Hvorfor valgte du dette yrket?

– Fordi jeg likte sjøen, livet ved sjøen og turene på sjøen. Jeg ville bygge meg en båt, men for å gjøre det måtte jeg lære et håndverk, trebåtbygging.

Den gang var det en trebåtbyggerlinje ved Saltdal yrkesskole, og der gikk jeg. Etter skolen dro jeg sørover for å lete etter lærlingplass. Det var ikke så enkelt. Jeg var nær ved å gi opp, men så fikk jeg en telefon fra et byggeri i Risør. Det var klassekamerater som hadde tipset om at jeg var på jakt etter jobb. Dette båtbyggeriet ga meg plass som lærling, og jeg ble der til jeg hadde fagbrev.

Image
Trebåtbygger Ole-Jacob Broch får levert digre trestokker til sitt verksted i Risør.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg er daglig leder i bedriften, og med det følger en del administrativt arbeid. Jeg vil tippe at omtrent 40 prosent av dagene går med til administrasjon, og resten til praktisk arbeid med båtene. Denne fordelingen varierer gjennom sesongen.

I verkstedet bearbeider vi treverk på alle mulige måter. Vi skjærer ut emnene med båndsag og/eller sirkelsag, retter av og høvler til riktig dimensjon med avretter og tykkelseshøvler. Når emnene er passet til, blir de pusset, oljet og lakket.

Når man bygger båter, må man forme treet. Da legger vi treet i en renne og tilsetter damp. Etter hvert blir treet bløtt og varmt, og vi kan både bøye og vri det slik at det passer til båten. Alt dette arbeidet er en del av min hverdag.

Hos oss har vi også en datastyrt fresemaskin. Denne kan lage avanserte trekonstruksjoner i alle mulig former. Med denne lager vi deler både til båter og verneverdige bygninger. Vi samarbeider blant annet med et firma som driver med kontorinnredning. Med denne maskinen kan vi levere utsmykning som brukes i deres prosjekter. Dette er en avansert maskin og ikke en del av trebåtbyggerutdannelsen.

Hos oss har vi ofte lærlinger. Jeg har tatt meg av teoriundervisningen for disse.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Til sammen kreves det fire år med skole og læretid for å kunne ta fagbrev. Hos oss har vi hatt lærlinger som har gått ett år på VGS design og håndverk. I mangel av skoletilbud etter VGS1, har vi som bedrift og lærlingplass, tatt ansvar for nødvendig teoriopplæring. Elevene har da vært hos oss i tre år, og fått både opplæring i teori og læretid her.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Du må ha god fysikk og være fysisk frisk.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Den aller beste oppgaven er å bygge nye båter, men det er en stund siden vi bygde nye båter her hos oss.

Det går mest i restaurering. Vi har plass til store båter og disse kan vi holde på med i flere år. Det dreier seg ofte om verneverdige fartøy hvor eierne får økonomisk støtte til restaureringen fra Riksantikvaren eller Kulturminnefondet.

Når vi har lærlinger liker jeg godt å ha teoriundervisning med disse. Ellers er det jo supert å holde på med båter og sjø.

Hva liker du minst ved yrket ditt?

– Å ikke ha oppdrag! Jeg tenker ikke over at den ene oppgaven er bedre enn den andre. Så lenge vi har nok oppdrag så er jeg fornøyd.

Image
Trebåtbygger Ole-Jacob Broch høvler trevirke som skal brukes til restaurering
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Jeg synes interessen er aller viktigst. Det du er interessert i – det blir du god i. Men du må øve, øve og øve.

Hvis du tenker på å bli trebåtbygger, bør du like treverk og du bør like å jobbe med treverk. Du bør også ha en viss evne for å tenke i rom, altså å tenke volum og ikke bare flate. Tidligere måtte man lage projeksjonstegninger for å se båten i 3D. Nå har vi dataprogrammer som kan tegne disse. Slik kan vi se båten fra alle bauger og kanter. Bokstavelig talt.

Det er også store krav til nøyaktighet når du arbeider med båter, en båt må jo være tett.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Som trebåtbygger kan du allerede mye om tre og restaurering. Et annet yrke hvor du jobber med tre, bygging og restaurering er derfor en mulighet, men da må du kanskje ta mer utdanning.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Som nyutdannet ligger lønnen på ca. 390 000 kroner, men etter fem år går den opp med ca. 10 000 kroner.

Hvordan er sjansene for å få jobb i dette yrket?

– Du får deg jobb, men hvis du vil jobbe som ansatt må du være innstilt på å flytte på deg. Det finnes bedrifter mange steder i landet, også i byene. Du kan også velge å drive eget foretak – og da kan du jo jobbe hvor som helst.

Det er et stort etterslep når det gjelder restaurering av trebåter. Mange av båtene er vernet av Riksantikvaren. Hvert år går det med 70 millioner kroner til arbeid med verneverdige trebåter. Så lenge det er et ønske om å bevare denne kulturarven, vil det være jobber å få.

Tekst:
Hege Enersen Bjerkelien
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.