33 500 kr
402 000 kr
402 000 kr
Ca 207 kr
Ca
Ca 207 kr
34 220 kr
34 270 kr
410 640 kr
411 240 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
34 610 kr
34 700 kr
415 320 kr
416 400 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
37 140 kr
37 280 kr
445 680 kr
447 360 kr
Operatør innen produksjon av betong
Heltid
Privat
1 889 personer
1 841 personer
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
36 990 kr
36 950 kr
443 880 kr
443 400 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
39 220 kr
39 230 kr
470 640 kr
470 760 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
37 860 kr
37 830 kr
454 320 kr
453 960 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 234 kr
41 340 kr
41 350 kr
496 080 kr
496 200 kr
Operatør innen produksjon av betong
Alle sektorer
2 335 personer
2 263 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
36 490 kr
36 470 kr
437 880 kr
437 640 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
38 450 kr
38 470 kr
461 400 kr
461 640 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
37 370 kr
37 360 kr
448 440 kr
448 320 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
40 710 kr
40 740 kr
488 520 kr
488 880 kr
Anleggsmaskinfører
Deltid
Alle sektorer
4 473 personer
386 personer
4 087 personer
Ca 231 kr
Ca 213 kr
Ca 232 kr
37 350 kr
34 520 kr
37 610 kr
448 200 kr
414 240 kr
451 320 kr
Ca 231 kr
Ca 213 kr
Ca 232 kr
37 590 kr
34 520 kr
37 920 kr
451 080 kr
414 240 kr
455 040 kr
Ca 234 kr
Ca 215 kr
Ca 235 kr
37 880 kr
34 910 kr
38 090 kr
454 560 kr
418 920 kr
457 080 kr
Ca 234 kr
Ca 215 kr
Ca 235 kr
39 770 kr
35 490 kr
40 070 kr
477 240 kr
425 880 kr
480 840 kr
Anleggsmaskinfører
Heltid
Alle sektorer
16 680 personer
425 personer
16 255 personer
Ca 243 kr
Ca 221 kr
Ca 244 kr
39 350 kr
35 770 kr
39 450 kr
472 200 kr
429 240 kr
473 400 kr
Ca 243 kr
Ca 221 kr
Ca 244 kr
40 350 kr
35 910 kr
40 490 kr
484 200 kr
430 920 kr
485 880 kr
Ca 246 kr
Ca 224 kr
Ca 247 kr
39 860 kr
36 360 kr
39 950 kr
478 320 kr
436 320 kr
479 400 kr
Ca 246 kr
Ca 224 kr
Ca 247 kr
42 450 kr
37 550 kr
42 580 kr
509 400 kr
450 600 kr
510 960 kr
Anleggsmaskinfører
Kommunal
3 215 personer
505 personer
2 710 personer
Ca 229 kr
Ca 216 kr
Ca 230 kr
37 020 kr
35 030 kr
37 300 kr
444 240 kr
420 360 kr
447 600 kr
Ca 229 kr
Ca 216 kr
Ca 230 kr
38 360 kr
35 030 kr
39 200 kr
460 320 kr
420 360 kr
470 400 kr
Ca 232 kr
Ca 217 kr
Ca 234 kr
37 520 kr
35 190 kr
37 870 kr
450 240 kr
422 280 kr
454 440 kr
Ca 232 kr
Ca 217 kr
Ca 234 kr
40 400 kr
35 600 kr
41 120 kr
484 800 kr
427 200 kr
493 440 kr
Anleggsmaskinfører
Deltid
Kommunal
753 personer
276 personer
477 personer
Ca 217 kr
Ca 213 kr
Ca 219 kr
35 200 kr
34 560 kr
35 520 kr
422 400 kr
414 720 kr
426 240 kr
Ca 217 kr
Ca 213 kr
Ca 219 kr
35 200 kr
34 560 kr
35 740 kr
422 400 kr
414 720 kr
428 880 kr
Ca 224 kr
Ca 217 kr
Ca 229 kr
36 350 kr
35 130 kr
37 090 kr
436 200 kr
421 560 kr
445 080 kr
Ca 224 kr
Ca 217 kr
Ca 229 kr
37 210 kr
35 310 kr
38 360 kr
446 520 kr
423 720 kr
460 320 kr
Anleggsmaskinfører
Heltid
Kommunal
2 462 personer
229 personer
2 233 personer
Ca 230 kr
Ca 217 kr
Ca 232 kr
37 250 kr
35 220 kr
37 520 kr
447 000 kr
422 640 kr
450 240 kr
Ca 230 kr
Ca 217 kr
Ca 232 kr
39 030 kr
35 260 kr
39 650 kr
468 360 kr
423 120 kr
475 800 kr
Ca 233 kr
Ca 218 kr
Ca 234 kr
37 700 kr
35 240 kr
37 950 kr
452 400 kr
422 880 kr
455 400 kr
Ca 233 kr
Ca 218 kr
Ca 234 kr
40 890 kr
35 780 kr
41 410 kr
490 680 kr
429 360 kr
496 920 kr
Anleggsmaskinfører
Privat
17 434 personer
291 personer
17 143 personer
Ca 243 kr
Ca 226 kr
Ca 244 kr
39 420 kr
36 630 kr
39 470 kr
473 040 kr
439 560 kr
473 640 kr
Ca 243 kr
Ca 226 kr
Ca 244 kr
40 150 kr
37 000 kr
40 200 kr
481 800 kr
444 000 kr
482 400 kr
Ca 245 kr
Ca 226 kr
Ca 245 kr
39 690 kr
36 550 kr
39 740 kr
476 280 kr
438 600 kr
476 880 kr
Ca 245 kr
Ca 226 kr
Ca 245 kr
42 010 kr
38 300 kr
42 070 kr
504 120 kr
459 600 kr
504 840 kr
Anleggsmaskinfører
Deltid
Privat
3 714 personer
107 personer
3 607 personer
Ca 234 kr
Ca 213 kr
Ca 234 kr
37 830 kr
34 500 kr
37 970 kr
453 960 kr
414 000 kr
455 640 kr
Ca 234 kr
Ca 213 kr
Ca 234 kr
38 140 kr
34 600 kr
38 280 kr
457 680 kr
415 200 kr
459 360 kr
Ca 235 kr
Ca 213 kr
Ca 235 kr
38 060 kr
34 530 kr
38 150 kr
456 720 kr
414 360 kr
457 800 kr
Ca 235 kr
Ca 213 kr
Ca 235 kr
40 090 kr
35 950 kr
40 190 kr
481 080 kr
431 400 kr
482 280 kr
Anleggsmaskinfører
Heltid
Privat
13 720 personer
184 personer
13 536 personer
Ca 245 kr
Ca 230 kr
Ca 246 kr
39 730 kr
37 290 kr
39 780 kr
476 760 kr
447 480 kr
477 360 kr
Ca 245 kr
Ca 230 kr
Ca 246 kr
40 560 kr
37 840 kr
40 610 kr
486 720 kr
454 080 kr
487 320 kr
Ca 247 kr
Ca 230 kr
Ca 247 kr
40 020 kr
37 290 kr
40 060 kr
480 240 kr
447 480 kr
480 720 kr
Ca 247 kr
Ca 230 kr
Ca 247 kr
42 400 kr
39 170 kr
42 450 kr
508 800 kr
470 040 kr
509 400 kr
Anleggsmaskinfører
Statlig
504 personer
489 personer
Ca 286 kr
Ca
Ca 286 kr
46 260 kr
46 320 kr
555 120 kr
555 840 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca 286 kr
50 120 kr
50 240 kr
601 440 kr
602 880 kr
Ca 284 kr
Ca
Ca 285 kr
46 030 kr
46 150 kr
552 360 kr
553 800 kr
Ca 284 kr
Ca
Ca 285 kr
51 310 kr
51 520 kr
615 720 kr
618 240 kr
Anleggsmaskinfører
Heltid
Statlig
498 personer
486 personer
Ca 286 kr
Ca
Ca 286 kr
46 270 kr
46 300 kr
555 240 kr
555 600 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca 286 kr
50 170 kr
50 230 kr
602 040 kr
602 760 kr
Ca 284 kr
Ca
Ca 284 kr
46 020 kr
46 070 kr
552 240 kr
552 840 kr
Ca 284 kr
Ca
Ca 284 kr
51 340 kr
51 450 kr
616 080 kr
617 400 kr
Anleggsmaskinfører
Alle sektorer
21 153 personer
811 personer
20 342 personer
Ca 241 kr
Ca 217 kr
Ca 242 kr
39 060 kr
35 220 kr
39 170 kr
468 720 kr
422 640 kr
470 040 kr
Ca 241 kr
Ca 217 kr
Ca 242 kr
39 910 kr
35 250 kr
40 080 kr
478 920 kr
423 000 kr
480 960 kr
Ca 244 kr
Ca 221 kr
Ca 245 kr
39 540 kr
35 880 kr
39 660 kr
474 480 kr
430 560 kr
475 920 kr
Ca 244 kr
Ca 221 kr
Ca 245 kr
42 020 kr
36 860 kr
42 190 kr
504 240 kr
442 320 kr
506 280 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Deltid
Alle sektorer
6 475 personer
525 personer
5 950 personer
Ca 205 kr
Ca 189 kr
Ca 206 kr
33 290 kr
30 690 kr
33 440 kr
399 480 kr
368 280 kr
401 280 kr
Ca 205 kr
Ca 189 kr
Ca 206 kr
33 410 kr
30 690 kr
33 590 kr
400 920 kr
368 280 kr
403 080 kr
Ca 210 kr
Ca 193 kr
Ca 211 kr
33 990 kr
31 190 kr
34 170 kr
407 880 kr
374 280 kr
410 040 kr
Ca 210 kr
Ca 193 kr
Ca 211 kr
35 810 kr
32 210 kr
36 040 kr
429 720 kr
386 520 kr
432 480 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Heltid
Alle sektorer
11 506 personer
264 personer
11 242 personer
Ca 225 kr
Ca 205 kr
Ca 225 kr
36 530 kr
33 190 kr
36 530 kr
438 360 kr
398 280 kr
438 360 kr
Ca 225 kr
Ca 205 kr
Ca 225 kr
37 140 kr
33 280 kr
37 140 kr
445 680 kr
399 360 kr
445 680 kr
Ca 228 kr
Ca 206 kr
Ca 229 kr
36 980 kr
33 350 kr
37 070 kr
443 760 kr
400 200 kr
444 840 kr
Ca 228 kr
Ca 206 kr
Ca 229 kr
39 260 kr
34 660 kr
39 380 kr
471 120 kr
415 920 kr
472 560 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Kommunal
627 personer
102 personer
525 personer
Ca 204 kr
Ca 155 kr
Ca 204 kr
33 020 kr
25 150 kr
33 020 kr
396 240 kr
301 800 kr
396 240 kr
Ca 204 kr
Ca 155 kr
Ca 204 kr
33 210 kr
25 150 kr
33 450 kr
398 520 kr
301 800 kr
401 400 kr
Ca 193 kr
Ca 183 kr
Ca 195 kr
31 280 kr
29 690 kr
31 550 kr
375 360 kr
356 280 kr
378 600 kr
Ca 193 kr
Ca 183 kr
Ca 195 kr
32 840 kr
29 970 kr
33 330 kr
394 080 kr
359 640 kr
399 960 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Deltid
Kommunal
286 personer
215 personer
Ca 157 kr
Ca
Ca 166 kr
25 500 kr
26 920 kr
306 000 kr
323 040 kr
Ca 157 kr
Ca
Ca 166 kr
25 500 kr
26 920 kr
306 000 kr
323 040 kr
Ca 176 kr
Ca
Ca 177 kr
28 500 kr
28 630 kr
342 000 kr
343 560 kr
Ca 176 kr
Ca
Ca 177 kr
28 710 kr
28 860 kr
344 520 kr
346 320 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Heltid
Kommunal
341 personer
310 personer
Ca 209 kr
Ca
Ca 210 kr
33 840 kr
33 940 kr
406 080 kr
407 280 kr
Ca 209 kr
Ca
Ca 210 kr
34 870 kr
35 270 kr
418 440 kr
423 240 kr
Ca 201 kr
Ca
Ca 201 kr
32 490 kr
32 580 kr
389 880 kr
390 960 kr
Ca 201 kr
Ca
Ca 201 kr
34 640 kr
34 910 kr
415 680 kr
418 920 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Privat
17 207 personer
679 personer
16 528 personer
Ca 220 kr
Ca 200 kr
Ca 221 kr
35 720 kr
32 400 kr
35 810 kr
428 640 kr
388 800 kr
429 720 kr
Ca 220 kr
Ca 200 kr
Ca 221 kr
36 140 kr
32 400 kr
36 250 kr
433 680 kr
388 800 kr
435 000 kr
Ca 225 kr
Ca 203 kr
Ca 225 kr
36 420 kr
32 810 kr
36 530 kr
437 040 kr
393 720 kr
438 360 kr
Ca 225 kr
Ca 203 kr
Ca 225 kr
38 600 kr
34 120 kr
38 730 kr
463 200 kr
409 440 kr
464 760 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Deltid
Privat
6 178 personer
453 personer
5 725 personer
Ca 206 kr
Ca 192 kr
Ca 207 kr
33 410 kr
31 090 kr
33 610 kr
400 920 kr
373 080 kr
403 320 kr
Ca 206 kr
Ca 192 kr
Ca 207 kr
33 560 kr
31 090 kr
33 780 kr
402 720 kr
373 080 kr
405 360 kr
Ca 211 kr
Ca 196 kr
Ca 212 kr
34 190 kr
31 750 kr
34 320 kr
410 280 kr
381 000 kr
411 840 kr
Ca 211 kr
Ca 196 kr
Ca 212 kr
36 070 kr
32 930 kr
36 240 kr
432 840 kr
395 160 kr
434 880 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Heltid
Privat
11 029 personer
226 personer
10 803 personer
Ca 227 kr
Ca 205 kr
Ca 227 kr
36 700 kr
33 290 kr
36 800 kr
440 400 kr
399 480 kr
441 600 kr
Ca 227 kr
Ca 205 kr
Ca 227 kr
37 280 kr
33 370 kr
37 390 kr
447 360 kr
400 440 kr
448 680 kr
Ca 230 kr
Ca 209 kr
Ca 231 kr
37 280 kr
33 860 kr
37 360 kr
447 360 kr
406 320 kr
448 320 kr
Ca 230 kr
Ca 209 kr
Ca 231 kr
39 570 kr
35 290 kr
39 670 kr
474 840 kr
423 480 kr
476 040 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Statlig
147 personer
139 personer
Ca 161 kr
Ca
Ca 164 kr
26 100 kr
26 610 kr
313 200 kr
319 320 kr
Ca 161 kr
Ca
Ca 164 kr
27 260 kr
27 770 kr
327 120 kr
333 240 kr
Ca 148 kr
Ca
Ca 147 kr
23 940 kr
23 890 kr
287 280 kr
286 680 kr
Ca 148 kr
Ca
Ca 147 kr
25 660 kr
25 650 kr
307 920 kr
307 800 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Heltid
Statlig
136 personer
129 personer
Ca 159 kr
Ca
Ca 161 kr
25 730 kr
26 100 kr
308 760 kr
313 200 kr
Ca 159 kr
Ca
Ca 161 kr
26 900 kr
27 280 kr
322 800 kr
327 360 kr
Ca 146 kr
Ca
Ca 145 kr
23 600 kr
23 530 kr
283 200 kr
282 360 kr
Ca 146 kr
Ca
Ca 145 kr
25 350 kr
25 310 kr
304 200 kr
303 720 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Alle sektorer
17 981 personer
789 personer
17 192 personer
Ca 220 kr
Ca 198 kr
Ca 220 kr
35 720 kr
32 030 kr
35 720 kr
428 640 kr
384 360 kr
428 640 kr
Ca 220 kr
Ca 198 kr
Ca 220 kr
36 150 kr
32 030 kr
36 170 kr
433 800 kr
384 360 kr
434 040 kr
Ca 223 kr
Ca 199 kr
Ca 224 kr
36 150 kr
32 280 kr
36 280 kr
433 800 kr
387 360 kr
435 360 kr
Ca 223 kr
Ca 199 kr
Ca 224 kr
38 310 kr
33 450 kr
38 470 kr
459 720 kr
401 400 kr
461 640 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Kran

Kranførar

Kranførarar køyrer ulike kraner på byggeplassar, i hamner og i offshoreindustrien.

Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du ulike maskiner, som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvel, traktorgravar og gravelastar.

Kvinnelig fly­kap­tein på Nor­we­gi­an-fly

Pilot

Ein pi­lot fø­rer eit fly el­ler eit he­li­kop­ter og kan ar­bei­de både i sivil luft­fart og i Forsvaret.

Teknisk teiknar bruker dataverktøy i jobb

Teknisk teiknar

Ein teknisk teiknar lagar arbeidsteikningar for blant anna bygg, maskiner og anleggsprosjekt.

En liten jente holder smilende opp en mobiltelefon. Kabinpersonale, mor, bestemor og bror ser på i bakgrunnen.

Kabintilsett fly

Som kabintilsett har du ansvaret for tryggleiken og servicen til passasjerane under flyreisa.

Rørlegger

Røyrleggar

Ein røyrleggar tilpassar, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg og andre røyranlegg.

Landmåler med måleinstrument.

Landmålar

Ein landmålar måler opp og markerer grenser i terrenget.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.

Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Bygg­ingeniør

Bygg­ingeniøren førebur, planlegg og gjennom­fører byggeprosjekt. Ofte er bygg­ingeniøren leiaren på ein byggeplass.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekanikar

Anleggsmaskin­mekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveisar

Ein sveisar fører metalliske materiale saman ved press eller ved hjelp av varme.