Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg visste at jeg ville jobbe med helse. Jeg kom inn på flere typer utdanninger og det var tilfeldig at det ble som det ble. Jeg har vært tannpleier i hele mitt yrkesaktive liv. Som 50-åring tok jeg det store skrittet og startet egen tannpleieklinikk i Larvik. Da hadde jeg pasientgrunnlag nok til at jeg turte å starte for meg selv. Jeg er veldig stolt over det jeg har skapt.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg har en vanlig tannpleierstilling med omtrent åtte pasienter hver dag. De fleste har tannkjøttsykdommen periodontitt. Jeg møter også de som kommer for vanlig undersøkelse og rengjøring av tennene. Mesteparten av tiden min går til pasientbehandling, men som eier av klinikken driver jeg også med utstyr, innkjøp og har lederansvar. Jeg har flinke medarbeidere som får hjulene til å gå rundt.

Når pasienten kommer for første gang er vedkommende anbefalt å komme hit av andre pasienter, eller henvist av tannlege. Før vi begynner har vi en samtale. Noen pasienter er engstelige og litt mer krevende å behandle. I de tilfellene bruker jeg lengre tid og legger opp behandlingen noe annerledes. Vi starter alltid med undersøkelse, diagnose og planlegging av behandling. Vi behandler tannkjøttsykdommer og har kirurg på huset som eventuelt gjør operasjoner hvis det er nødvendig. For å holde sykdommen under kontroll holder det i beste fall å rense tennene ofte og gi pasienten opplæring i god munnhygiene. Forebyggende arbeid er tannpleierens hovedmål. Pasientene kommer tilbake for oppfølging og vedlikeholdsbehandling, og ofte må de ha det livet ut.

Vi diagnostiserer også hull i tennene med hjelp av røntgen og klinisk undersøkelse, men behandler ikke hull. Mine vanligste arbeidsoppgaver er rengjøring, air flow, ultralyd, håndrens av tannstein og opplæring i god munnhygiene.

 Vi er på mange måter en servicebedrift og må tilpasse oss kundene. Det er viktig å dokumentere behandling underveis for å beskytte seg mot anklagelser mot feilbehandling. Som eier må jeg ha styring på økonomien og sørge for at driften går rundt. Jeg har også personalansvar. Det har vært en bratt læringskurve for meg siden jeg startet klinikken og jeg har benyttet meg av opplæring fra nettverksbanken i Vestfold. Nå vet jeg hva som kreves for å drive en klinikk og hvor viktig det er å ta vare på de ansatte.

 Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg tok videregående og kom direkte inn på tannpleie. Det var en toårig utdanning. I ettertid har jeg tatt mange kurs for å følge med i utviklingen i faget. 

I dag er tannpleie en treårig bachelorutdanning. Man kan bygge på med en master i for eksempel helsefag, folkehelse, ledelse, ernæring, pedagogikk eller psykologi.

Min store drøm er at flere tannpleiere starter for seg selv. Jeg håper også at en tannpleier overtar min klinikk når jeg blir pensjonist. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det er lett å bli sittende i feil stilling og belaste skuldre og nakke. Derfor er det kanskje ikke så greit å jobbe som tannpleier hvis man sliter med skuldre og nakke. Man må være flink å passe på kroppen sin. I og med at du kommer tett på pasienten er det også viktig med god personlig hygiene.   

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker at jeg betyr noe for folk og jeg liker å se resultatene av jobben min. Mange er veldig takknemlige. I dag har jeg for eksempel fått en hel bærepose med gulrøtter av en fornøyd pasient. Fra dag én har jeg alltid stilt opp og jeg strekker meg langt for pasientene mine.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Når jeg tenker etter så er jeg kanskje veldig bundet til jobben. De ansatte kan gå hjem etter endt arbeidsdag, men jeg har alltid mer å gjøre og ingen andre gjør min jobb. Det er på godt og vondt, men mest på godt.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du bør ha stå på-vilje. Du må tåle litt blod og takle å være kloss oppi pasienten. Det er en vanesak. Du bør være tålmodig, pirkete, rolig, tillitvekkende og like å snakke med mennesker.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Mange driver enkeltpersonforetak eller er ansatt hos tannlege. Noen gjør som meg og starter egen klinikk. De med enkeltmannsforetak leier en plass på en klinikk og får prosentvis betaling. Da må man sette av til skatt og feriepenger selv. Å jobbe selvstendig gir en frihet og man får fordelen av å jobbe med i et tannhelseteam med tannleger og kirurger. Du kan også jobbe innen salg og undervisning.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– En tannpleier tjener et sted rundt 400 000 kroner i året. Går bedriften med overskudd har man mulighet til å ta ut utbytte.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg tror det er gode sjanser, men ofte må du flytte dit jobben er. Jeg anbefaler å starte å lete etter jobb før utdanningen er ferdig. Man kan gjerne ta ekstrajobb på klinikk under utdanningen. Flere klinikker har kvelds- og lørdagsåpent. Da man kan få relevant erfaring mens man studerer. Jeg anbefaler alle å organisere seg og bli med i Norsk Tannpleierforening. Sammen blir vi sterke og kan jobbe med viktige saker for fremtiden. 

I dag er tannpleie en treårig bachelorutdanning.
Jeg liker at jeg betyr noe for folk og jeg liker å se resultatene av jobben min.
Du må tåle litt blod og takle å være kloss oppi pasienten.