Spesialpedagog

Som spesialpedagog er man ettertraktet i arbeidsmarkedet, forteller Maria Skogly.
Portrettbilde av Maria Skogly
Maria Skogly, 44 år
Spesialpedagog og familieterapeut
Østbytunet senter for behandling og fagutvikling, Lørenskog
«Jeg ønsket å bli spesialpedagog fordi jeg hadde lyst til å jobbe med, og fordype meg i barn med spesielle behov. »
― Maria Skogly
Intervju:
Jonina Reynisdottir
Publisert: 27.07.2022
«Jeg ønsket å bli spesialpedagog fordi jeg hadde lyst til å jobbe med, og fordype meg i barn med spesielle behov. »
― Maria Skogly
«Min hverdag kan være å gå ut og spille bowling, spise på Peppes Pizza eller undervise i vår alternative skole.»
― Maria Skogly

Hvorfor valgte du å bli spesialpedagog?

– Jeg ønsket å bli spesialpedagog fordi jeg hadde lyst til å jobbe med og fordype meg i barn med spesielle behov. Jeg er førskolelærer og har tidligere erfaring fra jobb i barnehage, særlig med barn som trengte mer oppfølging. Det gjorde at jeg ville videreutdanne meg til spesialpedagog.

Image
Spesialpedagog Maria Skogly sitter i en huske i lekerommet for barna hun jobber med.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Jeg jobber som familieterapeut og spesialpedagog på Østbytunet senter for behandling og fagutvikling. Barna som blir henvist hit, har problematikk som gjør at de trenger oppfølging der vanlige helsetjenester ikke strekker til. Barna jeg jobber med får tilbud om et opphold på familieavdelingen sammen med søsken og foreldre. Familien bor i egen leilighet i 4 uker og får oppfølging både i forkant, underveis og i etterkant av innleggelsen. Min oppgave er å ha undervisning og terapeutiske samtaler med barn og deres familier.

Arbeidsdagen min starter halv ni med et fellesmøte for alle som jobber her. Det varer i en halvtime. Fra klokken ni til elleve har vi tid med familiene som er innlagt. Jeg har enten undervisning med barnet i to timer eller veiledning og terapeutiske samtaler med foreldrene.

 Når jeg sier undervisning, så mener jeg spesialundervisning. Her er det særdeles tilrettelagt undervisning. Det ligner ikke en ordinær skole i det hele tatt. Vi har mange barn som har skolevegringsproblematikk eller autismespekterforstyrrelser som gjør at skoledagen oppleves svært krevende. Mange av barna her får ikke til å gå på skole. Da må vi få inn læring på alternative og praktiske måter.

Deretter har vi lunsj. Etter lunsj har vi en familieøkt hvor vi er sammen med familien. Da skaper vi ålreite og gode stunder for familiene, noe som ofte føles veldig godt for de, da familiene som kommer hit ofte har det veldig vanskelig. Det er også en mulighet for oss til å observere familien i samspill, slik at vi kan se hva barnet og familien trenger hjelp og støtte til. Etter klokken to er det mye administrative oppgaver, journalskriving og eventuelle møter. De barna som kommer hit følges opp i alt fra seks måneder og opptil to år.

Privilegiet ved å jobbe på Østbytunet er at vi har god tid til å følge opp og være med familiene, i motsetning til mange andre steder, hvor man kanskje bare har en 45 minutters konsultasjon per uke. Slik har ikke vi det, og det muliggjør endringsarbeid i familien. Når det er sagt har vi ikke plass til mange barn her, og tilbudet vårt blir eksklusivt fordi det kun er BUP som kan henvise til oss. En henvisning innebærer videre vurdering av Østbytunets ledelse i forhold til inntak eller ikke. Hvis et barn og en familie får omfattende og god hjelp så kan det være med å redusere hjelpebehovet i fremtiden. Rent samfunnsøkonomisk vil det være langt mer lønnsomt enn at noen kanskje blir ung ufør, som kan bli endestasjonen hvis barna ikke får hjelp. Vi samarbeider ofte med kommunen, BUP og barnevernet. 

Ved siden av jobben min på Østbytunet, driver jeg også min egen privatpraksis. Her holder jeg kurs for barnehager, skoler, PPT, barnevernet, og driver med samtaleterapi og ulike terapeutiske prosesser.

Hva kreves for å kunne jobbe som spesialpedagog?

– For å bli spesialpedagog tar man tradisjonelt sett en bachelorgrad eller mastergrad innen spesialpedagogikk.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for?

– Du må ha tålmodighet og forståelse. Noe som er vesentlig for meg i denne jobben er at jeg er en sosial og utadvendt person, som får lett tar kontakt med andre mennesker. Det har vært en stor styrke for meg i relasjon med foresatte og barnet. Jeg mener også man må ha et hjerte for disse barna. Du må ha et ønske om å skape endring.

Hvis man forventer raske resultater bør man vurdere om dette er riktig yrke. Ting tar tid. Noen ganger er det snakk om livslange behandlinger, men det kommer også an på hva du jobber med. Jobber du med multifunksjonshemmede, så kan det være behandling resten av livet der fremskrittene kan virke små, men som allikevel er store. Som spesialpedagog kan du kan jobbe med alt fra relativt enkle problemstillinger til store, kompliserte utfordringer.

Hva liker du best med å jobbe som spesialpedagog? 

– Det er mye som er gøy med min jobb. Jeg liker at jeg får gjøre så mye forskjellig med så mange forskjellige barn og familier. Min hverdag kan være å gå ut og spille bowling, spise på Peppes Pizza eller undervise i vår alternative skole. Plutselig opplever man de gode øyeblikkene med mestring, med unger som ofte strever med å få ting til.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det må nok være papirarbeid, altså rapport og journalskriving. Det er byråkratiske greier som jeg er pålagt å gjøre, men som er tidkrevende. Jeg skulle heller brukt den tiden på å være med barn og familier.

Image
Spesialpedagog Maria Skogly sitter fokusert på datamaskinen sin og gjør papirarbeid.
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Som spesialpedagog jobber man ofte på kommunalt nivå, i skoler og i barnehager. Jobber man på skoler så har man ofte enkeltgrupper med spesielle behov som man jobber med. Mange barn har en egen assistent, og noen barn får innvilget vedtak på spesialpedagogisk hjelp. Da skal en spesialpedagog i samarbeid med en lærer, lage og tilrettelegge et opplegg for barnet. Da jobber man ofte litt mer alene med eleven. Jeg opplever at jeg er heldig fordi jeg for det meste er alene med eleven i undervisning, men har ett stort team rundt meg å diskutere med. I tillegg kan jeg observere barnet i samspill med familien, noe som gir meg mye informasjon. 

Som spesialpedagog kan man også jobbe i BUP eller i private instanser, som jeg gjør.

Hva kan man forvente i lønn som spesialpedagog? 

– Rundt 500 000- 580 000 vil jeg anta. Jeg har flere tilleggsutdanninger og jeg jobber i privat sektor, så min lønn vil ikke representere en vanlig lønn.

Hvordan er sjansene for å få jobb som spesialpedagog?

– Det er relativt enkelt å få seg jobb. Man er ganske ettertraktet i arbeidsmarkedet.

Tilhørende utdanninger

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikken har fokus på læring og utvikling for mennesker med behov for tilpasset opplæring.

Finn studier