Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg ble interessert i sammenhenger mellom natur og samfunn på videregående skole, og geografi-studiene på NTNU ga meg muligheten til å fordype meg i internasjonalt miljøarbeid. At jeg jobber i FNs Naturpanel i dag er litt tilfeldig, men en utdanning som samfunnsgeograf gir deg god kompetanse i skjæringsfeltet mellom natur, utvikling og globalisering og åpner interessante karrieremuligheter i Norge og internasjonalt.

Image

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Mitt fokusområde innad i Naturpanelet er kapasitetsbygging, som handler om å gjøre enkeltindivid, organisasjoner og stater bedre i stand til å forvalte natur på en bærekraftig måte. Som en del av det arbeidet utvikler vi læringsressurser som er tilgjengelige på nett og gjennomfører arbeids- og dialogmøter mellom beslutningstakere og forskere. Vi bruker mye tid på å koordinere med samarbeidspartnere over hele verden, både innad i FN-systemet og med andre organisasjoner som jobber med natur og miljø. Et av de mest spennende prosjektene vi arbeider med for tiden er et fellowship program som lar unge forskere fra hele verden delta i arbeidsprosessene til Naturpanelet.

Hva kreves for å jobbe med dette yrket?

– For å jobbe som samfunnsgeograf må du ha bachelor- og/eller mastergrad i samfunnsgeografi. Samtidig er det ikke slik at en utdanning som samfunnsgeograf nødvendigvis kvalifiserer til et eller flere spesifikke yrker.

Min erfaring er heller at en utdanning i samfunnsgeografi gir deg en bred kompetanse på en rekke felt, som du kan velge basert på egen interesse, og som gjør deg interessant for en lang rekke forskjellige type arbeidsoppgaver og stillinger. Dette er spesielt tilfellet i utdanningsløp hvor man har mulighet til å fordype seg i både samfunns- og naturgeografiske problemstillinger (som på NTNU). Noen av de jeg studerte sammen med arbeider for eksempel en med kartlegging for Norsk Romfartssenter, en er landskapsarkitekt, en annen arbeider med gass og olje infrastruktur i Sørøst-Asia og en annen arbeider i Redd Barna, så det er store muligheter for å finne noe akkurat du er interessert i.

Hvem passer dette yrket ikke for?

– Som samfunnsgeograf kan man jobbe med så mye forskjellig at det er vanskelig å si at det er noen det ikke vil passe for.

Hva liker du best med dette yrket?

– Det jeg liker best med jobben er de varierte arbeidsoppgavene, muligheten til å jobbe tett med internasjonale eksperter og dyktige kolleger, og følelsen av å gjøre med noe meningsfullt.

Hva liker du minst?

– Egentlig ingenting. Det er høyt arbeidspress i perioder, spesielt tilknyttet større møter vi organiserer. Samtidig er disse periodene er blant de mest interessante delene av jobben.

Image

Hva slags type mennesker vil du anbefale denne jobben for?

– Yrket passer for deg som er engasjert og har lyst til å forstå og endre samfunnet.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor dette yrket?

– Mange jobber i det offentlige, men det er gode arbeidsmuligheter i det private, litt avhengig av hva du fokuserer i studieløpet ditt.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Fordi man kan få jobb i så mange forskjellige stillinger og bedrifter vil det være et visst spenn i hva slags startlønn man kan forvente i yrket, men det vil antagelig ligge mellom 450 000–550 000 kroner i året.

Hvordan er sjansene for å få jobb i dette yrket?

– Jeg har inntrykk av at etterspørselen etter samfunnsgeografer er økende. Flere og flere ser behovet for vår spisskompetanse og det fører til et stadig flere jobbmuligheter i et bredere spekter av arbeidslivet.