Snekker i arbeid med husbygging.
Yrkesbeskrivelse

Snekker

favoritt ikon

Snekkere jobber hovedsakelig med inventar i hus, som for eksempel møbler, kjøkken og trapper. 

Snekkerfaget er et håndverksfag med lange tradisjoner. Fra gammelt av omfatter faget møbelsnekkerfaget, maskinsnekkerfaget og bygningssnekkerfaget. I dag er snekkerfaget inndelt i møbelsnekkerfaget og i trevare- og bygginnredningsfaget. 

Arbeid på eksteriør, altså utendørs arbeid, blir ikke utført av snekkere. Snekkere jobber heller ikke på byggeplasser. Slikt arbeid blir i dag utført av tømrere og betongfagarbeidere. Tømrer er et eget fag som ikke omfattes av snekkerfaget.

Det finnes en rekke fagbrev innen snekkeryrket:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Tømrere og snekkere
Deltid
Alle sektorer
15 368 personer
269 personer
15 099 personer
202 kr
195 kr
202 kr
32 670 kr
31 530 kr
32 700 kr
392 040 kr
378 360 kr
392 400 kr
202 kr
195 kr
202 kr
32 670 kr
31 530 kr
32 700 kr
392 040 kr
378 360 kr
392 400 kr
205 kr
188 kr
205 kr
33 140 kr
30 420 kr
33 180 kr
397 680 kr
365 040 kr
398 160 kr
205 kr
188 kr
205 kr
33 490 kr
30 570 kr
33 530 kr
401 880 kr
366 840 kr
402 360 kr
Tømrere og snekkere
Heltid
Alle sektorer
35 391 personer
341 personer
35 050 personer
215 kr
199 kr
215 kr
34 910 kr
32 300 kr
34 910 kr
418 920 kr
387 600 kr
418 920 kr
215 kr
199 kr
215 kr
34 910 kr
32 300 kr
34 910 kr
418 920 kr
387 600 kr
418 920 kr
217 kr
194 kr
218 kr
35 220 kr
31 350 kr
35 260 kr
422 640 kr
376 200 kr
423 120 kr
217 kr
194 kr
218 kr
35 690 kr
31 750 kr
35 740 kr
428 280 kr
381 000 kr
428 880 kr
Tømrere og snekkere
Deltid
Kommunal
158 personer
17 personer
141 personer
210 kr
211 kr
34 060 kr
34 110 kr
408 720 kr
409 320 kr
210 kr
211 kr
34 060 kr
34 110 kr
408 720 kr
409 320 kr
214 kr
219 kr
214 kr
34 710 kr
35 540 kr
34 610 kr
416 520 kr
426 480 kr
415 320 kr
214 kr
219 kr
214 kr
34 910 kr
35 540 kr
34 840 kr
418 920 kr
426 480 kr
418 080 kr
Tømrere og snekkere
Heltid
Kommunal
560 personer
21 personer
539 personer
215 kr
215 kr
34 900 kr
34 910 kr
418 800 kr
418 920 kr
215 kr
215 kr
34 900 kr
34 910 kr
418 800 kr
418 920 kr
212 kr
193 kr
213 kr
34 350 kr
31 270 kr
34 470 kr
412 200 kr
375 240 kr
413 640 kr
212 kr
193 kr
213 kr
34 940 kr
31 270 kr
35 070 kr
419 280 kr
375 240 kr
420 840 kr
Tømrere og snekkere
Deltid
Privat
15 198 personer
249 personer
14 949 personer
201 kr
193 kr
201 kr
32 600 kr
31 270 kr
32 640 kr
391 200 kr
375 240 kr
391 680 kr
201 kr
193 kr
201 kr
32 600 kr
31 270 kr
32 640 kr
391 200 kr
375 240 kr
391 680 kr
204 kr
186 kr
205 kr
33 120 kr
30 080 kr
33 170 kr
397 440 kr
360 960 kr
398 040 kr
204 kr
186 kr
205 kr
33 470 kr
30 240 kr
33 520 kr
401 640 kr
362 880 kr
402 240 kr
Tømrere og snekkere
Heltid
Privat
34 733 personer
306 personer
34 427 personer
215 kr
197 kr
215 kr
34 910 kr
31 930 kr
34 910 kr
418 920 kr
383 160 kr
418 920 kr
215 kr
197 kr
215 kr
34 910 kr
31 930 kr
34 910 kr
418 920 kr
383 160 kr
418 920 kr
217 kr
191 kr
218 kr
35 220 kr
31 020 kr
35 260 kr
422 640 kr
372 240 kr
423 120 kr
217 kr
191 kr
218 kr
35 690 kr
31 400 kr
35 730 kr
428 280 kr
376 800 kr
428 760 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold