Taktekker i arbeid på et tak.
Yrkesbeskrivelse

Taktekker

favoritt ikon

Taktekkeren tekker og isolerer tak på ulike bygninger.


Å tekke betyr å feste takbelegg, takstein, shingel, membran og andre produkter på tak eller andre konstruksjoner. Produktene festes med skruer, bolter, sveising, flytende asfalt, lim eller ballast. 

Som taktekker tekker du tak på nybygg, og reparerer og rehabiliterer eksisterende tak. Arbeidet utføres på blant annet boligblokker, småhus, industribygg og idrettshaller. Taktekkeren legger også membran i våtrom, på terrasser, parkeringsdekker, broer og i tunneler.

Taktekkeren må vurdere og planlegge arbeidet som skal utføres. Et bygg har fem fasader som skal beskytte mot vær og vind, og gi et godt inneklima. Taktekkeren har ansvar for at det tas hensyn til de klimapåkjenninger som et tak utsettes for. Også varmetap er viktig å motarbeide gjennom godt taktekkerarbeid.

Det benyttes materialer som folie, asfalttakbelegg, takstein, skifer, plater, shingel og torv.

Vanlige arbeidsoppgaver for taktekkeren:

  • tekke flate tak, skråtak og andre takformer
  • tekke membraner inne og ute
  • feste sluk og enkle beslag
  • vurdere behov for omtekking av tak og membraner
  • vurdere underkonstruksjoner

En taktekker restaurerer også verneverdige tak.

Som taktekker må du beherske sveiseutstyr og ulike håndverktøy. Du må kunne vurdere faren for brann og lekkasje i forbindelse med arbeidsoperasjoner. En taktekker benytter personlig sikringsutstyr og personløfter, og kan sette opp kollektiv sikring.

Hvor jobber taktekkere?

Taktekkeren er ansatt i byggbedrifter eller jobber som selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Som taktekker må du ha gode samarbeidsevner, siden du jobber tett med både kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere. Taktekkere jobber ofte i team på to-tre personer. Du må raskt kunne omstille deg til nye oppgaver. I det daglige arbeidet er det nødvendig å kunne jobbe selvstendig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning

Du kan ta mesterbrev i tak- og membrantekkerfaget. Les mer om mesterutdanning. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber taktekkerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for taktekkere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Taktekker
Deltid
Alle sektorer
518 personer
512 personer
Ca 215 kr
Ca
Ca 215 kr
34 910 kr
34 910 kr
418 920 kr
418 920 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca 215 kr
35 020 kr
35 030 kr
420 240 kr
420 360 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
35 700 kr
35 730 kr
428 400 kr
428 760 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
36 490 kr
36 530 kr
437 880 kr
438 360 kr
Taktekker
Heltid
Alle sektorer
1 043 personer
1 039 personer
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
36 970 kr
36 990 kr
443 640 kr
443 880 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
37 120 kr
37 150 kr
445 440 kr
445 800 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 232 kr
37 610 kr
37 650 kr
451 320 kr
451 800 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 232 kr
38 480 kr
38 520 kr
461 760 kr
462 240 kr
Taktekker
Privat
1 561 personer
1 551 personer
Ca 224 kr
Ca
Ca 224 kr
36 270 kr
36 280 kr
435 240 kr
435 360 kr
Ca 224 kr
Ca
Ca 224 kr
36 400 kr
36 420 kr
436 800 kr
437 040 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 229 kr
37 050 kr
37 090 kr
444 600 kr
445 080 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 229 kr
37 900 kr
37 940 kr
454 800 kr
455 280 kr
Taktekker
Deltid
Privat
518 personer
512 personer
Ca 215 kr
Ca
Ca 215 kr
34 910 kr
34 910 kr
418 920 kr
418 920 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca 215 kr
35 020 kr
35 030 kr
420 240 kr
420 360 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
35 700 kr
35 730 kr
428 400 kr
428 760 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
36 490 kr
36 530 kr
437 880 kr
438 360 kr
Taktekker
Heltid
Privat
1 043 personer
1 039 personer
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
36 970 kr
36 990 kr
443 640 kr
443 880 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
37 120 kr
37 150 kr
445 440 kr
445 800 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 232 kr
37 610 kr
37 650 kr
451 320 kr
451 800 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 232 kr
38 480 kr
38 520 kr
461 760 kr
462 240 kr
Taktekker
Alle sektorer
1 561 personer
1 551 personer
Ca 224 kr
Ca
Ca 224 kr
36 270 kr
36 280 kr
435 240 kr
435 360 kr
Ca 224 kr
Ca
Ca 224 kr
36 400 kr
36 420 kr
436 800 kr
437 040 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 229 kr
37 050 kr
37 090 kr
444 600 kr
445 080 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 229 kr
37 900 kr
37 940 kr
454 800 kr
455 280 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken