Mann bearbeider stein
Yrkesbeskrivelse

Stein­fag­arbeider

favoritt ikon

Steinfagarbeideren jobber manuelt eller med maskiner for å utvinne og bearbeide stein.

En steinfagarbeider jobber med utvinning av naturstein og bearbeiding av ulike steintyper. Steinen tas ut av fjellet og bearbeides til ferdige produkter, avhengig av steinens egenskaper og etterspørsel fra kunder. De ferdige produktene er som oftest belegningsstein for utearealer, stein til monumenter eller elementer for bygningsformål.

Selve utøvelsen av arbeidet kan variere mye, alt fra manuelt arbeid til bruk av avanserte maskiner.

Steinfagets hovedområder:

  • bruddvirksomhet
  • skiferindustri
  • bearbeidingsindustri
  • montering

Yrket krever at du tar særlig hensyn til natur, miljø og ressurser. Steinfaget er tradisjonelt et håndverksfag, men ny teknologi og avanserte maskiner medfører at deler av faget nå har et mer industrialisert preg.

Som steinfagarbeider har du et særlig ansvar for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen. 

Hvor jobber steinfagarbeidere?

Arbeidssteder for en steinfagarbeider finnes i små og noen større private bedrifter innen steinbransjen. Du kan jobbe både i steinbrudd eller inne på verksteder.

Personlige egenskaper

En steinfagarbeider må kunne jobbe selvstendig, nøyaktig og planmessig. I noen jobber bør du ha estetisk sans.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning
Med bestått fagbrev er det mulig å ta videre utdanning på fagskole.

Hva jobber steinfagarbeiderutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for steinfagarbeidere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Arbeidsleder, bergfag
Heltid
Alle sektorer
141 personer
137 personer
Ca 345 kr
Ca
Ca 345 kr
55 820 kr
55 820 kr
669 840 kr
669 840 kr
Ca 345 kr
Ca
Ca 345 kr
60 830 kr
60 860 kr
729 960 kr
730 320 kr
Ca 350 kr
Ca
Ca 349 kr
56 660 kr
56 490 kr
679 920 kr
677 880 kr
Ca 350 kr
Ca
Ca 349 kr
63 720 kr
63 650 kr
764 640 kr
763 800 kr
Arbeidsleder, bergfag
Heltid
Privat
141 personer
137 personer
Ca 345 kr
Ca
Ca 345 kr
55 820 kr
55 820 kr
669 840 kr
669 840 kr
Ca 345 kr
Ca
Ca 345 kr
60 830 kr
60 860 kr
729 960 kr
730 320 kr
Ca 350 kr
Ca
Ca 349 kr
56 660 kr
56 490 kr
679 920 kr
677 880 kr
Ca 350 kr
Ca
Ca 349 kr
63 720 kr
63 650 kr
764 640 kr
763 800 kr
Steinhogger
Heltid
Alle sektorer
529 personer
505 personer
Ca 240 kr
Ca
Ca 241 kr
38 920 kr
38 970 kr
467 040 kr
467 640 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 241 kr
38 920 kr
38 970 kr
467 040 kr
467 640 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca 249 kr
40 190 kr
40 310 kr
482 280 kr
483 720 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca 249 kr
41 410 kr
41 570 kr
496 920 kr
498 840 kr
Steinhogger
Deltid
Alle sektorer
162 personer
146 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
36 520 kr
36 370 kr
438 240 kr
436 440 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
36 520 kr
36 370 kr
438 240 kr
436 440 kr
Ca 233 kr
Ca
Ca 231 kr
37 820 kr
37 450 kr
453 840 kr
449 400 kr
Ca 233 kr
Ca
Ca 231 kr
39 120 kr
38 810 kr
469 440 kr
465 720 kr
Steinhogger
Heltid
Privat
525 personer
502 personer
Ca 241 kr
Ca
Ca 241 kr
38 970 kr
39 000 kr
467 640 kr
468 000 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca 241 kr
38 970 kr
39 000 kr
467 640 kr
468 000 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca 249 kr
40 300 kr
40 390 kr
483 600 kr
484 680 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca 249 kr
41 520 kr
41 640 kr
498 240 kr
499 680 kr
Steinhogger
Deltid
Privat
161 personer
146 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
36 520 kr
36 370 kr
438 240 kr
436 440 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
36 520 kr
36 370 kr
438 240 kr
436 440 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 231 kr
37 830 kr
37 450 kr
453 960 kr
449 400 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 231 kr
39 130 kr
38 810 kr
469 560 kr
465 720 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveiser

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Plate­arbeider

En plate­arbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

En mann tapetserer en vegg

Maler

En maler behandler og beskytter ulike overflater som tak, vegger og gulv.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrer

Tømrere bygger trehus og andre tre­konstruksjoner.

Snekker som jobber med saging.

Snekker

Snekkere jobber hovedsakelig med inventar i hus, som for eksempel møbler, kjøkken og trapper. 

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industri­rørlegger

Industri­rørleggeren er en fag­arbeider som monterer røropplegg, og ut­fører sveising og platearbeid.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Murer i arbeid

Murer

Mur- og flisleggeren bygger opp nytt murverk og restaurerer gammelt murverk.

Mekaniker jobber med helikoptermotor

Mekaniker

Som mekaniker arbeider du med vedlikehold, reparasjon og forbedring av mekanisk utstyr.

Rørlegger

Rørlegger

Som rørlegger tilpasser, monterer, installerer og reparerer du sanitær- og varmeanlegg og andre røranlegg.

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkter.