Hvorfor valgte du dette yrket?

– Faren min har alltid jobbet i dette steinbruddet. Likevel vil jeg påstå at mitt yrkesvalg var tilfeldig. Jeg valgte byggfag på videregående og forsto underveis at jeg kunne gå videre på steinfag. Skole var ikke min greie. For meg var det viktigere å tjene penger slik at jeg kunne få kjøpt meg min aller første bil. Steinbruddet lå like ved der jeg vokste opp og det har alltid vært en godt betalt jobb. Jeg vinket farvel til drømmer om backpackerekspedisjoner og begynte tidlig på et liv med forpliktelser. Jeg angrer ikke på valget og er stolt av å være med å utvinne en larvikitt, en steinsort som eksporteres til hele verden. Den er Norges vakreste steinsort og vår nasjonale bergart.   

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Steinene har mange typer kvalitet og min hovedoppgave er å være med å kontrollere kvaliteten til de rå steinblokkene. Når blokkene kommer til meg er de allerede utvunnet. De kan inneholde mange feil, mangler og fargeforskjeller. Det kan være render, som er åpne sprekker eller det vi kaller svarter i emnet. Da holder ikke blokken larvikittens mål til kvalitet for eksport ut i verden. 

De emnene som er av god nok kvalitet sender jeg videre til boring. Derifra blir det sendt til deling, og til slutt kommer det tilbake til meg. Jeg er verken geolog eller spesialist, men etter 18 års arbeid med samme type stein kan jeg se forskjell på et godt og et dårlig emne. På nest siste stopp blir blokken kategorisert og veid, før det havner på lageret i vente på eksport. 

Sikkerhet er viktig fordi jeg jobber i et miljø med mange og tunge maskiner. Det er mye støy, vær og vind, og ikke alltid lett år høre når maskinene nærmer seg. Jeg er verneombud og det er en stor og viktig jobb i et steinbrudd med 35 steinfagarbeidere. Det å ha den rollen gir meg en ekstra dimensjon i et ellers ganske monotont arbeid.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Selv tok jeg byggfag og steinfag på videregående og var lærling her i to år. Etter at jeg tok fagbrevet har jeg blitt i bedriften. Jeg har blitt kontrollør fordi jeg har vist yrkesfaglig interesse. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det passer ikke for dem som ikke vil jobbe utendørs. Det er mye vær, vind og bevegelse. Du blir møkkete og det må du tåle.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Aller best liker jeg samarbeidet med kollegaer. Miljøet er godt og når du kommer inn som lærling blir du kjent med alle. Det er en trygg arbeidsplass og folk blir lenge i yrket. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det kan bli litt ensformig å gjøre det samme hver dag.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Det er et mannsdominert yrke og du bør være litt tykkhudet. Å være oppegående, positiv og være en lojal kollega er viktig. Vi driver med den brutale utvinningen av stein og glamourfaktoren eksisterer ikke. Vi har på oss hjelm, oransje klær og masse reflekser.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Å jobbe i et steinbrudd er en spisskompetanse. Du kan stige i gradene internt i selskapet. Andre muligheter er å drive med bearbeiding av stein, for eksempel gravsteiner eller å jobbe i pukkverk.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det er godt betalt og det var veldig viktig for meg. Et sted mellom 550 000 og 650 000 kroner i årslønn er vanlig. I lønnen er det et innebygget risikotillegg.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Vi er i forkant av et generasjonsskifte og om omtrent fem år kan vi ønske mange lærlinger velkommen hit. Så er det vel slik at fjellet ikke kommer til deg. Det er du som må dra til fjellet. Er det ingen steinbrudd der du bor, må du flytte dit de er.   

 

Å være oppegående, positiv og være en lojal kollega er viktig.
Selv tok jeg byggfag og steinfag på videregående og var lærling her i to år.
Sikkerhet er viktig fordi jeg jobber i et miljø med mange og tunge maskiner.