Arkitekt står med tegninger og ser på takbjelker.
Yrkesskildring

Arkitekt

favoritt ikon

Arkitekten utformar hus og bygningar.

Arkitektar teiknar og utformer blant anna møbel, hus, bygningar, og infrastruktur i byer og landskap. Arkitektar må ha fokus på både funksjon og design.

Vanlege arbeidsoppgåver for arkitekten:

  • planleggje, utvikle og designe nye bygningar og konstruksjonar
  • restaurere og transformere eksisterande bygningar
  • planleggje, utvikle og utforme byområde, bustadstrøk og landskap

Arkitekten held på med planlegging av bygningar, byggeteknikk, utsjånad, og samfunnsplanlegging. Det er viktig å kunne kombinere alt dette under utvikling og bygging av nye bygnader og anlegg. 

Som arkitekt må du og ta stilling til utfordringar samfunnet har, som for eksempel klimaendringar, migrasjon og økonomiske svingingar. Dette krev at du både er kritisk og finn løysingar.

Kvar arbeider arkitekter?

Som arkitekt kan du arbeide i arkitektfirma eller som konsulent for byggebransjen. Arkitektar har både private og offentlege oppdragsgivarar.

Personlege eigenskapar

Som arkitekt bør du vere kreativ og ha god forståing av form og estetikk. Du må ha ei god forståing av korleis dei fysiske omgjevnadene våre påverkar oss, og ha eit ønske om å ta del i utforminga av desse. 

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar arkitektutdannede som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Planleggingssjef
Heltid
Alle sektorer
256 personer
120 personer
136 personer
Ca 365 kr
Ca 341 kr
Ca 384 kr
59 160 kr
55 260 kr
62 220 kr
709 920 kr
663 120 kr
746 640 kr
Ca 365 kr
Ca 341 kr
Ca 384 kr
59 160 kr
55 260 kr
62 220 kr
709 920 kr
663 120 kr
746 640 kr
Ca 391 kr
Ca 353 kr
Ca 424 kr
63 270 kr
57 170 kr
68 630 kr
759 240 kr
686 040 kr
823 560 kr
Ca 391 kr
Ca 353 kr
Ca 424 kr
63 740 kr
57 470 kr
69 240 kr
764 880 kr
689 640 kr
830 880 kr
Planleggingssjef
Kommunal
160 personer
111 personer
Ca 337 kr
Ca 335 kr
Ca
54 590 kr
54 210 kr
655 080 kr
650 520 kr
Ca 337 kr
Ca 335 kr
Ca
54 590 kr
54 210 kr
655 080 kr
650 520 kr
Ca 342 kr
Ca 339 kr
Ca
55 380 kr
54 990 kr
664 560 kr
659 880 kr
Ca 342 kr
Ca 339 kr
Ca
55 720 kr
55 340 kr
668 640 kr
664 080 kr
Planleggingssjef
Heltid
Kommunal
134 personer
Ca 340 kr
Ca
Ca
55 000 kr
660 000 kr
Ca 340 kr
Ca
Ca
55 000 kr
660 000 kr
Ca 343 kr
Ca
Ca
55 560 kr
666 720 kr
Ca 343 kr
Ca
Ca
55 930 kr
671 160 kr
Planleggingssjef
Privat
123 personer
Ca 402 kr
Ca
Ca
65 090 kr
781 080 kr
Ca 402 kr
Ca
Ca
65 090 kr
781 080 kr
Ca 441 kr
Ca
Ca
71 430 kr
857 160 kr
Ca 441 kr
Ca
Ca
71 850 kr
862 200 kr
Planleggingssjef
Heltid
Privat
115 personer
Ca 408 kr
Ca
Ca
66 040 kr
792 480 kr
Ca 408 kr
Ca
Ca
66 040 kr
792 480 kr
Ca 444 kr
Ca
Ca
71 860 kr
862 320 kr
Ca 444 kr
Ca
Ca
72 300 kr
867 600 kr
Planleggingssjef
Alle sektorer
290 personer
138 personer
152 personer
Ca 360 kr
Ca 336 kr
Ca 383 kr
58 330 kr
54 500 kr
62 000 kr
699 960 kr
654 000 kr
744 000 kr
Ca 360 kr
Ca 336 kr
Ca 383 kr
58 330 kr
54 500 kr
62 000 kr
699 960 kr
654 000 kr
744 000 kr
Ca 387 kr
Ca 351 kr
Ca 421 kr
62 760 kr
56 800 kr
68 180 kr
753 120 kr
681 600 kr
818 160 kr
Ca 387 kr
Ca 351 kr
Ca 421 kr
63 200 kr
57 080 kr
68 760 kr
758 400 kr
684 960 kr
825 120 kr
Arkitekt
Deltid
Alle sektorer
692 personer
422 personer
270 personer
Ca 366 kr
Ca 358 kr
Ca 384 kr
59 240 kr
58 040 kr
62 260 kr
710 880 kr
696 480 kr
747 120 kr
Ca 366 kr
Ca 358 kr
Ca 384 kr
59 240 kr
58 040 kr
62 260 kr
710 880 kr
696 480 kr
747 120 kr
Ca 369 kr
Ca 359 kr
Ca 389 kr
59 830 kr
58 110 kr
62 960 kr
717 960 kr
697 320 kr
755 520 kr
Ca 369 kr
Ca 359 kr
Ca 389 kr
60 040 kr
58 310 kr
63 180 kr
720 480 kr
699 720 kr
758 160 kr
Arkitekt
Heltid
Alle sektorer
5 260 personer
2 718 personer
2 542 personer
Ca 351 kr
Ca 337 kr
Ca 369 kr
56 880 kr
54 570 kr
59 720 kr
682 560 kr
654 840 kr
716 640 kr
Ca 351 kr
Ca 337 kr
Ca 369 kr
56 880 kr
54 570 kr
59 720 kr
682 560 kr
654 840 kr
716 640 kr
Ca 362 kr
Ca 346 kr
Ca 378 kr
58 600 kr
56 110 kr
61 260 kr
703 200 kr
673 320 kr
735 120 kr
Ca 362 kr
Ca 346 kr
Ca 378 kr
59 100 kr
56 510 kr
61 850 kr
709 200 kr
678 120 kr
742 200 kr
Arkitekt
Kommunal
450 personer
288 personer
162 personer
Ca 316 kr
Ca 315 kr
Ca 317 kr
51 250 kr
51 080 kr
51 410 kr
615 000 kr
612 960 kr
616 920 kr
Ca 316 kr
Ca 315 kr
Ca 317 kr
51 250 kr
51 080 kr
51 410 kr
615 000 kr
612 960 kr
616 920 kr
Ca 319 kr
Ca 316 kr
Ca 325 kr
51 720 kr
51 170 kr
52 690 kr
620 640 kr
614 040 kr
632 280 kr
Ca 319 kr
Ca 316 kr
Ca 325 kr
52 320 kr
51 680 kr
53 430 kr
627 840 kr
620 160 kr
641 160 kr
Arkitekt
Heltid
Kommunal
420 personer
267 personer
153 personer
Ca 315 kr
Ca 311 kr
Ca 316 kr
50 960 kr
50 450 kr
51 200 kr
611 520 kr
605 400 kr
614 400 kr
Ca 315 kr
Ca 311 kr
Ca 316 kr
50 960 kr
50 450 kr
51 200 kr
611 520 kr
605 400 kr
614 400 kr
Ca 319 kr
Ca 316 kr
Ca 325 kr
51 710 kr
51 120 kr
52 730 kr
620 520 kr
613 440 kr
632 760 kr
Ca 319 kr
Ca 316 kr
Ca 325 kr
52 330 kr
51 660 kr
53 500 kr
627 960 kr
619 920 kr
642 000 kr
Arkitekt
Privat
5 346 personer
2 739 personer
2 607 personer
Ca 359 kr
Ca 343 kr
Ca 375 kr
58 230 kr
55 610 kr
60 730 kr
698 760 kr
667 320 kr
728 760 kr
Ca 359 kr
Ca 343 kr
Ca 375 kr
58 230 kr
55 610 kr
60 730 kr
698 760 kr
667 320 kr
728 760 kr
Ca 366 kr
Ca 351 kr
Ca 382 kr
59 360 kr
56 910 kr
61 930 kr
712 320 kr
682 920 kr
743 160 kr
Ca 366 kr
Ca 351 kr
Ca 382 kr
59 810 kr
57 270 kr
62 480 kr
717 720 kr
687 240 kr
749 760 kr
Arkitekt
Deltid
Privat
644 personer
386 personer
258 personer
Ca 372 kr
Ca 363 kr
Ca 395 kr
60 330 kr
58 750 kr
63 980 kr
723 960 kr
705 000 kr
767 760 kr
Ca 372 kr
Ca 363 kr
Ca 395 kr
60 330 kr
58 750 kr
63 980 kr
723 960 kr
705 000 kr
767 760 kr
Ca 373 kr
Ca 362 kr
Ca 392 kr
60 380 kr
58 570 kr
63 580 kr
724 560 kr
702 840 kr
762 960 kr
Ca 373 kr
Ca 362 kr
Ca 392 kr
60 590 kr
58 770 kr
63 800 kr
727 080 kr
705 240 kr
765 600 kr
Arkitekt
Heltid
Privat
4 702 personer
2 353 personer
2 349 personer
Ca 357 kr
Ca 342 kr
Ca 373 kr
57 910 kr
55 400 kr
60 420 kr
694 920 kr
664 800 kr
725 040 kr
Ca 357 kr
Ca 342 kr
Ca 373 kr
57 910 kr
55 400 kr
60 420 kr
694 920 kr
664 800 kr
725 040 kr
Ca 366 kr
Ca 350 kr
Ca 382 kr
59 270 kr
56 720 kr
61 820 kr
711 240 kr
680 640 kr
741 840 kr
Ca 366 kr
Ca 350 kr
Ca 382 kr
59 750 kr
57 100 kr
62 390 kr
717 000 kr
685 200 kr
748 680 kr
Arkitekt
Statlig
156 personer
113 personer
Ca 346 kr
Ca 338 kr
Ca
56 130 kr
54 700 kr
673 560 kr
656 400 kr
Ca 346 kr
Ca 338 kr
Ca
56 130 kr
54 700 kr
673 560 kr
656 400 kr
Ca 349 kr
Ca 339 kr
Ca
56 470 kr
54 930 kr
677 640 kr
659 160 kr
Ca 349 kr
Ca 339 kr
Ca
57 210 kr
55 530 kr
686 520 kr
666 360 kr
Arkitekt
Heltid
Statlig
138 personer
Ca 350 kr
Ca
Ca
56 620 kr
679 440 kr
Ca 350 kr
Ca
Ca
56 620 kr
679 440 kr
Ca 350 kr
Ca
Ca
56 750 kr
681 000 kr
Ca 350 kr
Ca
Ca
57 530 kr
690 360 kr
Arkitekt
Alle sektorer
5 952 personer
3 140 personer
2 812 personer
Ca 352 kr
Ca 340 kr
Ca 370 kr
57 080 kr
55 000 kr
60 000 kr
684 960 kr
660 000 kr
720 000 kr
Ca 352 kr
Ca 340 kr
Ca 370 kr
57 080 kr
55 000 kr
60 000 kr
684 960 kr
660 000 kr
720 000 kr
Ca 362 kr
Ca 348 kr
Ca 379 kr
58 700 kr
56 300 kr
61 360 kr
704 400 kr
675 600 kr
736 320 kr
Ca 362 kr
Ca 348 kr
Ca 379 kr
59 170 kr
56 690 kr
61 930 kr
710 040 kr
680 280 kr
743 160 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysikar

Som fysikar arbeider du med alt frå studiet av små partiklar til korleis universet fungerer.

Iktyolog forsker på fisk

Fiskeforskar

Fiskeforskaren forskar på fisk. Arbeidsdagen kan innebere forsking, feltarbeid og undervising.

Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bio­ingeniør

Som bio­ingeniør samlar du inn og analyserer blodprøvar og andre typar biologisk prøvemateriale.

Botaniker på jobb

Botanikar

Botanikarar jobbar med plantelivet, både inne i eit laboratorium eller ute i naturen.

Teknisk teiknar bruker dataverktøy i jobb

Teknisk teiknar

Ein teknisk teiknar lagar arbeidsteikningar for blant anna bygg, maskiner og anleggsprosjekt.

Lærer i et klasserom.

Lærar

Ein lærar underviser born og vaksne i ulike fag.

Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.

Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemi­ingeniør

Ein kjemi­ingeniør arbeider med kjemiske prosessar.

Geolog inni Pulpi-geoden i Almeria, Spania.

Geolog

Geologi er læra om jorda: hennar samansetjing, oppbygging og utvikling frå første byrjing og fram til i dag.

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologar studerer levande organismar slik som bakteriar, sopp, virus og amøbar.

Sivilingeniørar på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniøren har mastergrad i teknologi. Sivil­ingeniøren utviklar teknologiske løysingar og jobbar med forsking, undervising, prosjektarbeid og leiing.