Hvorfor valgte du dette yrket?

– Guttedrømmen var å bli politi eller vekter. Da jeg gikk på ungdomsskolen fikk jeg utplassering i vektertjenesten begge årene det var mulig. Da fikk jeg være med på mange ulike oppgaver som vektere har, som å sitte i betjente bomstasjoner og å kjøre bil. Det fenget, og jeg bestemte meg for at dette skal jeg bli! Jeg fikk et mål, og etter ungdomsskolen startet jeg direkte på utdanningen som vekter.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg utfører tjenesten min her på kjøpesenteret Sirkus Shopping. Arbeidsoppgavene til en vekter varierer mye etter hvor man er stasjonert, og her på kjøpesenteret har vi en del driftsoppgaver i tillegg til de typiske vekter-oppgavene. Jeg har inntrykk av at det er vanlig jo lenger ut fra sentrumskjernen et senter ligger. For oss som er vektere her, innebærer det oppgaver som søppeltømming, skifte lyspærer, plenklipping, stoppe eventuelle vannlekkasjer, gå brannrunder, låse opp butikker om butikkansatte har glemt egne nøkler og så videre. Vi er førstelinje-berging, og har ansvar ved hendelser som brann og behov for førstehjelp.

Kjøpesenteret er åpent tolv timer på hverdagene, og vi som er vektere her deler dagen i tre skift. En viktig oppgave for oss er å være synlige på senteret, og å bli kjent med og snakke med alle ansatte. Når butikkansatte kjenner oss, er terskelen lavere for å henvende seg til oss om det skulle være noe. Og vi tror det har en preventiv effekt mot uønsket adferd at vi er synlige på senteret. Daglig viser skrittelleren at vi går rundt 1 mil! Når vi går rundt på senteret ser vi etter annerledes adferd. Det kan være mye forskjellig, men for eksempel personer som er utidige mot butikkansatte eller andre kunder, eller rusede personer. Disse viser vi bort fra senteret. Målet er at det vi gjør skal være forebyggende. I tillegg bistår vi ved tyveri, og da kan vi anholde personer til politi kommer.

Image
Lisens
1

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For å få fagbrev som vekter må man gå to år på videregående skole, service og samferdsel og så salg, service og sikkerhet, før man blir lærling. Lærlingtiden er også på to år. Jeg hadde min lærlingtid i Forsvaret, på Ørland hovedflystasjon. Der fikk jeg være med på mange ulike oppgaver som patruljering til fots og med bil, hundepatrulje med mere.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Dette passer ikke om man ikke er løsningsorientert, ikke er på servicesiden eller er diskriminerende.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker best å yte service, og sørge for at andre får en bedre hverdag. Om det oppstår et problem, liker jeg å kunne bidra til å løse dette. Jeg liker også veldig godt at dagene ikke er helt like, man vet aldri helt hva som møter en på jobb.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg liker minst når det blir så mange arbeidsoppgaver at jeg føler at jeg ikke rekker alt. Jeg liker å ferdigstille det jeg skal, på en god måte.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Denne jobben krever at du er fleksibel, og kan stille ved behov. Dette gjelder særlig akkurat her på kjøpesenteret, hvor vi er så få at vi blir sårbare ved fravær. Derfor kan man ikke unnlate å møte opp. Jobben krever også at du har god kjennskap til stedet og arbeidsplassen, og man må selvsagt være serviceinnstilt. 

Her er vi i kontakt med veldig mange ulike typer folk, det kan være mennesker med psykiske lidelser eller rusmisbrukere. Alle skal behandles likt og med respekt. Det hender vi blir utfordret på dette, for eksempel når voksne bruker barn til butikktyveri. I slike situasjoner hvor personer blir så utnyttet kan det være krevende å opptre profesjonelt. Vi har heldigvis gode rutiner på hvordan håndtere slike situasjoner. Det kan også skje at vi blir truet på livet, eller at noen sier de skal vente på oss når vi går av vakt og jule oss opp. Slike ting skjer heldigvis ikke ofte, men det er viktig å tenke på om man vurderer å bli vekter. Man kan bli utsatt for traumatiske hendelser man ikke er forberedt på. Vi som er ansatt i Nokas har et helseteam som kan bistå om vi kommer ut for tøffe hendelser som kan være vanskelig å bearbeide på egen hånd.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er mange ulike muligheter innen vekterselskap. Man jobbe med sentertjenester, slik som jeg, eller man kan jobbe med verdihåndtering, stasjonærvakt, på ulike arrangement, jobbe med tekniske løsninger som videoovervåkning, adgangskontroll og ulike installasjoner og man kan gjøre områdekontroll og utrykning. Noen vektere jobber også på flyplasser eller i alarmsentral. Utenom vekterselskapene kan det være muligheter i for eksempel byggefirma. Flere og flere fokuserer på sikkerhet ved nybygg, og en vekter kan gjøre risikoanalyser og gi råd om tekniske løsninger for å gi trygge bygninger.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– For min del er det ikke lønn som er viktigst, men selve yrket som gir spennende og meningsfylte oppgaver. Hos oss er lønnen på rundt 350 000 kroner i årslønn, litt avhengig av ansiennitet. Vi får tillegg for helligdager, helg og natt. Man kan også få tillegg om man har stillinger som vaktleder, områdeleder eller jobber administrativt i yrket.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Dagens verdensbilde endrer tankegangen til folk, og det er mer fokus på sikkerhet enn tidligere. Politiet kan ikke ta alle oppgavene, og flere velger sikkerhetsløsninger fra vekterselskap. Det gir økte jobbmuligheter for vektere.

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Man kan bli utsatt for traumatiske hendelser man ikke er forberedt på.
Dagens verdensbilde endrer tankegangen til folk, og det er mer fokus på sikkerhet enn tidligere.