En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin
Yrkesskildring

Arkitekt

favoritt ikon

Arkitekten utformar hus og bygningar.

Arkitektar teiknar og utformer blant anna møbel, hus, bygningar, og infrastruktur i byer og landskap. Arkitektar må ha fokus på både funksjon og design.

Vanlege arbeidsoppgåver for arkitekten:

  • planleggje, utvikle og designe nye bygningar og konstruksjonar
  • restaurere og transformere eksisterande bygningar
  • planleggje, utvikle og utforme byområde, bustadstrøk og landskap

Arkitekten held på med planlegging av bygningar, byggeteknikk, utsjånad, og samfunnsplanlegging. Det er viktig å kunne kombinere alt dette under utvikling og bygging av nye bygnader og anlegg. 

Som arkitekt må du og ta stilling til utfordringar samfunnet har, som for eksempel klimaendringar, migrasjon og økonomiske svingingar. Dette krev at du både er kritisk og finn løysingar.

Kvar arbeider arkitektar?

Som arkitekt kan du arbeide i arkitektfirma eller som konsulent for byggebransjen. Arkitektar har både private og offentlege oppdragsgivarar.

Personlege eigenskapar

Som arkitekt bør du vere kreativ og ha god forståing av form og estetikk. Du må ha ei god forståing av korleis dei fysiske omgjevnadene våre påverkar oss, og ha eit ønske om å ta del i utforminga av desse. 

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

  • Opptakskrav
    Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Krava varierer frå studiestad til studiestad og inneber ofte intervju og/eller opptaksprøver. Kontakt studiestaden for informasjon om dette.

Kva jobbar arkitektutdannede som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Planleggingssjef
Heltid
Alle sektorer
252 personer
117 personer
135 personer
Ca 365 kr
Ca 347 kr
Ca 401 kr
59 170 kr
56 250 kr
65 000 kr
710 040 kr
675 000 kr
780 000 kr
Ca 365 kr
Ca 347 kr
Ca 401 kr
59 170 kr
56 250 kr
65 000 kr
710 040 kr
675 000 kr
780 000 kr
Ca 399 kr
Ca 354 kr
Ca 439 kr
64 690 kr
57 300 kr
71 080 kr
776 280 kr
687 600 kr
852 960 kr
Ca 399 kr
Ca 354 kr
Ca 439 kr
65 280 kr
57 640 kr
71 900 kr
783 360 kr
691 680 kr
862 800 kr
Planleggingssjef
Heltid
Kommunal
130 personer
Ca 348 kr
Ca
Ca
56 380 kr
676 560 kr
Ca 348 kr
Ca
Ca
56 380 kr
676 560 kr
Ca 356 kr
Ca
Ca
57 600 kr
691 200 kr
Ca 356 kr
Ca
Ca
58 000 kr
696 000 kr
Planleggingssjef
Heltid
Privat
116 personer
Ca 421 kr
Ca
Ca
68 160 kr
817 920 kr
Ca 421 kr
Ca
Ca
68 160 kr
817 920 kr
Ca 448 kr
Ca
Ca
72 560 kr
870 720 kr
Ca 448 kr
Ca
Ca
73 170 kr
878 040 kr
Arkitekt
Heltid
Alle sektorer
5 491 personer
2 854 personer
2 637 personer
Ca 361 kr
Ca 348 kr
Ca 379 kr
58 480 kr
56 330 kr
61 330 kr
701 760 kr
675 960 kr
735 960 kr
Ca 361 kr
Ca 348 kr
Ca 379 kr
58 480 kr
56 330 kr
61 330 kr
701 760 kr
675 960 kr
735 960 kr
Ca 374 kr
Ca 358 kr
Ca 391 kr
60 620 kr
58 070 kr
63 380 kr
727 440 kr
696 840 kr
760 560 kr
Ca 374 kr
Ca 358 kr
Ca 391 kr
61 130 kr
58 520 kr
63 950 kr
733 560 kr
702 240 kr
767 400 kr
Arkitekt
Deltid
Alle sektorer
751 personer
461 personer
290 personer
Ca 376 kr
Ca 365 kr
Ca 401 kr
60 890 kr
59 170 kr
64 890 kr
730 680 kr
710 040 kr
778 680 kr
Ca 376 kr
Ca 365 kr
Ca 401 kr
60 890 kr
59 170 kr
64 890 kr
730 680 kr
710 040 kr
778 680 kr
Ca 379 kr
Ca 368 kr
Ca 400 kr
61 460 kr
59 660 kr
64 830 kr
737 520 kr
715 920 kr
777 960 kr
Ca 379 kr
Ca 368 kr
Ca 400 kr
61 620 kr
59 780 kr
65 060 kr
739 440 kr
717 360 kr
780 720 kr
Arkitekt
Heltid
Kommunal
432 personer
287 personer
145 personer
Ca 326 kr
Ca 326 kr
Ca 325 kr
52 770 kr
52 770 kr
52 700 kr
633 240 kr
633 240 kr
632 400 kr
Ca 326 kr
Ca 326 kr
Ca 325 kr
52 770 kr
52 770 kr
52 700 kr
633 240 kr
633 240 kr
632 400 kr
Ca 327 kr
Ca 327 kr
Ca 326 kr
52 990 kr
53 050 kr
52 880 kr
635 880 kr
636 600 kr
634 560 kr
Ca 327 kr
Ca 327 kr
Ca 326 kr
53 500 kr
53 510 kr
53 490 kr
642 000 kr
642 120 kr
641 880 kr
Arkitekt
Heltid
Privat
4 927 personer
2 473 personer
2 454 personer
Ca 368 kr
Ca 355 kr
Ca 386 kr
59 660 kr
57 500 kr
62 500 kr
715 920 kr
690 000 kr
750 000 kr
Ca 368 kr
Ca 355 kr
Ca 386 kr
59 660 kr
57 500 kr
62 500 kr
715 920 kr
690 000 kr
750 000 kr
Ca 379 kr
Ca 362 kr
Ca 395 kr
61 340 kr
58 720 kr
63 990 kr
736 080 kr
704 640 kr
767 880 kr
Ca 379 kr
Ca 362 kr
Ca 395 kr
61 840 kr
59 170 kr
64 550 kr
742 080 kr
710 040 kr
774 600 kr
Arkitekt
Deltid
Privat
713 personer
431 personer
282 personer
Ca 378 kr
Ca 370 kr
Ca 401 kr
61 290 kr
60 000 kr
65 000 kr
735 480 kr
720 000 kr
780 000 kr
Ca 378 kr
Ca 370 kr
Ca 401 kr
61 290 kr
60 000 kr
65 000 kr
735 480 kr
720 000 kr
780 000 kr
Ca 382 kr
Ca 371 kr
Ca 402 kr
61 860 kr
60 040 kr
65 160 kr
742 320 kr
720 480 kr
781 920 kr
Ca 382 kr
Ca 371 kr
Ca 402 kr
62 020 kr
60 150 kr
65 390 kr
744 240 kr
721 800 kr
784 680 kr
Arkitekt
Heltid
Statlig
132 personer
Ca 361 kr
Ca
Ca
58 520 kr
702 240 kr
Ca 361 kr
Ca
Ca
58 520 kr
702 240 kr
Ca 361 kr
Ca
Ca
58 450 kr
701 400 kr
Ca 361 kr
Ca
Ca
59 250 kr
711 000 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av et designmøbel.

Møbeldesignar

Møbeldesignaren designar møblar og interiør.

Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjonsdesignar

Interaksjonsdesignaren lagar brukargrensesnitt for nettstader, programvare og andre tekniske system vi nyttar i kvardagen.

Betongarbeider støper gulv

Betong­fagarbeidar

Ein betong­fagarbeidar produserer betong­konstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.

Kjole- og draktsyar

Ein kjole- og draktsyar syr klede til enkeltkundar eller til små kolleksjonar.

Teknisk teiknar bruker dataverktøy i jobb

Teknisk teiknar

Ein teknisk teiknar lagar arbeidsteikningar for blant anna bygg, maskiner og anleggsprosjekt.

Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.

Rørlegger

Røyrleggar

Ein røyrleggar tilpassar, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg og andre røyranlegg.

Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomster­dekoratør

Blomster­dekoratøren lagar blomsterprodukt til ulike arrangement og samkomer.

Landmåler med måleinstrument.

Landmålar

Ein landmålar måler opp og markerer grenser i terrenget.

Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Bygg­ingeniør

Bygg­ingeniøren førebur, planlegg og gjennom­fører byggeprosjekt. Ofte er bygg­ingeniøren leiaren på ein byggeplass.

Webdesigner foran dataskjerm med kolleger i bakgrunnen.

Webdesignar

Som webdesignar lagar du internettsider og kan arbeide med både innhald og design.

Illustrasjonsbilde av elektriker i arbeid.

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.