Hvorfor valgte du dette yrket.

Etter videregående var jeg usikker på hva jeg ville studere, men jeg visste at jeg ville jobbe med mennesker. Jeg reiste et halvt år, før jeg startet å studere psykologi grunnfag. Deretter tok jeg en bachelor i spesialpedagogikk. Mens jeg studerte, jobbet jeg på avlastningshjem for barn med utviklingshemming og autisme. 

Etter bachelorgraden, ønsket jeg mer arbeidserfaring før jeg bestemte meg for veien videre. Jeg jobbet i barnehage. Denne erfaringen sammen med jobben på avlastningshjemmet, fikk meg til å innse at jeg ønsket å jobbe videre med barn i skolen. Jeg bestemte meg for å ta utdannelse som allmennlærer. 

Etter endt utdanning, jobbet jeg først som kontaktlærer på en barneskole. Senere jobbet jeg i en spesialklasse for barn med generelle lærevansker. Jeg trivdes godt med å kunne jobbe i en liten gruppe der jeg hadde mulighet til å følge elevene tett opp. 

Etter noen år som lærer i denne klassen, måtte jeg skifte jobb på grunn av flytting. Da ble jeg kontaktlærer i en mottaksklasse for nyankomne innvandrere og flyktninger. Jeg jobber nå som spesialpedagog på en barneskole. Dette trives jeg godt med. 

 

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

Jeg har ansvar for å følge opp og undervise elever som har spesielle læringsbehov. Det kan være elever som har lærevansker og/eller funksjonsnedsettelse av ulike slag. Noen elever har en egen opplæringsplan som kalles "Individuell opplæringsplan" (IOP). Elevene kan ha en slik opplæringsplan i enkelte fag, mens andre har en mer helhetlig opplæringsplan i alle fag og dagligdagse aktiviteter. 

Jeg underviser elevene én og én, i mindre grupper og tilrettelegger for at de kan delta i klasseromsundervisning. Jeg planlegger undervisningen slik at den blir variert, motiverende og tilpasset den enkelte elev. Det kan være lek og spill, praktiske oppgaver inne og ute, øving på spesifikke ferdigheter og dagligdagse aktiviteter. Jeg bruker forskjellige metoder, undervisningsmateriell og digitale verktøy. Det er viktig at elevene opplever mestring, og får et godt læringsutbytte. 

I tillegg til å planlegge undervisningen, og lage uke- lekseplaner, må jeg også skrive individuelle opplæringsplaner. Der skriver jeg læringsmål som eleven skal jobbe med påfølgende skoleår. 

Jeg samarbeider tett med kontaktlærer, foresatte og assistenter. Det er også en del samarbeid med andre instanser og fagpersoner som blant annet PPT (Pedagogisk- psykologisk tjeneste), BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), helsesykepleier og fysioterapeut. 

Skolen har et ressursteam der lærere kan snakke om elever, og få råd om tiltak og tilpasset opplæring. Jeg kartlegger ofte elevene for å finne ut hvilke tiltak som kan settes i gang. Jeg har også ansvar for å lese alle individuelle opplæringsplaner på skolen, og veilede lærere i skriving av disse. 

En vanlig arbeidsdag for meg er derfor variert og består oppsummert av undervisning, samarbeid, kartlegging og planlegging.

Hva kreves for å kunne jobbe i dette yrket? 

Mange som jobber som spesialpedagog, har en bachelor eller master i spesialpedagogikk. Andre har en grunnutdanning som lærer, barnehagelærer eller vernepleier med videreutdanning i spesialpedagogikk. 

Hvem passer dette yrket ikke for?

Som spesialpedagog må du like å jobbe med mennesker. Det er viktig med gode samarbeidsevner og fleksibilitet. Du må være tålmodig og like å planlegge. Ikke minst må du kunne glede deg over de små fremskrittene i hverdagen. 

Hva liker du best med yrket ditt? 

Jeg liker at hverdagen er variert, med en god blanding av direkte jobbing med barn, samarbeid, kartlegging og kontorarbeid. Det er givende å jobbe tett med barn og følge utviklingen deres over tid. Jeg liker godt å undervise, og kunne bruke kreativiteten min til å lage et godt tilpasset undervisningsopplegg. Det er herlig å se elevene oppleve mestring og glede ved å få til ting.

Hva liker du minst ved jobben din?

Jeg trives godt i yrket mitt og har lite negativt å si om det. Det eneste er at det til tider kan være mye papirarbeid.

 

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

Jeg anbefaler jobben til deg som liker å jobbe med mennesker. Spesielt barn. Du bør kunne se styrkene og mulighetene i et menneske, og ha forståelse for andre. Det er viktig å være opptatt av å skape et inkluderende miljø. Evne til systematisk tenking er også nyttig. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor dette yrket? 

Mange jobber med barn i barnehage eller skole. Du kan også jobbe i institusjoner tilrettelagt for barn, unge eller voksne med spesielle læringsbehov. Ellers har PPT, NAV, diverse kompetansesentre og helsesektoren behov for spesialpedagoger. Man kan også jobbe i det private næringsliv, i organisasjoner eller med forskning. Mulighetene er mange. 

Hva kan man forvente seg av lønn i dette yrket?

Fra 500 000. og oppover. 

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

Det er gode muligheter for å få jobb som spesialpedagog.