Taktekker i arbeid på et tak.
Yrkesbeskrivelse

Taktekker

favoritt ikon

Taktekkeren tekker og isolerer tak på ulike bygninger.


Å tekke betyr å feste takbelegg, takstein, shingel, membran og andre produkter på tak eller andre konstruksjoner. Produktene festes med skruer, bolter, sveising, flytende asfalt, lim eller ballast. 

Som taktekker tekker du tak på nybygg, og reparerer og rehabiliterer eksisterende tak. Arbeidet utføres på blant annet boligblokker, småhus, industribygg og idrettshaller. Taktekkeren legger også membran i våtrom, på terrasser, parkeringsdekker, broer og i tunneler.

Taktekkeren må vurdere og planlegge arbeidet som skal utføres. Et bygg har fem fasader som skal beskytte mot vær og vind, og gi et godt inneklima. Taktekkeren har ansvar for at det tas hensyn til de klimapåkjenninger som et tak utsettes for. Også varmetap er viktig å motarbeide gjennom godt taktekkerarbeid.

Det benyttes materialer som folie, asfalttakbelegg, takstein, skifer, plater, shingel og sedum.

Vanlige arbeidsoppgaver for taktekkeren:

  • tekke flate tak, skråtak og andre takformer
  • tekke membraner inne og ute
  • feste sluk og enkle beslag
  • vurdere behov for omtekking av tak og membraner
  • vurdere underkonstruksjoner

En taktekker restaurerer også verneverdige tak.

I dag bygges og rehabiliteres det tak som kan ha høy kompleksitet, for eksempel med mange tekniske installasjoner, ulike løsninger for overvannshåndtering og energiproduksjon, som for eksempel solceller. Det blir derfor enda viktigere med detaljert planlegging av hvordan jobben skal utføres, materialkunnskap, risikovurdering, og samarbeid og kommunikasjon med andre fag og funksjoner på byggeplassen.

Som taktekker må du beherske sveiseutstyr og ulike håndverktøy. Du må kunne vurdere faren for brann og lekkasje i forbindelse med arbeidsoperasjoner. En taktekker benytter personlig sikringsutstyr og personløfter, og kan sette opp kollektiv sikring.

Hvor jobber taktekkere?

Taktekkeren er ansatt i byggbedrifter eller jobber som selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Som taktekker må du ha gode samarbeidsevner, siden du jobber tett med både kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere. Taktekkere jobber ofte i team på to-tre personer. Du må raskt kunne omstille deg til nye oppgaver. I det daglige arbeidet er det nødvendig å kunne jobbe selvstendig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning

Du kan ta mesterbrev i tak- og membrantekkerfaget. Les mer om mesterutdanning. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber taktekkerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for taktekkere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Taktekker
Heltid
Alle sektorer
1 254 personer
1 248 personer
Ca 235 kr
Ca
Ca 235 kr
38 060 kr
38 070 kr
456 720 kr
456 840 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 235 kr
38 300 kr
38 310 kr
459 600 kr
459 720 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 240 kr
38 870 kr
38 900 kr
466 440 kr
466 800 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 240 kr
39 940 kr
39 970 kr
479 280 kr
479 640 kr
Taktekker
Deltid
Alle sektorer
457 personer
452 personer
Ca 222 kr
Ca
Ca 222 kr
35 900 kr
35 900 kr
430 800 kr
430 800 kr
Ca 222 kr
Ca
Ca 222 kr
36 090 kr
36 110 kr
433 080 kr
433 320 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 226 kr
36 540 kr
36 600 kr
438 480 kr
439 200 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 226 kr
37 700 kr
37 770 kr
452 400 kr
453 240 kr
Taktekker
Heltid
Privat
1 254 personer
1 248 personer
Ca 235 kr
Ca
Ca 235 kr
38 060 kr
38 070 kr
456 720 kr
456 840 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 235 kr
38 300 kr
38 310 kr
459 600 kr
459 720 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 240 kr
38 870 kr
38 900 kr
466 440 kr
466 800 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 240 kr
39 940 kr
39 970 kr
479 280 kr
479 640 kr
Taktekker
Deltid
Privat
457 personer
452 personer
Ca 222 kr
Ca
Ca 222 kr
35 900 kr
35 900 kr
430 800 kr
430 800 kr
Ca 222 kr
Ca
Ca 222 kr
36 090 kr
36 110 kr
433 080 kr
433 320 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 226 kr
36 540 kr
36 600 kr
438 480 kr
439 200 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 226 kr
37 700 kr
37 770 kr
452 400 kr
453 240 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveiser

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.

En mann tapetserer en vegg

Maler

En maler behandler og beskytter ulike overflater som tak, vegger og gulv.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Plate­arbeider

En plate­arbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

Snekker som jobber med saging.

Snekker

Snekkere jobber hovedsakelig med inventar i hus, som for eksempel møbler, kjøkken og trapper. 

Murer i arbeid

Murer

Mur- og flisleggeren bygger opp nytt murverk og restaurerer gammelt murverk.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrer

Tømrere bygger trehus og andre tre­konstruksjoner.

Rørlegger

Rørlegger

Som rørlegger tilpasser, monterer, installerer og reparerer du sanitær- og varmeanlegg og andre røranlegg.

Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

Energimontør i arbeid

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskin­fører

Som anleggsmaskin­fører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekaniker

Anleggsmaskin­mekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Betongarbeider støper gulv

Betong­fag­arbeider

En betong­fag­arbeider produserer betong­konstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.