Image
Snekker som jobber med saging.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Snekker

Snekkere jobber hovedsakelig med inventar i hus, som for eksempel møbler, kjøkken og trapper. 

Snekkerfaget er et håndverksfag med lange tradisjoner. Det er inndelt i møbelsnekkerfaget og trevare- og bygginnredningsfaget. 

Arbeid på eksteriør, altså utendørs arbeid, blir ikke utført av snekkere. Snekkere jobber heller ikke på byggeplasser. Slikt arbeid blir i dag utført av tømrere og betongfagarbeidere. Tømrer er et eget fag som ikke omfattes av snekkerfaget.

Det finnes en rekke fagbrev innen snekkeryrket:

Hva jobber Snekkerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 458301 - Bøkkerfaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 458327 - Industrisnekkerfaget, Vg3
 • 458325 - Møbelsnekkerfaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 458309 - Møbelsnekkerutdanning, videregående, avsluttende utdanning
 • 458317 - Trebåtbyggerfaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 458319 - Treskjærerfaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 458324 - Trevare- og bygginnredningsfaget, Vg3
 • 458321 - Trevare- og møbelsnekkerfaget, VK II

Bedrifter

Snekker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7421104 - BØKKER
 • 7421101 - GULVLEGGER
 • 7421102 - PARKETTLEGGER
 • 7421103 - PARKETTSLIPER
 • 7421105 - INNREDNINGSSNEKKER (HÅNDVERKSPRODUKSJON)
 • 7421106 - BÅNDSAGER (SNEKKERI)
 • 7421107 - TREFRESER (SNEKKERI)
 • 7421108 - BENKESNEKKER
 • 7421109 - MASKINSNEKKER
 • 7421110 - SNEKKERFORMANN
 • 7421111 - TREDREIERMESTER
 • 7421112 - SNEKKERMESTER
 • 7421113 - INNREDNINGSMONTØR
 • 7421114 - INDUSTRISNEKKER
 • 7421115 - MODELLSNEKKER
 • 7421116 - MØBELSNEKKER (HÅNDVERKSPRODUKSJON)
 • 7421117 - SKIMAKER
 • 7421118 - SNEKKER
 • 7421119 - TREDREIER
 • 7421120 - DEKORASJONSSNEKKER
 • 7421122 - FAGARBEIDER (SNEKKERI)
 • 7421124 - FORMANN (SNEKKERI)
 • 7421125 - SPESIALARBEIDER (SNEKKER)
 • 7421127 - MARKISEMONTØR
 • 7421128 - MØBELMONTØR
 • 7421129 - MONTØR (MØBLER,MARKISER)
 • 7421131 - PRODUKSJONSARBEIDER (MØBELSNEKRING)
 • 7421132 - FAGANSVARLIG (SNEKKER)
 • 7421133 - RAMMEMAKER
 • 7422101 - TREBÅTBYGGER
 • 2552121 - KUNSTHÅNDVERKER (STEIN)
 • 7423106 - FAGARBEIDER (KURVMAKER)
 • 7423108 - FORMANN (KURVMAKER)
 • 7423102 - KURVMAKER
 • 7423105 - KURVMAKERMESTER
 • 2141116 - MØBELDESIGNER
 • 7312105 - ORGELBYGGER
 • 7331103 - TRESKJÆRER
 • 7331102 - TRESKJÆRERMESTER

Sist kvalitetssikret den 06. mars 2019, av Norske Trevarer