Skuespiller blir filmet utendørs
Yrkesbeskrivelse

Skuespiller

favoritt ikon

Som skuespiller jobber du med innspillinger til film og TV, eller på en teaterscene. Du kan også opptre i hørespill eller som stemme i dataspill.

Skuespilleren bruker kropp og stemme til å spille en rolle for publikum. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en skuespiller

  • analysere manuset til teaterstykket eller filmen du jobber med
  • lære replikker og scener utenat
  • sette seg inn i karakterens følelser og tankegang, for så å kunne uttrykke dette for publikum 
  • samarbeide med instruktøren og de andre skuespillerne og avgjøre hvordan din rolle skal framføres

Hvor jobber skuespillere?

De fleste skuespillere tar ulike oppdrag uten å ha en fast arbeidsgiver. Det vanligste er at skuespillerne er engasjert innen teater, film, reklame eller tv. Mange frilansere jobber også innenfor Den kulturelle skolesekken.

Noen skuespillere jobber ved institusjonsteatre, der det kanskje mest kjente er Nationaltheatret i Oslo. De fleste regionene har egne teatre, som Hålogaland Teater i Tromsø, Trøndelag Teater i Trondheim, Den Nationale Scene i Bergen og Rogaland Teater i Stavanger. Mange skuespillere er også engasjert i frie teatergrupper som drives av enkeltpersoner eller kompanier.

Skuespillere jobber også med film- og TV-produksjoner i Norge eller utlandet. 

Skuespilleren kan også opptre kun med stemmen – for eksempel i hørespill på radio, i lydbøker eller som stemme i tegnefilm, reklamer eller dataspill.

Personlige egenskaper

Som skuespiller bør du være utadvendt og ikke redd for å opptre foran et publikum. Du bør ha talent, være kreativ og ha evnen til å sette deg inn i ulike roller. I tillegg til å kunne lese og fortolke litteratur er det ofte en fordel å ha noe ferdigheter innen dans og sang.

Skuespilleren bruker kroppen mye og det er en fordel å være i god fysisk form. Du må også takle uregelmessig arbeidstid, siden fremføringer og innspillinger kan skje både på dag- og kveldstid.

Utdanning

Det tilbys skuespillerutdanning flere steder i Norge. Innholdet i utdanningen kan variere fra studiested til studiested. Skuespillerutdanning er ofte svært praktisk rettet, mens en generell dramautdanning ofte er teoretisk og pedagogisk rettet.

En rekke folkehøgskoler har ettårige teaterlinjer. Alle over 18 år kan søke på folkehøgskole, og noen skoler tar også imot elever under 18. Mange skoler i utlandet tilbyr også skuespillerutdanning. Det kan være lurt å sjekke at utdanningen er godkjent av Lånekassen, og at den fører fram til en grad. 

Merk at ikke alle utdanninger kvalifiserer til medlemskap hos Norsk Skuespillerforbund. 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Kunsthøgskolen i Oslo tilbyr praktisk-pedagogisk videreutdanning i teater for skuespillere og regissører. Flere skoler i utlandet tilbyr mastergrader i skuespill.

Hva jobber teater og filmutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for skuespillere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Lønnsnivå kan være forskjellig mellom skuespillere som har fast ansettelse, og skuespillere som jobber frilans. Den gjennomsnittlige årsinntekten for skuespillere eller dukkespillere fra kunstnerisk virksomhet var 289 000 kr i 2013 (Kilde: Telemarksforsking 2015).

 

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Skuespiller
Heltid
Alle sektorer
498 personer
238 personer
260 personer
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca 263 kr
41 990 kr
41 500 kr
42 590 kr
503 880 kr
498 000 kr
511 080 kr
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca 263 kr
41 990 kr
41 500 kr
42 590 kr
503 880 kr
498 000 kr
511 080 kr
Ca 258 kr
Ca 258 kr
Ca 258 kr
41 790 kr
41 870 kr
41 730 kr
501 480 kr
502 440 kr
500 760 kr
Ca 258 kr
Ca 258 kr
Ca 258 kr
42 300 kr
42 360 kr
42 260 kr
507 600 kr
508 320 kr
507 120 kr
Skuespiller
Kommunal
117 personer
Ca 260 kr
Ca
Ca
42 090 kr
505 080 kr
Ca 260 kr
Ca
Ca
42 090 kr
505 080 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca
43 060 kr
516 720 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca
43 380 kr
520 560 kr
Skuespiller
Heltid
Kommunal
104 personer
Ca 261 kr
Ca
Ca
42 220 kr
506 640 kr
Ca 261 kr
Ca
Ca
42 220 kr
506 640 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca
43 010 kr
516 120 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca
43 340 kr
520 080 kr
Skuespiller
Privat
278 personer
Ca 228 kr
Ca
Ca
36 880 kr
442 560 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca
36 880 kr
442 560 kr
Ca 245 kr
Ca
Ca
39 760 kr
477 120 kr
Ca 245 kr
Ca
Ca
39 770 kr
477 240 kr
Skuespiller
Statlig
227 personer
106 personer
121 personer
Ca 272 kr
Ca 272 kr
Ca 272 kr
44 080 kr
44 080 kr
44 080 kr
528 960 kr
528 960 kr
528 960 kr
Ca 272 kr
Ca 272 kr
Ca 272 kr
44 570 kr
44 450 kr
44 610 kr
534 840 kr
533 400 kr
535 320 kr
Ca 263 kr
Ca 264 kr
Ca 262 kr
42 540 kr
42 700 kr
42 400 kr
510 480 kr
512 400 kr
508 800 kr
Ca 263 kr
Ca 264 kr
Ca 262 kr
43 530 kr
43 640 kr
43 430 kr
522 360 kr
523 680 kr
521 160 kr
Skuespiller
Heltid
Statlig
217 personer
116 personer
Ca 272 kr
Ca
Ca 272 kr
44 080 kr
44 080 kr
528 960 kr
528 960 kr
Ca 272 kr
Ca
Ca 272 kr
44 580 kr
44 650 kr
534 960 kr
535 800 kr
Ca 261 kr
Ca
Ca 260 kr
42 340 kr
42 040 kr
508 080 kr
504 480 kr
Ca 261 kr
Ca
Ca 260 kr
43 350 kr
43 090 kr
520 200 kr
517 080 kr
Skuespiller
Alle sektorer
622 personer
312 personer
310 personer
Ca 257 kr
Ca 253 kr
Ca 261 kr
41 670 kr
40 980 kr
42 260 kr
500 040 kr
491 760 kr
507 120 kr
Ca 257 kr
Ca 253 kr
Ca 261 kr
41 670 kr
40 980 kr
42 260 kr
500 040 kr
491 760 kr
507 120 kr
Ca 256 kr
Ca 255 kr
Ca 258 kr
41 540 kr
41 260 kr
41 810 kr
498 480 kr
495 120 kr
501 720 kr
Ca 256 kr
Ca 255 kr
Ca 258 kr
42 010 kr
41 710 kr
42 300 kr
504 120 kr
500 520 kr
507 600 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken