Robot i produksjon
Yrkesbeskrivelse

­Produksjons­tekniker

favoritt ikon

En produksjonstekniker drifter, utvikler og forbedrer produksjonsprosesser i industrien.

Som produksjonstekniker har du ansvar for å utvikle og drifte produksjonsprosesser i industrien. Produksjonsteknikk brukes når maskiner framstiller produktene. 

Arbeidsoppgavene kan variere avhengig av hvilken utdanning og bakgrunn du har. En fagoperatør i produksjonsteknikk starter, stopper og drifter en industriell produksjonsprosess. En ingeniør i produksjonsteknikk har normalt mer ansvar, og kan også utvikle nye tekniske og administrative løsninger. Ingeniører i produksjonsteknikk kan også ha lederstillinger. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en produksjonstekniker: 

  • planlegge arbeid og klargjøre utstyr
  • styre og justere produksjonen
  • tilrettelegge, legge om, starte og stoppe 
  • feilsøke og feilrette maskinutrustning og styringssystemer
  • reparasjon og vedlikehold
  • bruke tegninger og annen dokumentasjon i kvalitetssikring
  • ivareta HMS

Som produksjonstekniker planlegger du en effektiv, lønnsom og optimal drift, og foreslår forbedringstiltak. Du beregner materialforbruk og velger material, metode og måleutstyr basert på ordre. 

Systemene kan være mekatroniske, det vil si de har både mekaniske, elektroniske og digitale funksjoner. Som produksjonstekniker kan du jobbe med roboter og automatisering.

Faget er nært knyttet yrkene automatiker og industrimekaniker, men de har mer inngående kunnskap om maskiner og styringssystemer. Produksjonsteknikk er også nært knyttet maskinarbeiderfaget og sveisefaget. 

En produksjonstekniker samarbeider med andre fagarbeidere og ingeniører om vedlikehold og optimalisering av utstyr. 

Hvor jobber produksjonsteknikere?

Produksjonstekniker jobber i små og mellomstore industribedrifter. Ingeniører i produksjonsteknikk jobber i verksted-, prosess-, offshore- og landbasert industri, eller som rådgiver i konsulentfirma eller i private og offentlige bedrifter. 

Personlige egenskaper

Du bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør ha gode samarbeidsevner, men må også kunne jobbe selvstendig. Interesse for ny teknologi er også viktig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Operatører innen metallurgiske prosessfag
Deltid
Alle sektorer
1 354 personer
238 personer
1 116 personer
Ca 203 kr
Ca 200 kr
Ca 204 kr
32 910 kr
32 400 kr
32 990 kr
394 920 kr
388 800 kr
395 880 kr
Ca 203 kr
Ca 200 kr
Ca 204 kr
33 110 kr
32 400 kr
33 230 kr
397 320 kr
388 800 kr
398 760 kr
Ca 205 kr
Ca 202 kr
Ca 205 kr
33 130 kr
32 770 kr
33 200 kr
397 560 kr
393 240 kr
398 400 kr
Ca 205 kr
Ca 202 kr
Ca 205 kr
35 010 kr
33 220 kr
35 360 kr
420 120 kr
398 640 kr
424 320 kr
Operatører innen metallurgiske prosessfag
Heltid
Alle sektorer
6 239 personer
691 personer
5 548 personer
Ca 224 kr
Ca 211 kr
Ca 225 kr
36 250 kr
34 180 kr
36 500 kr
435 000 kr
410 160 kr
438 000 kr
Ca 224 kr
Ca 211 kr
Ca 225 kr
37 250 kr
34 650 kr
37 590 kr
447 000 kr
415 800 kr
451 080 kr
Ca 227 kr
Ca 215 kr
Ca 229 kr
36 800 kr
34 840 kr
37 040 kr
441 600 kr
418 080 kr
444 480 kr
Ca 227 kr
Ca 215 kr
Ca 229 kr
38 990 kr
36 060 kr
39 350 kr
467 880 kr
432 720 kr
472 200 kr
Operatører innen metallurgiske prosessfag
Deltid
Privat
1 353 personer
238 personer
1 115 personer
Ca 203 kr
Ca 200 kr
Ca 204 kr
32 910 kr
32 400 kr
32 980 kr
394 920 kr
388 800 kr
395 760 kr
Ca 203 kr
Ca 200 kr
Ca 204 kr
33 110 kr
32 400 kr
33 220 kr
397 320 kr
388 800 kr
398 640 kr
Ca 205 kr
Ca 202 kr
Ca 205 kr
33 130 kr
32 770 kr
33 200 kr
397 560 kr
393 240 kr
398 400 kr
Ca 205 kr
Ca 202 kr
Ca 205 kr
35 020 kr
33 220 kr
35 360 kr
420 240 kr
398 640 kr
424 320 kr
Operatører innen metallurgiske prosessfag
Heltid
Privat
6 236 personer
691 personer
5 545 personer
Ca 224 kr
Ca 211 kr
Ca 225 kr
36 250 kr
34 180 kr
36 510 kr
435 000 kr
410 160 kr
438 120 kr
Ca 224 kr
Ca 211 kr
Ca 225 kr
37 250 kr
34 650 kr
37 600 kr
447 000 kr
415 800 kr
451 200 kr
Ca 227 kr
Ca 215 kr
Ca 229 kr
36 800 kr
34 840 kr
37 050 kr
441 600 kr
418 080 kr
444 600 kr
Ca 227 kr
Ca 215 kr
Ca 229 kr
38 990 kr
36 060 kr
39 360 kr
467 880 kr
432 720 kr
472 320 kr
Operatører innen kjemisk industri
Deltid
Alle sektorer
926 personer
298 personer
628 personer
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 214 kr
34 550 kr
34 420 kr
34 640 kr
414 600 kr
413 040 kr
415 680 kr
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 214 kr
34 710 kr
34 420 kr
34 870 kr
416 520 kr
413 040 kr
418 440 kr
Ca 220 kr
Ca 217 kr
Ca 222 kr
35 700 kr
35 160 kr
35 950 kr
428 400 kr
421 920 kr
431 400 kr
Ca 220 kr
Ca 217 kr
Ca 222 kr
36 910 kr
35 890 kr
37 390 kr
442 920 kr
430 680 kr
448 680 kr
Operatører innen kjemisk industri
Heltid
Alle sektorer
8 341 personer
1 259 personer
7 082 personer
Ca 262 kr
Ca 241 kr
Ca 266 kr
42 500 kr
39 060 kr
43 040 kr
510 000 kr
468 720 kr
516 480 kr
Ca 262 kr
Ca 241 kr
Ca 266 kr
43 670 kr
39 570 kr
44 390 kr
524 040 kr
474 840 kr
532 680 kr
Ca 262 kr
Ca 243 kr
Ca 265 kr
42 400 kr
39 430 kr
42 940 kr
508 800 kr
473 160 kr
515 280 kr
Ca 262 kr
Ca 243 kr
Ca 265 kr
45 060 kr
41 060 kr
45 780 kr
540 720 kr
492 720 kr
549 360 kr
Operatører innen kjemisk industri
Deltid
Privat
923 personer
298 personer
625 personer
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 214 kr
34 550 kr
34 420 kr
34 640 kr
414 600 kr
413 040 kr
415 680 kr
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 214 kr
34 710 kr
34 420 kr
34 870 kr
416 520 kr
413 040 kr
418 440 kr
Ca 220 kr
Ca 217 kr
Ca 222 kr
35 710 kr
35 160 kr
35 970 kr
428 520 kr
421 920 kr
431 640 kr
Ca 220 kr
Ca 217 kr
Ca 222 kr
36 930 kr
35 890 kr
37 410 kr
443 160 kr
430 680 kr
448 920 kr
Operatører innen kjemisk industri
Heltid
Privat
8 311 personer
1 252 personer
7 059 personer
Ca 262 kr
Ca 242 kr
Ca 266 kr
42 520 kr
39 170 kr
43 050 kr
510 240 kr
470 040 kr
516 600 kr
Ca 262 kr
Ca 242 kr
Ca 266 kr
43 700 kr
39 690 kr
44 410 kr
524 400 kr
476 280 kr
532 920 kr
Ca 262 kr
Ca 244 kr
Ca 265 kr
42 450 kr
39 530 kr
42 970 kr
509 400 kr
474 360 kr
515 640 kr
Ca 262 kr
Ca 244 kr
Ca 265 kr
45 110 kr
41 170 kr
45 810 kr
541 320 kr
494 040 kr
549 720 kr
Operatører innen plastprodukter
Deltid
Alle sektorer
545 personer
106 personer
439 personer
Ca 194 kr
Ca 191 kr
Ca 195 kr
31 410 kr
30 880 kr
31 660 kr
376 920 kr
370 560 kr
379 920 kr
Ca 194 kr
Ca 191 kr
Ca 195 kr
31 460 kr
30 880 kr
31 720 kr
377 520 kr
370 560 kr
380 640 kr
Ca 199 kr
Ca 191 kr
Ca 200 kr
32 190 kr
30 890 kr
32 480 kr
386 280 kr
370 680 kr
389 760 kr
Ca 199 kr
Ca 191 kr
Ca 200 kr
33 630 kr
31 570 kr
34 090 kr
403 560 kr
378 840 kr
409 080 kr
Operatører innen plastprodukter
Heltid
Alle sektorer
1 806 personer
222 personer
1 584 personer
Ca 208 kr
Ca 195 kr
Ca 209 kr
33 650 kr
31 660 kr
33 840 kr
403 800 kr
379 920 kr
406 080 kr
Ca 208 kr
Ca 195 kr
Ca 209 kr
34 210 kr
32 130 kr
34 410 kr
410 520 kr
385 560 kr
412 920 kr
Ca 214 kr
Ca 201 kr
Ca 216 kr
34 740 kr
32 520 kr
35 060 kr
416 880 kr
390 240 kr
420 720 kr
Ca 214 kr
Ca 201 kr
Ca 216 kr
36 460 kr
33 990 kr
36 820 kr
437 520 kr
407 880 kr
441 840 kr
Operatører innen plastprodukter
Deltid
Privat
544 personer
106 personer
438 personer
Ca 194 kr
Ca 191 kr
Ca 195 kr
31 410 kr
30 880 kr
31 660 kr
376 920 kr
370 560 kr
379 920 kr
Ca 194 kr
Ca 191 kr
Ca 195 kr
31 460 kr
30 880 kr
31 720 kr
377 520 kr
370 560 kr
380 640 kr
Ca 199 kr
Ca 191 kr
Ca 200 kr
32 190 kr
30 890 kr
32 480 kr
386 280 kr
370 680 kr
389 760 kr
Ca 199 kr
Ca 191 kr
Ca 200 kr
33 630 kr
31 570 kr
34 090 kr
403 560 kr
378 840 kr
409 080 kr
Operatører innen plastprodukter
Heltid
Privat
1 806 personer
222 personer
1 584 personer
Ca 208 kr
Ca 195 kr
Ca 209 kr
33 650 kr
31 660 kr
33 840 kr
403 800 kr
379 920 kr
406 080 kr
Ca 208 kr
Ca 195 kr
Ca 209 kr
34 210 kr
32 130 kr
34 410 kr
410 520 kr
385 560 kr
412 920 kr
Ca 214 kr
Ca 201 kr
Ca 216 kr
34 740 kr
32 520 kr
35 060 kr
416 880 kr
390 240 kr
420 720 kr
Ca 214 kr
Ca 201 kr
Ca 216 kr
36 460 kr
33 990 kr
36 820 kr
437 520 kr
407 880 kr
441 840 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold