Hvorfor valgte du dette yrket? 

– Min første plan var å bli fisker på Værøy i Lofoten, hvor jeg har vokst opp. Men jeg ønsket å ha en utdanning og tok fagbrev som elektriker. Jeg jobbet som elektriker på Svalbard og trivdes veldig godt.

Jeg ønsket mer utfordring og ville prøve noe nytt. Noe som var viktig for valget mitt, var et ønske om en jobb med mye ansvar, uten at jeg måtte ta med jobben hjem. Faren min foreslo trafikkstyrer (togekspeditør) som et mulig valg, og jeg fant informasjon om yrket og søkte som aspirant. Etter flere utdanningsprogram er nå jeg ansatt som togleder ved Trafikkstyringssentralen i Trondheim. 

Image

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Å være togleder innebærer at du jobber turnus, og har vakt på dag, kveld, natt og hver tredje helg. Jobben gjøres i hovedsak inne i trafikkstyringssentralen, hvor vi overvåker og styrer togtrafikken i vår region.

Når jeg kommer på jobb, har vi vaktavløsning som består av felles oppdatering av trafikksituasjonen, samt en gjennomgang av faste punkter som vi har i regelverket vårt. Vi utveksler også informasjon om jobbing på togstrekningen som vi har ansvar for, forsinkelser eller andre avvik. 

Vår togstrekning er fordelt på fem togledere som styrer togtrafikken. Jeg stiller signal som togene skal kjøre etter. Hver togleder har en graf, et slags kart som viser alle togrutene som skal kjøres det inneværende døgnet, og hvilke stasjoner de skal møte hverandre på. Dagsgrafen er det verktøyet vi bruker mest i jobben vår. Dagsgrafen er i papirform. Dersom noe skjer, må vi endre grafen. For eksempler når et tog er forsinket, må vi legge om togkryssinger til en annen stasjon enn planlagt. Det samme skjer når det er arbeid på linja, og vi må sperre linja i en avtalt periode. Viss det skjer en ulykke, må jeg skaffe meg god oversikt over situasjonen og kommunisere raskt og tydelig. 

Noen dager er rolige og alt går som planlagt, og andre dager kan det oppstå situasjoner som krever høyt tempo og svært intens jobbing. 

Hva kreves for å jobbe i dette yrket? 

– For å bli togleder må du først ha utdanning og jobberfaring som togekspeditør. Etter jobb som togekspeditør kan du gå videre og søke på utdanning som togleder. Dette er en intern søknadsprosess i Bane NOR. Toglederutdanningen går over 5 måneder, og etter bestått eksamen får du jobb som togleder.

For å bli togleder må du gjennomføre teoretiske prøver, simulatortrening og praktisk opplæring i trafikksentral. Du får full lønn under utdanningen.

Du må ha evne til å tenke både teoretisk og praktisk og ha god gjennomføringsevne. En viktig egenskap er å kunne kommunisere godt, spesielt er det viktig med presis og tydelig kommunikasjon i vanskelige situasjoner. Du må ha evne til å være besluttsom og stå for den avgjørelsen som du har tatt.

Hvem passer ikke dette yrket for? 

– De som ikke håndterer uforutsigbarhet og hektiske situasjoner vil nok ikke passe som togleder. Ujevn konsentrasjonsevne vil også være et hinder for å gjøre en god jobb i dette yrket. 

Hva liker du best med yrket ditt? 

– Jeg liker å ta ansvar og at jobben er uforutsigbar. Jeg vil ha krevende oppgaver når jeg er på jobb, men jeg syns det er en stor fordel å slippe å ta med seg jobben hjem. Når jeg går av vakt, så har jeg fri. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Hvis jeg skal nevne noe, kan det være negativt at Regjeringen vil flytte store avgjørelser for jernbanen til EU. Det kan påvirke sikkerheten på jernbanen, fordi det blir mindre mulighet til å gjennomføre norske sikkerhetskrav, som er tilpasset norske forhold. Klima, terreng og få dobbeltspor krever andre sikkerhetskrav enn i andre europeiske land. 

Image

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– Jeg vil anbefale yrket til de som har evne til rask omstilling og evne til å bruke både teori og praksis. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Å være togleder er en nokså definert jobb, men du kan også søke som vaktleder med større ansvar ved trafikksentralen. Det er mulighet til å jobbe som instruktør ved Norsk Jernbaneskole, eller innen planlegging av togruter ved Rutekontoret. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Fast grunnlønn er 511.000 kroner, og helg- og nattillegg kan utgjøre 150.000 kroner i løpet av et år. 

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket? 

– Etter gjennomført utdanning og bestått eksamen, er du sikret jobb. Men det er ikke så mange som blir tatt opp som aspiranter. Opptaket til aspirant kan være et nåløye å komme gjennom. 

Tekst:
Guri Hegge
Jeg liker å ha stort ansvar, uten å ta med meg jobben hjem.
Jobben er uforutsigbar, og du må håndtere omstillinger raskt og effektivt.