Reindriftsutøver

Sissel Stormo Holtan har vokst opp med rein, og har visst hele livet at hun ville bli reindriftsutøver.
Reindriftsutøver Sissel Stormo Holtan
Sissel Stormo Holtan, 39 år
Reindriftsutøver
Fosen-Siida/Fovsen njaarke sijte , «ut på vidda» Aejrie Sijte. Namdalseid, nord på Fosenhalvøya
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Dersom man liker å være ute og kan leve godt med uforutsigbare arbeidsdager, kan reindrift være et godt valg.»
― Sissel Stormo Holtan
Intervju:
Lena Ramberg
Publisert: 14.03.2021
«Dersom man liker å være ute og kan leve godt med uforutsigbare arbeidsdager, kan reindrift være et godt valg.»
― Sissel Stormo Holtan
«Det at vi kan drive dette som en familie er også utrolig fint, det fellesskapet vi har her er solid. Det er god stemning og vi har det veldig hyggelig sammen.»
― Sissel Stormo Holtan

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Pappa driver med rein og farfaren min gjorde også det, så jeg har jo vokst opp med dette. Jeg har alltid visst at jeg ville ta over og videreføre driften slik den har vært. Det er en egen livsstil, dette, og jeg føler meg så privilegert som får drive med rein. 

Image

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Min arbeidsdag varierer etter årstid og værforhold. Om vinteren er vi mye på fjellet, da drar vi ut så fort det lysner om morgenen og jobber til det blir mørkt. Der oppe samler vi rein, skiller ut slakt, tar oss av kadaver hvis vi finner det, gjeter og ser etter spor. Da sitter vi mye på snøscooteren, den er et viktig hjelpemiddel for oss. 

På sommeren er det også væravhengig, og da bruker vi mye tid på å merke kalver. Er været helt elendig og vi ikke har noe som må gjøres med dyrene, er det alltid noe administrativt som skal gjøres. Jeg bruker også en del tid i møter. På rolige dager kan vi pusle med andre oppgaver, som vedlikehold og lignende.

Mannen min og jeg driver en tilleggsnæring som heter «Ut på vidda». Det er mer opplevelsesorientert, og vi får besøk av blant annet skoleklasser. Vi bruker en del tid på å bygge ut dette nå, og håper vi kan ta imot flere elever fra flere skoletrinn, og pensjonistlag og andre som er interessert. De fleste nordmenn har ikke god kjennskap til reindrift, og vi vil gjerne vise dem hva det er og lære dem om dyrene og tradisjonene.  

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket? 

– For å få eie og drive med rein må du ha rettighet til det, det er det viktigste kriteriet. Jeg har ingen formell utdanning, men mange års erfaring, helt fra jeg var liten. For å eie en siida-andel, altså en del av reinbeitedistriktet, må du kunne bevise at du har vært delaktig i reindrift i minst tre år, gjennom alle årstider. Du må også være godt kjent i det området du vil drive, det er helt avgjørende for å kunne gjøre en god jobb. Det er ikke odel i reindrift slik som på gårder, så derfor må du også godkjennes som eier av de andre medlemmene i samme siida. 

Dersom man ikke har mulighet til å komme inn i en siida, går det også an å jobbe for noen som har rein, som dreng. Er man interessert i å jobbe med reindrift så vil jeg anbefale å begynne med å ta fagbrev i reindrift, det kan være smart å ha. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Du bør ikke satse på reindrift dersom du ikke liker å være utendørs. I dette yrket må man like å være ute i all slags vær. Det er også viktig at du ikke skremmes av lange arbeidsdager. Er man opptatt av penger og vil tjene veldig godt, er nok heller ikke dette det beste valget. Vi blir rike på naturopplevelser og mye annet fint, da!

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg er veldig glad i å være ute, og synes det er helt fantastisk at jobben min lar meg tilbringe så mye tid ute i naturen. Friheten som kommer med det å drive selv er også noe jeg setter stor pris på. 

Det at vi kan drive dette som en familie er også utrolig fint, det fellesskapet vi har her er solid. Det er god stemning og vi har det veldig hyggelig sammen. I tillegg er jeg jo glad i rein og synes de er flotte dyr. Jeg kan sitte i lenge og se på og observere rein i kikkert, det er kjempeinteressant.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er helt klart faren for inngrep, og rovdyrpolitikken vi må forholde oss til. Vi har rundt 200 vindmøller på beiteområdet vårt, og må hele tiden jobbe for å holde områdene våre inngrepsfrie, noe som er ressurskrevende og tidvis frustrerende. 

Image

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Først og fremst bør man jo være interessert i dyr. Dersom man liker å være ute og kan leve godt med uforutsigbare arbeidsdager, kan reindrift være et godt valg. Er vi først oppe på fjellet og har tenkt at vi skal ned igjen om et par timer, må vi bare slippe de planene dersom vi ser noe vi må ta tak i. 

Det er helt klart en fordel å være fysisk sterk. Ikke bare skal man håndtere dyrene, vi bruker også maskiner, og ofte må vi ut og gå på beina til de områdene der scooter eller firhjuling ikke kommer til. Å ha skikkelig bein i nesa hjelper også, spesielt med tanke på å takle disse inngrepene der vi står i fare for å miste eller få ødelagt deler av beitemarka vår, det kan være krevende og tøft.  

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Vi har som nevnt tilleggsnæringen vår, og det finnes mange måter å lage seg en slik bigeskjeft på. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det er veldig vanskelig å si, når man jobber med dyr så er det alltid mange faktorer som påvirker inntekten. Det spørs hvor mange dyr du har, hvor mange du kan slakte, og så videre. Det varierer også fra år til år. 

Noen reindriftsutøvere har helårsdreng som jobber på fjellet for dem, men jeg vet ikke hvor mye man tjener i en sånn jobb. 

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– For de fleste går veien inn via bekjentskaper. Vi er ikke så mange som driver med rein i Norge, så sjansene for å få jobb kommer an på om man har muligheten til å komme seg inn i en siida eller et tamreinlag.
 

Tilhørende utdanninger

Reindriftsfag

Du får grunnlag for å bevare og utvikle en økologisk, økonomisk og kulturell bærekraftig samisk reindrift og reindrift i tamreinlag.

Finn studier